Fortsæt til hovedindholdet
Pressekontakt
Hvad mener folkekirken om...

Hvad mener folkekirken om...

Der er ingen, der kan udtale sig på hele folkekirkens vegne. Det betyder, at folkekirken aldrig har en officiel holdning til verserende sager og spørgsmål, og at alle i folkekirken har frihed til at have sin egen holdning og ytre den.

Folkekirken har ingen centrale organer, som kan bestemme kirkens holdning til forskellige spørgsmål. Folkekirken består af sine medlemmer (75,9 procent af befolkningen, tal fra 2017), og de kan have mange forskellige holdninger.

Kirkeministeren kan udtale sig som kirkeminister, biskopperne som biskopper, præster som præster og det enkelte medlem som medlem.

Da folkekirken ikke har en fælles holdning, er der masser af mennesker i folkekirken med holdninger, meninger og input til debatten.