Find beredskabspræst
Region Nordjylland

Region Nordjylland

Regionens alarmeringsnummer:

  • Tlf 40 20 27 58

Lise Munk Petersen
Ledende beredskabspræst
Tlf: 29 93 71 01
Mail: lmpe@km.dk

Peter Albek Noer
Stedfortræder for ledende beredskabspræst
Tlf: 23 23 10 34 
Mail: pno@km.dk

Henrik Busk Rasmussen
Politikontaktpræst for Nordjyllands Politi
Udlandsberedskabspræst
Tlf: 23 39 10 47
Mail: hbr@km.dk

Mette Nøhr Shaw
Udlandsberedskabspræst
Tlf: 24 80 81 01
Mail: mns@km.dk

Bodil Nørager
Tlf: 20 32 03 57
Mail: bon@km.dk

Viggo Noe
Tlf: 21 75 73 39
Mail: vno@km.dk

Hanne Villumsen Jørgensen
Tlf. 21 36 19 82
Mail: hvj@km.dk