Dåb
Det skal du huske
Barnedåb

Det skal du huske

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten.

Fødselsanmeldelse

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Dette gør I ved først at kontakte kirkekontoret eller præsten i det sogn, hvor I bor – eller i Sønderjylland kommunen - og få et personnummer til barnet.

Find dit sogn her.

Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på borger.dk med NemID. Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk.

Du kan søge efter godkendte navne og finde inspiration på Ankestyrelsens hjemmeside. 

Har du ikke NemID?

Hvis du ikke kan fremsende digitale meddelelser eller ikke har et NemID, så kan du få de nødvendige blanketter hos dit lokale kirkekontor. Find dit kirkekontor her.

Aftal dåb

Hvis I gerne vil have jeres barn døbt, så skal I henvende jer til kirkekontoret eller præsten ved den kirke, hvor I gerne vil have jeres barn døbt. I aftaler i fællesskab et tidspunkt for dåben. I langt de fleste kirker foregår barnedåb som en del af søndagsgudstjenesten, men i nogle kirker arrangeres også særlige dåbsgudstjenester, eksempelvis om lørdagen. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Find din kirke her

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. 

Mere information