Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/musiker

Øse Kirke | Ansøgningsfrist: 21. nov. 2017
Organist/kirkemusiker Vi søger en musiker med gode kompetencer til vores ledige stilling som kirkemusiker ved pastoratet Øse og Næsbjerg, to landsbykirker med henholdsvis 1250 og 1000 folkekirkemedlemmer. Stillingen er ledig til besættelse snarest. Vi forventer, at du: Kan betjene kirkernes orgler t...

Kirkemusiker til Agersø og Omø Kirker

Omø Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 21. nov. 2017
Er du organist eller spiller du klaver og skal en del af din hverdag udspille sig på to af Danmarks enestående småøer? Så skal du læse nedenstående. Vi har to velfungerende kirker med gode og aktive menigheder og menighedsråd. Vi holder Gudstjeneste hver anden søndag, hvor begge øer betjenes, og nu ...

Kirkesanger søges til Højrup Kirke

Højrup Kirke | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2017
En stilling som kirkesanger ved Højrup Kirke, Højrup Sogn er ledig pr. 1. dec. 2017 eller senere. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:at lede menigheden i sang ved gudstjenester og kirkelige handlingerbede ind- og udgangsbøn.Der er ca. 60 tjenester årligt ved Højrup Kirke. Højrup Sogn har c...

Kirkesanger

Herringe-Gestelev Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2017
 Kirkesanger  En stilling som kirkesanger ved Herringe og Gestelev Kirker er ledig pr. 1. december 2017 eller snarest derefter. Stillingen er på 8 timer pr. uge, men for den rette ansøger er der derudover mulighed for at indgå aftale om ledelse af lejlighedskor (op til højtider), samt varetagelse af...

Projektmedarbejder til kommunikation og formidling

VOR FRUE KIRKE | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2017
En stilling som projektmedarbejder ved Vor Frue Kirke, Aarhus er ledig pr. 1.januar 2018. Stillingen er på gennemsnitlig 18 timer pr. uge. Følgende opgaver skal varetages: I forbindelse med udbygningen af Vor Frue Sogn i midtbyen i Aarhus ønsker menighedsrådet at udvide og styrke vores kommunikation...

Regnskabsfører (kordegn) til fælles regnskabskontor

RISE KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 22. nov. 2017
En stilling som kordegn ved Rise Sogns Menighedsråd er ledig til besættelse pr. 1. december 2017 eller snarest derefter.Stillingen er på 28 timer pr. uge i gennemsnit.Kordegnen skal varetage følgende opgaver: RegnskabsføringByggeregnskaberKvartalregnskaberBudgetlægningDeltage på budgetmøder hos de e...

Gladsaxe Kirke søger ny kirketjener

GLADSAXE SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. nov. 2017
Gladsaxe Kirke søger en engageret kirketjener.Ansøgeren vil indgå i et tæt samarbejde blandt samtlige ansatte, frivillige og menighedsrådet. Der er to fuldtids kirketjenere ved kirken, og kirkens ansatte omfatter i øvrigt tre præster, en kordegn, en organist, 4 kirkesanger, en kirke og kulturmedarbe...

Helligåndskirken søger fuldtids barselsvikar for kirketjener

HELLIGAANDSKIRKEN | Ansøgningsfrist: 24. nov. 2017
Helligåndskirken søger barselsvikar for kirketjener med tiltrædelse pr. 1. februar 2018.Stillingen er en fuldtidsstilling. Og på grund af ekstremt mange aktiviteter i vores kirke har vi prioriteret at have to kirketjenere.Vi forventer, at du er:• serviceminded, imødekommende og har situationsfornemm...

Kirketjener

ØSTERVOLD SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 24. nov. 2017
En stilling som kirketjener ved Esajas Kirke, Østervold Sogn er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende kerneopgaver: Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlingerIndkøb og klargøring samt efterfølgende oprydning til arrangeme...

Kordegn

ORMSLEV KIRKE -ORMSLEV SOGN MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 26. nov. 2017
Kordegn søges til deltidsstilling til Ormslev kirke, Aarhus søndre provsti  Vi søger en dygtig kordegn, der i et tæt samarbejde med præster, personale og menighedsråd skal varetage opgaver tilknyttet Ormslev Sogn og kirkekontor. (Ormslev Kirke søger også kirkesanger. Stillingerne kan kombineres)Stil...

Kirketjener til Gråsten Slotskirke

GRÅSTEN MENIGHEDSRÅD - KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 26. nov. 2017
En stilling som kirketjener ved Gråsten Slotskirke, Gråsten Sogn, er ledig til besættelse snarest muligt.Kirketjeneren skal varetage klargøring til, medvirke i og rydde op efter kirkelige handlinger, vielser, bisættelser/begravelser og gudstjenester.Vi forventer at du:Har lyst og evner til at indgå ...

Kirkesanger

ORMSLEV KIRKE -ORMSLEV SOGN MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 26. nov. 2017
Kirkesanger søges til deltidsstilling ved Ormslev kirke, Aarhus søndre provsti  Vi søger en dygtig kirkesanger, der i et tæt samarbejde med præster, personale og menighedsråd skal varetage opgaver tilknyttet Ormslev Sogn. (Ormslev Kirke søger også en kordegn. Stillingerne kan kombineres)Stillingen e...

Midlertidig overenskomstansat sognepræst (50%) i Frederiksberg Søndre Pastorat

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
En stilling som midlertidig overenskomstansat sognepræst (kvote 50%) ved Frederiksberg Søndre Pastorat i Københavns Stift er ledig til besættelse den 1. januar 2018 for en tre-årig periode. Aflønning vil ske med en beskæftigelsesgrad på 50% af fuldtidsbeskæftigelse. Ansættelse og aflønning sker i he...

Akademisk medarbejder (kvote 50%) i Budolfi pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
En stilling som akademisk medarbejder (kvote 50%) ved studenterpræsterne i Budolfi Pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift er ledig.Der søges en person med teologisk embedseksamen og med bredt kendskab til stiftet og med erfaring fra folkekirkelig organisatorisk arbejde.Ansættelse og aflø...

Sognepræst i Svenstrup Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
Stillingen som sognepræst i Svenstrup Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er til stillingen knyttet en forpligtigelse til at forestå skole-kirkearbejdet i Sønderborg provsti med en kvote svarende til...

Sognepræst i Veerst-Bække Pastorat i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
Stillingen som sognepræst i Veerst-Bække Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønne...

Kirketjenerafløser ved Give og Farre kirker

Farre Kirke | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
Pr. 1. januar 2018 søger vi en afløser for vores kirketjener; afløseren skal sammen med en anden afløser vikariere for vores kirketjener under friweekender, frilørdage, ferie og evt. sygdom.Arbejdssteder: Give Kirke og Sognehus, Bøgetorvet 1, 7323 Give.Farre Kirke, Kirkevej 4, Farre, 7323 Give.Opgav...

Konstitueret sognepræst i Sønderup-Suldrup pastorat i Rebild provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sønderup-Suldrup Pastorat i Rebild provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Konstitutionen sker i perioden fra den 1. januar 2018 til og med den...

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

SIMON PETERS KIRKES KONTOR | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
Op til tre stillinger som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Simon Peters Kirke, Amagerbro provsti er ledige pr. 1. januar 2018.Hver af stillingerne er på 8 timer pr. uge. Kandidater kan søge en af stillingerne, eventuelt to eller alle tre.Sognemedhjælpererne/kirke- og kulturmedarbejd...

Overenskomstansat sognepræst - Studenterpræst (kvote 50%) i Budolfi pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
En stilling som studenterpræst (overenskomstansat sognepræst) (kvote 50% af fuldtidsbeskæftigelse) i Aalborg Budolfi Pastorat i Aalborg Budolfi provsti i Aalborg Stift er ledig-Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der vil til...

Ungdomspræst i Sorø Kommune og sognepræst i Pedersborg-Bromme Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
En stilling som ungdomspræst i Sorø Kommune og sognepræst i Pedersborg-Bromme Pastorat i Roskilde Stift er ledig.Den der udnævnes, er forpligtet til at varetage opgaven som ungdomspræst i Sorø Kommune med en kvote på 50 % samt som overenskomstansat sognepræst med en kvote på 50 % i Pedersborg-Bromme...

GENOPSLAG af stillingen som 50% sognepræst (OK) i Gudum-Fabjerg Pastorat, Lemvig Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
                                                 G E N O P S L A GStillingen som overenskomstansat sognepræst i Gudum-Fabjerg Pastorat, Lemvig Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt.Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mul...

Kirkemusiker/organist i Gislum-Vognsild-Havbro Sogne

Gislum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 27. nov. 2017
En stilling som kirkemusiker/organist ved Gislum – Vognsild - Haubro Kirker er ledig pr. 1. november 2017 og ønskes besat snarest muligt.Stillingen er på 10 timer pr. uge.Kirkemusikeren skal varetage følgende opgaver:• Gudstjeneste og kirkelige handlinger ved de 3 kirker.Stillingen kan efter kvalifi...

Organistvikar til Ovsted, Hylke og Tåning Kirke

OVSTED MENIGHEDSRAADS KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 29. nov. 2017
Vi søger en engageret organistvikar, der ønsker at spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i Ovsted, Hylke og Tåning kirker.De tre kirker er typiske kirker i landsogne. Vi lægger vægt på det musikalske, så til nogle af gudstjenesterne kan der være samspil med andre instrumenter. Vi tilbyder...

Graver søges

Hørdum-Skyum sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2017
 Da vores dygtige graver i Hørdum har valgt at gå på pension søger Hørdum-Skyum menighedsråd, Sydthy Provsti en graver.Stilingen er på 37 timer pr. uge og er ledig fra 1. februar 2018 eller efter aftale.Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingeni samarbejde m...

Kordegn til Nibe og Vokslev sogne, Aalborg Vestre Provsti

NIBE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2017
 Vi søger en ny kordegn med tiltrædelse 1. februar 2018, da vores kordegn gennem 25 har valgt at gå på pension. Nibe og Vokslev sogne har fælles menighedsråd og sognene er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau samt meget engagerede medarbejdere, menighedsråd og øvrige frivillige.Som vores nye kor...

Kirketjener søges

Struer Sogn | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2017
Struer Kirke søger en frisk og engageret kirketjener, som har lyst til at være en del af teamet omkring Struer Kirke. Stillingen er på 37 timer og ugen, og ønskes besat 1. januar.Menighedsrådet ønsker fortsat at udbygge det kirkelige arbejde i Struer, hvilket fordrer aktiv deltagelse og fleksibilite...

Organist ved Rorup og Glim Sogne, Lejre Provsti, Roskilde Stift

RORUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 3. dec. 2017
 Organist ved Rorup og Glim sogne, Lejre provsti Roskilde Stift. Stillingen som organist ved Rorup og Glim Kirker er ledig og ønskes besat 1. februar 2018 eller snarest muligt.Vi søger en dygtig og engageret organist, der har sans for traditionen, men også har lyst til at arbejde med nyere ting. Ror...

Konstitueret sognepræst i Nørre Tranders pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 4. dec. 2017
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Nørre Tranders Pastorat (består af sognene Nørre Tranders sogn og Rørdal sogn) i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Konstitutionen der er begrundet i sognepræstens udsendelse som feltpræst til Irak sker i p...

Sognepræst i Sankt Andreas-Lem Pastorat

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 4. dec. 2017
En stilling som sognepræst i Sankt Andreas-Lem Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Til stillingen er knyttet en rådighedsforpligtelse på 15 % i Randers Nordre Provsti i henhold til et af biskoppen godkendt regulativ. Pt. vil det primært dreje sig om gudstjenestedækning.Stillingen er lønindplaceret i lø...

Medarbejder til provstikontoret

Slagelse Provstiudvalg | Ansøgningsfrist: 4. dec. 2017
En deltidsstilling (syge/barselsvikariat) som medarbejder til provstikontoret i Slagelse er ledigt, og ønskes besat snarest muligt.Vikariatet er foreløbigt til primo maj 2018 – med mulighed for yderligere forlængelse.Stillingen er normeret til 15 timer pr. uge – der kan forekomme enkelte timer udenf...

Sognepræst i Vor Frue Pastorat i Aarhus Stift

AARHUS STIFT | Ansøgningsfrist: 4. dec. 2017
En stilling som sognepræst i Vor Frue Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr...

Viborg Domprovsti søger provstisekretær til ansættelse pr. 1.2. 2018.

Provstiudv. For Viborg Domprovsti | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2017
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling (37t), men der vil være mulighed for deltidsansættelse på ned til 33 timer ugentligt.Vi søger en sekretær, som gerne vil arbejde i folkekirken og engageret være med til sikre dens liv og vækst.Som person forventer vi, at du er serviceminded, fleksib...

Kirketjener søges til Roskilde Domsogn

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2017
Vi søger en ansvarsbevidst og fleksibel kirketjener med gode evner til samarbejde og lyst til at indgå i arbejdet omkring kirkerne med kirkens øvrige medarbejdere.Stillingen er en fuldtidsstilling og ansættelsen sker på overenskomstvilkår i henhold til Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og...

Kirkesanger ved Faarup og Sabro Kirker

Fårup-Sabro Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2017
En stilling som kirkesanger ved Fårup og Sabro kirker, i Faarup i Sabro sogn er ledig pr. 1. januar 2018.Stillingen er på 7 timer pr. uge.Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:• Gudstjenester og kirkelige handlingerBegravelse/bisættelser i kirkerne og ved kapel i Aarhus• Deltagelse i mindesam...

Teologisk medarbejder i Holbæk provstis ”Kateketisk enhed dåb og dåbsoplæring”

Holbæk Provsti | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2017
En fuldtidsstilling som teologisk-didaktisk projektmedarbejder i Holbæk provsti er ledig til besættelse den 1. januar 2018 eller snarest muligt bagefter – og i en treårig periode frem. Medarbejderen indgår i provstiets kateketiske enhed, som arbejder med dåb og dåbsoplæring, som også omfatter en pæd...

Alægsgartnerelev til Herlev og Birkholm kirkegårde

BIRKHOLM KIRKEGÅRDSKONTOR og GARTNERMATERIELGÅRD | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2017
Herlev og Birkholm kirkegård søger en anlægsgartnerelev under 25 år til ansættelse pr. 1. marts 2018. Stillingen er tilknyttet Herlev og Birkholm kirkegårde. Arbejdsopgaverne består primært af hækkeklipning og ukrudtslugning af gravsteder og udenomsarealer. Desuden granpyntning i efteråret, mindre a...

Organist til Sevel, Herrup og Trandum Kirker

SEVEL MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2017
Stillingen som organist ved Sevel kirke, Herrup kirke og Trandum kirke i Holstebro Provsti er ledig til besættelse d. 1. januar 2018 eller d. 1. februar 2018. Stillingen er på 31 timer pr. uge.Sevel, Herrup og Trandum sogne har ca. 2.000 indbyggere i alt, og der er god stabil kirkegang i de tre sogn...

Skovlunde Sogn, Ballerup Kommune, søger administrativ leder

SKOVLUNDE SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2017
Vær med til at åbne døre – og bliv en del af et stærkt team der brænder for vores lokale kirke. Skovlunde Sogn søger en administrativ leder til en nyoprettet stilling, der i tæt samarbejde med sognets øvrige medarbejdere, frivillige og menighedsrådet kan være med til at åbne kirken for sognets mange...

Bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2017
Bygningskonsulent i Ribe Stift Stillingen som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Ribe Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2018. Ansættelsen, der er at regne som bibeskæftigelse, er tidsbegrænset for en periode af 1 år med mulighed for genansættelse/forlængelse. Bygningskonsule...

sognepræst i Sindbjerg Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2017
En stilling som deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Sindbjerg Pastorat i Haderslev Stift er ledig.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Aflønning vil ske med en kvote 75 % af fuldtidsbeskæftigelse.Der vil til løn...

Sognepræst (kbf) i Bistrup pastorat i Hjørring søndre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2017
Stillingen som sognepræst i Bistrup Pastorat i Aalborg Stift er ledig fra den 16. november 2017.Til stillingen er knyttet forpligtelse, kvote 10 % af fuldtidsbeskæftigelse, til at varetage den kirkelige betjening i Hjørring arrest.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravel...

Organist/Kirkemusiker til Hjerm Østre og Hjerm Vestre Kirker

Hjerm Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2017
Da vores organist gennem mange år har valgt at søge nye udfordringer, er organiststillingen ved Hjerm Menighedsråd ledig til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 33 timer pr. uge.Vi har to kirker, Hjerm Østre Kirke og Hjerm Vestre Kirke, og tilknyttet én præst, som ...

Sognepræst i Lindholm pastorat i Aalborg nordre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2017
Stillingen som sognepræst i Lindholm Pastorat i Aalborg Stift er ledig med udgangen af februar måned 2018.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Aka-demikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirkenDer tages forbehold om...

Provst for Næstved Provstis Vestlige Distrikt og sognepræst i Skt. Mortens Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2017
Stillingen som provst for Næstved Provstis Vestlige Distrikt og sognepræst i Skt. Mortens Pastorat i Roskilde Stift er ledig.Stillingen er klassificeret i lønramme 37 i lov om tjenestemandslønninger m.m. Til stillingen ydes 1 provstetillæg på 32.200 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012...

Bassanger søges til Ballerup Sogns professionelle kirkekor

BALLERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 13. dec. 2017
Du vil blive en del af sognets kantori, Sct. Jacobs Kantori, der består af i alt 9 sangere. Vi forventer, at duer en klassisk skolet, sanguddannet bassanger med erfaring fra andre kirkesangerstillinger, hvor der synges motet/ 4-stemmige korsatser.skal være dygtig til at læse noder fra bladet, have e...

Kirketjener søges til Præstevang Kirke i Hillerød

PRÆSTEVANG KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. dec. 2017
Præstevang Kirke lægger vægt på at fortolke kristendommen i en nutidig og vedkommende sammenhæng og skabe et rummeligt fællesskab, hvor alle kan føle sig velkomne. Kirketjeneren har en nøglefunktion i denne sammenhæng som den, der sørger for det praktiske både ved gudstjenester og kirkelige handling...

Toksværd og Holme-Olstrup sogne søger organist

Toksværd Holme Olstrup Kirker | Ansøgningsfrist: 18. dec. 2017
En deltidsorganist-stilling ved Toksværd og Holme-Olstrup kirker i Næstved Provsti er ledig og ønskes besat så hurtigt som muligt.Vi tilbyder en alsidig og interessant organiststilling på 22 timer ugentlig med fast fridag om mandagen.Du er en engageret og imødekommende organist, der som minimum har ...

Kirke og kulturmedarbejder søges til Vestervang Kirke i Viborg Domprovsti

VESTERVANG KIRKE | Ansøgningsfrist: 4. jan. 2018
Da vores afholdte sognemedhjælper går på pension efter 19 års ansættelse, har vi en ledig stilling som kirke og kulturmedarbejder ved Vestervang Kirke i Vestervang Sogn, Viborg Domprovsti, pr. 1.3.2018Stillingen er på 37 timer ugentlig.Vestervang sogn har 5877 indbyggere. Kirkens medarbejdere består...