Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særlige opgaver
Diakonipræsten

Diakonipræsten

Diakoni er omsorg for medmennesket og beskriver kirkens sociale arbejde (ordet diakoni kommer af det græske diakonia, som betyder tjeneste). Diakonipræster eller diakonikonsulenter er ressourcepersoner, som fokuserer på diakoni. 

Nogle arbejder i kombinationsstillinger som eksempelvis diakoni- og korshærspræster, andre som diakonipræster på provstiplan og atter andre er stiftspræster eller stiftskonsulenter for diakoni.

Nogle diakonipræster er tilknyttet væresteder, varmestuer eller et kommunalt familiecenter og står til rådighed for de mennesker, der opsøger disse tilbud. Andre diakonipræster og -konsulenter har en mere rådgivende funktion over for menigheder, præster og andre interesserede. De er i mindre grad udøvende inden for diakonien og har i større grad til opgave at inspirere, undervise og supervisere andre til at varetage eller opstarte nye diakonale tiltag.

De diakonale opgaver favner bredt: sjælesorgssamtaler, fællesspisninger, besøgstjenester, julehjælp, sorggrupper, sommerlejre, familieaktiviteter, barselscaféer, integrationsarbejde, Kirke Care (gadediakoni), ungegrupper, pilgrimsvandringer, konfirmandhjælp og meget andet. 

LÆS MERE: Diakoni - kirkens omsorgstjeneste

Find diakonalt arbejde i dit sogn

Hvis du gerne vil vide mere om socialt arbejde i dit sogn, kan du kontakte din lokale kirke. Du kan søge efter kontaktoplysningerne her.

På nationalt plan findes der flere kirkelige foreninger og organisationer, som laver diakonalt arbejde. Er du interesseret i at læse mere om disse, kan du finde en oversigt over organisationerne her.

Find din kirke

Sankt Johannes Sogn

Hjemmeside: sktjohannes.dk

Email: sanktjohannes.sogneaarhus@km.dk