Find en hospitalspræst
Region Midtjylland

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Betina H. Præstegaard
61 71 34 73
bhpr@km.dk

Regionshospitalet Herning

Annette Vinter Hedensted
40 20 90 24 / 21 46 21 39
avh@km.dk

Regionshospitalet Holstebro

Christian Wegeberg
23 72 18 55
cow@km.dk

Regionshospitalet Horsens

Vakant

Regionshospitalet Randers

Joan Møller Molbo
20 47 62 12
jmmo@km.dk

Inger Lise Gram
86 49 44 30
ilgr@km.dk

Regionshospitalet Silkeborg

Anette Kortegaard
61 67 66 82
anko@km.dk

Regionshospitalet Skive

Anna-Mette Korshøj Jørgensen
97 56 82 70
amkj@km.dk

Regionshospitalet Viborg

Ann Maj Lorenzen
86 64 40 28
amlo@km.dk

Trine Kofoed
29 33 64 04
trkr@km.dk

Aarhus Universitetshospital

Grethe Jørgensen
22 59 65 13
grej@km.dk

Helle Rørbæk Hørby
20 12 31 13 
hrh@km.dk

Kirsten Dalager Buur
30 92 24 81
kdb@km.dk

Lene Wagner
20 12 42 43
lenwa@km.dk

Steen Bonde Christensen
26 24 91 99
sbch@km.dk

Øvrige

Kirsten Møller Larsen
Hobro sygehus
86 45 22 73
keml@km.dk

Cicilie Inge Poulsen
Mariager, Sødisbakke
23 80 89 19
cip@km.dk

Kristian R. Skovmose
Skanderborg, Landsbyen Sølund
61 63 30 01
krrs@km.dk

Anna Rask Lauridsen
Holstebro Sundhedscenter 
60538668
arl@km.dk

 

Psykiatri

Regionshospitalet Horsens, psykiatrisk afd.

Vakant

Naja Bisgaard Krogh
23 61 07 04
nbk@km.dk

Regionshospitalet Randers, psykiatriske afd.

Inger Lise Gram
30 66 62 18
ilgr@km.dk

Regionshospitalet Viborg, psykiatrisk afd.

Lotte Martin Jensen
86 67 44 43
lomj@km.dk

Regionspsykiatrien Vest - Herning og Holstebro

Christian Overgaard Wegeberg
23 72 18 55
cow@km.dk

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Lene Wagner
20 12 42 43
lenwa@km.dk

Carsten Clemmensen
30 31 01 96
chcl@km.dk