Nyhedsbrev 1 - 2015
Materiale

Materiale

Mange aktører inden for folkekirken arbejder med at udarbejde materiale til brug for studiekredse og kor eller ved undervisning af børn og voksne.

Undervisningsmateriale

Folkekirkens skoletjenester arbejder, både lokalt og i landsnetværket, med at udarbejde undervisningsmateriale og tilbud til skolerne. Der er blevet efterlyst materiale til ungdomsuddannelserne. Tilvejebringelse af undervisningsmateriale er blevet drøftet ved et møde ultimo januar mellem sekretariatet for præsidiet og fagkonsulenterne. Efterhånden som materialet bliver udarbejdet, vil det blive taget op i fremtidige nyhedsbreve.

Materiale til studiekredse

Sognepræst Allan Graugaard har udarbejdet et studiekredsmateriale med gennemgang af Confessio Augustanas syv første artikler (under overskriften Hvad er det at være luthersk?). Det er afprøvet med fint resultat på deltagere fra en række sogne i Aalborg og stilles frit til rådighed. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til Allan Graugaard (agn@km.dk).

Kormateriale

Korkonsulent for FUK Hans Christian Magaard har udarbejdet en oversigt over korsatser m.m. som kan bruges i forskellige kor i årene op til reformationsjubilæet. De konkrete satser kan downloades fra FUKs materialesamling. Selve oversigten kan rekvireres hos Niels Henrik Arendt (nha@km.dk)