Folkekirken arbejder
Mission

Folkekirkens mission

Mission er det latinske ord for en opgave, man er sendt med. Kirkens mission er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. 

Hvor og hvordan?

Folkekirkens mission foregår både lokalt og internationalt, over alt hvor evangeliet bliver forkyndt i ord og handling.

Det kan for eksempel være når sogne eller missionsselskaber holder gudstjenester eller på anden måde fortæller om kristendommen i bibelhistorier, salmer, foredrag og undervisning.

Missionens udgangspunkt

I Bibelen finder vi Missionsbefalingen, der er udgangspunktet for kirkens mission. Den indeholder nogle af Jesus´ sidste ord til disciplene.

Jesus sagde: 
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. 
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, 
idet i døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.
Og se, jer er med jer alle dage indtil verdens ende.

(Missionsbefalingen, Matt. Kap. 28, 18-20)

Mission i dag

Der findes ingen manual til, hvordan kirken bedst løser sin opgave med at forkynde evangeliet. Derfor har kirkens måde at praktisere sin mission på også udviklet sig igennem tiden.

Fra kirken drog ud med koloniherrerne i 1700-tallet til nutidens missionsselskaber, der arbejder internationalt med lokal kirkeudvikling, religionsdialog og fattigdomsbekæmpelse. 

Missionen er den samme, men måden den praktiseres på bærer præg af tid og sted.

Hvis du vil vide mere om folkekirkens missionsarbejde - både dengang og nu - kan du læse meget mere hos Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Se oversigt over de folkekirkelige missionsselskaber og læs om deres fokusområder.