Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særlige opgaver
Præst for udviklingshæmmede

Præst for udviklingshæmmede

Der er præster for udviklingshæmmede over hele landet. I alle de byer, hvor der ligger et bosted for udviklingshæmmede, står en sognepræst til rådighed for beboerne. 

Præsternes opgave er at støtte de udviklingshæmmede i at praktisere deres tro og at give dem rum til at udfolde den.

Sorg og savn skal bearbejdes

Blandt arbejdsopgaverne er helt klassiske opgaver som gudstjenester, konfirmationsforberedelse, konfirmation, dåb og juleafslutning, men især samtaler og sjælesorg fylder. 

Mange udviklingshæmmede har mistet mennesker, der betyder noget for dem. Ikke kun ved dødsfald, men også i forbindelse med flytninger og jobskifte blandt personalet.

Disse tab efterlader også et savn og en sorg, der skal bearbejdes, og det kan præsten hjælpe med.