Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Deltids kirketjener (19 timer)

BRØNDBY STRAND MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 14. nov. 2019
En deltidsstilling (19 t/uge) som kirketjener er ledig pr. 01-01-2020.   Menighedsrådet i Brøndby Strand kirke, Brøndby Strand Centrum 90, 2660 Brøndby Strand søger en fleksibel kirketjener, der i samarbejde med den fuldtidsansatte kirketjener sørger for rengøring og vedligeholdelse af kirken og den...

Organist søges

VEDSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 14. nov. 2019
Organist søges Vi søger en organist til Vedsted Kirke i sognet ved Vedsted Kirke, Søvænget 1, Vedsted, 6500 Vojens, Ansættelse er pr. 1. januar 2020. Stillingen er på 10 timer gennemsnitligt pr. uge. Vedsted Kirke er en smuk lille kirke som lægger vægt på kirkens musikliv. Vi søger en en person, som...

Organiststilling ledig i Bedsted-Grurup sogn

BEDSTED KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 14. nov. 2019
Organist søges    Stillingen som organist ved Bedsted Kirke og Grurup Kirke er ledig til besættelse december 2019 eller efter aftale         Stillingen er på 17 timer pr. uge.   Vi søger en organist, der kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og kirkelige handlinge...

Kirke- og kulturmedarbejder ved Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

Taps Kirke | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2019
Vi søger en medarbejder til en stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 15. Hensigten med stillingen er at styrke det kirkelige arbejde i sognet, så kirken bliver synlig i andre sammenhænge end dem, som foregår i kirkens rum...

Sognemedhjælper ved menighedshuset i Als søges!

ALS KIRKE/ALS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2019
Menighedsrådene i Als og Øster Hurup søger pr. 15. nov. eller snarest derefter en person, som vil varetage forefaldende opgaver i forbindelse med den daglige drift af menighedshuset.  Menighedsrådene forestår selv planlægningen af husets drift og brug. Den udvendige oprydning og vedligeholdelse klar...

Administrativ medarbejder

| Ansøgningsfrist: 15. nov. 2019
Administrativ medarbejder søges til 37 timer pr. uge.Ansættelsen sker ved Kolding Kirkegårde beliggende Lærkevej 200, 6000 Kolding, hvoradministrationen, Kirkegårdenes Kontor, er samlet for Ndr. Kirkegård, Den gl. Kirkegård og Sdr. Kirkegård. Ansøgere med en alsidig kontoruddannelse og bred erfaring...

IBSKER-SVANEKE-BODILSKER PÅ BORNHOLM SØGER NY ORGANIST

SCT IBS KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2019
  I Ibsker, Svaneke og Bodilsker bor der godt 3.000 personer. Vi har tre kirker og to præster samt to organister som deler alle aktiviteterne ligeligt i et engageret, åbent og inkluderende fællesskab, hvor omgangstonen er munter og hjælpsom. Vi tilbyder et meningsfyldt arbejde i et livligt land-past...

Graver

Lyngå-Skjød-Lerbjerg Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2019
Stillingen som graver ved Lyngå-Skjød-Lerbjerg Kirker er ledig pr. 1.1.2020. Stillingen er på 20 timer pr. uge. På grund af igangværende omlægninger af kirkegårdene vil stillingen dog være på 27 timer pr.uge i perioden 1.1.2020-31.12.2020. Graveren skal varetage følgende opgaver: - kirketjeneste ved...

Organist

V. Hæsinge og Sh. Lyndelse Kirker | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2019
Organist   En stilling som organist og evt. korleder ved Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse Kirker, Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse Pastorat er ledig pr. 01.01.2020 Stillingen er på 534 timer pr. år + 120 timer til korledelse i alt 654 timer Som vores nye organist skal du spille ved højmesse...

Kirkesanger

V. Hæsinge og Sh. Lyndelse Kirker | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2019
Kirkesanger   En stilling som kirkesanger ved Sandholts Lyndelse Kirke samt ved kirkelige handlinger i Vester Hæsinge kirke er ledig pr. 15.12.2019   Stillingen er på 184 timer om året. Sandholts Lyndelse Sogn har 203 antal indbyggere og Vester Hæsinge Sogn har 840 antal indbygger, 5 antal ansatte ...

Personalekonsulent

KOLDING PROVSTIUDVALG | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2019
Personalekonsulent Vil du være med til at støtte 24 menighedsråd i at øge godt 200 medarbejderes arbejdsglæde i kirker og på kirkegårde rundt om på de godt 30 mindre arbejdspladser, som tilsammen betjener omkring 74.000 mennesker i provstiet? En nyoprettet stilling som personalekonsulent for menighe...

En stilling som kirkesanger i Skælskør-Eggeslevmagle Pastorat er ledig til besættelse snarest muligt.

Skælskør-Eggeslevmagle Kirker | Ansøgningsfrist: 17. nov. 2019
Skælskør-Eggeslevmagle pastorat består af sognene Skælskør og Eggeslevmagle, og der gøres således tjeneste i begge kirker, dog hovedsagligt i Skælskør Kirke Stillingen er på 6 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Kirkelige handlinger og særlige gudstjenester på hverdage (tir...

Regnskabsassistent/Kordegn

HADERSLEV DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 17. nov. 2019
Haderslev Domsogn søger en uddannet kordegn med stor interesse for regnskabsføring eller en regnskabsassistent med lyst til at uddanne sig som kordegn til ansættelse snarest eller senest 1. januar 2020.   Stillingen er på 34 timer pr. uge med mulighed for, at timetallet øges på et senere tidspunkt. ...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Rønnevang Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 18. nov. 2019
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Rønnevang Pastorat i Helsingør Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.   Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse.   Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 1. marts 2020 – 30. juni 2020 ...

Sognepræst (kbf) i Margrethe pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 18. nov. 2019
Stillingen som sognepræst i Margrethe Pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift er ledig med udgangen af oktober måned 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Fina...

Organist/KIirkemusiker til Thisted Provsti

HANSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 18. nov. 2019
Organist/Kirkemusiker søges til Hansted - Klitmøller - Ræhr - Vigsø Pastorat, Thisted Provsti 1. januar 2020 eller efter aftale Vi søger en organist/kirkemusiker, der har en god liturgisk fornemmelse og en bred faglighed     inden for både den klassiske og rytmiske genre kan varetage den instrument...

Webredaktør / administrativ medarbejder

Vesterbro Sogn | Ansøgningsfrist: 18. nov. 2019
Webredaktør / administrativ medarbejder Kan du styre en kalender, der bugner af aktiviteter, og samtidig sikre god formidling og brugervenlighed på vores hjemmeside? Folkekirken på Vesterbro søger en dygtig kommunikationsmedarbejder, som samtidig kan tage ansvar for en række administrative opgaver....

GENOPSLAG af stillingen som sognepræst (kbf) i Vestfjends Pastorat, Viborg Domprovsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 18. nov. 2019
Stillingen som sognepræst i Vestfjends Pastorat (Vroue-Resen-Iglsø-Vridsted-Fly sogne), Viborg Domprovsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Det må endvidere påregnes, at der til stillingen tilknyt...

Overenskomstansat sognepræst (50% af fuldtidsbeskæftigelse) i Sydvestmors pastorat i Morsø provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 18. nov. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst, kvote 50% af fuldtidsbeskæftigelse, i Sydvestmors Pastorat (består af sognene Redsted, Hvidbjerg, Agerø, Karby, Tæbring og Rakkeby sogne) i Morsø i Aalborg Stift er ledig. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i stat...

Kirke- og kulturmedarbejder

Sønder Tranders Menighedsråd/ Sønder Tranders Kirkegård | Ansøgningsfrist: 18. nov. 2019
  Initiativrig og engageret kirke- og kulturmedarbejder søges til kirkerne i Gug og Sdr. Tranders Sdr. Tranders Sogn søger personen, der kan være med til at samle og udvikle de mange aktiviteter i begge kirker. Arbejdsopgaverne  KK-medarbejderen tilrettelægger og varetager undervisningen af sognet...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Taastrup Nykirkes Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 18. nov. 2019
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Taastrup Nykirkes Pastorat i Helsingør Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.   Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 1. marts 2020 – 30. juni 2020 (begge dage inkl.) og kan eventuelt forlænges.   Stillingens beskæftige...

Konstitueret sognepræst (barselsvikariat) i Darum og Bramming Pastorater i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 18. nov. 2019
En stilling som sognepræst i Darum og Bramming Pastorater i Ribe Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker for perioden fra den 24. december 2019 – 11. maj 2020, begge dage inkl., med mulighed for forlængelse. Til stillinge...

Kirke med fokus på fornyelse, fællesskab og forankring søger en alsidig organist

Ansgarkirkens Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 19. nov. 2019
Åbenhed, glæde og diakoni er 3 kernebegreber for Ansgarkirken. Vi er en dynamisk arbejdsplads med 11 ansatte, som alle medvirker aktivt til kirkens vigtigste opgave – nemlig at forkynde kristendommen. Vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle i kirken ligesom, der skal være noget for enhver...

Regnskabsfører for 3 sogne, heraf Ringe Sogn

RINGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 20. nov. 2019
Regnskabsfører (Kordegn)   En stilling som regnskabsfører ved Ringe Kirke, Ringe Sogn, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 18 timer pr. uge.   Regnskabsføreren skal varetage følgende opgaver:   Regnskabsførerfunktioner for Ringe, samt Gislev/Ellested ...

Kirkesanger

Vejrup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 20. nov. 2019
Vester Nykirke og Vejrup pastorat i Ribe domprovsti, søger kirkesangere fra 1. januar 2020.  Vi søger ideelt 2 kirkesangere, der kan supplere hinanden og dække samtlige kirkelige handlinger i de 2 kirker.  Den enkelte stilling er på 7 timer ugentligt i gennemsnit.  Der vil være 2-3 søndage om månede...

Organist

Flejsborg Kirke | Ansøgningsfrist: 20. nov. 2019
En stilling som organist ved Flejsborg, Vester Hornum og Hyllebjerg Kirker, Vesthimmerlands Provsti skal besættes fra 1. januar 2020. Stillingen er på 12 timer pr. uge. Stillingen kan kombineres med andet bijob eller studie. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Musikledsagelse til søn- og h...

Ovsted Tåning Hylke Meninghedsråd søger en kirkesanger/kirketjener

Ovsted Kirke | Ansøgningsfrist: 20. nov. 2019
En stilling som kirkesanger/kirketjener er ledig pr. 1. december 2019. Stillingen er på 13 timer pr. uge. Vi har 3 skønne landsbykirker i et aktivt pastorat, hvor vi holder af traditioner, men også ønsker at understøtte udviklingen af livet i landsbykirkerne ind i fremtiden. Vi søger en person, der ...

Anlægsgartnerelev søges til Vejlby kirkegård, Aarhus Nordre Provsti

VEJLBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 20. nov. 2019
Kunne du tænke dig en elevplads som anlægsgartnerelev på Vejlby kirkegård? Du vil lære meget om vedligeholdelse af grønne arealer, beplantning, anlægning af gravsteder og andre for-skellige typer af anlæg. Vi er optagede af at holde kirkegården velplejet og attraktiv for kirkegårdens brugere og kræs...

Kordegn for Midtfyns provsti

RINGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 20. nov. 2019
Kordegn   En stilling som kordegn ved Ringe Kirke, Ringe Sogn, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 25 timer pr. uge   Kordegnen skal varetage følgende opgaver:   Personregistering for alle sogne i Midtfyn Provsti Administration af Ringe kirkes hjemmes...

Kirkesanger til Skanderborg Sogn – Aarhus Stift

SKANDERBORG SOGN | Ansøgningsfrist: 21. nov. 2019
En stilling som kirkesanger ved Skanderborg Sogn er ledig pr. 1. februar 2020. Stillingen er på 20 timer pr. uge Skanderborg Sogn er et stort sogn med et højt aktivitetsniveau – det gælder både de kirkelige handlinger og de mange forskellige aktiviteter, som sognet tilbyder. Kirken i Skanderborg er ...

Kontorassistent til Kirkegårdskontor

TÅRNBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. nov. 2019
Kontorassistent søges   En kontorassistentstilling ved Tårnby Sogn er ledig til besættelse Snarest muligt, senest 1. december 2019. Du bliver ansat med arbejdssted på Tårnby Kirkegårdskontor, Englandsvej 330, 2770 Kastrup. Her vil du indgå i kontorteamet på Kirkegårdskontoret. Du vil – i samarbejdet...

Organiststilling

Sejling Sinding Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2019
Vi søger ny organist til ansættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest muligt i Lille Hids Pastorat – Sejling, Sinding, Serup, Lemming, Kragelund og Funder sogne, Silkeborg Provsti, Århus Stift. 6 - sogns pastorat med 3 præster og 2 organister, søger en ny organist kollega. Arbejdsstedet er de 6 kirke...

Kirkesanger

SDR RIND MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2019
En stilling som kirkesanger ved henholdsvis Sdr. Rind Kirke, Sdr. Rind Sogn og Vinkel kirke, Vinkel Sogn, Viborg Stift, er ledig til øjeblikkelig ansættelse.   Stillingen er på ca. 100 timer årligt.   Vi forestiller os, at vores nye medarbejder skal varetage gudstjeneste(r) én søndag om måneden samt...

Kirketjener til kirke på Nørrebro i København

Blågårdens Sogn | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2019
En stilling som kirketjener ved Hellig Kors Kirke, Blågårdens Sogn er ledig pr. 1. januar 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kirketjeneren vil være en del af et fast kirketjener team på 3 medarbejdere. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: opstilling og klargøring af kirken til gudstj...

Kordegn, deltidsstilling

MENIGHEDSRÅDET FOR HADSTEN SOGN | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2019
En stilling som kordegn i Hadsten Storpastorat, Hadsten, Vissing, Ødum, Hadbjerg, Lyngå, Skjød og Lerbjerg Sogne er ledig pr. 1.1.2020. Stillingen er på 21 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: - Personregistrering og borgerbetjening - Sekretærfunktioner for præster og menighedsrå...

Kirkesanger ved Sengeløse Kirke

SENGELØSE KIRKE | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2019
Kirkesanger ved Sengeløse Kirke   En stilling som kirkesanger er ledig til besættelse pr. 16. december 2019 eller snarest derefter.     Stillingen er normeret til 5 timer ugentligt og dit tjenestested er Sengeløse Kirke, Landsbygaden 35, Sengeløse, 2630 Taastrup.   Ansættelse sker ved Sengeløse sogn...

Nyoprettet fuldtidsstilling (37 timer/uge) som organist med børnekorarbejde ved Roskilde Domsogn er ledig pr. 1. januar 2020.

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2019
Roskilde er en spændende universitetsby i fortsat udvikling og udbygning. Byen har på trods af dens tætte placering til København en tydelig selvstændig profil som kulturel iværksætter by med stærkt fokus på musiklivet med institutioner som f.eks. Roskilde Festival, det regionale sangkraftcenter ”Ro...

Graver ved Sønderup og Suldrup sogne Dalumvej 30 9541 Suldrup

Suldrup kirke og kirkegård | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2019
Graver Stillingen som graver ved Sønderup-Suldrup Sogne, Rebild provsti ønskes besat pr. 1. februar 2020 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Som graver ansættes man med en årsnorm, hvilket for en stilling på fuld tid svarer til 1924 timer årl...

Graver

HAMMELEV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2019
Stillingen som graver ved Hammelev Kirke, Hammelev Sogn er ledig pr. 1/2 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. Kirketjeneste ved kirkelige handlinger Klargøring og rengøring a...

Sekretariatsleder til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

FUV | Ansøgningsfrist: 24. nov. 2019
Kan du lide at arbejde i krydsfeltet mellemsekretariatsbetjening, ledelse og økonomi? Kan du fungere som leder i et uformelt miljø hvor du også selv skal varetage løbende sekretæropgaver?Så er det måske dig, vi søger som leder af FUV’s sekretariat, som også omfatterPA-funktionen for rektor. Stilling...

Regnskabsfører til kirkekasser i Horsens Provsti

Horsens Provsti | Ansøgningsfrist: 24. nov. 2019
Kan du se dig selv i en værdibaseret organisation? Kan du formidle komplekse regnskabsdata til alle typer personer? Ønsker du en selvstændig stilling med høj grad af gensidig fleksibilitet, hvor du selv kan planlægge din tid og tage ansvar for alle dele af bogføring, regnskab og formidlingen heraf? ...

Ledende graver søges til Kirken i Hinnerup

Kirken i Hinnerup | Ansøgningsfrist: 24. nov. 2019
Stillingen som ledende graver ved Kirken i Hinnerup (Grundfør, Haldum og Vitten pastorat, Favrskov provsti) er ledig pr. 1/1 2020.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Den ledende graveren skal varetage følgende opgaver: Varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes renholdelse, gravfæstelser m.m....

Bas-sanger til Glostrup Kirke

GLOSTRUP SOGN | Ansøgningsfrist: 25. nov. 2019
Glostrup Kirke i Glostrup Sogn søger bassanger til ansættelse 1. januar 2020 eller snarest derefter. Vi søger en sanger med et højt teknisk og musikalsk niveau, som både kan indgå i vores faste kvartet og synge solistisk. Vores kirkekor medvirker ved højmessen i kirken på søn- og helligdage. Derudov...

Erfaren personalekonsulent til Silkeborg Provsti

Silkeborg Provsti | Ansøgningsfrist: 25. nov. 2019
Stillingen er på 19 timer. Tiltrædelse 1. februar 2020. Personalekonsulentens opgave er primært at støtte og vejlede menighedsrådene som arbejdsgivere. Silkeborg Provsti har 25 sogne og 19 menighedsråd og ligger i Århus Stift. Du ansættes af en bestyrelse nedsat af menighedsrådene i provstiet og ref...

Sognepræst (kbf) til Ørre-Sinding og Tjørring Pastorat, Herning Nordre Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 25. nov. 2019
Stillingen som sognepræst i Ørre-Sinding og Tjørring pastorat, Herning Nordre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. februar 2020. Til stillingen i Ørre-Sinding sogne er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor....

Engageret kirketjener søges til Ansgarkirken

ANSGAR KIRKE | Ansøgningsfrist: 26. nov. 2019
En stilling som kirketjener ved Ansgarkirken i København er ledig til besættelse pr. 15. januar 2020 eller snarest herefter. Stillingen er på gennemsnitligt 30-37 timer ugentligt, afhængigt af det nærmere aftalte. Kirketjeneren skal blandt andet varetage følgende opgaver Forestå alt praktisk arbejd...

En alsidig akademisk projektmedarbejder til videns- og udviklingsopgaver

FUV Århus | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2019
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) søger en medarbejder til at bistå os i arbejdet med at gennemføre projekter, hvor der skal indhentes, bearbejdes og formidles viden, som er relevant for folkekirken og samfundet. Arbejdet med disse opgaver forudsætter evnen til at arbejde metodebevidst...

Organist

RÅBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 29. nov. 2019
Organist til Ommersyssel Østre Pastorat, Randers nordre provsti, Aarhus stift. Søger ny organist til ansættelse pr. 1. februar 2020 eller før. Så vil du spille fastelavn ind sammen med os, så søg.  Grundet valgte organist har fået andet ansættelse, søger vi en ny organist. 12 - sogns pastorat med 3 ...

Kirke og kulturmedarbejder til Vindum Sogn

Vindum Brandstrup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 29. nov. 2019
Sognet er et aktivt landsbysogn med to kirker og ca. 2000 medlemmer. Kirkerne ligger i Vindum og Brandstrup. Ved kirken i Brandstrup har vi et nyt sognehus som er ramme om mange af vores aktiviteter i sognet. Vi søger en sognehjælper for at styrke arbejdet i sognet blandt børn og unge, det diakonale...

Rødovre Sogn søger ny kirkegårdsleder

RØDOVRE SOGNEHUS | Ansøgningsfrist: 29. nov. 2019
RØDOVRE SOGN SØGER NY KIRKEGÅRDSLEDER. Til  Rødovre Kirkegård. Rødovrevej 116 2610 Rødovre. Da vores nuværende kirkegårdsleder har valgt at gå på pension, søger vi en ny med tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest derefter. Stillingen er en tjenestemandsstilling med en beskæftigelseskvote på 100 %...

Sognepræst for den tyske del af Tønder Pastorat

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2019
Pfarrstellenausschreibung  In der Gesamtgemeinde Tondern/Tønder im Bistum Ripen/Ribe ist die Pfarrstelle für den deutschen Gemeindeteil vakant. Die Gesamtgemeinde Tondern besteht aus drei Kirchengemeinden. Der neue Pastor/die neue Pastorin wird in Tondern und Uberg tätig sein. Darüber hinaus gehört ...

Kirkesanger søges til Trige og Ølsted Kirker, Aarhus Nordre Provsti

TRIGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2019
Vi søger en kirkesanger til en deltidsstilling i vores kirker i Trige og Ølsted sogne. Tiltrædelse den 1. februar 2020 eller snarest muligt. Stillingen er på 234 timer årligt, svarende til gennemsnitligt 4,5 timer pr. uge. Der er stor fleksibilitet i stillingen, idet vi har endnu en kirkesanger med ...

Kordegn og præstesekretær

Jyderup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2019
Kordegn En stilling som kordegn ved  Jyderup-Holmstrup pastorat beliggende i Holbæk Provsti er ledig pr.  1. december 2019. Stillingen er på 17 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: Personregistrering Sekretærfunktioner for præster, kasserer og menighedsråd Betjening af kirkekont...

Køkkenassistent

ROHOLTE MENIGHEDSRÅD V/NIELS LARSEN | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2019
Roholte Sognehus      200 timers stilling om året til besættelse pr. 1. december 2019 Varierede arbejdstider. Vi ønsker en ansvarlig og selvstændig medarbejder. Venlighed og imødekommenhed over for husets brugere er vigtig! Ansøger bidrager til at skabe et hyggeligt og rart rum for sognelivet! Yder...

Organist

Maugstrup Kirke | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2019
En stilling som organist ved Maugstrup Kirke i Haderslev Stift er ledig pr. 1. januar 2020. Stillingen er på 11 timer pr. uge. Maugstrup Kirke er en gammel smuk middelalderkirke, der ligger nordvest for Haderslev. Menighedsrådet i Maugstrup søger en dygtig organist, der kan bidrage aktivt til kirkel...

Anlægsgartner elev

Grindsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2019
Grindsted kirkegård søger to anlægsgartner-elever. Grindsted kirkegård er fordelt på 2 afdelinger: den gamle afdeling, der ligger ved kirken, og Søndre kirkegård, der ligger syd for kirken. Den gamle afdeling er en traditionel kirkegård med hovedvægt på kistegravpladser. Et mindre areal er udlagt ti...

Gartneriarbejder til Sct. Michaelis kirkegård, Fredericia

Sct. Michaelis Kirkegård | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2019
Med arbejdssted på Sct. Michaelis kirkegård søger Fredericia Kirkegårde en deltidsansat gartneriarbejder i en ni måneders ansættelse pr. år og med en ugentlig arbejdstid på 22 timer fordelt på tre arbejdsdage. Tiltrædelse 1. marts 2020. Fredericia Kirkegårde varetager driften af ni kirkegårde i Fred...

Sydthy Provsti søger en provstisekretær

PROVSTIUDVALGSKASSEN | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2019
Sydthy Provsti beliggende i Aalborg Stift søger en provstisekretær med tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest derefter. Arbejdet som provstisekretærArbejdet som provstisekretær foregår i tæt samarbejde med provsten og provstiudvalget. Provstisekretæren ansættes af provstiudvalget. Provsten er led...

Fredens, Tranbjerg og Skåde Kirkegårde søger leder

FREDENSKIRKEN | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2019
  Kirkegårdsleder til Fredens, Tranbjerg og Skåde Kirkegårde med særlige udviklingsopgaver på alle kirkegårde i Aarhus Søndre Provsti Vi tilbyder en spændende kirkegårdslederstilling med ledelse på 3 kirkegårde, personalemæssigt, økonomisk og udviklingsmæssigt, samt udviklingsopgaver på de 14 kirkeg...

Kordegn – gerne med kirkesangerfunktion søges til deltidsstilling til Ormslev kirke, Aarhus søndre provsti

Graverkontoret | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2019
Kordegn – gerne med kirkesangerfunktion søges til deltidsstilling til Ormslev kirke, Aarhus søndre provsti Stillingerne som kordegn og kirkesanger er opslået med mulighed for en kombineret ansættelse, men stillingerne kan også søges enkeltvis. Tiltrædelse snarest muligt eller d. 15. januar 2020 Ans...

Sognepræst i Løkken Storpastorat i Hjørring søndre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 2. dec. 2019
Stillingen som sognepræst i Løkken Storpastorat (består af sognene Vrensted, Børglum, Rubjerg, Lyngby og Løkken-Furreby) i Hjørring søndre provsti i Aalborg Stift er ledig. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademi-kerne om aflønning ...

Sognepræst i Grønnevang Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 2. dec. 2019
Stillingen som sognepræst i Grønnevang Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. november 2019.  Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og...

Sognepræst i Norddjurs Vestre Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 2. dec. 2019
En stilling som sognepræst i Norddjurs Vestre Pastorat (tidl. Fausing-Auning-Øster Alling-Vester Alling-Ørsted-Rougsø Nord-Vivild-Vejlby-Gjesing-Nørager Pastorat) i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret ...

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Hornbæk Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 2. dec. 2019
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Hornbæk Pastorat i Helsingør Stift er ledig pr. 1. januar 2020.   Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse.   Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med...

Overenskomstansat sognepræst i Brønderslev-Serritslev pastorat i Brønderslev provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 2. dec. 2019
En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Brønderslev-Serritslev Pastorat (50%) og psykiatri- og korshærspræst (50%) i Brønderslev provsti i Aalborg Stift er ledig.Stillingen er oprettet for en periode på 4 år og skal besættes pr. 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter. Der ud...

Sognepræst i Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 2. dec. 2019
Stillingen som sognepræst i Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat i Roskilde Stift er ledig fra den 1. december 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademike...

Organist søges til spændende stilling ved Christianskirken i Sønderborg

CHRISTIANS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2019
Organist søges til spændende stilling ved Christianskirken i Sønderborg. Stillingen er på 37 timer pr. uge.  Vi søger en organist til varetagelse af følgende opgaver:  Spille til højmesser og andre gudstjenester i kirken, herunder ca. 8 årlige tyske gudstjenester Spille til kirkelige handlinger i k...

Organist ved Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke v/Aarhus Domsogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2019
Organist ved Aarhus Domkirke En stilling som organist ved Aarhus Domkirke er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge.  Menighedsrådet forventer uddannelsesmæssige kvalifikationer på niveau svarende til en kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium. Der forven...

Organist

TORKILSTRUP- LILLEBRÆNDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. dec. 2019
En stilling som organist ved Torkilstrup og Lillebrænde Kirker, Torkilstrup-Lillebrænde  Sogne er ledig pr. 1.1.2020. Stillingen er på 8 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:  medvirke på orgel ved gudstenester, aktiviter og kirkelige handlinger i begge kirker  Vi forventer, at...

Kirkegårdsleder søges til Taastrup Nykirke sogn

TAASTRUP NYKIRKE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2019
Taastrup Nykirke Menighedsråd søger en kirkegårdsleder til ansættelse snarest muligt.   Taastrup Nykirke Sogn er et mellemstort og særdeles aktivt sogn (14.883 indbyggere) med en kirke, en sognegård og kirkegård på 3 hektar.   Du får et bredt og alsidigt ansvarsområde, som stiller store krav til bå...

Organist søges Til Magleby/Stevns-Holtug kirker

Magleby Kirke | Ansøgningsfrist: 23. dec. 2019
Organist søges.   En stilling som organist ved Magleby-Stevns/Holtug Kirker, Magleby/Holtug Sogne er ledig 1. december 2019.   Stillingen er på 15 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Spille ved gudstjenester på søndage og ved kirkelige højtider i Magleby og Holtug kirke. S...

Graver: Går du med drømmen om at blive graver i en landsbykirke i det sydlige Odense?

FANGEL MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. jan. 2020
Fangel sogn søger graver Vi tilbyder: - En stilling på fuld tid under mottoet: Frihed under ansvar. - Et nyrenoveret, 300 år gammelt sognehus med et dejligt, nyt graverkontor. - Et nybygget maskinhus med alle relevante maskiner. - En dygtig og afholdt gravermedhjælper. - En velbesøgt kirkegård, som...

Haraldskirken søger kirkesanger/søndagssanger til øjeblikkelig ansættelse

HARALDS SOGNS MENIGHEDSRÅD HARALDSKIRKEN | Ansøgningsfrist: 7. jan. 2020
Haraldskirken har en rytmisk/folkelig musikalsk profil. Vi går ofte på opdagelse i det nyere salmerepertoire og gerne med deltagelse af glade amatørmusikere. Vi er tit musikalsk legende og improviserende i vores gudstjenester. Hvis du behersker et instrument kan der være et kvalifikationstillæg. Vi ...

Bliv sanger i Sct. Mortens Kantori, Randers

SCT MORTENS SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 7. jan. 2020
Vi søger nye sangere på alle stemmer. Sct. Mortens Kantori er gudstjenestekoret i Sct. Mortens Kirke. Det er et meget velsyngende klassisk kor af sangere i alderen 16-30 år. Koret har et højt ambitionsniveau, og lærer mange nye korsatser i løbet af en sæson. Komponisten Christian Præstholm er meddir...