Salmer
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen
"Om forfatteren

Om salmen
Fra middelalderen findes et stort digterværk på latin af Arnulf af Louvains. Oversat til dansk hedder værket ”Bøn på vers ved hvert af lemmerne på den lidende og til korset fæstnede Kristus” og er delt i syv afsnit. Den sidste hymne er “Ad faciem” (ved ansigtet). Bønnen ved Jesus’ sårmærker inspirerede talrige salmedigtere, bl.a. Paul Gerhardt, der gendigtede alle syv hymner. Gerhardts salme inspirerede den danske litteral Frederik Rostgaard til en dansk oversættelse “O Ansigt! Høyt forhaanet”.

Arnulf af Louvain før 1250. Paul Gerhardt 1656. Frederik Rostgaard 1738.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Paul Gerhardt

 Om forfatteren
Paul Gerhardt (1607-1676) var tysk præst og salmedigter. Gerhardts salmer har fundet anvendelse under stadig nye betingelser. De er blevet oversat og formidlet af både lutheraneren Ægidius, litteraten Rostgaard, pietisten Brorson, romantikeren Hauch, brødremenighedens N.J. Holm og grundtvigianeren C.J. Brandt.

1607: Født 12. marts i Gräfenhainichen mellem Halle og Wittenberg.
1627: Påbegyndte teologisk studium i Wittenberg.
1651: Ordineret til præst og provst i Mittenwalde syd for Berlin. Studierne var formodentlig blevet forlænget på grund af en periode som huslærer og af pestepidemien. Krig, brand og pest havde i 1645 reduceret byens husstande fra 245 til 42, og Gerhardts sjælesørgeriske arbejde i den forbindelse kan spores i hans mange salmer fra tiden i Mittenwalde.
1657: Tredjepræst ved Nikolaikirche i Berlin. Kurfyrsten var reformert og pålagde lutheranerne både praktiske og teologiske restriktioner. Mange føjede sig, men ikke Gerhardt, og det førte til hans afsked i 1664.
1668: En anden blev indsat i Gerhardts embede, og han mistede derved sin bolig og sin løn. Samme år døde Gerhardts hustru.
1669: Ærkediakon (dvs. andenpræst) i Lübben i Niederlausitz.
1676: Død 27. maj i Lübben. 

Læs mere på Den Danske Salmebog Online 

Kilde:
Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.
   

1

O hoved, højt forhånet
med blodig sår og ve!
O hoved, tornekronet
til smerte, spot og spe!
O hoved, som har været
tilbedet idelig,
men nu så højt vanæret,
vær hilset hjertelig!

2

Hvem voldte al din plage,
din sjæl den mørke nat?
Hvem voldte dig den klage:
Min Gud har mig forladt?
Hvem har den kalk dig givet,
på korsets træ dig bragt?
Hvem har dig, som er livet,
i død og grav nedlagt?

3

Min Jesus, du er såret
for mine synder så,
jeg burde have båret
den straf, som på dig lå;
se hid, her står jeg arme,
fortjente vredens ris,
min Gud, dig dog forbarme,
din nådes glimt mig vis!

4

Jeg takker dig af hjerte,
af ganske sind og sjæl,
min frelser, for din smerte,
du ville mig det vel.
Lad mig, o Jesu Kriste,
ved troen holde mig!
Når øjnene vil briste,
da lad mig dø i dig!

5

Når herfra jeg skal vige,
da vig du ej fra mig!
Og når jeg ned skal stige
i graven, vis mig dig!
Træd frem, så snart mit hjerte
er stedt i dødens nød,
forkort min angst og smerte
for din den hårde død!

6

Vær du mit skjold og bue,
når jeg min afsked tar!
Lad mig dit ansigt skue,
som det på korset var!
Jeg derved sejer vinder
i troen, som sig bør,
dig til mit hjerte binder;
vel den, der sådan dør!

Belgien / Tyskland

Arnuld af Louvain / Paul Gerhardt

før 1250 / 1656

Frederik Rostgaard

1738