Medlemmer
Herkomst

Medlemmer efter herkomst og oprindelse

Det er en velkendt historie, at folkekirkens medlemsprocent - altså andelen af medlemmer ud af hele befolkningen - falder en smule hvert år. En af de primære årsager er, at indvandrere og efterkommere ikke bliver medlemmer af folkekirken. 

Danmarks Statistik opgør medlemstal fordelt efter herkomstgrupper. På baggrund af disse kan man lave en medlemsprocent for hver af grupperne. Herkomst er ikke det samme som etnicitet, om end de to begreber overlapper hinanden. Lidt forsimplet arbejder Danmarks Statistik med følgende definitioner af herkomstgrupperne:

  • Dansk oprindelse: Personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, og denne forælder er født i Danmark.
  • Indvandrer: Personer, født i udlandet, hvis forældre begge er udenlandske statsborgere. Opgøres på vestlige og ikke-vestlige indvandrer.
  • Efterkommer: Personer, født i Danmark, hvor ingen af forældrene er danske statsborgere eller er født i Danmark. Opgøres på vestlige og ikke-vestlige indvandrer.

Definitionerne betyder, at børn af efterkommere fra vestlige eller ikke-vestlige lande vil blive opgjort som personer med dansk oprindelse. Allerede nu må man forvente, at gruppen består af personer med historiske rødder forskellige steder i verden, og med tiden vil gruppen blive endnu mere sammensat. 

Det er værd at bemærke, at kategorierne "vestlige lande" og "ikke-vestlige lande" er meget brede og inkluderer folk med mange forskellige religiøse og kulturelle baggrunde. Folk fra ikke-vestlige lande kan derfor komme fra områder, hvor for eksempel hinduisme, islam eller kristendommen er den dominerende religion.

(Kilde: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter)