Fortsæt til hovedindholdet
Frivillige
Menighedsråd

Frivillig i menighedsrådet

En sognekirke blivet ledet af et menighedsråd. Det er sammensat af frivillige, som vælges for en periode af fire eller to år.

Menighedsrådet, der består af de valgte medlemmer og præsterne, udgør den lokale kirkes ledelse, der har ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Dertil har menighedsrådet ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster.  

Hvad kræver det? 

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig.

Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken. Nogle af disse udføres sammen med andre frivillige.  

Normalt har hvert sogn et menighedsråd bestående af 5 til 15 valgte medlemmer plus sognets præst(er). 

Læs mere om, hvad menighedsrådet laver på Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside.