Ukrainske Serhii: Meningsfuldt at sidde i kirken sammen

Siden krigsudbruddet i Ukraine for et år siden har folkekirken været et bindeled mellem danskere og ukrainske flygtninge. … Læs mere

Kirker i hele landet markerer årsdagen for invasionen af Ukraine

Gudstjenester, lystænding, fællesspisning og teater. Få et overblik over kirkernes markering af årsdagen for invasionen af Ukraine her.… Læs mere

Kirkestatistik: Flere udmeldelser og flere kirkelige handlinger

Høj inflation og indvandring kan ifølge forskere aflæses i kirkestatistikken for 2022. Medlemsprocenten er faldet, hvilket især skyldes udmeldelser og indvandring fra Ukraine. Samtidig stiger brugen af kirken igen efter corona-årene.… Læs mere

Overblik: De vigtigste tal fra kirkestatistikken

Hvor mange blev døbt, begravet og konfirmeret i 2022? Hvor mange meldte sig ind og ud? Her kan du se de vigtigste tal fra årets kirkestatistik. … Læs mere

Bispevalg: To kandidater er videre til anden valgrunde

Bispevalget i Fyens Stift blev ikke afgjort i første valgrunde. Mads Davidsen og Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen går videre til anden valgrunde, der afgøres onsdag den 1. marts 2023.      … Læs mere

"Uhørt statsligt indgreb"

Biskopperne udsendte efter deres møde i dag med kirkeminister Louise Schack Elholm denne pressemeddelelse:… Læs mere

Kirkens parter gør fælles front mod regeringen i bededagssagen

Repræsentanter for Indre Mission, Tidehverv, Grundtvigsk Forum og Landsforeningen af Menighedsråd henvender sig sammen med Præsteforeningen, Provsteforeningen, stiftsråd og biskopper i et brev til kirkeministeren.… Læs mere

Tidslinje: Følg sagen om store bededag

Få overblikket over den kirkelige del af debatten om afskaffelse af store bededag her. 
(opdateres løbende)… Læs mere

Biskopperne til regeringen: "Tillidsbrud"

Biskopperne har sendt et brev til regeringen som konsekvens af torsdagens fremsatte lovforslag om at afskaffe store bededag.… Læs mere

Biskopperne reagerer med alvor og forundring

Biskopper svarer på kirkeministerens udtalelse om at afskaffe store bededag ved kongelig resolution. Læs deres pressemeddelelse. … Læs mere

Vis flere