Fortsæt til hovedindholdet

Bag om salmen

Nu titte til hinanden de favre blomster små

Her kan du læse om Ingemanns 'Nu titte til hinanden de favre blomster små', som på trods af den tilsyneladende lette tekst og melodi faktisk handler om døden. Tryk på afspilningsknappen herunder, hvis du vil lytte til Katrine Muffs indspilning af salmen imens.

(Lyt til podcasten nederst på siden)

Lyt ( 0:00 min )

Salmen med den fulde titel 'Nu titte til hinanden de favre blomster små' er skrevet af den danske digter og forfatter Bernhard Severin Ingemann i 1837. Salmen stammer fra B.S. Ingemanns og C.E.F. Weyses samling 'Morgensange for Børn', som var lavet til brug ved de nyoprettede asyler for børn i København - en slags børnehaver for fattige børn. 

Samlingen af morgensange indeholdt en sang til hver af ugens dage. 'Nu titte til hinanden' er lørdagssangen og altså afslutningen på ugen. Lørdag er som bekendt den ugedag, hvor Jesus lå i graven, hvorfor døden er et vigtigt tema.

Ingemann skrev salmen i en tid, hvor børnedødeligheden var meget høj. Det var ikke usædvanligt, at børn døde i en tidlig alder. Derfor var døden en del af hverdagen for mange familier.

Læs teksten

Nu titte til hinanden de favre blomster små

1

Nu titte til hinanden de favre blomster små,
de muntre fugle kalde på hverandre;
nu alle jordens børn deres øjne opslå,
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.

 

2

Den kære Gud og skaber den mindste orm er nær:
han føder fugl og markens lilje klæder;
dog menneskenes børn har han allermest kær,
Gud ånder på øjet, når det græder.

 

3

Guds Søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå,
hans vugge stod på jord foruden gænge.
Guds Himmeriges fryd har han lovet de små
og blomster fra Paradisets enge.

 

4

Guds Søn har os så kær, han er børnevennen stor,
han bærer barnet op til Gud på armen;
han storm og hav betvang, da han vandred på jord,
men børnene leged ham ved barmen.

 

5

O du, som os velsigned og tog i favn de små,
en morgen se vi dig i Paradiset;
du lærte os til Gud vore øjne opslå,
evindelig være du lovpriset!

 

B.S. Ingemann 1837

 

Nummer i salmebogen: 750

Salmen er en trøst til de sørgende. Den fortæller, at døden ikke er enden på livet. Blomsterne, der blomstrer i foråret, er et billede på de døde, der vil genopstå. 

Den er skrevet i et smukt og levende sprog. Og den er fuld af billeder og metaforer, der gør den let at forstå og relatere til.

Om Forfatteren

B.S. Ingemann

Bernhard Severin Ingemann (1789-1862) var digter og en af sin samtids fremtrædende litterære personligheder. Han skrev blandt andet salmerne “Julen har bragt velsignet bud” og “Dejlig er jorden”.

1789: Født 28. maj i Torkildstrup på Falster.
1806: Student fra latinskole i Slagelse. De følgende år tog han filologisk og filosofisk eksamen, men englændernes bombardement af København i 1807 ødelagde både hans bolig og ejendele.
1808: Ingemann tog tilbage til Slagelse, hvor moderen døde året efter. I de følgende år døde også alle hans brødre, hvilket satte sine spor i Ingemanns digtning fra denne periode, som har et melankolsk præg.
1818-19: Ingemann havde efterhånden slået sit forfatternavn fast, og tog nu på dannelsesrejse til Tyskland, Frankrig og Italien på et rejsestipendium.
1822: Udnævnt til lektor i dansk ved Sorø Akademi. I Sorø indledte han sit historisk-romantiske forfatterskab, som greb tilbage til fortidens åndfulde helte. Iblandt værkerne var ”Holger Danske”, som havde stor indflydelse på den danske folkestemning under treårskrigen.
1827: Udgav Morgensange for Børn, hvorfra vi kender eksempelvis “I østen stiger solen op” og ”Nu titte til hinanden”.
1852: Ingemann fik en henvendelse fra Kulturministeriet om at revidere det endelige forslag til den ny salmebog. Ingemanns detaljerede revisionsbemærkninger og ændringsforslag, som blev indsendt i november 1854, er et stort bidrag til det danske salmearbejde.
1862: Død 24. februar i Sorø. Ved sin død stod Ingemann som samtidens store nationale digter.


Læs mere på Den Danske Salmebog Online

I klippet herunder kan du høre musikforsker og organist Bjarke Moe spille og forklare, hvordan der er to vigtige toner, som sammen bærer melodien som to søjler. Og at melodien, ligesom den billedmættede tekst, er meget umiddelbar, fordi det var tiltænkt, at børn skulle synge den.

Lyt ( 0:00 min )

Johanne Schmidt-Nielsen er generalsekretær for Red Barnet og tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, og 'Nu titte til hinanden de favre blomster små' er hendes yndlingssalme. Det fortæller hun om i podcasten 'Tonen i Livet', hvor vært Mikkel Skovgaard igennem samtaler med en række kendte danskere undersøger, hvordan tonen i de gamle salmer stadig kan vække genklang i vores moderne liv. 

Her er et uddrag fra deres samtale:

Jeg kan huske, at jeg som barn faktisk varmede mig lidt ved det der med, at Gud bedst kunne lide børnene. Det kunne jeg godt lide. At han åndede på øjet, når det græd. Det var der en stor trøst i. Og så det her med, at børnene har en særlig plads. ”Guds Søn har os så kær, han er børnevennen stor, han bærer barnet op til Gud på armen”. Altså det er jo også at tage barnet alvorligt, ikke? 

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær for Red Barnet og fhv. politiker

Du kan høre meget mere om 'Nu titte til hinanden' og Johanne Schmidt-Nielsens forhold til salmen i podcastserien 'Tonen i Livet'. Du finder den i din podcast-app eller direkte i afspilleren herunder.

Kilder:

Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Erik Norman Svendsen: Syng for livet, guide til salmebogen, Kristeligt Dagblads Forlag, 1. udgave, 2. oplag, 2008.

Højskolesangbogen.dk

Forfatterweb.dk

lex.dk

Hvad er en salme?

Ordet salme stammer fra græsk og betyder oprindeligt en sang til strengespil. I dag bruges betegnelsen om en kristen religiøs sang, der lovpriser Gud eller prædiker den kristne lære, men frem til reformationen i Danmark var en salme en sang fra Det Gamle Testamente.