Da Lasses verden gik i stykker, sagde feltpræsten noget, som Lasse stadig lever efter i dag

Når Danmark drager i krig, rejser der altid en feltpræst med. Den 5. september er det flagdag for Danmarks udsendte, og en af dem, vi flager for, er veteranen Lasse Lomholt. Under sin sidste mission fik han hjælp af en af de 95 feltpræster, der er tilknyttet hæren, søværnet og flyvevåbnet.… Læs mere

Trivselsmålinger fjerner fokus fra det hele menneske

Når vi taler om unges trivsel, kommer det tit til at handle om, at de har det dårligt, men ikke hvorfor. Og så ser vi ikke de unge som hele mennesker, mener leder af Grundtvig-Akademiet og studenterpræst.… Læs mere

Folkekirkens jorder kortlagt for første gang

Folkekirken er tilsammen Danmarks tredjestørste jordejer. Snart lancerer Folkekirkens Grønne Omstilling et interaktivt kort med data om folkekirkens jorder, som viser, hvor der er potentiale for at plante skov, dyrke økologisk landbrug, opsætte solceller eller lave naturgenopretning. Aldrig før er data om jorderne og deres nuværende anvendelse blevet samlet i én fælles oversigt og samtidigt gjort tilgængelig for offentligheden. … Læs mere

Ensomheden truer, når studielivet begynder

Det er i de store livsovergange, at vi er mest sårbare for følelsen af ensomhed. Det er et eksistentielt grundvilkår, som vi i mindre doser skal forsone os med, siger studenterpræst. Medmindre følelsen får lov at bide sig fast, som den gjorde for Jacob Bast Hall, da han var studerende.… Læs mere

Præstemanglen vil vokse trods tiltag

Fra 2027 kommer der for alvor ubalance mellem antallet af ansøgere til og pensioneringer fra præstestillinger. Den alternative vej til præsteembedet for akademikere, § 1A-ordningen løser ikke problemet. Det viser en prognose fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.… Læs mere

Biskop kandidat til international toppost

Henrik Stubkjær kan blive præsident for Det Lutherske Verdensforbund, som repræsenterer verdens 99 millioner lutheranere.… Læs mere

Kommission skal overveje modernisering af dåben

"Dåben skal både være skelsættende og erfaringsnær", udtaler formanden for dåbskommissionen, som kirkeministeren har nedsat.… Læs mere

Pressemeddelelse: Folkekirken opfordrer Den russisk-ortodokse kirke til at fordømme krigen i Ukraine

"Vi forkaster misbruget af kristen etik og teologisk retorik i den russiske stats propaganda og den Russisk-Ortodokse Kirkes retfærdiggørelse af en krigs- og dødskultur", lyder det blandt andet i et brev til den russiske patriark Kirill.… Læs mere

Iben Maria Zeuthen: Måske beder vi mere, end vi tror?

Radiovært og journalist Iben Maria Zeuthen ville gerne være bedre til at bede, selvom hun har det svært med at slippe styringen. Men måske beder vi alle mere, end vi tror?… Læs mere

Bispemøde: Forholdet mellem stat og kirke skal undersøges

Efter afskaffelsen af store bededag skal det tydeliggøres, hvad der ligger i begrebet ”folkekirkens indre og ydre forhold”, lyder det fra biskopperne efter årets andet bispemøde.… Læs mere

Vis flere