Fortsæt til hovedindholdet

Bag om salmen

Det dufter lysegrønt af græs

Her kan du læse om den sansemættede sommersalme, som er en dansk gendigtning af en populær svensk salme. Tryk på afspilningsknappen herunder, hvis du vil lytte til Katrine Muffs indspilning af salmen imens.

(Lyt til podcasten nederst på siden)

Lyt ( 0:00 min )

'Det dufter lysegrønt af græs' eller 'Sommersalme' er tidligere biskop Johannes Johansens gendigtning af en populær svensk sommersalme fra 1889.

Salmen er en hyldest til naturens skønhed og Guds skaberværk, men handler lige så meget om altings forgængelighed: "alt kød må dø / hver blomst blir hø". 

Den begynder med en beskrivelse af den friske, grønne duft af mark og eng i juni. Duften er så kraftig, at den kan mærkes i krop og sind. Den er et tegn på, at sommeren er på vej, at livet er i gang. Vinden, der kysser klitterne og reder urternes senge, er et symbol på Guds kærlighed og omsorg. Den bringer friskhed og liv til naturen.

Læs teksten

Det dufter lysegrønt af græs

1

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

 

2

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

 

3

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

 

4

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

 

5

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

 

Carl David af Wirsén 1889, Johannes Johansen 1996

 

Nummer i salmebogen: 725

I fjerde vers sammenlignes Guds ord med en blomst, der aldrig visner. Guds ord er evigt og sandt. Det er en kilde til liv og håb, selv i dødens mørke.

I femte og sidste vers præciseres, at Jesus Kristus er det evige ord. For Jesus Kristus, Guds evige ord, peger ud over vores forgængelige liv og frem mod en ny skabelse, hvor der ”gryr en evig sommer”.

Om Forfatteren

Johannes Johansen

Johannes Johansen (1925-2012) var dansk salmedigter, tidligere præst, domprovst og biskop. Han er en af de mest sungne nyere danske salmedigtere, måske bedst kendt for salmen ”Du som har tændt millioner af stjerner”.

1925: Født 4. marts i Hørning ved Aarhus som søn af vognmand Frederik Marius J. og kogekone Ane Margrethe F. Pedersen.
1944: Færdiggjorde studentereksamen ved Århus Katedralskole.
1952: Blev kandidat i teologi ved Århus Universitet, hvorefter han begyndte som feltpræst i Haderslev.
1952: Gift med Ellen Kathrine F. Fangel.
1953: Sognepræst i Søllinge og Hellerup på Fyn.
1956-57: Studieophold ved Union Theological Seminary i New York, USA.
1959: Sognepræst på Thurø.
1975: Udnævnt til sognepræst ved Helsingør domkirke, provst for Helsingør domprovsti og domprovst i Helsingør stift.
1980: Biskop over Helsingør stift.
1995: Tog afsked med sit embede og bosatte sig i Svendborg. 
Læs mere på Den Danske Salmebog Online

I klippet herunder kan du høre musikforsker og organist Bjarke Moe spille og forklare, hvordan melodien i flere trin bygger op til klimakset. Ligesom græsset i teksten stræber melodien mod lyset og himlen.

Lyt ( 0:00 min )

Kristian Ditlev Jensen er præst og forfatter, og 'Det dufter lysegrønt af græs' er hans yndlingssalme. Det fortæller han om i podcasten 'Tonen i Livet', hvor vært Mikkel Skovgaard igennem samtaler med en række kendte danskere undersøger, hvordan tonen i de gamle salmer stadig kan vække genklang i vores moderne liv. 

Her er et uddrag fra deres samtale:

Jeg tror, at jeg har en lidt melankolsk side. Jeg kan godt lide begravelser og sådan noget. Og vi taler så meget om, hvor vidt der er et liv efter døden og så videre, men jeg kan godt lide at vende det om og sige: Er der nogen død i livet? Meget af det, man laver som præst, handler jo om at erkende, at der faktisk er en hel del død i ens liv. Ulykker, tabt arbejdsevne, tabte familier. Der er et digt i Bibelen, hvor mennesket bliver beskrevet som græs. Altså, at mennesker er så skrøbelige som et græsstrå, og det ved man faktisk, at det er på den baggrund, at Carl David af Wirsén (forfatteren til det svenske forlæg, red.) har skrevet om det i salmen. 

Kristian Ditlev Jensen, præst og forfatter

Du kan høre meget mere om salmen 'Det dufter lysegrønt af græs' og Kristian Ditlev Jensens forhold til den i podcastserien 'Tonen i Livet'. Du finder den i din podcast-app eller direkte i afspilleren herunder.

Kilder:

Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Erik Norman Svendsen: Syng for livet, guide til salmebogen, Kristeligt Dagblads Forlag, 1. udgave, 2. oplag, 2008.

Højskolesangbogen.dk

Forfatterweb.dk

lex.dk

Hvad er en salme?

Ordet salme stammer fra græsk og betyder oprindeligt en sang til strengespil. I dag bruges betegnelsen om en kristen religiøs sang, der lovpriser Gud eller prædiker den kristne lære, men frem til reformationen i Danmark var en salme en sang fra Det Gamle Testamente.