Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Aaby Kirke, Jammerbugt Provsti, Aalborg Stift

ÅBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2018
Se stillingsopslag på www.aabykirke.dkNærmere oplysninger om stillingen kan fås hos formand Tina Stenfeldt tlf. 26946129 eller kontaktperson Inge-Marie Fredborg tlf. 51262350....

Graver søges til Rorup Kirke

RORUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2018
Graver søges tilRorup KirkeStillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge,  og ønskes besat snarest muligt. Arbejdet omfatter renholdelse og vedligeholdelse af Kirkegården og Kirkebygningerne. Ligeledes tjeneste i kirken ved kirkelige handlinger. Administration af kirkeården og kontakt med ki...

Kordegn

HØRSHOLM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2018
En stilling som kordegn ved det fælles kirkekontor for Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne er ledig og ønskes besat senest den 1. oktober 2018. Stillingen er normeret til gennemsnitlig 37 timer om ugen.De tre sogne udgør tilsammen Hørsholm kommune med knap 25.000 indbyggere, heraf ca. 20.000 medlem...

Kirketjener til Christianskirken

CHRISTIANS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2018
Christianskirken søger en kirketjener, der vil arbejde med på at virkeliggøre kirkens vision om at være et livstræ med mange grene, der rækker synligt ud i sognet, peger opad og inspirerer til at søge Gud, styrker og engagerer den enkelte og menigheden for at gøre evangeliet kendt, troet og levet.Ch...

Koordinator til Center for Folkekirkens Familiestøtte

Aalborg Nordre Provsti | Ansøgningsfrist: 22. aug. 2018
Koordinator søges til Center for Folkekirkens Familiestøtte En meget interessant og udfordrende stilling som koordinator i Center for Folkekirkens Familiestøtte i Aalborgs Nordre og Vestre Provstier er ledig til besættelse snarest muligt.Stillingen er på 37 timer om ugen. Om Folkekirkens Familiestøt...

Bassanger søges til Vejgaard Kirke, Aalborg

VEJGAARD SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. aug. 2018
Stillingen som bassanger i Kirkekoret og Koncertkoret ved Vejgaard kirke i Aalborg er ledig til besættelse 1. september eller snarest muligt derefter.Vi søger en sanger med en smuk sangstemme og gode bladlæsningsfærdigheder.Ansættelse fra 6 - 8 timer pr. uge.I stillingen indgår højmesser, gudstjenes...

Sangerjob ved Egeris Kirke

EGERIS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. aug. 2018
Vi søger 4 sangere til at bistå fællessangen til alle søn- og helligdages gudstjenester i Egeris Kirke, samt til en månedlig musikandagt, der hedder "Toner og tanker", onsdage kl. 17-17.30. I deler dagene, så I er to til at synge sammen hver gang.Din profil: Er du optaget af at synge, f.eks. i kor? ...

Kirkesanger søges til Vester Vandet kirke

V VANDET MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. aug. 2018
Kirkesanger ved Vester Vandet Kirke Stillingen som kirkesanger ved Vester Vandet kirke, Kirkedal 1, Vester Vandet, 7700 Thisted er ledig pr. d. 15. september 2018 - eller efter aftale.Vi søger en musikalsk og sangglad person, som har lyst til at være kirkesanger ved Vester Vandet kirke. Du bliver de...

Korsangere

HANS EGEDES KIRKE | Ansøgningsfrist: 23. aug. 2018
Til Hans Egedes kirkes kor, Aalborg, søges en sopran og en alt.Koret består af 9 sangere (studerende), som synger et repertoire, der spænder fra klassisk til rytmisk musik. Koret gør tjeneste på alle søn- og helligdage. Ved eftermiddags-/hverdagstjenester medvirker på skift 2-5 sangere. Månedsløn: 3...

Graver og kirketjener

SOMMERSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. aug. 2018
Stillingen som graver og kirketjener ved Sommerstedog Oksenvad Kirker er ledig til besættelse snarets muligt.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.kirketjeneste ved gudstjenester og ...

Organist og Korleder søges

Visby-Hassing-Villerslev sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 24. aug. 2018
Organist og Korleder søgesVisby - Hassing - Villerslev - Hørdum - Skyum pastorat, Sydthy Provsti søger en organist med tiltrædelse 1. september 2018 eller snarest derefter.Hørdum-Skyum menighedsråd og Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd - søger en organist, derKan varetage den instrumentale musikl...

Graver

Havbro Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 24. aug. 2018
Stillingen som graver ved Haubro Kirke, Vesthimmerlands Provsti, Viborg Stift, er ledig pr. 1. september 2018, og ønskes besat hurtigst muligt.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Graveren skal varetage følgende opgaver:Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse,Kirketjeneste ved kirke...

Kirke- og kulturmedarbejder søges til Frederikshavn Sogn

FREDERIKSHAVN SOGNS KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 24. aug. 2018
En stilling som Kirke-og kulturmedarbejder ved Frederikshavn Kirke er ledig pr. 1 oktober 2018.Stillingen som kirke- og kulturmedarbejder er på 23 timer pr. uge.Det vil være muligt også at søge stillingen som organist JobID: 4859969 - så der opnås et ugentlig timetal på 37 timer.Kirke- og kulturmeda...

Organist til Blistrup Kirke

BLISTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 24. aug. 2018
En stilling som organist ved Blistrup Kirke, Blistrup Sogn er ledig pr. 1.10.2018 eller snarest derefter.Stillingen er på 30 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver:Spil ved højmesserPlejehjemsgudstjenesterKirkelige handlingerPlanlægge og tilrettelægge kirkekoncerterLede kirkens voks...

Kirkemusiker/organist søges til Frederikshavn Sogn

FREDERIKSHAVN SOGNS KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 24. aug. 2018
En stilling som Kirkemusiker/organist samt en stilling som Kirke-og kulturmedarbejder ved Frederikshavn Kirke er ledig pr. 1 oktober 2018.Stillingen som kirkemusiker/organist er på 14 timer pr. uge.Det vil være muligt også at søge stillingen som kulturmedarbejder JobID: 4859973 - så der opnås et uge...

Organist - til Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa Sogn

ÅBENRÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 24. aug. 2018
Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har tre kirker, kirkegård og kirkegårdskapel. Der er i alt fire organister, og sognet har børnekor, pigekor, voksenkor samt danske og tyske kirkesangere. Se også http://www.a...

Gravermedhjælper ved Brorstrup og Ravnkilde kirker

Ravnkilde og Brorstrup kirker | Ansøgningsfrist: 25. aug. 2018
En stilling som gravermedhjælper ved Brorstrup og Ravnkilde kirker og havehjælp i Ravnkilde præstegård er ledig og ønskes besat 1. september 2018Der er tale om en tidsubegrænset deltidsstilling på 25 timer om ugen, ca. 900 timer på årsbasis, idet der sker hjemsendelse uden løn i perioden 1. december...

Gravermedhjælper

FREDERIKS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2018
Gravermedhjælper Vi søger en gravermedhjælper ved Frederiks Sogns Kirke, til ansættelse snarest.Stillingen er på omkring 800 timer årligt. Aflønningen sker på timebasis. Afhængig af årstid og opgaver, kan der i perioder ske over/merarbejde. Arbejdet omfatter: - Almen arbejde på kirkegården og ved ki...

Jørlunde Kirke søger kirketjener med faglig fleksibilitet som kirkesanger og korleder på 30 timer ugentlig

Jørlunde Kirke | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2018
Dine opgaver bliver som kirketjener (18 timer per uge):Kirketjeneren forbereder og medvirker ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, koncerter, musikgudstjenester, møder og andre aktiviteter i kirken og i sognehuset. Kirketjeneren er ansvarlig for kirkens daglige drift og står for rengøring...

Kirkesanger/kirketjener søges

Harte Kirke | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
Kirkesanger/Kirketjener En stilling som kirkesanger ved Harte Kirke, Harte Sogn er ledig pr. 1. september 2018, eller efter aftale. Stillingen er på ca 175 timer årligt. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Lede menigheden i sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger.Forestå den praktis...

Sognepræst i Kalundborg Vor Frue Pastorat

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
 Stillingen som sognepræst i Kalundborg Vor Frue Pastorat i Roskilde Stift er ledig.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2...

Konstitueret sognepræst i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
En stilling som sognepræst i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Til stillingen er knyttet forpligtelse om kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Konstitutionen sker i perioden fra den 1. oktober 2018 til den 30. september 2019 (begge da...

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat korshærspræst i Slagelse Provsti i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
En stilling som deltidsbeskæftiget, korshærspræst i Slagelse Provsti i Roskilde Stift er ledig.Til stillingen er knyttet forpligtelse svarende til 5 % af stillingen som sognepræst i Skt. Mikkels Pastorat i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ.Ansættelse og aflønning er i henhold til gæld...

Kirkegårdsleder ved Roskilde Kirkegårde

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
Stillingen som kirkegårdsleder ved Roskilde Kirkegårde er ledig til besættelse pr. 1. november 2018. Stillingen er en tjenestemandsstilling, som aflønnes efter lønramme 36 løntrin 49 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og lønnen udgør på nuværende tidspunkt kr. 48134,04 pr. måned o...

Sognepræst i Asnæs Pastorat

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
Stillingen som sognepræst i Asnæs Pastorat i Roskilde Stift er ledig.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte...

Overenskomstansat sognepræst (40%) i Sankt Lukas Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sankt Lukas Pastorat i Aarhus Stift til særligt at tage vare på undervisning af børn med særlige behov er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 40 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhøre...

Sognepræst i Skt. Povls Kirke i Korsør i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
Stillingen som sognepræst i Skt. Povls Kirke i Korsør i Roskilde Stift er ledig.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012)...

Deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Bjæverskov-Lidemark-Gørslev-Vollerslev Pastorat i Roskilde Stift er ledig.Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Aflønning vil ske med en kvota på 50 % af fu...

Institutionspræst på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
En stilling som institutionspræst ved Anker Fjord Hospice, Fjordengen 25, 6960 Hvide Sande er ledig til besættelse. Stillingens kvote udgør 40 % af en fuldtidsstilling. Ansættelse sker foreløbig for en 4-årig periode. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i...

Organistassistent til Holsted Kirke i Næstved søges

Holsted Sogn, Næstved | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
Stilling som Organistassistent ved Holsted Kirke, Næstved, er ledig til besættelse snarest. Vi søger en 18 timers organist assistent som i samarbejde med kirkens 1. organist og kirkens øvrige medarbejdere skal understøtte kirkens aktive musikliv og varetage følgende opgaver: Spille til gudstjenester...

Overenskomstansat sognepræst i Torsted Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Torsted Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb ...

Sognepræst til Agedrup, Hjallese provsti, Fyens stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
Stillingen som sognepræst i Agedrup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 01. november 2018.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirke...

Sognepræst til Drejø Pastorat og kirkeskoletjenesten SYMF i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Drejø Pastorat og som teologisk medarbejder i Skole-Kirkesamarbejdet på Syd- og Midtfyn i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. november 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling fordelt med 45% til Drejø Pastorat og 55% til SYMF.Der vil blive ud...

Overenskomstansat sognepræst (kbf) - Barselsorlov - Arden sogn, Storarden pastorat i Hadsund provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2018
En stilling som sognepræst i Arden sogn, Storarden Pastorat i Hadsund provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Beskæftigelsesgraden er 100%.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighedKonstitutionen der er begrundet i sognepræstens bar...

Stilling som kirkegårdsleder ved Bogense sogns kirke

BOGENSE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. aug. 2018
Vor kirkegårdsleder har besluttet at gå på pension med udgangen af august måned.Stillingen som kirkegårdsleder ved Bogense sogns kirke opslås derfor ledig til besættelse pr. 1. september 2018. Stillingen, der er en tjenestemandstilling, aflønnes efter lønramme 26, skalatrin 32-38.Ansættelse sker i h...

Kirkesanger

GRÅSTEN MENIGHEDSRÅD - KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 28. aug. 2018
En stilling som kirkesanger ved Gråsten Slotskirke og Adsbøl Kirke er ledig pr. 1. september2018.Stillingen er på 12 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:Synge til gudstjeneste, til bryllupper, dåb og begravelser/bisættelser samt deltage ved andre kirkelige handlinger i begræn...

kirkesanger i Skævinge Kirke - pr. 1. oktober 2018

Skævinge-Lille Lyngby Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. aug. 2018
KirkesangerSkævinge og Lille Lyngby Sognes Menighedsråd søger pr. 1. oktober 2018 eller snarest derefter en kirkesanger med foreløbigt tjenested ved Skævinge Kirke. Tjenester ved Lille Lyngby Kirke kan dog komme på tale.Stillingen er på 7 timer pr. uge/360 pr. år.Kirkesangeren skal varetage følgende...

Organist

HELLEVAD KIRKEKASSE HELLEVAD PRÆSTEGÅRD | Ansøgningsfrist: 29. aug. 2018
Organist En stilling som organist ved Hellevad og Egvad Kirker, Hellevad og Egvad Sogne er ledig til besættelse pr. 1. September 2018 eller snarest derefter.Stillingen er på 13 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver: Musikalsk ledsagelse til gudstjenester og kirkelige handlingerBaby...

Sct. Clements Rømø søger musikmedarbejder/kirkemusiker.

RØMØ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 29. aug. 2018
 Musikmedarbejder / kirkemusiker En stilling som musikmedarbejder / kirkemusiker i Rømø Pastorat med tjeneste ved Renbæk Statsfængsel opslås herved til besættelse pr. 15.september 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 9 timer om ugen. Renbæk Fængsel (Institution Vadehavet) ligger i Vodder so...

Organist til Ullerup Kirke

Kirke/kirkegård | Ansøgningsfrist: 29. aug. 2018
En stilling som organist ved Ullerup Kirke, Ullerup Sogn er ledig pr. 15. september 2018 eller snarest muligt derefter. Organisten skal varetage følgende opgaver: -Spille ved gudstjenester og kirkelige handlinger.-Lede 2 store musikgudstjenester i årets løb.-Praktiske opgaver – såsom coda afregning ...

Leder af besøgstjenesten ved Ikast Kirke

IKAST MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 30. aug. 2018
Er ledig pr. 1. oktober 2018 eller tidligere.Stillingen er normeret til 7 timer pr. uge.Løn efter kvalifikationer.Ansøgningsfristen er torsdag den 30. august kl. 12.00Nærmere oplysninger om stillingen på hjemmesiden:Ikastkirke.dk og hos kontaktperson Anne Lisbeth Jepsen,tlf. 4031 6416 / 9715 7123Ans...

Driftsmedarbejder

GLOSTRUP NORDRE KIRKEGÅRD OG KREMATORIUM | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Driftsmedarbejder til Glostrup Krematorium Glostrup Krematorium og Kapel søger pr. 15. oktober 2018 en driftsmedarbejder til krematoriet.Da vores faste aftenmedarbejder har valgt at gå på efterløn, søger vi derfor en ny medarbejder.Stillingen er indtil videre en fast aftenstilling, hvor en overlever...

Domkantor ved Ribe Domkirke og organist ved Seem kirke

RIBE DOMKIRKE | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Stillingen som domkantor ved Ribe Domkirke og organist ved Seem Kirke, Ribe Domprovsti, er ledig pr. 1. november 2018. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Ribe Domsogn har 3229 medlemmer af Folkekirken, Seem Sogn 524. Til sognene er knyttet 3 præster, kirketjenere, kordegn, kirkegårdspersonale samt f...

Organist ved Korup kirke

KORUP SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
 Stilling som organist ved Korup Kirke, Korup Sogn er ledig pr. 1. september 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 25 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver:Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlingerplanlægning og budgettering af samt deltagelse i koncertaktiviteter...

Kirkegårdsleder ved Sankt Katharina Kirke, Store Heddinge Sogn, Tryggevælde provsti

Store Heddinge Kirke | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Kirkegårdsleder ved Sankt Katharina Kirke, Store Heddinge Sogn, Tryggevælde provsti Stillingen er klassificeret i lønramme 29 for tjenestemænd i staten, Folkekirken og Folkeskolen, og ansættelsen sker på tjenestemandslignende vilkår med Folkekirken som ansættelsesområde. Eventuelt løntillæg efter kv...

Graver ved Åsum kirke

Åsum Kirke | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Graver Stillingen som graver ved Åsum Kirke, Åsum Sogn, er ledig til besættelse pr. 1. september 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 28 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.kirketjeneste ved k...

Gartnermedhjælp ved Nibe-Vokslev Kirkegårde

NIBE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Nibe-Vokslev kirkegårde søger en ny gartneriarbejder. Har du lyst til et varieret job, hvor du i høj grad selv er med til at tilrettelægge din arbejdsdag i samarbejde med kirkegårdslederen? Så kan vi tilbyde dig en stilling som gartnerimedarbejder. Stilling ønskes besat snarest mulig og er tidsbegræ...

Kirketjener ved Strø og Gørløse Kirker pr. 1.11.2018.

GØRLØSE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Kirketjener En stilling som kirketjener ved Strø og Gørløse Kirker, Strø-Gørløse pastorat er ledig pr. 1.11.2018.Stillingen er på 20 timer pr. uge.Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:Forberedelse, deltagelse og oprydning ved gudstjenester og kirkelige handlinger på søn- og helligdage samt h...

Samfundsvidenskabelig medarbejder til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

FUV Århus | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) søger en samfundsvidenskabelig medarbejder med statistisk ekspertise.Den samfundsvidenskabelige medarbejder har som hovedopgave at designe og gennemføre kvantitative undersøgelser af folkekirkelige forhold, analyser af befolkningens forhold til og brug...

En stilling som kirketjener ved Kristrup Kirke, Kristrup Sogn er ledig pr. 01-11- 2018.

Kristrup Kirke | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Stillingen er på 32-37 timer pr. uge.Kirketjeneren skal sammen med vores allerede ansatte kirketjener blandt andet varetage følgende opgaver:Deltage i forberedelse af gudstjenester og kirkelige handlinger.Varetage renholdelse af kirken og kirkens lokaler, herunder sognegård, kapellet, kirkekontoret,...

Organist i Glostrup Sogn, Østervangkirken

ØSTERVANGKIRKEN | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Glostrup Sogns Menighedsråd søger en fagligt dygtig og samarbejdsorienteret organist. Organisten ansættes i Glostrup Sogn på fuld tid med særlig forpligtelse ved Østervangkirken.Tiltrædelse pr. 1. november 2018 eller snarest muligt derefter. Glostrup Sogn er med ca. 22. 000 indbyggere landets næstst...

Kirkegårdsleder til Tårnby Kirkes kirkegård

TÅRNBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Kirkegårdsleder til Tårnby Kirkes kirkegård pr. 1. oktober 2018 Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 30 med et årligt administrationstillæg på kr. 4.700 i afrundet grundbeløb pr. 31.03.12 Tårnby Kirkegård ejes af Tårnby Sogn, og kirkegårdslederen refererer til Men...

Genopslag kordegn i nyt storpastorat midt i Norddjurs

Ørum Menighedsråd - kirken | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2018
Vi søger hurtigst muligt en kordegn til vores nye storpastorat, med i alt 11 sogne. Fjellerup-Glesborg-Ørum-Ginnerup-Stenvad-Lyngby-Albøge-Ålsø-Hoed-Vejlby-HomåStillingen bliver genopslået da den udnævnte kordegn inden opstart fik en anden stilling.Stillingen er fastsat til 25 timer ugentlig. Kordeg...

Deltids regnskabsfører til kirkekasser

SKØRRINGE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. sep. 2018
Deltids regnskabsfører til kirkekasser.Til Det fælles Regnskabskontor for 11 menighedsråd søges en regnskabsfører til kirkeregnskaber.Stillingen er på 10 timer i ugentligt gennemsnit og ledig til besættelse snarest.Arbejdspladsen er fysisk placeret Banegårdspladsen 2, 1, 4930 Maribo. Der er i forvej...

Organist søges til Espe-Vantinge-Hillerslev pastorat

Espe-Vantinge-Hillerslev Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 1. sep. 2018
Organist søges til Espe-Vantinge-Hillerslev pastorat:Stillingen som organist ved Espe-Vantinge-Hillerslev kirker er ledig pr. 1. august 2018. Stillingen er på gennemsnitlig 13 timer pr. uge. Forventet ansættelse 1. oktober 2018.Opgaver:Deltagelse i diverse gudstjenester.Deltagelse lejlighedsvis ved ...

Organist søges til Stenbjerg Kirke

STENBJERG MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. sep. 2018
Stillingen som organist ved Stenbjerg Kirke, Sydthy Provsti er ledig og ønskes besat pr. 1. oktober 2018 eller efter aftale.Vi søger en organist, derKan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og øvrige kirkelige handlingervil medvirke musisk ved børne- og ungdomsarbejdeer uda...

Kirkegårdsleder søges til Vejgaard Kirkegård

VEJGAARD SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. sep. 2018
Da vores kirkegårdsleder gennem 23 år har valgt at gå på pension søger vi en ny. Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 30, tilknyttet et månedligt administationstillæg.  Stillingen ønskes besat 1. november eller snarest derefter.Vejgaard Kirkegård ligger smukt i by...

Overenskomstansat sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj pastorat i Aalborg vestre provsti i Aalborg stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 3. sep. 2018
En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj Pastorat i Aalborg vestre provsti i Aalborg Stift er ledig til besættelse hurtigst muligt. Beskæftigelsesgraden er 100% af fuldtidsansættelse.Stillingen er oprettet til betjening af et stort forsorgcenter og 3 plejehjem, a...

Sognepræst

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 3. sep. 2018
Sydslesvigprovst og præst ved Helligåndskirken i Flensborg  Stillingen som Sydslesvigprovst og som den ene af to præster ved Helligånds Sogns Menighed i Flensborg er ledig til besættelse d. 1. december 2018. Den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør ca. 80 %. Sydslesvigprovsten er d...

Kirkegårdsleder til Sakskøbing Kirkegård

Sakskøbing Kirke/ Sakskøbing Kirkekontor/Sakskøbing Kirkegård | Ansøgningsfrist: 3. sep. 2018
Vi søger en kirkegårdsleder, som har praktisk erfaring med forskelligartede, gartnerrelaterede og administrative opgaver samt gode lederegenskaber, der sikrer god personaleledelse og et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt at have sans for prioritering og planlægning.Ansøgere, der har uddannelse som ga...

Sognepræst i Haslund-Ølst Pastorat med forpligtelse til at betjene Randers Arrest og forpligtelse i Randers Søndre Provsti

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 3. sep. 2018
En stilling som sognepræst i Haslund-Ølst Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet en forpligtelse til at betjene Randers Arrest (25 %) og en forpligtelse i Randers Søndre Provsti (15 %).Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen ...

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

Dollerup kirke | Ansøgningsfrist: 3. sep. 2018
En stilling som sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder ved Dollerup/Hald Ege Kirker er ledig til besættelse snarest muligt.Stillingen er på gennemsnitligt 8 timer pr. uge.Sognemedhjælperen skal/kan varetage følgende opgaver:Medvirke og ind i mellem selv undervise konfirmanderUndervisning af min...

Sognepræst (genopslag) - Lendum-Hørmested-Tolne-Mosbjerg-Ugilt pastorat i Hjørring nordre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 3. sep. 2018
Stillingen som sognepræst i Lendum-Hørmested-Tolne-Mosbjerg-Ugilt Pastorat i Hjørring nordre provsti i Aalborg Stift er ledig. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekir-ken.Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrun...

International kirke- og kulturmedarbejder i projektstilling

Sct. Nicolai Sogn | Ansøgningsfrist: 3. sep. 2018
Der er tale om et genopslag på grund af, at den email-adresse der var angivet som modtager af ansøgningen, var forkert i det første opslag.Jelling Sogn og Sct. Nicolai Sogn i Vejle samarbejder om at skabe integration og diakonale fællesskaber for flygtninge og indvandrere. Vi ønsker nu at sætte yder...

Personalekonsulent til Syddjurs og Norddjurs Provstier - en del af Folkekirken

Syddjurs Provsti | Ansøgningsfrist: 4. sep. 2018
En nyoprettet, spændende og udfordrende stilling i 2 provstier på Djursland er ledig 1. november 2018 eller snarest derefter.Stillingen er på 22 timer ugentlig svarende til kvote 60.Ansættelsesområdet er 2 samarbejdende provstier på Djursland, men i det daglige refererer personalekonsulenten til pro...

Korsangere til Sønderbro Kirke, Horsens

SØNDERBRO KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. sep. 2018
Sønderbro Kirke søger korsangere med kendskab til salme- og korsang.Kirken har i dag et kirkekor med 4 sangere, som alle elsker at synge.Da vi ønsker at skabe mere fleksibilitet og bedre mulighed for frisøndage, søger vi 2-4 nye korsangere m/k.Kirkekorsangerne skal synge til gudstjenester på søn- og...

Kirke- og kulturmedarbejder til Aabenraa Sogn

ÅBENRÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2018
Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har tre kirker samt kirkegård og kirkegårdskapel. Der er i alt 6 præster og 30 medarbejdere i sognet. Se også http://www.aabenraasogn.dk. ;Vi søger en kirke- og kulturmedarbe...

Organist

Dollerup kirke | Ansøgningsfrist: 10. sep. 2018
Stillingen som organist ved Dollerup, Hald Ege, Finderup og Ravnstrup Kirker, er ledig og ønskes besat snarest muligt.Pastoratets samlede behov er ca. 800 timer pr. år, svarende til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 16 timer pr. uge.Menighedsrådene er åbne for at dele stillingen mellem 2 organ...

Organist, Allinge Kirke, Bornholm

ALLINGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. sep. 2018
En stilling som organist ved Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn er ledig pr. 1. november 2018, eller snarest muligt.Stillingen er på 11 timer pr. uge.Som organist vil du skulle varetage følgende opgaver:• Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i kirke, kapel og medborgerhus. Evt. også på ...

Horbelev og Falkerslev kirke søger organist - Guldborgsund kommune

HORBELEV Kirke | Ansøgningsfrist: 10. sep. 2018
                                                                   Organist til Horbelev og Falkerslev kirke, Falster Provsti, Lolland-Falster Stift Deltidsstilling med tiltrædelse 1. november 2019. Vi søger en engageret, loyal og pligtopfyldende organist og korleder til at arbejde positivt sammen m...

Regnskabskyndig teamleder til nyoprettet regnskabskontor i Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

Skanderborg Provsti | Ansøgningsfrist: 12. sep. 2018
Er du til skrap til tal, har du ledelseserfaring og har du lyst til at understøtte menighedsråd i regnskabsmæssige forhold, så er det lige dig vi leder efter.Til et nyoprettet regnskabskontor for menighedsrådene i Skanderborg Provsti søger vi en dygtig regnskabsfaglig teamleder med stærke regnskabsf...

Korleder/kirkemusiker i Stenløse-Veksø Pastorat

STENLØSE KIRKE KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 14. sep. 2018
En stilling som korleder/kirkemusiker ved Stenløse og Veksø Kirker i 15 timer pr. uge er ledig pr. 15. september 2018.Er det dig, præsterne og resten af menigheden savner? Er du vores nye kollega? Du er en dygtig musiker, der har lyst og evner til at bidrage til kirkernes musikalske liv og udvikling...

Kirketjener søges

KARLEBO MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 16. sep. 2018
Kirketjener ved Karlebo SognEn stilling som kirketjener i Karlebo Sogn er ledig pr. 1. oktober 2018, eventuel tiltrædelse efter aftale. Stillingen er på 37 timer ugentlig og den varetages i samarbejde med vores to øvrige kirketjenere. Karlebo Sogn har tre kirker Karlebo kirke, Nivå Kirke og Egedal K...

Pædagogisk konsulent

VARDE PROVSTI | Ansøgningsfrist: 26. sep. 2018
En halvtidsstilling som pædagogisk konsulent for skole-kirke samarbejdet i Varde Provsti er ledig pr.1. august 2018.Varde Provsti søger medarbejder til VArde Provstis Menighedsråds Skoletjeneste –VAMS.VAMS arbejdsområder er at skabe et dynamisk samarbejde mellem Varde Kommunes skoler og provstiets k...