Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist

NUSTRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2018
OrganistEn stilling som organist ved Nustrup Kirke, Nustrup Sogn er ledig pr. 1. januar 2019.Stillingen er på 8 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver: Gudstjenester og kirkelige handlingerOrglet i Nustrup Kirke er et Marcussen orgel fra 1893 med 13 stemmer, to manualer og et pedalV...

Børne- og ungemedarbejder

HJORTSHØJ Kirke | Ansøgningsfrist: 17. dec. 2018
Børne- og Ungemedarbejder ved Hjortshøj KirkeVi søger en medarbejder, der kan fortsætte og videreudvikle det påbegyndte børne- og ungearbejde ved Hjortshøj Kirke.Stillingen er på 18 timer pr. uge og ønskes besat pr 21. december 2018 eller snarest muligt.Vi forventer at:Du er fortrolig med den kristn...

Sognepræst i Allinge-Sandvig Pastorat i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 17. dec. 2018
En stilling som sognepræst i Allinge-Sandvig Pastorat i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folke...

En stilling som sognepræst i Gentofte Pastorat i Helsingør Stift med forpligtelse til at betjene Gentofte Hospital

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 17. dec. 2018
En stilling som sognepræst i Gentofte Pastorat i Helsingør Stift med forpligtelse il at betjene Gentofte Hospital (85%) er ledig til besættelse fra den 1. marts 2019. Forpligtelsen omfatter tillige temsamarbejde med de præster, der er forpligtet til at betjene Herlev og Gentofte Hospitaler. Stilling...

Barselsvikar til babysalmesang, børnerytmik og klaverspil

TAASTRUP NYKIRKE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 17. dec. 2018
Barselsvikariat til babysalmesang og børnerytmik ved Taastrup Nykirke Taastrup Nykirke søger en børnemusikpædagog eller lign. til babysalmesang og børnerytmik i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 (barselsvikariat).Taastrup Nykirke er en aktiv kirke i lokalsamfundet med mange tilbud til al...

Kirke- og kulturmedarbejder ved Sejs-Svejbæk Kirke

Sejs-Svejbæk kirke | Ansøgningsfrist: 17. dec. 2018
Kirke- og kulturmedarbejder til et spændende kirkemiljø i Sejs-Svejbæk.Sejs-Svejbæk Kirke er en kirke, som ønsker at række ud til alle de mennesker, som bor i sognet.Sognet danner forstad til Silkeborg, men adskilt fra byen af skov. Det ligger i et naturskønt område, alligevel tæt ved Silkeborg – mo...

Barselsvikariat i Ansager-Skovlund Pastorat i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 17. dec. 2018
Stillingen som sognepræst i Ansager-Skovlund pastorat i Ribe Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker for perioden fra den 20. januar – 8. juni 2019, begge dage inkl., med mulighed for forlængelse. Til stillingen er knytte...

Sognepræst i Enghøj Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 17. dec. 2018
En stilling som sognepræst i Enghøj Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Det vil være muligt at forhandle et kvalifikationstillæg. D...

Overenskomstansat sognepræst i Romdrup-Klarup pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 17. dec. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Romdrup-Klarup Pastorat i Aalborg Østre provsti i Aalborg Stift er ledig med udgangen af december 2018. Beskæftigelsesgraden er 100% af fuldtidsansættelse.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørend...

Sognepræst i Sønder Bork-Nørre Bork-Lyne Pastorat

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 17. dec. 2018
En stilling som sognepræst i Sønder Bork-Nørre Bork-Lyne Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der...

Kirkegårdskonsulent i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 18. dec. 2018
Stillingen som kirkegårdskonsulent i Ribe Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2019.Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år.Kirkegårdskonsulenten skal være uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Kunsta...

Kirkesanger til Låsby Kirke, Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

LÅSBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 18. dec. 2018
Vi søger en dygtig kirkesanger, der kan understøtte fællessangen - og være med til at styrke kirkegængerene i at synge sammen. Vi ser gerne at du har kundskab og forståelse for den særlige genre kirkemusikken er og er interesseret i at være med til at gøre gudstjenesten musikalsk stemningsfuld og in...

BYGNINGSKONSULENT I KØBENHAVNS STIFT - Genopslag

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2018
Stillingen som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Københavns Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2019.Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år frem til den 31. december 2022.Bygningskonsulenten skal være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt udenl...

KIRKEGÅRDSKONSULENT I KØBENHAVNS STIFT - Genopslag

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2018
Stillingen som kirkegårdskonsulent i Københavns Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2019.Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år år frem til den 31. december 2022.Kirkegårdskonsulenten skal være uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Vet...

Bygningskonsulent

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2018
BYGNINGSKONSULENT I HADERSLEV STIFTStillingen som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Haderslev Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2019.Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år.Bygningskonsulenten skal være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt ud...

Kirkegårdskonsulent i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2018
Stillingen som kirkegårdskonsulent i Aalborg Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2019. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år. Kirkegårdskonsulenten skal være uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, K...

Kordegn søges

Skejby-Lisbjerg Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2018
 Kordegn 25 timer ugentligtRegnskabskontoret ved Skejby-Lisbjerg menighedsråd søger dygtig og selvstændig medarbejder til Regnskabskontoret i Lisbjerg med tiltrædelse til 1. januar 2019 eller efter aftale.Regnskabskontoret har 4 ansatte, og varetager regnskabsopgaver for 12 sogne i Aarhus Nordre Pro...

Kordegn søges til Sankt Pauls Kirke i Nyboder

SCT PAULS KIRKE V/KORDEGNEN | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2018
Stillingen som kordegn ved Sankt Pauls Kirke, Københavns Stift er ledig per 1. april 2019. Vi søger en kordegn til at varetage de klassiske kordegne opgaver i ugens løb med kalender- og kirkebogsføring, sekretær for menighedsråd, menighedspleje og sognepræst, samt tæt samarbejdende med organisten, k...

PRÆSTEGÅRDSKONSULENT I KØBENHAVNS STIFT - Genopslag

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2018
Stillingen som præstegårdskonsulent vedrørende landbrug i Københavns Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2019. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år frem til den 31. december 2022.Præstegårdskonsulenten skal have en landbrugsfaglig uddannelse som agronom eller lignende.Præ...

Kirkegårdskonsulent

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2018
KIRKEGÅRDSKONSULENT I HADERSLEV STIFTStillingen som kirkegårdskonsulent i Haderslev Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2019.Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år.Kirkegårdskonsulenten skal være uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, V...

Kirketjener til en af Danmarks store kirker

Grundtvigs Kirke | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2018
Vil du være med i et kollegialt fællesskab omkring en levende kirke og arkitektonisk ikon i København?”Arbejdet som kirketjener er noget helt særligt. Du har med alle typer mennesker i forskellige livssituationer at gøre – fra barnedåb til begravelser. Det kræver en god menneskelig og psykologisk fo...

Bolbro og Hans Tausen sogne søger ny kordegn

BOLBRO KIRKE | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2018
Da vores nuværende kordegn har opsagt sin stilling, opslås hermed en stilling som kordegn ved Bolbro Kirke og Hans Tausens Kirke. Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2019.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Timerne er fordelt med 21 timer i Bolbro Kirke og 16 timer i Hans Tausens Kirke.Bolbro...

BYGNINGSKONSULENT I LOLLAND-FALSTERS STIFT

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2018
Stillingen som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Lolland-Falsters Stift opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019.Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år.Bygningskonsulenten skal være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt udenlandsk eksamen.Bygningsko...

KIRKEGÅRDSKONSULENT I LOLLAND-FALSTERS STIFT

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2018
Stillingen som kirkegårdskonsulent i Lolland-Falsters Stift opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019.Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år.Kirkegårdskonsulenten skal være uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturresso...

Højmessesanger (tenor) ved Roskilde Domsogn

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2018
Kirkekorsangeren medvirker som medlem af kirkens kor til, at gudstjenester og kirkelige handlinger forløber så værdigt som muligt.Kirkekorsangeren skal ved stadig øvelse og vedligeholdelse af stemmen søge at opretholde og udbygge sine forudsætninger for at opfylde sin tjenestepligt.Kirkekorsangeren ...

Presse/kommunikationsmedarbejder til Lolland-Falsters Stift

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2018
En stilling som presse/kommunikationsmedarbejder i Lolland-Falsters Stiftsadministration er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt derefter. Vi søger en medarbejder med kommunikationserfaring, journalistisk viden og stort kendskab til folkekirken til udarbejdelse af intern og e...

Organist Skævinge & Lille Lyngby Kirker , fuldtid

Skævinge Kirke | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2018
 Skævinge og Lille Lyngby Kirker søger ny organist på fuld tid.Tiltrædelse 1. marts 2019 – eller snarest herefter. Menighedsrådet søger en organist, der ser sin fremmeste rolle som kirkemusiker i kirkens gudtjenesteliv og som formår at udfolde orglets mange muligheder. Vi søger en organist, der i sæ...

Kordegnevikariat

Køge Kirke, Kirkegårde og Kapel | Ansøgningsfrist: 21. dec. 2018
Kordegnvikar til Køge kirkekontor søges. Køge Menighedsråd søger til et vikariat af 6 måneders varighed en kordegn til en deltidsstilling på 20 timer pr. uge med tiltrædelse hurtigst muligt.Dine arbejdsopgaver er, at bemande vores kirkekontor i Køge 4 dage om ugen fra kl. 9.00 til 13.00, hvor opgave...

Ledende graver søges til Nr. Bjert Kirke

Nr Bjert Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 21. dec. 2018
Nr. Bjert kirke ligger på en bakketop, og det er her vi ønsker at være, synlig midt i det hele. Vi er et forstadssogn 5 km fra Kolding centrum på ca. 5.800 indbyggere med stor vækst.Vi er en alsidig kirke med en klar vision, og menigheden slutter godt op om gudstjenesterne og vore mange forskellige ...

Graver søges

Næstelsø Kirke | Ansøgningsfrist: 22. dec. 2018
Graver søges til Næstelsø Sogn.Stillingen som graver ved Næstelsø Kirke; Kirkestræde 8, Næstelsø, 4700 Næstved er ledig og ønskes besat hurtigst muligt.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Graveren varetager opgaverne på Næstelsø Kirke samt Præstegården. Graveren samarbejder med øvrige gravere og grave...

Graver

MADUM KIRKE | Ansøgningsfrist: 22. dec. 2018
Stillingen som graver ved Madum Kirke, i Madum Sogn er ledig pr. 1. januar 2018, da vores nuværende gravers ansættelse udløber. Stillingen er på 26 timer per uge (arbejdstidsbrøk 26/37). Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstels...

Kirketjener

VIBORG GRÅBRØDRE KLOSTERKIRKE | Ansøgningsfrist: 23. dec. 2018
En stilling som førstekirketjener ved Viborg Domkirke, Viborg Domsogn, er ledig pr. 1. februar 2019 eller snarest derefter.Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer i gennemsnit pr. uge.Kirketjeneren skal bl.a. varetage følgende opgaver: Ledelse af et team bestående af yderligere to kirketjenere...

Organist og korleder ved Frederikshavn kirke

FREDERIKSHAVN SOGNS KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 28. dec. 2018
Fuldtidsstilling som organist og korleder ved Frederikshavn kirke, Frederikshavn Pastorat er ledig pr. 1. maj 2019.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver:Spille ved gudstjenester, plejehjemsgudstjenester, kirkelige handlinger, møder i Sognehuset.Lede kirkekoret m...

Opslag af stillingen som sognepræst (kbf) til Engesvang Pastorat, Ikast-Brande Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 31. dec. 2018
Stillingen som sognepræst i Engesvang Pastorat, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.Stillingen er lønindplaceret i løng...

Gartner til kirkegårdene i Hammel, Voldby og Lading pastorat

HAMMEL KIRKE | Ansøgningsfrist: 31. dec. 2018
Faglært gartner/anlægsgartner søges til Hammel – Voldby – Lading kirkegårde.Tiltrædelse den 1. februar 2019 eller snarest herefter.Der er tale om fuldtidsstilling med stedfortræderfunktion for kirkegårdslederen.Vi søger en robust person, som med respekt, åbenhed, arbejdsglæde og ordentlighed vil ind...

Kirkegårdskonsulent til Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 31. dec. 2018
Stillingen som kirkegårdskonsulent i Fyens Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2019.Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år.Kirkegårdskonsulenten skal være uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Kunst...

Spændende stilling som organist ved Vejerslev, Aidt og Thorsø kirker

Thorsø Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 31. dec. 2018
Spændende stilling som organist ved Vejerslev, Aidt og Thorsø kirkerVores nuværende organist har fået nye udfordringer. Derfor søger vi en dygtig og engageret organist, der i samarbejde med præst og kirkesanger vil være med til at understøtte og udvikle et godt musikliv ud fra de 3 kirker. En spænde...

Kirkesanger

SLAGELSE SCT PEDERS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. dec. 2018
Kirkesangere søges til Sct. Peders Kirke, Slagelse. Sct. Peders Sogn i Slagelse søger nu 3 professionelle korsangere.1 sopran, 1 tenor og 1 bas. Vi er på udkig efter rutinerede sangere, gerne med en musikfaglig uddannelse eller sangere, som er under uddannelse.Det er et krav, at du kan læse noder i ...

Barselsvikariat som overenskomstansat sognepræst i Holsted Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 31. dec. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Holsted Pastorat i Roskilde Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 30. marts 2019 til den 10. maj 2019 (begge dage inkl.) og kan eventuelt forlænges.Ansættelse og aflønning sker i h...

Sogne- og ungdomspræst

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 31. dec. 2018
Stillingen som sogne- og ungdomspræst i Ulkebøl Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 15. marts 2019.Til stillinger der knyttet en forpligtigelse på 40% til varetagelse af ungdomspræstearbejdet i Sønderborg ProvstiStillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning ...

Kirkehuspedel ved Lemvig kirkehus

KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 2. jan. 2019
En stilling som kirkehuspedel ved Lemvig kirkehus er ledig pr. 1. februar 2019 eller efter nærmere aftale. Stillingen er på 18-20 timer om ugen i gennemsnit. Stillingen ønskes besat af en person, der i tæt samarbejde med vores nuværende kirkehuspedel vil varetage følgende kerneopgaver:Renholdelse af...

Regnskabskyndig sekretær søges til nyoprettet stilling som sognesekretær for menighedsråd og præster i Haurum-Granslev-Houlbjerg, Sall, Laurbjerg, Værum og Ørum sogne i Favrskov og Randers Sdr. provstier

Haurum-Granslev-Houlbjerg Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 3. jan. 2019
Vi søger en regnskabskyndig sognesekretær der i et tæt samarbejde med præster og menighedsråd skal varetage de mange forskellige typer af administrative opgaver der påhviler præster og menighedsråd samt føre regnskab for 2 kirkekasser: Haurum-Granslev-Houlbjerg og Laurbjerg. Sekretæropgaverne for pr...

Kirketjener ved Rungsted Kirke, Hørsholm Kommune

RUNGSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. jan. 2019
Kirketjener ved Rungsted Kirke, Hørsholm                                        Vi søger en udadvendt, positiv og serviceminded person til en deltidsstilling i et dynamisk sogn med et rigt og aktivt kirkeliv. Stillingen ønskes besat senest den 1. marts 2019.Stillingen er på 1040 timer årligt svarend...

Aadum Menighedsråd søger gravermedhjælper

AADUM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. jan. 2019
Aadum Menighedsråd søger en gravermedhjælper til opgaverne på Aadum kirkegård og Aadum kirke.Opgaverne består primært i vedligeholdelse af gravsteder og udendørs området generelt på kirkegården. Endvidere i rengøring i kirken og redskabs- og mandskabshuset på kirkegården.Vi ønsker en medarbejder som...

Organist i Sundkirken og Allehelgens Kirke, Amagerbro Provsti, Københavns Stift

Allehelgens Kirke & Sundkirkens Sogne | Ansøgningsfrist: 4. jan. 2019
Pr. 1. december er en fuldtidsstilling som organist ved Sundkirken og Allehelgens Kirke ledig. Stillingen ønskes besat senest 1. marts men gerne 1. februar.De to kirker indgår i et pastorat, Allehelgens- og Sundkirkens Pastorat, og har et meget tæt samarbejde om gudstjenester og øvrige kirkelige akt...

Valby-Vanløse provsti i Københavns stift søger ny provstisekretær

VALBY-VANLØSE PROVSTI | Ansøgningsfrist: 4. jan. 2019
En fuldtidsstilling (37 timer) som provstisekretær i Valby-Vanløse provsti er ledig til besættelse hurtigst muligt. Vi tilbyder en udfordrende og selvstændig stilling med stor fleksibilitet og mulighed for indflydelse på form og indhold. Vi forventer, at provstisekretæren: arbejder selvstændigt med ...

Organist/ Kirkemusiker i Vesthimmerland

AARS KIRKE | Ansøgningsfrist: 6. jan. 2019
Til en nyoprettet stilling (37 timer/uge) ved Aars, Gislum, Haubro og Vognsild kirker søger vi et dygtigt og initiativrigt musikmenneske, derbrænder for kirkemusikken – primært den rytmiskevil arbejde for at inddrage børn og unge i kirkens musiklivhar erfaring med eller flair for ledelse af kor for ...

Gartner søges til Gladsaxe Kirkegård

Gladsaxe Kirkegård | Ansøgningsfrist: 7. jan. 2019
Du ·         er faglært gartner eller har gartnererfaring·         er god til at samarbejde·         er selvstændig, energisk og initiativrig·         har som minimum traktorførerbevis Vi·        er 30 ansatte·        er en kirkegård på 20 ha, hvor hovedparten af arbejdet er vedligeholdelse af gravs...

Leder til Presse- og kommunikation i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 7. jan. 2019
Elsker du en faglig udfordring? Har du lyst til at give københavnerne et klarere billede af, hvad kristendom er, og hvad kirkerne i København står for i al deres forskellighed? Har du strategisk tæft og blik for både sociale medier og den gode pressehistorie? Og vil du gerne arbejde et sted hvor der...

Organist til Gladsaxe Kirke, Gladsaxe-Herlev Provsti, Helsingør Stift

GLADSAXE SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 11. jan. 2019
En stilling som organist ved Gladsaxe Kirke og Gladsaxe Kapelsal i Gladsaxe er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019, eller snarest derefter.Menighedsrådet søger en dygtig, motiveret og engageret organist, der kan arbejde positivt sammen med kirkens præster, menighedsråd, øvrige ansatte samt ansatt...

Organist /Korleder

HØJEN KIRKE | Ansøgningsfrist: 13. jan. 2019
Højen Kirke, Vejle Provsti, Haderslev Stift søger organist/korleder.Stillingen er på 19 timer pr. uge med tiltrædelse 1. februar 2019 eller snarest derefter.Højen Menighedsåd lægger stor vægt på at virke for gode muligheder for kirkens musiske liv ved gudstjenester, gennem korarbejde og kulturelle a...

Organist / Kirkemusiker

HASLE KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. jan. 2019
En stilling som organist/kirkemusiker ved Hasle Kirke og Ruts Kirke, Hasle og Rutsker sogne på Bornholm er ledig pr. 1 februar 2019, da vores nuværende organist ønsker at flytte tilbage til Jylland.Stillingen er på 23 timer pr. uge.Såfremt det ønskes, kan stillingen evt. kombineres med nogle sogneme...

Graver søges til Stouby kirke

Stouby-Hornum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. jan. 2019
Stillingen som graver ved Stouby Kirke er ledig til besættelse pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Stillingen indeholder følgende opgaver: Kirketjeneste ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger – både hverdage, søndage og helligdageVaretage og være ans...

Orgelkonsulent i Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters stifter

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 16. jan. 2019
Stillingen som orgelkonsulent i Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters stifter opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019. Ansættelsen er tidsbegrænset, fra den 1. februar 2019 til den 31. december 2022. Orgelkonsulenten skal have bestået en kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dan...

Varme-, energi- og klimakonsulent i Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters stifter

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 16. jan. 2019
Stillingen som varme-, energi- og klimakonsulent i Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters stifter opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019. Ansættelsen er tidsbegrænset, fra den 1. februar 2019 til den 31. december 2022. Varme-, energi- og klimakonsulenten skal have en uddannels...

Orgelkonsulent i Fyens, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe og Haderslev stifter

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 16. jan. 2019
Stillingen som orgelkonsulent i Fyens, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe og Haderslev stifter opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019. Ansættelsen er tidsbegrænset, fra den 1. februar 2019 til den 31. december 2022. Orgelkonsulenten skal have bestået en kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dansk...

Varme-, energi- og klimakonsulent i Fyens, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe og Haderslev stifter

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 16. jan. 2019
Stillingen som varme-, energi- og klimakonsulent i Fyens, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe og Haderslev stifter opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019. Ansættelsen er tidsbegrænset, fra den 1. februar 2019 til den 31. december 2022. Varme-, energi- og klimakonsulenten skal have en uddannelse ...

Klokkekonsulent i Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters stifter

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 16. jan. 2019
Stillingen som klokkekonsulent i Københavns, Helsingør, Roskilde og Lolland-Falsters stifter opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019. Ansættelsen er tidsbegrænset, fra den 1. februar 2019 til den 31. december 2022. Klokkekonsulenten skal have bestået en kirkemusikalsk diplomeksamen fra et d...

Klokkekonsulent i Fyens, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe og Haderslev stifter

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 16. jan. 2019
Stillingen som klokkekonsulent i Fyens, Aalborg, Viborg, Aarhus, Ribe og Haderslev stifter opslås herved til besættelse pr. 1. februar 2019. Ansættelsen er tidsbegrænset, fra den 1. februar 2019 til den 31. december 2022. Klokkekonsulenten skal have bestået en kirkemusikalsk diplomeksamen fra et dan...

Organist

Græse kirke | Ansøgningsfrist: 17. jan. 2019
Til vore to landsbykirker i Græse og Sigerslevvester sogne i omegnen af Frederikssund søges en dygtig organist / kirkemusiker med tiltrædelse 1. marts 2019 eller snarest derefter. Ansættelsen er på 11 timer. Menighedsrådet søger en organist, der ser sin fremmeste rolle som kirkemusiker i kirkens gud...

Gravermedhjælper søges

ØSTBIRK KIRKE | Ansøgningsfrist: 29. jan. 2019
Østbirk og Yding kirkegårde søgerDeltids- og fuldtids-medhjælpere til sæson 2019. Arbejdet består hovedsageligt af ren- og vedligeholdelse afgravsteder på kirkegården, hækklipning samt pleje og pasning afudenoms arealer ved Præstegården.Der søges medarbejdere med ordenssans, fleksibilitet og interes...

Graver til Sall kirke og kirkegård

SALL KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 30. jan. 2019
Vi søger en graver til en deltidsstilling ved Sall kirke og kirkegård, Favrskov provsti, Aarhus Stift. Ansættelse sker ved Sall Menighedsråd, men med forpligtelse til fast at vikariere ved Haurum kirke og kirkegård.Stillingen er på 21 timer pr. uge i gennemsnit. Arbejdet på en kirkegård er sæsonbeto...

Graver ved Vejlby Kirke, Allingåbro.

VEJLBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. feb. 2019
 Da vores graver gennem 30 år har valgt at gå på pension, søger vi en ny graver pr. 1.4.2019.Stillinger er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge.Den person vi søger:- skal være arbejdsleder for 2 gravermedhjælpere- skal drive kirkegården efter fastsatte bestemmelser- skal rengøre og vedligeholde kirken ...