Hospitalspræsten
Til sundhedspersonale

Til sundhedspersonale

Arbejder du i sundhedssektoren? Så oplever du måske udfordringer forbundet med de ændrede vilkår, corona-epidemien har ført med sig.

Her finder du tre korte videoer, som hver især tager fat i nogle af de udfordringer, personalet på landets hospitaler oplever lige nu. 

Videoerne er lavet i et samarbejde mellem hospitalspræsterne, Hospitalsenheden Vest og folkekirken.dk

Støtte og fællesskab i personalegruppen

Den tid vi står midt i, er præget at usikkerheder, fordi vi ikke har befundet os i en lignende situation, fortæller sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest, Ida Götke, blandt andet.

Men hvordan støtter du på bedste vis dine kolleger og dig selv i denne tid?

Det giver hospitalspræsterne Svend Erik Søgaard og Christian Wegeberg og hospitalsfilosof Simon Berg sine bud på denne video:

Utilstrækkelighed og afmagt i en travl hverdag

De erfaringer og oplevelser, personalet gør sig lige nu, kan sætte dybe spor.

Især følelsen af afmagt og af at blive overrumplet er aktuel lige nu, fortæller sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest, Ida Götke.

Hvordan håndterer du følelsen af utilstrækkelighed? Hvad er utilstrækkeligheden et udtryk for? Og er der noget positivt at sige om den? Det svarer hospitalspræsterne Svend Erik Søgaard og hospitalsfilosof Simon Berg på i videoen her:

Nærvær i patientrelationer

Grundet kravet om isolation er personalet ofte den corona-syges primære relation. For personalet kan det være et tungt ansvar at bære, blandt andet fordi værnemiderne kan give personalet en følelse af at være på afstand der, hvor behovet for nærvær er størst, fortæller Ida Götke, sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest.

Hvordan bærer du det ansvar? Hvordan er du nærværende trods værnemidler?
Og hvordan tackler du det, når gabet imellem ideal og virkelighed bliver for stort?

Det giver hospitalsfilosof Simon Berg samt hospitalspræsterne Svend Erik Søgaard og Christian Wegeberg her et bud på: