Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken arbejder
Socialt arbejde

Diakoni - kirkens omsorgstjeneste

Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Ordet stammer fra det græske diakonìa, som betyder tjeneste.

Diakoni er det kristne budskab i handling. Det udtrykkes gennem næstekærlighed, inkluderende fællesskab, værn om skaberværket og kamp for retfærdighed. 

Diakoni er kirkens omsorg for medmennesket og en af kirkens kerneopgaver. Sådan har det været siden den tidligste kirke, for det har sit udspring i Ny Testamentes beretninger om, hvordan Jesus mødte mennesker. 

I kirkens diakoni mødes mennesket med respekt, værdighed og omsorg. Den, som har brug for støtte, bliver ikke set som patient eller klient, men som et medmenneske.

Diakoni - en del af det kristne liv

Det kristne budskab forkynder, at vi finder meningen med livet i forholdet til vores medmennesker. Diakoni har altså altid været en del af det kristne liv. Troen på, at alle er skabt af Gud, betyder også, at ethvert menneske er værd at hjælpe og bliver mødt med ligeværdighed.

Diakoni i sognet

Det diakonale arbejde varierer fra sogn til sogn.

Mange kirker har en besøgstjeneste, hvor frivillige besøgsvenner møder mennesker, der har lyst til besøg. Måske går man en tur sammen, læser højt eller drikker en kop kaffe og bare taler med hinanden.

Nogle sogne tilbyder også praktisk hjælp til beboere i sognet, som har brug for hjælp til havearbejde, rengøring, flytning eller IT-problemer.

Rigtig mange steder tilbyder sognene julehjæp til familier og enlige, som ikke har råd til at holde jul.

Vågetjeneste og sorggrupper

Flere sogne tilbyder også sorggrupper og sjælesorgsarbejde, hvor frivillige står til rådighed, hvis du har brug for en at tale med. 

Andre har en vågetjeneste, hvor døende, som ikke ønsker at dø alene, eller pårørende til døende, som har brug for aflastning et par timer, kan få støtte.

Hvis du gerne vil vide mere om socialt arbejde i dit sogn, kan du kontakte din lokale kirke. Du kan søge efter kontaktoplysningerne her.

På nationalt plan findes der flere kirkelige foreninger og organisationer, som laver diakonalt arbejde. Er du interesseret i at læse mere om disse, kan du finde en oversigt over organisationerne her.

Find din kirke

Sankt Johannes Sogn

Hjemmeside: sktjohannes.dk

Email: sanktjohannes.sogneaarhus@km.dk