Fortsæt til hovedindholdet

Bag om salmen

Altid frejdig, når du går

Her kan du læse historien om, hvordan Christian Richardts 'Altid frejdig, når du går' endte med at komme med i Den Danske Salmebog, selvom det egentlig ikke er en salme. Tryk på afspilningsknappen herunder, hvis du vil lytte til Katrine Muffs indspilning af salmen imens.

(Lyt til podcasten nederst på siden)

Lyt ( 0:00 min )

Teksten til 'Altid frejdig, når du går' stammer fra Christian Richardts syngespil 'Tornerose' fra 1867. Heri hed den egentlig 'Væbnersang' (en væbner var ridderens tro følgesvend i middelalderen). Sangen synges i stykket, da ridderen ikke kan forcere tjørnehækken med sit sværd. I stedet griber han harpen og giver sig til at synge om tro, håb og kærlighed, og så lukkes han ind på slottet.

Sangen blev hurtigt populær i Danmark, og den blev brugt i både freds- og krigstid. Da Danmark i 1940 blev besat af Tyskland, blev salmen et vigtigt symbol for frihedskampen.

Mange frihedskæmpere havde nemlig et nært forhold til salmen, ligesom den ofte blev sunget ved begravelser af faldne modstandsfolk. Besøger du Mindelunden nord for København, kan du se citatet "Kæmp for alt, hvad du har kært" på mange af gravstene.

Det var på grund af den store betydning for danskerne og særligt de dødsdømte frihedskæmpere under den tyske besættelse, at sangen i 1953 blev optaget i Den Danske Salmebog.

Læs teksten

Altid frejdig, når du går

1

Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

 

2

Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!

 

3

Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.

 

Chr. Richardt 1867

 

Nummer i salmebogen: 784

Skellet mellem en salme og en sang er flydende, men man kan argumentere for, at 'Altid frejdig, når du går' ikke er en salme i gængs forstand, idet teksten ikke indeholder nogen lovprisning, bekendelse eller bøn, som ellers karakteriserer en salme. 

Om Forfatteren

Ernst Christian Rickardt

 

Ernst Christian Richardt (1831-1892) var dansk digter og forfatter. Han indledte sit arbejde som salmedigter med samlingen Smaadigte 1860, hvori sangen: ‟Et Kors det var det haarde, trange Leie“ fremkom, senere Nyere Digte 1864 og Texter og Toner 1868 med sangen: ‟Velkommen Lærkelil“ og digtet ‟Tornerose” med ‟Altid frejdig“.

1831: Født 25. maj i København.
1848: Student fra Borgerdydskolen på Christianshavn. Her blev han kammerat med P. Heise, som siden satte meolodi til mange af hans digte.
1857: Teologisk embedseksamen. Richardts sange, vaudeviller og komedier gik deres gang gennem det københavnske teater-, selskabs- og foreningsliv, og gav ham dels anerkendelse, dels et økonomisk fundament. Da Richardt fik et rejselegat, foretog han en dannelsesrejse til Italien, Palæstina, Tyrkiet og Grækenland. Ved siden af skribent- og undervisningsvirksomhed, havde Richardt en fast stilling som musik- og teateranmelder ved Dagbladet, hvor han fik et nært bekendtskab med Georg Brandes.
1872: Kapellan hos H.E. Glahn i St. Hedinge.
1876: Sognepræst i Ørslev på Fyn.
1886: Embede som præst ved Vemmetofte adelige frøkenkloster.
1892: Død 18. december.
Læs mere på Den Danske Salmebog Online

I klippet herunder kan du høre musikforsker og organist Bjarke Moe spille og forklare, hvordan bassen "vandrer" sammen med teksten. Men faktisk er C.E.F. Weyses melodi oprindeligt skrevet til en helt anden tekst, nemlig B.S. Ingemanns 'Dagen går med raske fjed'.

Lyt ( 0:00 min )

Kjartan Arngrim er musiker og forsanger i bandet Folkeklubben, og 'Altid frejdig, når du går' er hans yndlingssalme. Det fortæller han om i podcasten 'Tonen i Livet', hvor vært Mikkel Skovgaard igennem samtaler med en række kendte danskere undersøger, hvordan tonen i de gamle salmer stadig kan vække genklang i vores moderne liv. 

Her er et uddrag fra deres samtale:

Min farfar var modstandsmand og i øvrigt kommunist, men på trods af det havde han accepteret at blive bisat fra kirken. Det eneste krav, han havde, var, at 'Altid frejdig, når du går' skulle spilles. Jeg var kun 15 år og vidste ikke helt, hvad sådan en bisættelse gik på. Faktisk var det lidt spændende. Men da vi satte os i kirken, og orglet satte i gang og salmen stemte i, så brød jeg fuldstændig sammen. Jeg havde prøvet at tabe en tenniskamp, men jeg havde aldrig prøvet at tabe et andet menneske.

Kjartan Arngrim, musiker

Du kan høre meget mere om salmen 'Altid frejdig, når du går' og Kjartan Arngrims forhold til den i podcastserien 'Tonen i Livet'. Du finder den i din podcast-app eller direkte i afspilleren herunder.

Kilder:

Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Erik Norman Svendsen: Syng for livet, guide til salmebogen, Kristeligt Dagblads Forlag, 1. udgave, 2. oplag, 2008.

Højskolesangbogen.dk

Forfatterweb.dk

lex.dk

Hvad er en salme?

Ordet salme stammer fra græsk og betyder oprindeligt en sang til strengespil. I dag bruges betegnelsen om en kristen religiøs sang, der lovpriser Gud eller prædiker den kristne lære, men frem til reformationen i Danmark var en salme en sang fra Det Gamle Testamente.