Nyhedsbrev 3 - 2015
Karsten Nissen orienterer

Karsten Nissen orienterer

Efter Niels Henrik Arendts alt for tidlige død har man bedt mig om at overtage Niels Henriks funktion som teologisk rådgiver for folkekirken vedrørende reformationsjubilæet. Det er en spændende opgave, som jeg gerne påtager mig, omend anledningen er sørgelig. Jeg er 69 år gammel, blev teologisk kandidat i 1971, og har siden arbejdet som universitetslærer, sognepræst, forstander for Diakonhøjskolen, domprovst og i perioden 1996-2014 biskop i Viborg stift. Jeg har været engageret i Folkekirkens Nødhjælp, DMS, Det lutherske Verdensforbund, KFUM’s Sociale Arbejde, Grænseforeningen og Optagelseshjemmet Møltrup.

Jeg håber på et godt samarbejde med enhver, der er engageret og interesseret i reformationsjubilæet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet