Fortsæt til hovedindholdet
Socialt arbejde
Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens Migrantsamarbejde er sat i verden som en ressource for det lokale folkekirkelige arbejde blandt migranter i Danmark.

Flere og flere præster i folkekirken bliver opsøgt af asylansøgere, som ønsker kontakt til en præst. Mange af dem kommer fra verdens brændpunkter, hvor de har været udsat for krig, tortur eller forfølgelse.

Mange af asylansøgerne er kristne, men kommer med en kulturbaggrund, som er meget forskellig fra vores danske tradition. Andre kommer med en anden religiøs bagage, men opsøger kirken, fordi de er tiltrukket af kristendommen og gerne vil lære mere. Andre igen har ingen konkrete planer om at blive kristne, men søger menneskeligt nærvær og kontakt med danskere gennem kirken.

Kontakten til mennesker fra andre dele af verden kan give fornyelse og inspiration i det lokale menighedsarbejde, men også udfordringer, for eksempel på grund af kulturkløfter, sprog, håndteringen af konvertitter eller samarbejdet med andre aktører. Her kan menighederne få hjælp af Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Læs mere: Interchurch.dk

Arbejdet i Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens Migrantsamarbejde er et projekt under Folkekirkens mellemkirkelige Råd, som ønsker at hjælpe præster og menigheder i Danmark med at byde de mennesker velkommen, som kommer her til landet for at søge tryghed fra konflikter og forfølgelse i deres hjemlande. 

I praksis er Folkekirkens Migrantsamarbejde et netværk af ressourcepræster, som står til rådighed med vejledning og støtte ude i de enkelte stifter. De mødes regelmæssigt i et landsdækkende netværk for at udveksle erfaringer og drøfte generelle problemstillinger i det daglige arbejde med asylansøgere og konvertitter. 

Folkekirkens Migrantsamarbejde er organiseret som en flad netværksorganisation, som arbejder gennem de allerede eksisterende aktører i folkekirken. Organisatorisk er projektet knyttet til Folkekirkens mellemkirkelige Råd. På Folkekirkens mellemkirkelige Råds sekretariat i København er der ansat en medarbejder til at koordinere aktiviteter og yde administrativ og faglig bistand til Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Læs også: Hvad er Folkekirkens Migrantsamarbejde?

Udvikling

Folkekirkens Migrantsamarbejde udvikler sig hele tiden. Derfor bliver projektets hjemmeside hele tiden opdateret med idéer og inspiration til det lokale arbejde med asylansøgerne og med nyheder om flygtningesituationen og de forskellige initiativer og tiltag, der bliver iværksat på området. 

Folkekirkens Migrantsamarbejde har også en Facebook-side, der løbende bliver opdateret med aktiviteter og nyheder om, hvad der sker i asylsamarbejdet.

Se Facebook-siden for Folkekirkens Migrantsamarbejde her