Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særlige opgaver
Natkirkepræsten

Natkirkepræsten

Folkekirken har natkirkepræster over hele landet. 

En natkirke er et alternativ til kirkens øvrige gudstjenester og en åbning for nye måder at søge Gud på. Natkirkerne giver plads til ro og eftertanke og er en anderledes oplevelse i byens natteliv. 

Koncerter og levende lys

I nogle sogne er der ansat præster, som laver natkirke på fuld tid. Andre steder er det sognepræsten, der står for at afholde natkirke ind i mellem. Derfor er det meget forskelligt, hvad der foregår i natkirkerne.

Nogle steder er kirken oplyst af levende lys, og man kan komme og sætte sig i ro og fred og lytte til stemningsfyldt musik.

Andre steder kan man gå omkring og deltage i aktiviteter forskellige steder i kirken. Nogle præster afholder måske en kort gudstjeneste eller arrangerer en koncert. 

Se film fra natkirken

I filmen Folkekirken tæt på: Natkirkegængere får du indblik i, hvordan natkirken foregår i Roskilde Domkirke. Hør også, hvad du kan få ud af at bruge natkirken. 

I større byer holder natkirker åbent for alle som ønsker en anderledes oplevelse i kirken og i nattelivet. Se her hvordan natkirken foregår i Roskilde og hør hvad du kan få ud af at komme.

Tro og eksistentielle spørgsmål

Natkirkepræsten står altid til rådighed, hvis du har brug for en samtale.

Præsterne i natkirkerne har erfaring med samtaler om eksistentielle spørgsmål og tro, og de har som alle præster i folkekirken tavshedspligt. 

Kunne du tænke dig at opleve kirken om natten, kan du søge efter natkirke-arrangementer nær dig på kirkekalenderen.