Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særlige opgaver
Udlandspræsten

Udlandspræsten

Hvert år rejser danskere til udlandet i en kortere eller længere periode.

Nogle udstationeres, studerer, tager job som au pair eller uddanner sig i et internationalt firma. Andre rejser rundt i verden. 

Hvor flest danskere tager ophold, kan du også finde en dansk præst.

Gudstjeneste, dåb og konfirmation

Folkekirkens udlandspræster afholder gudstjenester, bryllup, dåb og konfirmationer, som vi kender det hjemmefra. 

Ved dødsfald kan selve den kirkelige handling omkring en bisættelse eller en begravelse foregå i kirken. Der er dog ingen kirkegårde tilknyttet udlandskirkerne, og derfor er det ikke muligt at blive begravet her.

Udlandspræsterne i de kirker, der ligger i de store havnebyer tager desuden på besøg på de danske skibe, der anløber de store verdenshavne. Her får de, der arbejder på skibet, mulighed for at tale med præsten, inden de sejler videre.

Kirken bliver en tryg base

Der er også en del andre opgaver forbundet med at være præst i udlandet.

Når danskerne rejser ud, kan kirken være en tryg og genkendelig base i det fremmede, og kirken bliver derfor en naturlig ramme for samvær, fællesskab og netværksdannelse for danskere i udlandet.

Derfor er det også ofte udlandspræsterne, der arrangerer eksempelvis julemarkeder, Sankt Hans-fester og andre sociale arrangementer. I nogle lande arrangerer præsten også undervisning i dansk kultur og sprog.

48 kirker over hele verden

Du finder 48 danske udlandskirker spredt over hele kloden.

Se hvilke lande, de danske kirker befinder sig i.

Udgifterne til præsternes løn og driften af kirkerne dækkes af organisationen Danske Sømands og Udlandskirker via medlemsbidrag, indsamlinger og et tilskud fra kirkeministeriet. Du kan læse mere om DSUK her