Om troen
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen

Om salmen
Den gamle Helligåndshymnes, Veni creator spiritus, historie er lang, rig på inspirerede anekdoter og antagelser uden grundlag i kilderne. Den findes på grund af sin store udbredelse og vidtspændende brug i talrige varianter. Man brugte den ved pavers indsættelse, kongers og kejseres kroning, kirkemøder og store fester. Folketroen knyttede forestillinger om usårlighed til den, der fremsagde hymnen, og den havde status af aflad, idet den, hvis den blev sunget af et oprigtigt hjerte, fik Helligånden til at uddele sine syv gaver: visdom, forstand, rådgivning, styrke, kundskab, fromhed og frygt (Es 11,2-3).

Hymnen var kendt på tysk allerede i middelalderen og blev under reformationen gendigtet til fællessang af både Thomas Münzer og Martin Luther. Den version, der fik bærende betydning for den danske oversættelse har sin rod i Olaus Petris svenske oversættelse af Luthers tekst.

Rabanus Maurus 9. årh. Olaus Petri 1536. Dansk 1569. N.F.S. Grundtvig 1837 og 1864.

Læs mere på
Den Danske Salmebog Online.

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Tyskland

Rabanus Maurus og Olaus Petri

9. årh og 1536

N.F.S. Grundtvig

1837 og 1864