Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særlige opgaver
Døvepræsten

Døvepræsten

I Danmark er der cirka 4000 døve og 50.000 svært hørehæmmede. 

Folkekirken har derfor særlige døvepræster, som afholder gudstjeneste på tegnsprog, arrangerer møder, udflugter og andet præstearbejde tilpasset døves og hørehæmmedes vilkår.

Tre døvemenigheder i Danmark

Der er tre særlige menigheder for døve i folkekirken.

Øst for Storebælt 

Midt- og Nordjylland

Syddanmark   

Døvemenighederne er organiseret som et provsti med en døveprovst, der fører tilsyn med døvemenighederne og døvepræsterne, og et koordineringsudvalg, der fungerer som et provstiudvalg.

Det betyder, at udvalget tager sig af fælles anliggender og fordelingen af den kirkeskat, som Kirkeministeriets Fællesfond tildeler menighederne.

Hvis du vil vide mere, kan du finde flere informationer på Døvemenighedernes hjemmeside.