Fortsæt til hovedindholdet
Sjælesorg
Kasper

Kasper

Hvordan forliger man sig med senskader, som vil følge én resten af livet? 

Kasper fik for ti år siden bortopereret en kræfttumor i hjernen. Det har givet ham en lang række senskader, der begrænser ham, og der dukker indimellem nye op, som gør det hele endnu sværere. Det har gjort Kasper mere indesluttet, og der er en sorg over de tabte ressourcer. 

Kasper får sjælesorg hos hospitalspræst Helle Rørbæk Hørby.