Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsmedarbejder (kordegn)

SANKT ANDREAS KIRKE | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2018
RegnskabsmedarbejderEn stilling som kordegn (regnskabsmedarbejder) ved Sankt Andreas Kirke, Sankt Andreas Sogn i Randers er ledig pr. 1 /3 2018 eller snarest muligt.Stillingen er på 12 timer pr. uge i gennemsnit. Kordegnen skal varetage følgende opgaver:Regnskabsopgaver jfr. Protokollat for kordegne...

Regnskabsleder

HELSINGØR DOMSOGN | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2018
Regnskabsansvarlig til fælles regnskabskontor. Helsingør Domkirke, Skt. Olai søger regnskabsansvarlig medarbejder til vores fælles regnskabskontor i Helsingør domprovsti til besættelse snarest muligt.Den regnskabsansvarlige skal selvstændigt varetage følgende opgaver for de nuværende 6 kirkekasser o...

Børne og ungdomskorleder

Frederiksberg Sogn | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2018
Børne- og ungdomskorleder i Frederiksberg Sogn Der har siden 1984 været et velfungerende korarbejde i Frederiksberg Sogn. Tre kor – spirekor, juniorkor og pigekor - yder et værdifuldt bidrag til kirkens liv og giver samtidig mange børn og unge et fællesskab båret af sang.Vi søger en korleder 18 time...

Altsanger søges til Ansgars Kirkes Kantori

ANSGAR KIRKE | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2018
 Ansgars Kirke i Odense har 1 ledig korsangerstilling som alt – tiltrædelse pr. 1. marts 2018 eller snarest derefter.Kirkens kantori består af 8 sangere (SSAATTBB).KIRKEN TILBYDER:- godt arbejdsmiljø og samarbejde med dygtige kolleger- et kirkerum med fremragende akustik- stor påskønnelse fra en mus...

Graver medhjælper til Haarby Kirke

HAARBY KIRKELØNNINGSKASSE | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2018
Gravermedhjælper søges til Haarby KirkeGerne ufaglært, 37 timer ugentligt eller evt. deltids, fast ansættelse i perioden april til november måned.Løn efter gældende overenskomst.Nærmere oplysninger ved Graver Arne Bøje, tlf. 23258153Ansøgning seneste 22. februar på mail 7819ab@km.dk...

Højmessesanger (bas) ved Roskilde Domsogn

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2018
Kirkekorsangeren medvirker som medlem af kirkens kor til, at gudstjenester og kirkelige handlinger forløber så værdigt som muligt.Kirkekorsangeren skal ved stadig øvelse og vedligeholdelse af stemmen søge at opretholde og udbygge sine forudsætninger for at opfylde sin tjenestepligt.Kirkekorsangeren ...

Grøn anlægsgartner

SKÅDE SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2018
Grøn anlægsgartnerKirkegårdssamarbejdetFredens, Frederiks og Tranbjergs kirkegårdeTil ansættelse ved Fredens, Frederiks og Tranbjerg kirkegårde søger vi en gartner med en stærk faglig profil. Vi har siden 2009 haft et tæt samarbejde de 3 kirkegårde imellem, med fælles ledelse og administration. Vi e...

Kommunikations- og koordineringsmedarbejder (Sognemedhjælper)

LILLERØD MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2018
Lillerød Kirke søger en kommunikationsmedarbejder. Der er tale om en nyoprettet fuldtidsstilling med en koordineringsfunktion som krumtap i husets liv, og du vil være med til at udvikle stillingen. Vi lægger vægt på dit engagement for kirkens kontakt til omverdenen.Stillingen er på 37 timer pr. uge ...

I forbindelse med omlægning af stillinger er 2-3 stillinger som kirketjener og/eller præstesekretær ved Syv Sogn ledige med forventet besættelse 1. april 2018

SYV SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2018
Ledige stillinger som kirketjener og præstesekretær, Syv Sogn, Roskilde domprovsti I forbindelse med en omlægning af stillinger er 2-3 stillinger ledige ved Syv Sogn med forventet tiltrædelse 1. april 2018. Arbejdsopgaver som kirketjener består af:KirketjenesteKlargøring, forplejning og oprydning i ...

Gravermedhjælper

Bolig - Kirkebakken 6, 7470 Karup J | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Karup Kirkegård, Karup sogn er ledig pr. 1. april 2018.Stillingen er på 15 timer pr. uge med en årsnorm på 520 timer. I 2018 er stillingen dog, som følge af en ekstrabevilling, på 20 timer pr. uge med en årsnorm på 670 timer.Aflønningen sker på timebasis. Afhængi...

Kordegn til Holsted Kirke i Næstved søges

Holsted Sogn, Næstved | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2018
Stilling som kordegn ved Holsted kirke i Næstved, er ledig til besættelse snarest.Holsted kirke søger kordegn 32 timer/uge.Du vil blive en del af et team med en uformel omgangstone, som arbejder sammen om at skabe en kirke, hvor alle føler sig velkomne.Holsted sogn er et stort sogn med ca. 9000 indb...

Kordegn ved Ringsted Sogn

SCT BENDTS KIRKE | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2018
Kordegn En stilling som kordegn ved Ringsted Sogn er ledig pr. 1.februar 2017.Stillingen er på 25 timer pr. uge.Kordegnen skal have spidskomptetence indenfor følgende områder:Kommunikation og PR inden for sociale medierOpdatering og vedligeholdelse af hjemmesideGrafisk tilrettelæggelse af kirkens tr...

Gravermedhjælper ved Agersted Kirke

Agersted Kirke | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2018
Gravermedhjælper ved Agersted kirke Agersted kirke, Præstbrovej 62, 9330 Dronninglund søger gravermedhjælper fraden 1.april 2018 eller snarest derefter. Stillingen er en deltidsstilling på 26 timer ugentlig.Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 30.november 2018. Aflønning sker på timebasis. Time...

ORGANIST VED SAKSILD OG NØLEV KIRKER, Odder Provsti, Aarhus Stift

SAXILD KIRKE/SAXILD SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. feb. 2018
Da vores organist har fået et videnskabeligt stipendiat er stillingen ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 22 timer i ugentligt gennemsnit.Stillingen er ved de to kirker i Saksild og Nølev sogne. Der er 1465 indbyggere i Saksild og 217 i Nølev sogn. Ved kirkerne er desuden ansat en ...

Gravermedhjælper ved Stubbekøbing Kirkegård

STUBBEKØBING MENIGHEDSRÅD V/J BLANS | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Stubbekøbing Kirkegård, Stubbekøbing Sogn er ledig pr. 1. marts 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.Arbejdet består primært af pasning og vedligeholdelse af gravst...

Tenor til Brabrand Kirkekor

BRABRAND MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2018
En stilling som tenor i kirkekoret ved Brabrand Kirke er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018.Ansøgere skal være gode nodelæsere, have god sangstemme, og være indforstået med gudstjenestens forløb.Yderligere oplysninger om tjenestepligt og lønforhold fås hos organist Michael Østergaard Jensen på t...

Gartneriarbejder - Hadsten kirkegårde, Favrskov provsti, Aarhus Stift.

MENIGHEDSRÅDET FOR HADSTEN SOGN | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2018
Vi søger en medarbejder der har lyst til at indgå i vores grønne team ved Hadsten kirkegårde og som evner både at samarbejde men også kan tage ansvar for egne opgaver. Stillingen er på 37 timer pr. uge i gennemsnit og er tidsbegrænset til udgangen af november måned 2018. Stillingen omfatter arbejde ...

Konstitueret sognepræst i Vor Frelsers Pastorat i Aarhus Stift

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2018
En stilling som sognepræst i Vor Frelsers Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Stillingen er tidsbegrænset til perioden den 1. april 2018 til og med den 31. marts 2019.Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhøre...

Kirkesanger

KONGSTED KIRKE | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2018
En stilling som kirkesanger ved Kongsted Kirke, Tryggevælde Provsti er ledig pr. 1. februar 2018.Stillingen er på 9 timer pr. uge.Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: ? Forestå sang og korsvar ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, i samarbejde med præst og organist.? Særlige guds...

Konstitution, overenskomstansat sognepræst i Johannes Døbers-Margrethe Pastorat i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2018
     Konstitution i præstestilling Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Johannes Døbers-Margrethe Pastorat i Københavns Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 3. april - 20. august 2018 (begge dage inkl.), men ...

Organiststilling i Kingos Kirke

Kingos-Samuel Sogn | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2018
En stilling som organist er ledig ved Kingos Kirke, København pr. 1. april 2018. Stillingen er tidsbegrænset for et år med mulighed for forlængelse og udgør 9 timer pr. uge.Kingos Kirkes vision er at være et fællesskab på Nørrebro, der i ord og handling peger hen på Jesus Kristus. Kingos Kirke er en...

Kombineret stilling som sognepræst i Harrevig Pastorat og Pilgrimspræst i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 15. maj 2018

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2018
Stillingen som 50% sognepræst i Harrevig Pastorat (Durup-Tøndering-Nautrup-Roslev-Rybjerg-Hjerk-Harre sogne), Salling Provsti og 50% pilgrimspræst i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 15. maj 2018.Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.Der er tale om en fuldtidsstilling til v...

Overenskomstansat sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev Pastorat i Aarhus Stift

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 % fordelt med 50% til aflastning af provsten for Skanderborg Provsti og 50 i pastoratet.Der vil blive udarbejdet regulativ for stillingen.Ansættelse og a...

Stillingen som organist ved Østermarie Kirke er ledig

Østermarie Menighedsråd v/Kasserer Ulla Pedersen | Ansøgningsfrist: 27. feb. 2018
 Vi søgeren person med gode musikalske evner, gerne en PO-organisten organist som gerne involverer sig i menighedens liven organist der er indstillet på et godt samarbejde med sognepræst, kirkepersonale og menighedsråd.Vi tilbyderet Marcussen orgel med 21 stemmeren stilling på ca. 10 timer ugentlige...

Kirketjener søges

Hirtshals kirkegård | Ansøgningsfrist: 27. feb. 2018
Hirtshals Menighedsråd tilbyder en interessant stilling i Emmersbæk Kirke.Stillingen er på 27 timer pr. uge og er ledig fra 1. måned 2018 eller efter aftale.Kirketjeneren skal varetage følgende kerneopgaver:- Aktiv deltagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter i Emmersbæk Kirke.-...

Gravermedhjælper ved Vivild kirke

VIVILD MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 27. feb. 2018
Gravermedhjælper til Vivild kirke og kirkegård i Vivild i Norddjurs provsti, Aarhus stift   Stillingen som gravermedhjælper ved Vivild kirke i Vivild er ledig til besættelse pr.1.april 2018.Stillingen er på 37 timer pr. uge i perioden medio marts – 30.november. I vinterperioden er gravermedhjælperen...

Gravermedhjælper

Tørring Kirke | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Tørring, Hammer, Aale og Linnerup kirkegårde og kirker er ledig pr. 1. april 2018 eller efter aftale.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.Stillingen er tidsbegræn...

Kirke- og kulturmedarbejder søges snarest til Kgs. Lyngby sogn

LYNGBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
Kirke- og kulturmedarbejder     Lyngby kirke søger en kirke- og kulturmedarbejder til en nyoprettet fuldtidsstilling. Stillingen ønskes besat snarest. Vi søger en aktiv og kreativ medarbejder, der kan varetage arbejdet med religionspædagogik samt kommunikation. Vi forestiller os, at du skal løse føl...

Kordegn ved Filips kirke, barselsvikariat

FILIPS KIRKE | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
Vores ene kordegn skal på barsel, så vi søger en barselsvikar, der kan have mange arbejdsopgaver i gang samtidig og stadig have plads til et smil. Stillingen er på 30 timer pr. uge og ønskes besat fra den 16. april 2018 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset et år frem med mulighed for ...

Sæsonansat anlægsgartner

FREDERIKSSUND MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
Frederikssund Kirkegård søger en sæsonansat gartner                                                       Som skal deltage i vedligeholdelse og renholdelse af gravsteder, udenoms-arealer, anlæg af gravsteder.Som kan indgå i turnusordning ved arbejde ud over alm. arbejdstid.Som skal kunne arbejde sel...

Gravermedhjælper

TORKILSTRUP- LILLEBRÆNDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Torkilstrup og Lillebrænde Kirkegårde, Torkilstrup Sogn og Lillebrænde Sogn er ledig pr. 1. april 2018. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Stillingen er tidsbe...

KIRKETJENERVIKAR TIL NYKØBING F SOGN

NYKØBING F. Sogn | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
En medarbejder til service- og rengøringsopgaver samt til praktisk bistand ved kirkelige handlinger søges til et vikariat på 6 måneder med tiltrædelse pr. 15. marts 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling.Kirketjeneren skal generelt være indstillet på at erlægge tjenester i alle sognets kirker mv. A...

Graver søges til Lynge-Uggeløse kirker

LYNGE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
Stillingen som graver ved Lynge-Uggeløse kirker er ledig fra den 15. marts 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. ugeVi forventer med baggrund i de meget varierede opgaver en graverstilling indeholder, at ansøgere til stillingen kan:varetage være ansvarlig for kirkegårdenes vedli...

Kirkesanger til Kastelskirken

KASTELSKIRKENS LØNNINGSREGNSKAB | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
Sopran/mezzo søges til KASTELSKIRKEN VOKALENSEMBLE (SSATTB)Løn: 71.212 kr.pr. år / 5.934 kr. pr. md. incl. feriepenge.Tjeneste ved alle højmesser. Tjeneste ved Kirkelige handlinger og ekstra gudstjenester i mindre omfang, primært på lørdage. De fordeles efter internt aftalt turnus med regelmæssige f...

Aarhus Domsogn søger kirketjener

Århus Domsogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
En stilling som kirketjener ved Aarhus Domsogn ønskes besat pr. 1.5.2018.                      Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.Der er 2 fuldtidskirketjenerstillinger ved Aarhus Domsogn, samt faste kirketjenervikarer. Arbejdsstedet vil være Aarhu...

Gravermedhjælper

Ranum-Malle Kirkekasse v/Ingrid Jensen | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
Gravermedhjælper til Ranum-Malle og Vilsted kirker søges.Stillingen er en fuldtidsstilling fra ca. 15. marts til ca. 1. dec. 2018.Stillingen kræver ingen faglig baggrund, men ansøgere med erfaring fra lignende stilling vil blive foretrukket.Stillingen aflønnes efter overenskomsten for gravermedhjælp...

Kirke- og kulturmedarbejder til Timotheuskirken i Valby

TIMOTHEUS KIRKE | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2018
Timotheuskirken søger en engageret kirke- og kulturmedarbejder, der ønsker at tage del i at videreudvikle en serviceorienteret kirke, der fungerer som samlingssted for sognets 11.000 indbyggere.Vi søger en idérig og selvstændig medarbejder, der kan varetage kirkens børne-/ungearbejde og PR/kommunika...

Vært / værtinde til sognegårde

Lumby-Stige Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2018
Lumby og Stige Sognes Menighedsråd søger vært/værtinde til Lumby og Stige sognehuse, snarest muligt og senest 1. maj 2018.Stillingen er normeret til 20 timer om ugen. Timeforbrug herudover honoreres time for time.Den ideelle vært / værtinde for os er en ungdommelig, frisk person, evt. pensionist med...

GRAVERMEDHJÆLPER/KIRKETJENER

SKOVLUNDE SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2018
SKOVLUNDE SOGN, BALLERUP KOMMUNEAlsidig, fleksibel gravermedhjælper/kirketjener søges til fuld- eller deltidVær med til at åbne døre for sognets mange engagerede mennesker, og bliv del af et stærkt team, der brænder for vores lokale kirke med en fælles vision om at være en åben, vedkommende og bæred...

KIRKETJENER/GRAVERMEDHJÆLPER

SKOVLUNDE SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2018
SKOVLUNDE SOGN, BALLERUP KOMMUNEAlsidig, fleksibel kirketjener søges til fuld- eller deltidVær med til at åbne døre for sognets mange engagerede mennesker, og bliv del af et stærkt team, der brænder for vores lokale kirke med en fælles vision om at være en åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke....

Kirkesanger

Bandholm Kirke | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2018
 Kirkesanger  En stilling som kirkesanger ved Bandholm Kirke, Bandholm Sogn er ledig pr. 1. april 2018 eller efter aftale. Stillingen er på 8 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Bandholm Sogn Sogn har 851 antal indbyggere, heraf 659 medlemmer af Folkekirken. Sognet er kendet...

Nytænkende og visionær kommunikationsansvarlig til Folkekirken på Vesterbro

Vesterbro Sogn | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2018
Brænder du for kommunikation, og vil du være med til at styrke folkekirkens synlighed og position i Vesterbro sogn? Har du fingeren på pulsen ift. nye kommunikations- og kampagneformer samt sociale medier og kan du føre strategier og indsatser ud i livet? Så har vi brug for dig.   Menighedsrådet for...

Gravermedhjælper søges til Flade Kirke og Kirkegård

FLADE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2018
Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper er ledig og ønskes besat fra 15.3.2018 – 30.11.2018Stillingen er på ca. 1200 timer. Aflønningen sker på timebasis.Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt udenoms arealer. Der kan forekomme tjenester ved k...

Gravermedhjælper søges til Hørdum kirke

Hørdum-Skyum sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2018
 Gravermedhjælper søges til Hørdum Kirke.Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper er ledig og ønskes besat fra 1.5.2018 – 30.11.2018.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis.Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt udenoms...

Graver søges til Hørdum kirke

Hørdum-Skyum sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2018
 Da vores dygtige graver i Hørdum har valgt at gå på pension, søger :Hørdum-Skyum menighedsråd, Sydthy Provsti en graver.Stilingen er på 37 timer pr. uge og er ledig fra 1. maj 2018 eller efter aftale.Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen i samarbejde me...

Organist søges

FLADE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2018
Stillingen som organist ved Flade Kirke og Gærum Kirke, Frederikshavn Provsti er ledig og ønskes besat 1. april 2018 eller efter aftale. Vi søger en organist, der kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlingerkan spille både traditionel kirkemusik, ...

Gravermedhjælper søges til Humlum Kirke

Resen-Humlum Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2018
Resen-Humlum Sognes Menighedsråd søger gravermedhjælper pr. 15. marts 2018 eller snarest herefter.Arbejdet omfatter blandt andet:- Renholdelse af gravsteder og arealer på kirkegården- Anlæggelse og omforandring af gravsteder- Rengøring i kirken og Kirkehuset- Renholdelse af områder omkring kirken, p...

Medarbejder til kommunikationsopgaver i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2018
En stilling som kommunikationsmedarbejder i Roskilde Stift er ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest muligt derefter og indtil den 31. december 2019 med mulighed for forlængelse. Stillingen er en deltidsstilling med 25 timer om ugen. Stiftsrådet og Roskilde Stift ønsker at styrke såvel...

Kirke- og kulturmedarbejder

GRÅSTEN MENIGHEDSRÅD - KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2018
Gråsten – Adsbøl menighedsråd søger en medarbejder til en nyoprettet deltidsstilling. Stillingen ønskes besat snarest, og er p.t. berammet til 20 timer/ugtl.Vi søger en aktiv og kreativ medarbejder, der sammen med de øvrige ansatte, menighedsrådene samt sognenes præst vil udvikle og udvide de mange ...

Graver til Gudum og Lillevorde Kirker søges med tiltrædelse snarest muligt

GUDUMHOLM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2018
Graver til Gudum og Lillevorde Kirker søges med tiltrædelse snarest muligtDa vores tidligere graver er gået på pension er stillingen som graver ved Gudum og Lillevorde Kirker ledig til snarest mulig besættelse.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren har følgende kerneopgaver: varetage og være an...

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Maglegårds Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2018
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Maglegårds Pastorat i Helsingør Stift er ledig.Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf 50 % er finansieret af lokale midler.Stillingen er tidsbegrænset med udløb ved udgangen af juni måned ...

Overenskomstansat sygehuspræst på Psykiatrisygehuset i Slagelse, Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2018
En nyoprettet stilling som overenskomstansat sygehuspræst på Psykiatrisygehuset i Slagelse i  Roskilde Stift er ledig.Til stillingen er knyttet forpligtelse svarende til 40 % af stillingen som sognepræst i Antvorskov Pastorat i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ.Ansættelse og aflønning...

Overenskomstansat sygehuspræst ved Hospice Sjælland, Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2018
En stilling som deltidsbeskæftiget overenskomstansat sygehuspræst ved Hospice Sjælland er ledig.Til stillingen er knyttet forpligtelse svarende til 10 % af stillingen som sognepræst i Gundsømagle Pastorat i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ.Ansættelse og aflønning er i henhold til gæl...

Gravermedhkjælper ved Jegerup sogns menighedsråd

JEGERUP SOGNS KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2018
Stillingen som gravermedhjælper ved Jegerup kirke er ledig og ønskes besat 1.4.2018 eller snarest herefter.Medarbejderen bliver ansat med en vejledende årsnorm på 200 timer, om arbejdstidens nærmere placering over ugens dage og årets uger aftales følgende: Aftales løbende.Derudover kommer afløsning ...

Kordegn i Vor Frelsers Kirke, Aalborg

VOR FRELSERS SOGN MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2018
En stilling som kordegn ved Vor Frelsers Kirke, Vor Frelsers Sogn er ledig pr. 1. maj 2018.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Kordegnen skal varetage følgende opgaver:PersonregistreringKirketjenesteSekretær for præster og menighedsrådLønindberetningLøbende bogføring og betaling af regningerUdfærdige ...

Kirkesanger søges til Hvorslev, Gerning og Vellev kirker, Favrskov Provsti, Aarhus Stift

HVORSLEV KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2018
Kirkesanger søges til Hvorslev, Gerning og Vellev kirker, Favrskov Provsti, Aarhus StiftVi søger en dygtig kirkesanger, der kan understøtte fællessangen - og være med til at styrke kirkegængerene i at synge sammen. Vi ser gerne at du har kundskab og forståelse for den særlige genre kirkemusikken er ...

Sognepræst i Løsning-Korning Pastorat i Haderslev

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2018
 En stilling som fuldtidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Løsning-Korning Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse pr. 1. juni 2018. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der vil til lønnen kunne ydes et rå...

Gravermedhjælper til Lindelse Kirke

Lindelse-Tryggelev-Fodslette Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 6. mar. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Lindelse Kirke er ledig til besættelse ultimo marts 2018 eller snarest derefter. Stillingen udgør ca 600 timer fordelt i ugerne fra 1. april til 30. november 2018.Aflønningen sker på timebasis.I stillingen indgår afløsning for graver ved Tryggelev og Fodslette so...

Projektmedarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø Provsti

SKOVLUNDE SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 7. mar. 2018
Projektmedarbejder på fuld tid (37 timer) søges til en nyoprettet stilling i Ballerup-Furesø Provsti.Skoletjenestens primære formål er at udvikle og udbyde tværfaglige projektforløb og undervisningsforløb til skoler i Ballerup og Furesø kommune, hvor kendskabet til Kristendommen og Folkekirkens grun...

Graver ved Burkal kirke.

Burkal kirkekasse | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2018
Stillingen som graver ved Burkal kirke, Burkal sogn er ledig til besættelse 1.april 2018 eller snarest derefter.Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer gennemsnitligt pr. ugeGraveren skal varetage følgende opgaver:1) Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser og...

Organist

Glud Kirke | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2018
En deltidsstilling som organist ved Glud og Hjarnø Kirker, Glud og Hjarnø Sogne er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen genopslås med henblik på at tiltrække et bredere ansøgerfelt.Stillingen er på 20 timer gennemsnitligt pr. uge. Normeringen er baseret på nedenstående opgaver og definere...

Kirketjener til Jyllinge Sogn

JYLLINGE MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2018
Vi søger ny fuldtidsansat kirketjener.Jyllinge Sogn har to kirker, der skal betjenes af kirketjeneren, Jyllinge Kirke (den gamle) og Hellig Kors Kirke (den nye). Der er 11 ansatte i sognet, 3 præster, 2 organister, 1 kordegn, 1 kirketjener, 1 kirkesanger, 2 gravere og en pedel/vicevært som udgør et ...

Gravermedhjælper til Brandstrup Kirke

Vindum Brandstrup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2018
Vi søger en gravermedhjælper til kirkegården i Brandstrup, pr. Rødkærsbro. Jobbet er en deltidsstilling og en sæsonstilling i perioden fra 1/4 til 30/11. Der vil i gennemsnit ca. være 22-25 timers ansættelse om ugen. Timeantallet vil variere hen over sæsonen.Du skal hjælpe vores graver Christian Chr...

Kirketjener ved Tveje Merløse Kirke i Holbæk

Tveje Merløse Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2018
Kirketjener ved Tveje Merløse Kirke i HolbækDa en af vores kirketjenere ønsker at trappe ned, er en kirketjenerstilling på 20 timer pr. uge ledig til besættelse 1 marts, 2018, eller snarest herefter. Timetallet vil senere kunne udvides.Vi søger en praktisk anlagt kirketjener, der kan bidrage aktivt ...

Alt-mulig-medarbejder/Vicevært til Jyllinge Sogns kirker og bygninger

JYLLINGE MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 9. mar. 2018
Vi søger person der er interesseret i forefaldende arbejde i Jyllinge Præstegård, Stalden, Laden og Hellig Kors Kirke. Arbejdsopgaverne er rengøring af Hellig Kors Kirke, pasning af udenomsarealer ved Hellig Kors Kirke, Stalden og Laden (i præstegården). Herudover pasning af præstegårdshaven, samt v...

Gravermedhjælper til Farsø Kirke

Farsø Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 11. mar. 2018
En stilling som gravermedhjælper opslås ledig, med tiltrædelse til den 19. marts 2018. Stillingen er på deltid, med ca. 1200 timer årligt. Timerne vil fortrinsvis være placeret i perioden april - november. Aflønning sker på timebasis og ansættelse sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på lan...

Vikar/ medhjælper/afløser til kirketjenerfunktion

Gellerup Kirke | Ansøgningsfrist: 11. mar. 2018
Gellerup Kirke søger en vikar/ medhjælper til ansættelse snarest muligt.Gellerup Kirke er en aktiv kirke med mange frivillige og hvor der jongleres med mange bolde på én gang.Vi søger en fast vikar, som:er stabil og formår at arbejde selvstændigter fleksibel i forhold til både arbejdsopgaver og arbe...

Overenskomstansat sognepræst i Ledøje-Smørum Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Ledøje-Smørum Pastorat i Helsingør Stift er ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 100 % af fuldtidsbeskæftigelse hvor af 25 % er finansieret af lokale midler. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i s...

Overenskomstansat sogne- og pilgrimspræst søges til Maribo Domsogn i Lolland-Falsters Stift.

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2018
En stilling som overenskomstansat sogne- og pilgrimspræst i Maribo Dompastorat, Maribo Domprovsti, Lolland Falsters Stift er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018.Til stillingen er knyttet 50% forpligtigelse som pilgrimspræst og 50% forpligtigelse til sognepræst ved Maribo Domsogn.Ansættelse og afløn...

Landsbyorganist søges

Høve Kirke | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2018
En stilling som organist ved Flakkebjerg, Høve, Fårdrup og Skørpinge Kirker, Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup pastorat er ledig snarest mulig.Stillingen er på gennemsnitligt 12 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver: Spille ved alle faste gudstjenester og højmesser i kirkerne, sam...

Konstitution i sognepræstestilling i Ikast-Faurholt Pastorat, Ikast-Brande Provsti (vikariat)

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2018
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Ikast-Faurholt Pastorat, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 15. juli 2018.Konstitutionen, der er et vikariat i forbindelse med, at sognepræsten i pastoratet skal udsendes som feltpræst, sker for perioden 15. juli 2018 til og ...

Sognepræst i Avedøre Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2018
En stilling som sognepræst i Avedøre Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. juni 2018. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønne...

Sognepræst i Herslev Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Herslev Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 24. maj til 10. oktober 2018 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse.Til stillingen er knyttet forpl...

Sognepræst i Sankt Marie Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2018
Stillingen som sognepræst i Sankt Marie Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster iFolkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. ...

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Frederiksværk-Vinderød Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2018
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Frederiksværk-Vinderød Pastorat i Helsingør Stift er ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 75 % af fuldtidsbeskæftigelse. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhøre...

Genopslag - overenskomstansat sognepræst i Sankt Clemens Pastorat og teologisk medarbejder og leder ved FUSR

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2018
På grund af for få ansøgninger genopslås nedenstående stilling med ny ansøgningsfrist.En stilling som overenskomstansat sognepræst i Randers Sankt Clemens Pastorat (5 %) og teologisk medarbejder og leder ved FUSR (95 %) i Aarhus Stift er ledig.Det bemærkes, at stillingen som teologisk medarbejder og...

Kordegn ved Aaby og Vedsted Kirker i Jammerbugt Provsti

ÅBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 13. mar. 2018
 Da vores kordegn har valgt at søge nye udfordringer, opslås en stilling som kordegn ved Aaby Sogn i Aabybro og Vedsted Sogn i Birkelse. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2018 eller snarest muligt herefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kordegnefunktionen i Aaby og Vedsted Sogne er delt på t...

Kirkesanger søges

Stoholm Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 13. mar. 2018
En stilling som kirkesanger ved Stoholm og Kobberup Kirker er ledig til besættelse snarest.Stillingen er på 430 timer pr. år, svarende til ca. 8 timer pr. uge.Kirkesangeren deltager i gudstjenester og kirkelige handlinger i de to sogne.Ansættelse sker ved Stoholm Sogns Menighedsråd beliggende Kirkev...

Kirkesanger ved Sebber-, Bislev- og Ejdrup kirker

EJDRUP SOGNS KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 14. mar. 2018
Sebber, Bislev, Ejdrup pastorat, Aalborg Vestre Provsti Stillingen som kirkesanger er ledig og ønskes besat pr. 1. maj 2018. Vi søger en god og stabil sanger, der kan understøtte fællessangen og være med til at styrke kirkegængerne i at synge sammen. Du skal således have en god situationsfornemmelse...

Organist søges

RINDUM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 19. mar. 2018
Stillingen som organist ved Rindum Kirke er ledig.Se nærmere på vores hjemmeside www.rindumkirke.dk...

BØRNEKORLEDER

EBELTOFT KIRKE | Ansøgningsfrist: 19. mar. 2018
 En stilling som børnekorleder ved Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn er ledig pr. 01. august 2018. Stillingen er normeret til mellem 8-15 timer pr. uge.Børnekorlederen skal varetage følgende opgaver:Etablere og lede et børnekor og sammen med dette medvirke ved 5-6 gudstjenester årligt.Lede og planlægge ba...

Sæt dit præg på fællesskabet og kirkelivet som organist i tre kirker nær Aalborg

Ferslev-Dall-Volsted Sogne Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 21. mar. 2018
”Der er sådan en hyggelig stemning i kirken – det er ligesom med julepynt,” siger Julie på 9 år, som er korist i børnekoret. Hun savner en organist, der kan være korleder – en korleder med humor og med gode ideer til noget helt nyt.Er det dig, Julie og resten af menigheden savner? Er du vores nye or...

Graver og kirketjener ved Hejnsvig kirke

Hejnsvig graverkontor | Ansøgningsfrist: 26. mar. 2018
Vi søger til Hejnsvig kirke en dygtig og pålidelig medarbejder, der kan påtage sig  arbejdet som graver og kirketjener.Arbejdet omfatter ledelse og ansvar for kirkegårdens daglige vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. samt kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger.Vi søger en  engageret  ...

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Bistrup Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 27. mar. 2018
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Bistrup Pastorat i Helsingør Stift er ledig.Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse.Stillingen er finansieret af lokale midler.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akadem...

Kirkemusiker/Organist til Selde-Åsted og Junget-Thorum sogne med geografisk fleksibilitet

Selde-Åsted Sogne | Ansøgningsfrist: 6. apr. 2018
Da vores organist gennem mange år er gået på pension, søger vi en ny. Stillingen som organist ved Selde, Åsted, Junget og Thorum kirker i Salling Provsti er ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 13 timer pr. uge.Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne har ca. 1400 indbyggere i alt.Vi forventer...

Kirkesanger

Kliplev Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 8. apr. 2018
 Kirkesanger En stilling som kirkesanger ved Kliplev og Ensted Kirke, er ledig pr. 1. marts 2018. Stillingen er gennemsnitlig på 19 timer pr. uge. Kirkesangeren varetager følgende opgaver: Støtte menigheden ved korsvar og i sang ved gudstjenester og kirkelige handlingerLæse indgangsbøn og udgangsbøn...

Kirketjener med grøn profil

MØRKHØJ KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. apr. 2018
Kirketjener med grøn profil ved Mørkhøj Kirke i SøborgEn stilling som kirketjener ved Mørkhøj Kirke, Mørkhøj Sogn er ledig pr. 1. maj 2018.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Vi søger en praktisk anlagt kirketjener, der, som den ene af 2 fuldtidskirketjenere, kan bidrage aktivt til en travl og variere...