Hvor mange må deltage i en begravelse?

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men biskopperne opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt og peger på muligheden for at holde en kirkelig handling med jordpåkastelse i kirken efter kremering.… Læs mere

Biskopper: Konfirmationer skal udskydes

Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte. Læs de opdaterede udmeldinger fra biskopperne her.… Læs mere

Domprovst: I krisetider står man mere sammen

Mens alle landets kirker er lukkede, sender DR de kommende tre søndage radiogudstjeneste direkte fra Københavns Domkirke. Domprovst Anders Gadegaard prædiker på søndag om fællesskabet.… Læs mere

Coronavirus: Sådan kan du bruge kirken

Selvom kirkebygningerne står tomme, står landets præster stadigvæk til rådighed for samtale og sjælesorg. Læs mere om alle de forskellige måder, du kan bruge kirken på under coronaudbruddet.… Læs mere

Biskopperne: Gudstjenesterne aflyses overalt i folkekirken 

Alle gudstjenester aflyses indtil videre. Kirkelige handlinger som dåb, begravelser og vielser kan stadig afholdes, men ikke i forbindelse med gudstjenester og uden offentlig adgang.… Læs mere

Kirkens tiltag mod spredning af coronavirus

Folkekirken følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tager yderligere initiativer. Koncerter, festgudstjenester og konfirmationer kan blive ramt.… Læs mere

Folkekirkens Nødhjælp aflyser husstandsindsamling

Risiko for spredning af corona-virus er årsag til, at den årlige indsamling bliver digital i stedet for dør-til-dør indsamlingen, som kirker i hele landet har forberedt.… Læs mere

Ny bibeloversættelse på nudansk

Udgivelsen af 'Bibelen 2020', en oversættelse på nutidigt sprog, bliver markeret i marts med gudstjenester og aktiviteter.… Læs mere

Fortsat flest traditionelle begravelser

Trods individualisering er de fleste begravelser, bisættelser og gravsteder stadig traditionelle, viser ny forskning.… Læs mere

Kirkestatistik: Stabil tilslutning til folkekirken

Medlemsprocenten faldt igen i 2019, dog lidt mindre end sædvanligt. Der er fortsat stor tilslutning til de kirkelige handlinger, viser nye tal fra Danmarks Statistik.… Læs mere

Vis flere