Fortsæt til hovedindholdet
FAKTA

Bag om Folkekirkens Grønne Omstilling

En bevilling på næsten 18,7 mio. kr. skal fra 2022 til 2026 hjælpe den samlede folkekirke med at bidrage til samfundets grønne omstilling. Her kan du læse mere om, hvem der står bag Folkekirkens Grønne Omstilling.

Bag Folkekirkens Grønne Omstilling står en styregruppe med repræsentanter fra hele folkekirken og en kompetent projektgruppe med baser i hele landet.

Styregruppen

Styregruppen repræsenterer biskopper, provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet. 

Se hvem der sidder i styregruppen på Folkekirkens Grønne Omstillings hjemmeside her.

Projektgruppen

Projektleder og forstkandidat Jesper Rønn Kristiansen står i spidsen for det daglige arbejde sammen med projektmedarbejdere.

Find kontaktoplysninger på projektgruppen på Folkekirkens Grønne Omstillings hjemmeside her.

Kortlægning

For at vide, om den grønne omstilling bærer forandringer med sig, må man kende udgangspunktet.

Man må vide, hvor man starter ud, for at kunne finde ud af, hvor langt man er kommet.

Derfor er en essentiel del af opstarten af projektet Folkekirkens Grønne Omstilling at kortlægge, hvordan situationen på nuværende tidspunkt er på de fire målbare indsatsområder:

  • Kirkens jorde
  • Energiforbrug
  • Affald
  • Indkøb og transport

Projektgruppen arbejder derfor på en klimakortlægning, der omfatter både sogne, provstier, stifter og fællesfondsinstitutioner på landsplan. På den baggrund skal der sættes målbare mål, der ikke bare er ambitiøse, men også realistiske, for at projektet kan blive en succes. 

Hvorfor en klimakortlægning?

En kortlægning af folkekirkens klimaaftryk er et vigtigt redskab for at forstå og kommunikere, hvor folkekirken er i dag i den grønne omstilling. Kortlægningen giver også mulighed for at udviklingen kan følges, så det bliver helt tydeligt, at folkekirken bevæger sig i en grønnere retning.