Fortsæt til hovedindholdet
Bøn
Hvad er bøn?

Hvad er bøn?

Hvad er bøn og hvordan kan vi bede? Læs fem præsters svar.

Marija Krogh Iversen, præst i Brønshøj Kirke

Hvad er bøn?

Bøn er både henvendelse og hengivelse.  I bønnen henvender jeg mig til Gud, som er meget større end mig selv og mine egne omstændigheder. Bøn sætter perspektivet på plads: At Gud er skaber og jeg er skabning, at han er den store og jeg er den lille. Det er godt for os mennesker, fordi vi så nemt kan tro, at vi er de absolutte hovedpersoner i vores eget liv. 

Hvordan kan man bede?

Man kan bede på alle mulige måder. Jeg beder for eksempel, når jeg er ude at løbe om morgenen. Bønnen kan være en hurtig tanke til Gud før jobsamtalen, det kan også være det mere meditative. Bøn kan også betyde hvile, det er et rum til refleksion, hvor man både søger indad og opad, og så lægger det hele foran Gud.

Man kan bede alene og man kan også bede sammen med andre som vi gør til gudstjenesten. I forbønnen beder man specifikt sammen med eller for en anden. Personligt synes jeg, det stærkeste er at tage et menneske i hånden og bede sammen med det.


Bo Knudsen, præst i Herning Kirke 

Hvad er bøn?

Bøn er samtale med Gud. Jeg taler med Gud og bringer mine ønsker, min nød, min frustration, min glæde, frem for ham. Og samtidig bekender, at jeg er en synder, der har brug for hans nåde.

Men samtale er noget andet end foredrag eller enetale. Gud taler også til mig i stilheden og i bønnen. Jeg hører ikke hans stemme tydeligt, men måske minder Han mig om ting, jeg skal gøre.

Gud svarer ikke altid på vores bøn sådan som vi havde forventet det, men vi kan være helt sikre på, at han altid hører vores bøn og vil svare til sin tid. 

Hvordan kan man bede?

Man kan bede hvor som helst og når som helst. Der er ikke nogen regler.

Jeg anbefaler min menighed at bede hver dag. For at få et fortroligt forhold til Gud må der være en samtale. Ikke nødvendigvis at man sætter 10 minutter af og går i enrum, det kan være den løbende samtale med Gud i løbet af dagen.

Jesus lærte os det barnlige, fortrolige, tillidsfulde forhold til vores far i himlen. Disciplene kunne se, at Jesus gik bort for at tale med sin far i himlen og spurgte, om han ville lære dem at bede. Så lærte han dem fadervor.


Kirsten Jørgensen, provst på Frederiksberg

Hvad er bøn?

Bøn er en øvelse i opmærksomhed på områder i tilværelsen, vi ellers ikke ville være blevet opmærksomme på. At bede er at gøre plads for vores egen selvbegrænsning, og det er der meget lykke i. 

Tidligere handlede bøn om at komme i himlen og væk fra denne verden. I dag handler bøn om at komme til stede i den verden, vi er i, men at se den på en ny måde, at se den i det guddommelige lys, så vi kan forstå verden som mere end biologi eller kemi. 

Der er forskellige genrer af bøn: Bede-bøn, klage-bøn, takkebøn, forbøn. Bøn kan sætte ord på en grundlæggende smerte eller sorg og dermed gøre det bærligt at leve med den. Takkebøn er en måde at holde bedre fast i den momentane lykkefølelse, en påmindelse og fastholdelse af det, der er smukt og godt i ens tilværelse. Bøn er en opmærksomhedsøvelse.

At bede er også træning. Træning i vores sans for den religiøse dimension i tilværelsen. Uden det religiøse sprog, kan vi få svært ved at finde ord for det største i vores liv. 

Hvordan kan man bede?

Man kan bede på hvilken som helst måde, der falder en ind. Man skal ikke bruge et særligt sprog. Man skal ikke henvende sig på en særlig måde. Man kan bede alle steder. Alt er tilladt.


Martin Drengsgaard, præst i Bethlehemskirken

Hvad er bøn?

Bøn er samtale med Gud. Nogle kalder bøn den troendes åndedrag. Det er i bøn, vi bliver gjort levende, at vi bliver forbundet med Gud. Når vi beder, bliver Gud nærværende på en anden måde i vores liv, og vi bliver nærværende for ham. Det handler om den forbindelse, der bliver skabt mellem mig og Gud.

I bønnen kan man takke for det, man er taknemmelig for, og det kan befri en fra bitterhed. Bøn er også tilbedelse, at man sætter ord på, hvem Gud er, at han fx er kærlig og trofast. Bøn er også en bekendelse af, at man har gjort noget, man føler dårlig samvittighed over. Bøn kan også være et råb om hjælp. 

Hvordan kan man bede?

I bønnen kan man sige til Gud, hvad man går og tænker på. Man kan sige det højt, inde i sig selv eller skrive det ned på et stykke papir. Nogen gange kan vi også opleve, at vi ikke selv har ord til vores bøn. Her er blandt andet kirkens liturgi med dens forskellige nedskrevne bønner en stor hjælp.

I mit eget liv oplever jeg også, at bøn er ufattelig vigtigt. Hvis min kone og jeg for eksempel oplever en udfordring i vores relation, kan vi bede Gud om at være til stede i den relation og hjælpe os på vej. Igennem bønnen til Gud begynder vi at nå hinanden igen.

Gud vil skabe fællesskab blandt mennesker og fjerne det, der skiller os ad.


Morten Brøgger, præst i Kirke Stillinge Sogn

Hvad er bøn?

Det er at henvende sig til Gud, at tale med Gud.

Vi kan bede, når vi har udtømt vores egne muligheder og har brug for hjælp eller på en anden måde oplever noget, vi ikke kan klare. Bøn kan også være, fordi vi er taknemmelige for noget, vi har fået givet.  

Hvordan kan man bede?

Egentlig kan man bare nøjes med at sige ’hjælp’ eller ’tak’. Man kan bede Fadervor, som vi har lært af Jesus. Men der er ikke nogen tvang til at bruge bestemte bønner.

Ved bøn er vi inde i det inderste i vores gudsforhold. I det øjeblik, man beder, har man henvendt sig til Gud som en, der skal gøre noget eller en, der gør noget. Det er grundlæggende i gudsforholdet, at Gud har gjort noget for os, og vi er dem, der får noget.