Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særlige opgaver
Hospitalspræsten

Hospitalspræsten

Folkekirken har godt 90 hospitalspræster tilknyttet sygehuse, hospitaler og psykiatriske hospitaler landet over.

Hospitalspræsten står til rådighed for både pårørende og patienter uanset sygdomsforløbets karakter.

Hospitalspræsten står også til rådighed for sundhedspersonalet, som kan have brug for at tale om svære oplevelser i forbindelse med eksempelvis dødsfald eller alvorlig sygdom blandt både patienter eller personale.

Find en hospitalspræst

Find en hospitalspræst i din region

Spørgsmål trænger sig på

Hospitalspræsten tilbyder samtaler, der tager udgangspunkt i, hvad du som patient, pårørende eller personale har brug for at tale om.

Nogle henvender sig til præsten for at tale om ensomhed, angst, tro, håb og tvivl. Andre kan have brug for at tale om de ændringer i livet, som sygdom kan føre med sig. 

Alle tanker og spørgsmål - store som små - kan du vende med hospitalspræsten.

Mange oplever, at det er en lettelse at vende sine overvejelser med en udenforstående, der hverken er pårørende eller en del af behandlersystemet.

Video: Med præsten på sygehus

I videoen møder du 42-årige Vita Rachlitz, der efter et trafikuheld får en hård besked fra lægerne. Hør hvordan hun bruger hospitalspræsten efterfølgende.
 

Få også indblik i hospitalspræstens arbejde og den forskel, arbejdet gør for patienter, pårørende og personalet på stedet.

Folkekirkens godt 90 præster støtter patienter, pårørende og sundhedspersonale på landets sygehuse. Se her hvad du kan bruge præsten til.

Kirkens ritualer kan støtte

Når sygdommen rammer, oplever mange, at kirkens ritualer og religiøse sprog bliver en hjælp, fordi salmer, bønner, dåb og nadver kan støtte os i situationer, hvor hverdagssproget ikke rækker.

Uanset om du er troende eller ej, kan det være en lettelse, fordi der bliver sat sat ord og handling på svære følelser og til tider ubærlige livsvilkår. 

Du er altid velkommen til spørge hospitalspræsten, om han for eksempel vil bede sammen med dig eller for dig.

Du er også altid velkommen til de gudstjenester, der afholdes rundt omkring på landets sygehuse.