Fortsæt til hovedindholdet

Bag om salmen

Op, al den ting, som Gud har gjort

Her kan du læse om Brorsons 'Op, al den ting, som Gud har gjort', som er en af de mest kendte og sungne salmer i salmebogen. Tryk på afspilningsknappen herunder, hvis du vil lytte til Katrine Muffs indspilning af salmen imens.

(Lyt til podcasten nederst på siden)

Lyt ( 0:00 min )

Det var den danske biskop Hans Adolph Brorson, der skrev 'Op, al den ting, som Gud har gjort' i 1734. Eller det vil sige, det var faktisk ikke den titel, han gav den. Den hedder egentlig 'Om Skabelsen', og det er præcis det, salmen handler om. Det er en lang hyldest til Guds skaberværk. 

Læs teksten

Op, al den ting, som Gud har gjort

1

Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

 

2

Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

 

3

Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?

 

4

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?

 

5

Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?

 

6

Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?

 

7

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?

 

8

Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?

 

9

Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

 

10

Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!

 

Hans Adolph Brorson 1734

 

Nummer i salmebogen: 15

Den begynder med et opråb til alle skabninger om at prise Gud. Og i de følgende vers beskriver Brorson nogle af de mange vidundere, som Gud har skabt: solen, månen, stjernerne, havet, himlen, dyrene og planterne. Han beskriver også menneskets krop og sind, som er skabt i Guds billede.

Salmen slutter med et udsagn om, at Gud er alt, og at alt er Gud - en påmindelse om, at vi er en del af Guds skaberværk, og at vi er elskede af ham.

Om Forfatteren

Hans Adolph Brorson

Hans Adolph Brorson (1694-1764) var biskop og har som en af Danmarks helt store salmedigtere sat afgørende præg på den danske salmesang. Af Brorsons salmer kan blandt mange andre nævnes ”Op, al den ting, som Gud har gjort” og ”Den yndigste rose er funden”. 

1694: Født 20. juni i Randerup, Vestslesvig.
1710: Brorson blev student fra Ribe Katedralskole, og han sluttede sig til sine brødre, der læste teologi i København. Sygdom tvang ham dog til at afbryde studierne i en periode.
1715-21: Ophold hos familien i Sønderjylland. De sidste fire år af perioden var han huslærer hos amtsforvalteren i Løgumkloster. Under opholdet blev Brorson præget af pietismen, og opildnet af netop den genoptog han sine studier. I september 1721 rejste han til København og bestod den teologiske embedseksamen.
1722: Ordineret i Ribe Domkirke 6. april. Derefter var han sognepræst i Randerup frem til 1729.
1729: 3. oktober stadfæstede Kongen Brorsons kaldelse til “dansk og tredjepræst” i Tønder. Her arbejdede han under den tyske provst Johann Hermann Schrader.
1730: Provst Schrader fik opført en bygning i Emmerske i Sønderjylland efter pietistiske idealer: Med skolestue for børn og en bedesal for de voksne. Det var her, Brorson fik sit virke.
1732: Brorson udgav et lille hæfte med julesalmer efter at være blevet inspireret af Schrader, der havde udgivet en stor, tysksproget pietistisk salmebog året før. I årene efter udgav Brorson yderligere 11 hæfter med salmer til de øvrige højtider og temaer i kirkeåret, og de blev senere samlet i husandagtsbogen Troens Rare Klenodie. 92 af salmerne fra samlingen blev optaget i Pontoppidans salmebog i 1740 og kom dermed til at præge den officielle kirkelige salmesang fra begyndelsen.
1737: Stiftsprovst i Ribe.
1741: Bispeviet.
1760: Teologisk doktor.
1764: Død 3. juni i Ribe bispegård.

Læs mere på Den Danske Salmebog Online

I klippet herunder kan du høre musikforsker og organist Bjarke Moe spille og forklare, hvordan tre korte toner har hjulpet med til at gøre 'Op, al den ting, som Gud har gjort' til en sand "menighedsbasker".

Lyt ( 0:00 min )

Rakel Haslund-Gjerrild er forfatter, og 'Op, al den ting, som Gud har gjort' er hendes yndlingssalme. Det fortæller hun om i podcasten 'Tonen i Livet', hvor vært Mikkel Skovgaard igennem samtaler med en række kendte danskere undersøger, hvordan tonen i de gamle salmer stadig kan vække genklang i det moderne liv. 

Her er et uddrag fra deres samtale:

Det er nogle meget enkle ting, den handler om. Skovens fugle, blomsterne på engene, havet og fiskene. Der er en simpelhed, som selv et barn kan forstå. Billedet med kongerne, som ikke kan sætte et blad på en nælde. Man kan jo ikke finde et bedre billede på magtesløshed - at prøve at sætte et blad på en blomst og ikke kunne helbrede det, der er gået i stykker. Og for mig er det også en del af salmesproget faktisk. Store ord og formuleringer om menneskelivet, som i kraft af deres historie har en almengyldighed og derfor også en autoritet til at sige: Jeg er et menneske, og andre har følt sådan her før mig. 

Rakel Haslund-Gjerrild, forfatter

Du kan høre meget mere om salmen 'Op, al den ting, som Gud har gjort' og Rakel Haslund-Gjerrilds forhold til den i podcastserien 'Tonen i Livet'. Du finder den i din podcast-app eller direkte i afspilleren herunder.

Kilder:

Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog bd. 2, Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2. udgave, 1. oplag, 2008.

Erik Norman Svendsen: Syng for livet, guide til salmebogen, Kristeligt Dagblads Forlag, 1. udgave, 2. oplag, 2008.

Højskolesangbogen.dk

Forfatterweb.dk

lex.dk

Hvad er en salme?

Ordet salme stammer fra græsk og betyder oprindeligt en sang til strengespil. I dag bruges betegnelsen om en kristen religiøs sang, der lovpriser Gud eller prædiker den kristne lære, men frem til reformationen i Danmark var en salme en sang fra Det Gamle Testamente.