Om troen
Salme

Her finder du 200 af salmebogens mest populære salmer. Du kan høre salmerne, læse om dem og printe teksten. Salmerne er indsunget af kor i Folkekirkens Ungdomskor

"Om salmen
"Om forfatteren

Om salmen
Salmen tolker den nye dag som en gentagen skabelse af lyset og beder om, at det evighedslys, som Gud er kilden til, må skinne i menneskenes hjerter. Salmen slutter med at føre perspektivet fra de gammeltestamentlige associationer gennem nytestamentlige klange frem mod evigheden og henvender sig undervejs til den treenige Gud i Den Apostolske Trosbekendelses rækkefølge.

Carl Joakim Brandt 1874.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

C. J. Brandt

Om forfatteren
Carl Joakim Brandt (1817-1889) var præst, højskoleforstander og teologisk skribent og debattør. Det er særligt i kraft af oversættelser og bearbejdelser, Brandt har markeret sig som en af dansk salmehistories fremtrædende skikkelser, som digter indtager han en mere beskeden plads. Brandt spillede, blandt andet som udgiver af Dansk Kirketidende, en væsentlig rolle i den tidlige grundtvigianisme. 

1817: Født 15. august i Nyborg.

1837: Huslærer i København hos professor J. L. A. Kolderup-Rosenvinge sideløbende med et teologisk studium.

1841: Cand. theol.

1843: Lærer ved Vajsenhuset.

1852: Brandt opsagde stillingen ved Vajsenhuset for at ernære sig som skribent, men kunne imidlertid ikke leve af det.

1855: Forstander for den nyoprettede grundtvigske højskole Marielyst.

1860: Sognepræst i Rønnebæk på Sydsjælland.

1872: Præst ved Vartov efter Grundtvigs død.

1889: Død 27. december.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

Kilde: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 1, Salmehistorie med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.  

C. J. Brandt

1874