Fortsæt til hovedindholdet
Gudstjeneste
Liturgi
De forskellige gudstjenesteformer i Folkekirken er beskrevet i Den danske 'Alterborg og Ritualbog - Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke'

Folkekirkens liturgier

Liturgi kommer fra det græske ord leiturgia og bruges i den kristne kirke i betydningen gudstjeneste.

Ordet betegner det fastlagte forløb, som gudstjenesten og de kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse forløber efter.

Der er en række variationsmuligheder i liturgien til de enkelte handlinger, så menighedsråd og præster frit kan vælge den liturgi, der passer dem bedst.

Liturgierne er beskrevet i 'Den Danske Alterbog og Ritualbog - Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke'.

Ritualerne findes også i Salmebogen, så man som kirkegænger altid kan følge med i forløbet.
 

Hent og print folkekirkens liturgier


Folkekirkens liturgier

Gudstjenesteordningen og ritualerne er autoriseret ved kongelig resolution af 12. juni 1992 til brug i Den danske Folkekirke. Gudstjenesteordningen er udgivet af Det kgl. Vajsenhus' Forlag i fire bøger: Alterbog, Ritualbog, Alterbogstillæg og Musikbog. På folkekirken.dk er uddrag af Ritualbogen gengivet efter tilladelse fra Det kgl. Vajsenhus og Bibelselskabet.

Oversættelser

En del af folkekirkens liturgier er oversat til engelsk, tysk, fransk og spansk. Find dem på Folkekirkens Mellemkirkelige Råds hjemmeside.