Fortsæt til hovedindholdet
Medlemmer
Herkomst

Medlemmer efter herkomst og oprindelse

Det er en velkendt historie, at folkekirkens medlemsprocent - altså andelen af medlemmer ud af hele befolkningen - falder en smule hvert år. En af de primære årsager er, at indvandrere og efterkommere ikke bliver medlemmer af folkekirken. 

Danmarks Statistik opgør medlemstal fordelt efter herkomstgrupper. På baggrund af disse kan man lave en medlemsprocent for hver af grupperne. Herkomst er ikke det samme som etnicitet, om end de to begreber overlapper hinanden. Lidt forsimplet arbejder Danmarks Statistik med følgende definitioner af herkomstgrupperne:

  • Dansk oprindelse: Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, og denne forælder er født i Danmark.
  • Indvandrer: Personer, født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske statsborgere. Opgøres på vestlige og ikke-vestlige indvandrer.
  • Efterkommer: Personer, født i Danmark, hvor ingen af forældrene er danske statsborgere eller er født i Danmark. Opgøres på vestlige og ikke-vestlige indvandrer.

(Kilde: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter)