Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges til Asminderød Kirke

ASMINDERØD MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2018
En fuldtidsstilling som kirketjener ved Asminderød Kirketjener ledig pr. 1. august 2018.Som kirketjener ved Asminderød Kirke skal du:Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger, koncerter og øvrige aktiviteter i kirkens lokalerRenholde og klargøre kirken og sognegården til gudstjenester og ki...

Overenskomstansat sognepræst (50%) i Skæring Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2018
 En stilling som overenskomstansat sognepræst i Skæring Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb...

Økonomi- og administrativ medarbejder ved Aalborg Stiftsadministration

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2018
Ved Aalborg Stiftsadministration er en stilling (37 timer/uge) som økonomi- og administrativ medarbejder (HK) ledig til besættelse pr. 1. august 2018. Aalborg Stiftsadministration (Aalborg Stiftsøvrighed og Aalborg Bispeembede) er en administrativ enhed i Folkekirken med 12 ansatte. Arbejdsopgaverne...

Kirketjener ved Islebjerg Kirke i Frederikssund

ISLEBJERG KIRKE | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2018
En stilling som kirketjener på 20 timer pr. uge ved Islebjerg Kirke er ledig pr. 1. juli 2018. Arbejdsopgaverne er:- Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger- Koncerter og andre arrangementer- Klargøring og hjælp ved møder og aftenarrangementer- Pasning af kirkens arealer med bl.a. klipni...

Regnskabsfører

BOGENSE PROVSTIUDVALG | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2018
En stilling som regnskabsfører for sognene i Middelfart Provsti med ansættelse ved bestyrelsen for Det Fælles Regnskabskontor (DFR) i Bogense Provsti er ledig til besættelse snarest muligt.Stillingen er på 10-14 timer pr. uge.Regnskabsføreren skal varetage følgende opgaver:- Betale regninger på netb...

Kirkesanger søges til Nr. Bjert Kirke

Nr Bjert Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2018
Stillingen som kirkesanger ved Nr. Bjert Kirke er ledig og ønskes besat snarest mulig.Stillingen omfatter kirkesang ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt deltagelse ved andre mindre opgaver. I Nr. Bjert kirke er det ligeledes kirkesangeren, der beder indgangs- og udgangsbøn.Fleksibilitet og...

Kirkekordinator/kordegn

Ganløse Kirke | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2018
Slagslunde-Ganløse sogne søger kirkekoordinator/kordegn 25 timer ugentligt pr. 1. august 2018 eller snarest derefterAnsvarlig, serviceminded og selvstændig kirkekoordinator/kordegn søges med tiltrædelse 1. august 2018 eller snarest derefter. Du skal kunne møde mennesker i både vanskelige og glædelig...

Gatneriarbejder med maskin-tække

GRÅSTEN MENIGHEDSRÅD - KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2018
En stilling som gartneriarbejder ved Gråsten, Adsbøl, Kværs, Rinkenæs og Egernsund Kirkegårde er ledig. Ansættelse kan ske snarest muligt efter aftale.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Ansættelse sker ved Gråsten-Adsbøl Sogns Menighedsråd beliggende Kirkegårdsvej 49, 6300 GråstenStillingen omfatter:...

Kirketjenere, Vor Frelsers Kirke, København

VOR FRELSERS KIRKE KONTOR | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2018
  Vor Frelsers Kirke på Christianshavn søger to kirketjenere til ansættelse medio august eller snarest derefter. Den ene med 37 t/uge, den anden med 30 t/uge.Vor Frelsers Kirke danner ramme om flere ugentlige gudstjenester, natkirke, kirkelige handlinger, et stort antal koncerter og andre arrangemen...

Servicemedarbejder

MENIGHEDSRÅDET FOR HADSTEN SOGN | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2018
Er du serviceminded og praktisk anlagt? Vi søger en serviceminded og fleksibel praktisk medarbejder til samarbejde med gode kolleger.Stillingen omfatter rengøring, opstilling af borde og stole, vask m.v., samt afløsning for værtinde, 10 timer/uge i Hadsten Sognegård, Kirkevej 5, Hadsten Desuden kaff...

Rengøringsmedarbejder ved Slagslunde og Ganløse Sogne søges

Ganløse Kirke | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2018
Den grundlæggende arbejdsopgave er at rengøre kirkens rum og andre lokaler i tilknytning til kirkerne i Slagslunde og Ganløse. Den normale arbejdstid er 12 timer ugentligt. Løn efter nærmere aftale.Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Malene Buu...

Gartneriarbejder

NORDRE KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 22. jun. 2018
En stilling som gartneriarbejder ved Kolding Kirkegårde er ledig til besættelse pr. 1. juli 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi forventer, at du:Er udadvendt og med et godt humørEr frisk på at indgå i det samlede team af medarbejdere ved Kolding. Vi kan tilbyde:Fleksib...

Organist / kirkemusiker ved Hurup, Helligsø og Gettrup Kirker i Sydthy Provsti

Hurup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 22. jun. 2018
Stillingen som organist/kirkemusiker ved Hurup Kirke, Helligsø Kirke og Gettrup Kirke i Sydthy Provsti er ledig og ønskes besat 1. september 2018 eller efter aftale Vi søger en organist/kirkemusiker, der kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlinge...

Organist ved Kristrup Kirke - 32 timer

Kristrup Kirke | Ansøgningsfrist: 22. jun. 2018
En stilling som organist ved Kristrup Kirke, Kristrup Sogn er ledig pr. 15. august 2018. Stillingen er på 32 timer pr. uge. Organisten skal varetage/deltage i følgende hovedopgaver:• Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger.• Korarbejde• Være en del af arbejdet med børn og voksne i sognet.• ...

Graver til Mørke Kirke

Mørke Kirke | Ansøgningsfrist: 22. jun. 2018
Stillingen som graver ved Mørke Kirke, Mørke Sogn, er ledig pr. 1.august 2018.Stillingen er på   37    timer pr. uge.Graveren skal varetage følgende opgaver:Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.Kirketjeneste ved kirkelige handlingerAnlæg og gartnerisk vedlig...

Faglært gartner søges til Hobro Kirkegårde

HOBRO KIRKE | Ansøgningsfrist: 22. jun. 2018
GARTNER OG GARTNERMEDHJÆLPER SØGES TIL HOBRO KIRKEGÅRDEHobro Kirkegårde omfatter Sdr. Kirkegård på Mariagervej og Ndr. Kirkegård på Ålborgvej.Kirkegården beskæftiger 6-8 gartnere samt kirkegårdsleder.Vi er et godt team af gartnere og vi har rigeligt at lave, men vi mangler nogle gode, stabile og dyg...

Medarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm

Bornholms Provsti | Ansøgningsfrist: 22. jun. 2018
Kunne du tænke dig at være med til at skabe Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm?Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm er et nyt tiltag, der som mål har at støtte grundskolen i arbejdet med formidling af kristendom, kultur og etik i sammenhæng med folkekirken. Emner som dannelse, samfund og kunst i ...

Gartneriarbejder til Kerteminde-Drigstrup kirkegårde

Kerteminde-Drigstrup kirkegårde | Ansøgningsfrist: 24. jun. 2018
Kerteminde-Drigstrup kirkegårde søger en dygtig, grøn og engageret medarbejder.Der ligger meget pleje og vedligehold i jobbet, men krydret med spændende og varierende anlægsopgaver.                                                                                                                 Læg de...

Kirketjener ved Solbjerg Kirke på Frederiksberg

SOLBJERG KIRKE | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2018
Kirketjener ved Solbjerg Kirke på FrederiksbergVi søger en kirkeligt interesseret medarbejder, der er serviceminded og med gode praktiske evner.Solbjerg Kirke tilbyder et attraktivt og selvstændigt job, hvor der er gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdsopgaverne. Du vil indgå i et fleksib...

Kordegn søges til Asminderød-Grønholt Pastorat med Fredensborg Slotskirke

ASMINDERØD MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2018
Asminderød Sogns Menighedsråd søger en kordegn med tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingen er på 32 timer om ugen og 1-2 aftener pr. måned. Stillingen indebærer all-round kordegne-/kontorarbejde med lejlighedsvis kirketjeneste i Asminderød kirke.Kerneopgaver i stillingen er:PersonregistreringBetjeni...

Gartnere til FKIH, Risbjerg og Hvidovre kirkegårde

Risbjerg Kirkegård | Ansøgningsfrist: 26. jun. 2018
Vi søger 2 anlægsgartnere eller evt. 1 anlægsgartner og en gartnerimedarbejder til Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre.Ønskede kvalifikationer:- Uddannet gartner- Rutineret i grøn vedligeholdelse og gerne med kirkegårdserfaring- Erfaring med kapel- eller kirketjeneste er en fordel- Kørekort (B) og ru...

Burkal sogn Gravermedhjælper/kirkegårdsmedhjælper.

Burkal kirkekasse | Ansøgningsfrist: 26. jun. 2018
Burkal sogns Menighedsråd, 6372 Bylderup Bov.Burkal Menighedsråd søger en gravermedhjælper til ansættelse pr. 1. juli 2018 eller snarest derefter.Stillingen er en deltidsstilling på 1560 timer årligt, svarende til gennemsnitligt 30 timer pr. uge.Afhængig af opgaver og årstid må der i perioder forven...

Regnskabsmedarbejdere til Aarhus Domprovstis regnskabskontor

Regnskabskontoret for Århus Domprovsti | Ansøgningsfrist: 26. jun. 2018
Til det fælles regnskabskontor for menighedsrådene i Aarhus Domprovsti søges to dygtige regnskabs­­medarbejdere med tiltræden 1. september 2018.Der søges en regnskabsmedarbejder på fuld tid og en på 25 timer pr. uge. Vi søger medarbejdere med erfaring fra private eller offentlige virksomheder.Du ska...

Kirkesanger ved Borris Kirke (Vestjylland)

Borris Kirke | Ansøgningsfrist: 27. jun. 2018
Kirkesanger ved Borris kirke En stilling som kirkesanger ved Borris kirke er ledig og ønskes besat pr. 1. august 2018. Den ledige stilling er på 20 timer i gennemsnit hver anden måned.Kirkesangerjobbet deles mellem to sangere, som i samarbejde deler gudstjenesterne og de kirkelige handlinger imellem...

Gravermedhjælper

FEJØ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. jun. 2018
Gravermedhjælper Fejø KirkeStillingen som gravermedhjælper ved Fejø Kirke er ledig pr. 1.august 2018. Stillingen er normeret til ca. 700 timer om året, hvoraf de fleste ligger i perioden 1.april til 30.november, hvor der dog også vil være uger uden timer.Arbejdsopgaver, arbejdstider, ferie og fridag...

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

Bryndum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2018
En stilling som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Bryndum – Vester Nebel Kirker, Bryndum – Vester Nebel Sogn er ledig pr. 01-08-2018Stillingen er på 20 timer pr. uge. Stillingen er nyoprettet i forbindelse med ibrugtagning af ny Sognegård Sognemedhjælperen skal varetage følgende opga...

Organist ved Højdevangskirken - 37 timer

HØJDEVANG KIRKE | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2018
En stilling som organist ved Højdevangskirken er ledig pr. 1. juli 2018.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Tjenesten omfatter orgelspil og korledelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Højdevangskirken, Amagerbroprovsti, og de i sognet tilknyttede plejehjem.Det forventes desuden, at organist...

Gartneriarbejder til Hedensted kirkegård

HEDENSTED MENIGHEDSRÅDS KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2018
Hedensted Kirkegård søger en gartneriarbejder pr. 01. august 2018. Stillingen er kortvarig. Fra 01.08 til 14.12.2018.Arbejdsopgaver:Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder samt resten af kirkegården, herunder beskæring, grandækning samt forefaldende arbejdsopgaverRengøring af personale facilite...

Barselsvikar for Gravermedhjælper

Søndermark Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 2. jul. 2018
En stilling som gravermedhjælper (barselsvikar) ved Karup Kirkegård, Karup sogn er ledig pr. 27. august 2018 og løber frem til den 30. november 2019.Stillingen er på 15 timer pr. uge med en årsnorm på 520 timer. I 2018 er stillingen dog, som følge af en ekstrabevilling, på 20 timer pr. uge med en år...

Beredskabspræst til Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 2. jul. 2018
To stillinger som beredskabspræst i Fyens Stift er ledig til besættelse. Det er en forudsætning, at ansøgere er ansat som præst i stiftet. Der vil ved besættelse af stillingerne indgå en vurdering af, at bredskabspræsterne er geografisk fordelt i hele stiftet. Biskoppen fastsætter i et regulativ de ...

En stilling som midlertidig, deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Haralds pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 2. jul. 2018
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Haralds pastorat i Helsingør Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et vikariat, sker for perioden 15. juli 2018 – 31. august 2019 (begge dage inkl.) og kan eventuelt forlænges. Stillingens beskæfti...

Stillingen som sognepræst i Søborg Pastorat i helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2018

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 2. jul. 2018
Stillingen som sognepræst i Søborg Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2018. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Til stillingen er knyttet forpligtelse til at betjene Frederiksværk provsti efter provstens anvisninger ...

Barselsvikariat i Blovstrød pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 2. jul. 2018
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Blovstrød pastorat i Helsingør Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 14. august 2018 – 14. december 2018 (begge dage inkl.) og kan eventuelt forlænges. Ansættelse og aflønning sker...

Sognepræst i Øster Starup Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 2. jul. 2018
En stilling som fuldtidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Øster Starup Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2018.Der er til stillingen knyttet en bistandsforpligtigelse til Egtved Pastorat på 25%.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for ak...

Konstistueret sognepræst i Voldum-Rud og Grundfør-Haldum-Vitten pastorater i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 2. jul. 2018
En stilling som sognepræst i Voldum-Rud Pastorat (60%) og Grundfør-Haldum-Vitten Pastorat (40%) i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed i Voldum-Rud Pastorat.Konstitutionen, der er et barselsvikariat...

Konstitueret sognepræst i Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 2. jul. 2018
En stilling som sognepræst i Kragelund-Funder-Serup-Lemming-Sejling-Sinding Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den 8. juli 2018 til den 27. oktober 2018 (begge dage inkl.) med mulighed for forlængelse.Ans...

Kirkemusiker/Organist til Selde-Åsted og Junget-Thorum sogne med geografisk fleksibilitet

Selde-Åsted Sogne | Ansøgningsfrist: 3. jul. 2018
Da vores organist gennem mange år er gået på pension, søger vi en ny. Stillingen som organist ved Selde, Åsted, Junget og Thorum kirker i Salling Provsti er ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 13 timer pr. uge.Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne har ca. 1400 indbyggere i alt.Vi forventer...

Sognesekretær

GALTEN KIRKE | Ansøgningsfrist: 4. jul. 2018
Sekretær for præster og menighedsråd søges til Galten, Skovby, Skivholme-Sjelle-Skjørring og Storring-Stjær sogne, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift Vi søger en sognesekretær der i et tæt samarbejde med præster og menighedsråd skal varetage de mange forskellige typer af administrative opgaver der på...

Organist til Hvorslev, Gerning og Vellev kirker i Favrskov provsti

Gerning Kirke | Ansøgningsfrist: 8. jul. 2018
Organist til Hvorslev, Gerning og Vellev kirker i Favrskov provsti(Genopslag)Vi søger en organist eller en dygtig kirkemusiker der i samarbejde med vores præst og kirkesanger vil være med til at skabe et godt musikliv i vores sogne.Stillingen er deltidsstillinger på 10 timer pr. uge i gennemsnit. De...

2 korsangere søges, alt og bas

DYSSEGÅRDS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 10. jul. 2018
To stillinger som korsangere, hhv. alt og bas, er ledige til snarlig besættelse ved Dyssegårdskirken. Dyssegårdskirken ligger i Hellerup tæt på Dyssegård S-station. Kirkens kor er et ensemble bestående af 5 professionelle sangere. Vi søger en alt-sanger og en bas-sanger på højt professionelt niveau....

Kirkegårdsmedhjælper

Herning Kirkegårde | Ansøgningsfrist: 18. jul. 2018
 Til beskæftigelse ved Herning Kirkegårde søges en kirkegårdsmedhjælper. Stillingen er normeret til en 9 måneders stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og ønskes besat d. 1. agust 2018, eller efter nærmere aftale.Lønnen følger gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og Offent...

Organist barselsvikariat et år

Bryndum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 22. jul. 2018
Et vikariart som organist ved Bryndum – Vester Nebel Kirker, Bryndum – Vester Nebel Sogne er ledig pr. 1. juli 2018.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver: Forestå orgelspil, instrumental musikledsagelse af liturgi og menighedssang, vedgudstjenester, kirkelige ha...

Gravermedhjælper søges

TAMDRUP KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 22. jul. 2018
Tamdrup Menighedsråd søger gravermedhjælper(e) med tiltrædelse snarest muligt. Vi forventer at ansætte to gravermedhjælpere, hvor stillingerne er normeret til hhv. 17 timer og 30 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes variation i den...

Kirkesanger ved Hatting kirke

Hatting Kirke | Ansøgningsfrist: 23. jul. 2018
En stillingen som kirkesanger ved Hatting kirke er ledig og ønskes besat snarest muligt.Kirkesangerhvervet deles mellem to, som i samarbejde deler gudstjenesterne og de kirkelige handlinger imellem sig. Der er gensidig feriedækning. Tjenesten er placeret både på hverdage og i weekenderne. Du kan for...

Bas og tenorer søges til Sct. Mortens Kantori

SCT MORTENS SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 26. jul. 2018
Sct. Mortens Kantori er det kor, der synger ved gudstjenesterne i Sct. Mortens Kirke og Randers Klosterkirke. Koret ledes af kirkens organister, Kristian Melchior Echwald og Christian Præstholm.Vi kan tilbyde dig:At være med i et velsyngende kor med musikalske ambitionerEt spændende og udfordrende m...

Gartner til Asminderød Kirkegård

ASMINDERØD KIRKEGÅRDSKONTOR | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2018
Asminderød Kirkegård søger en uddannet gartner pr. 01. august 2018.Arbejdsopgaver:Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder samt resten af kirkegården, herunder beskæring, grandækning samt forefaldende arbejdsopgaverUdarbejdelse af mindre anlægsopgaverSnerydningsvagt i vinterhalvåretBegravelser, ...

Genopslag. Dygtig kirkegårdsleder til Helsinge Kirkes kirkegård

HELSINGE KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2018
Helsinge sogns menighedsråd søger en dygtig, engageret, visionær kirkegårdsleder med uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund relevant for stillingen.Helsinge sogn har ca. 8.100 indbyggere og kirken er en bykirke. Kirkens område omfatter kirkegården på 17.200m2 og en park på 15.000m2. Arealerne er s...

Organistassistent og Korleder

MARIEHØJ SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2018
Mariehøj kirke søger ny børnekorleder samt en organistassistent. Det er muligt at søge de to stillinger enkeltvis, eller i én samlet assistentstilling. Korleder - 6 timerMariehøj Kirke har to børnekor:Spirekoret  - primært rettet mod 2-3. klasse og Juniorkoret -  primært rettet mod 4-6. klasse. De t...

Gartneriarbejder

MIDDELFART KIRKEGÅRDE, VESTRE | Ansøgningsfrist: 2. aug. 2018
MIDDELFART KIRKE MENIGHEDSRÅDGartneriarbejder med teknisk snilde. Middelfart kirkegårde søger en medarbejder pr. 1. september, 37 t/uge.Vi kan tilbyde varierende arbejdsopgaver.Vedligehold af kirkegårdens maskinparkRenholdelse, pleje og vedligehold af gravsteder, plæner, hække og øvrig beplantning.G...

Organist/kirkemusiker til Aabenraa Sogn

ÅBENRÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. aug. 2018
En deltidsstilling som organist/Kirkemusiker er ledig og ønskes besat 1. september 2018 eller snarest muligt derefter.Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med teologisk bredde. Vi har tre kirker samt kirkegård og kirkegårdskapel. Se mere på http://www.aabenraasogn.dk. ...

Gartneriarbejder søges

VINDERUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 8. aug. 2018
Gartner/gartneriarbejder En stilling som Gartneriarbejder ved Vinderup Kirkegård, Vinderup Sogn er ledig pr. 01.07. 2018.Stillingen er på 24 timer pr. uge.Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 30.11.2018. Vi forventer, at du:Har mod på fysiske arbejdsopgaverHar kørekort, B (Almindelig bil) T...