Salmer
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen
"Om forfatteren
Om salmen
 Første udkast til adventssalmen her er digtet af biskop Johannes Johansen, da han var sognepræst på Thurø i 1963. Salmens frie tolkning af de fire lys i adventskransen gør, at den kan bruges både i og uden for kirken i adventstiden. Den karakteriserer kirkens tre hovedhøjtider og giver dermed en forståelse af advent som indledningen til kirkens år. Salmen har sin egen melodi, komponeret af organisten Peter Møller i 1978.

Johannes Johansen 1963, 1971 og 1974.


Læs mere på 
Den Danske Salmebog Online.

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Johannes Johansen

 Om forfatteren
Johannes Johansen (1925-2012) var dansk salmedigter, tidligere præst, domprovst og biskop. Han er en af de mest sungne nyere danske salmedigtere, måske bedst kendt for salmen ”Du som har tændt millioner af stjerner”.

1925: Født 4. marts i Hørning ved Aarhus som søn af vognmand Frederik Marius J. og kogekone Ane Margrethe F. Pedersen.
1944: Færdiggjorde studentereksamen ved Århus Katedralskole.
1952: Blev kandidat i teologi ved Århus Universitet, hvorefter han begyndte som feltpræst i Haderslev.
1952: Gift med Ellen Kathrine F. Fangel.
1953: Sognepræst i Søllinge og Hellerup på Fyn.
1956-57: Studieophold ved Union Theological Seminary i New York, USA.
1959: Sognepræst på Thurø.
1975: Udnævnt til sognepræst ved Helsingør domkirke, provst for Helsingør domprovsti og domprovst i Helsingør stift.
1980: Biskop over Helsingør stift.
1995: Tog afsked med sit embede og bosatte sig i Svendborg. 
 
Læs mere på Den Danske Salmebog Online
 
Kilder:
Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.
 
Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi

 
 

1

Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

2

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

3

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

4

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Danmark

Johannes Johansen

1963, 1971 og 1974