Om troen
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen

Om salmen
Salmen tager sit udgangspunkt i Jesu lidelseshistorie, i den korte rammende sætning: “Og han bar selv sit kors” (Johannes 19,17). Dermed koncentreres opmærksomheden om Kristus’ gerning, og det er salmens anliggende at fastholde opmærksomheden dér.

Dansk fra middelalderen. Morten Hegelund 1553. N.F.S. Grundtvig 1837.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.