Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn søges

Nykøbing Sj Kirke Kirkekontoret | Ansøgningsfrist: 19. feb. 2019
Til Nykøbing Sjælland Kirke pr. 1. april eller før                       Det drejer sig om en fuldtids stillingSe stillingsopslag på kirkens hjemmesidewww.nykoebingkirke.dk...

gravermedhjælper

Holbæk Kirke | Ansøgningsfrist: 19. feb. 2019
Til at gøre tjeneste på kirkegårdene ved Holbæk, Udby, Voer og Estruplund kirker søger Rougsø Nord Menighedsråd, Norddjurs Provsti i Århus Stift en gravermedhjælper på fuld tid. Vi søger en gravermedhjælper med ansættelse fra 1.3.2019Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. ...

Graver og kirketjener ved Gødvad sogn, Silkeborg Kommune

GØDVAD MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 20. feb. 2019
Stillingen som graver og kirketjener ved Gødvad Sogn, Silkeborg Kommune, er ledig pr. 1. april 2019, da vores nuværende graver har søgt nye udfordringer.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Graveren varetager følgende opgaver:Daglig drift og vedligehold af vores velholdte kirkegårdDaglig vedligeholdels...

Erfaren kordegn/kommunikationsmedarbejder ved Lindehøj Kirke

Lindehøj Sogn | Ansøgningsfrist: 20. feb. 2019
Lindehøj Sogn har 2 kordegne ansat, og den ene stilling er ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kordegnens hovedansvarsopgaver:Personregistrering og borgerbetjeningVaretagelse af sekretærfunktionen for menighedsråd og forretningsudvalgOpdatering og vedligeholdelse af sogn...

Kirketjener

Rudkøbing Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 20. feb. 2019
En stilling som kirketjener ved Rudkøbing og Simmerbølle Kirke er ledig pr. 1. marts 2019. Stillingen er på 18 timer pr. uge.Sammen med vores anden fuldtids kirketjener skal du varetage forskellige opgaver i kirkerne. Dine kerneopgaver som kirketjener vil være: Klargøre til kirkelige handlinger og a...

Skjern Kirkegård søger 1 gartner /gartneriarbejder

SKJERN KIRKE | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2019
Vi søger en gartner eller gartneriarbejder med tiltrædelse 1. april 2019.Som medarbejder, vil du indgå i et team på i alt 5 gartnere. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Vinterhjemsendelse skal påregnes.Vi kan tilbyde:Et spændende job med afvekslende arbejdsopgaverEt godt arbejdsmiljøArbejde i team me...

Organist med korledelse til Hundige-Kildebrønde Sogn.

Hundige-Kildebrønde Sogn | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2019
         Organist med korledelse til Hundige-Kildebrønde Sogn. Hundige-Kildebrønde Menighedsråd søger en dygtig DOKS eller PO organist på fuld tid fra den 1. marts 2019 som kan være med til at skabe nærværende og levende gudstjenester med musikalsk variation indenfor både klassisk og rytmisk musik.V...

Gravermedhjælper søges til Boddum- Ydby kirker

Boddum Ydby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2019
Gravermedhjælper søges til Ydby og Boddum Kirker og Kirkegårde.Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper er ledig, og ønskes besat pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter.Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper i perioden 1.3.2019 – 30.11.2019 er på 30 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebas...

Stillingen som graver ved Nørre Alslev Kirke er ledig pr. 1. april 2019

Nørre Alslev-Nørre Kirkeby Sognes menighedsråd | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2019
Stillingen er på 37 timer pr. uge.Graveren skal varetage følgende opgaver:varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.tilsyn med og pasning af kirkegårdens bygninger.kirketjeneste ved kirkelige handlinger.de administrative opgaver med regnskab mv. på graverkontoret...

Kirkesanger ved Borris Kirke

Borris Kirke | Ansøgningsfrist: 21. feb. 2019
En stilling som kirkesanger ved Borris kirke er ledig og ønskes besat pr. 1. marts 2019. Den ledige stilling er på 120 timer årligt.Kirkesangerjobbet deles mellem to sangere, som i samarbejde deler gudstjenesterne og de kirkelige handlinger imellem sig. Normalt skifter de hver anden måned, og der er...

Graver med kirketjeneste

Føns-Ørslev-Udby-Husby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2019
En stilling som graver med kirketjeneste ved Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd ønskes besat 1.4.19Stillingen er på 37 timer om ugen.Kunne du tænke dig at arbejde ved nogle af Danmarks smukkest beliggende kirker og kirkegårde?Du vil blive en del af vores graverteam, som består af 1 ledende g...

Gravermedhjælper søges til Bindslev

BINDSLEV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2019
Gravermedhjælper søges til Bindslev Kirke og Kirkegård   Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper er ledig og ønskes besat fra 1.4.2019 – 30.11.2019  Stillingen er på  37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kir...

Organist søges til Horne - Asdal Kirker

HORNE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2019
Stillingen som organist ved Horne - Asdal Kirker i Hjørring Nordre Provsti er ledig og ønskes besat hurtigst muligt.Menighedsrådet søger en organist, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i det aktive kirkeliv i vore to kirker og Menighedshuset.Vi søger en organist, derkan varetage den ins...

Solrød Sogns menighedsråd søger fuldtids kirketjener

SOLRØD PASTORAT | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2019
Arbejdspladsen er Solrød Kirke, Solrød Strandkirke samt sognegården.Solrød Strandkirke og sognegården er integreret i samme bygning.Den nye kirketjener vil indgå i et team, der består af 2 fuldtidskirketjenere og en deltids kirketjener.Vi søger en udadvendt og serviceminded person, der er indstillet...

Ufaglært gravermedhjælper

MARIE MAGDALENE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2019
En stilling som ufaglært gravermedhjælper ved Marie Magdalene-Koed sogne i Syddjurs Kommune er ledig pr. 1/5-2019.Stillingen er en tidsbegrænset fuldtidsstilling, og varer frem til og med 29/11-2019.I sognet er der 3 kirker: Marie Magdalene, Koed og Pindstrup kirker med tilhørende kirkegårde.Sognet ...

Kirkesanger i Grene Sogn

GRENE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2019
En nyoprettet stilling som kirkesanger ved Bilund og Grene kirker, Grene Sogn er ledig og ønskes besat senest den 1. april 2019. Stillingen er på 8 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:Lede kirkesangen og yde praktisk bistand i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handli...

Graver

Burkal kirkekasse | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2019
Stillingen som graver ved Bylderup Kirke, Bylderup Sogn er ledig pr. 1. april 2019.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver:varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.kirketjeneste ved kirkelige handlingerkirketjeneste ved gudstje...

Organistassistent

Holsted Sogn, Næstved | Ansøgningsfrist: 22. feb. 2019
Stilling som Organistassistent ved Holsted kirke i Næstved,er ledig til besættelse snarest. Vi søger en 18 timers organist assistent som i samarbejde med kirkens 1. organist og kirkens øvrige medarbejdere skal understøtte kirkens aktive musikliv og varetage følgende opgaver:  Spille til gudstjeneste...

Kirkesanger søges til Pastoratet ved Sdr. Dalby og Tureby Kirker, i Tryggevælde Provsti.

Sdr Dalby og Tureby kirker | Ansøgningsfrist: 24. feb. 2019
Stillingen som Kirkesanger ved Sdr. Dalby og Tureby Kirker er ledig og ønskes besat Pr. 1. marts 2019 eller snarest muligt med en prøvetid på 3 mdr. Stillingen er normeret til 468 timer årligt, svarende til 9 timer ugentligt.Ansættelsen sker ved Sdr. Dalby og Tureby menighedsråd med kontoradresse, P...

Kirke- og kulturmedarbejder til Spørring sogn, Aarhus Nordre provsti, Aarhus Stift

Spørring Kirke | Ansøgningsfrist: 24. feb. 2019
Spørring Sogn er et mindre landsogn i den nordlige del af Aarhus Kommune. Vi søger en Kirke- og kulturmedarbejder, som er teologisk velfunderet med musikalske og liturgiske kompetencer og erfaringer. Kirke- og kulturmedarbejderen skal i samarbejde med præsterne, organisten og menighedsrådet løse en ...

Gartneriarbejder

Rødding, Lem, Lihme og Vejby Kirker | Ansøgningsfrist: 24. feb. 2019
Gartneriarbejder søges til Rødding, Lem, Lihme og Vejby kirkegårdeEn stilling som gartneriarbejder til Rødding, Lem, Lihme og Vejby kirkegårde, er ledig pr. den 18. marts 2019, eller snarest derefter.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan...

Overenskomstansat sognepræst (50%) i Vesterbro Sogn (Kristkirken) i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst (50%) i Vesterbro Sogn (Kristkirken) i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er finansieret af lokale ligningsmidler. Stillingen oprettes for en tidsbegrænset periode på 4 år, regnet fra stillingens besættelse. Ansættelse og ...

Gravermedhjælper

HAMMER KIRKE | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2019
En stilling om gravermedhjælper ved Hammer Kirkegård, Hammer - Vester Egesborg Sogn, er ledig pr. 18. marts 2019. Stillingen er på ca. 37 timer om ugen, men kan variere afhængig af sæsonbetonet travlhed på kirkegårdene. Aflønningen sker på timebasis. Stillingen er tidsubegrænset, men i perioden medi...

Organist i Vesterborg-Landet-Ryde pastorat, Lolland-Falster stift

LANDET-RYDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2019
VESTERBORG OG LANDET-RYDE SOGNES MENIGHEDSRÅDsøger en organist til kirkerne i Vesterborg, Landet og Ryde. Vesterborg og Landet-Ryde udgør et fælles pastorat med 2 selvstændige menighedsråd. Et for Vesterborg sogn og et for Landet og Ryde sogne.Stillingen er på 13 timer pr. uge og ledig pr. 1. april ...

GENOPSLAG af stillingen som sognepræst (kbf) i Harrevig Pastorat, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2019
GENOPSLAGStillingen som sognepræst i Harrevig Pastorat (Durup-Tøndering-Nautrup-Roslev-Rybjerg-Hjerk-Harre sogne) Salling Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mulighed for at blive tilkn...

Sognepræst i Varde Pastorat i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2019
En stilling som sognepræst i Varde Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse fra den 1. maj 2019. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årligt. (Grundbeløb pr...

Overenskomstansat sognepræst i Ormslev Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Ormslev Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb...

Barselvikariat - Overenskomstansat sognepræst i Lynge-Uggeløse pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 25. feb. 2019
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Lynge-Uggeløse pastorat i Helsingør Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 14. april 2019 – 14. august 2019 (begge dage inkl.) og kan eventuelt forlænges. Ansættelse og aflønning sk...

Organist søges til Røsnæs Kirke i Kalundborg

Røsnæs Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2019
Organist søges til Røsnæs Kirke iKalundborgTil vores landsbykirke i Røsnæs sogn ved Kalundborg søges organist / kirkemusiker medtiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen er på 9 timer ugentligDer søges en organist, der forstår på en positiv og venlig måde understøtter menighedenssalmesang ved de kirke...

GRAVERMEDHJÆLPER

Kirke Såby Menighedsråd - Administration | Ansøgningsfrist: 27. feb. 2019
Med kirketjeneste ved Kirke Saaby og Kisserup kirker Stillingen som gravermedhjælper ved Kirke Saaby – Kisserup kirker / kirkegårde, er ledig og skal snarests besættes.Stillingen er en fuldtidsstilling og indeholder bl.a. følgende opgaver:Deltagelse i alt forefaldende arbejde ved og på kirkegårdene ...

Køkkenleder til Onsdagsmiddag i Kingos Kirke

Kingo-Samuel Sogn | Ansøgningsfrist: 27. feb. 2019
Kingos kirke på Nørrebro søger snarest muligt en køkkenleder.  Dine opgaver: Du får ansvar for tilberedning af god gammeldags dansk mad til ca. 50-70 mennesker hver onsdag ml. kl. 12.00-17.00.   Du får også ansvaret for samarbejdet med de frivillige til onsdagsmiddagen.  Din baggrund:Erfaring med kø...

Gravermedhjælpere søges

DRAGØR KIRKE | Ansøgningsfrist: 27. feb. 2019
To stillinger som gravermedhjælpere er ledige ved Dragør Kirke og Kirkegård ledig snarest muligtStillingerne er på 37 timer ugentlig. Aflønning sker på timebasis og der er fast arbejdstid fra mandag til fredag.Stillingerne er tidsbegrænset med ophør til den 1. december 2019.Vi er, på Kirkevej 170 i ...

Gravermedhjælper til Gudum sogns kirkegård

Gudum kirke og kirkegård | Ansøgningsfrist: 27. feb. 2019
Ved Gudum kirkegård er gravermedhjælperstilling ledig til besættelse den 15. marts 2019 eller efter aftale. Stillingen er i gennemsnit på 24 timer pr. uge og indebærer vinterhjemsendelse i perioden fra ca. 1. december til 1. marts. Stillingen er berammet til 1000 timer/år. Der må påregnes kortvarige...

Graver ved Askø kirke

ASKØ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 27. feb. 2019
Stillingen er på 26 timer pr. uge. Ansættelse sker ved Askø Sogns Menighedsråd beliggende Askø kirkevej 1, 4942 Askø. Graveren skal varetage følgende opgaver:- varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.- tilsyn med og pasning af kirkegårdens bygninger.- kirketjen...

Gartner / Gartneriarbejder / skovarbejder til Karlebo sogns kirkegårde

NIVÅ KIRKE & KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2019
1 fuldtidsstilling som gartner, gartneriarbejder eller skovarbejder er ledig ved Nivå og Karlebo kirkegårde. Stillingen er tidsbegrænset med forventet start pr. 1. april 2019. Stillingen ophører den 15. december 2019. I særlige tilfælde vil der evt. være mulighed for genansættelse eller fastansættel...

Storstrøm Fængsel søger en fængselspræst

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2019
En fuldtidsstilling som overenskomstansat præst ved Storstrøm Fængsel er til besættelse snarest muligt.Storstrøm Fængsel er et lukket fængsel med i alt 250 pladser. Fængslet har en meget høj grad af sikkerhed og rummer blandt andet et særligt sikret afsnit. Fængslet åbnede i 2017 som led i fornyelse...

Gravermedhjælper

TORKILSTRUP- LILLEBRÆNDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2019
En stilling som gravermedhjælper ved Torkilstrup og Lillebrænde Kirkegårde, Torkilstrup Sogn og Lillebrænde Sogn er ledig pr. 1. april 2019. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Stillingen er tidsbe...

Vi søger en graver til Ormslev kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift

ORMSLEV SOGN MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2019
Vi søger en graver til Ormslev kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus StiftVi søger en graver der har lyst til at varetage og være ansvarlig for kirkegårdsdriften ved Ormslev kirke.Stillingen er på 37 timer ugentligt i gennemsnit. Tiltrædelse den 1. maj 2019 eller efter aftale.Ansættelse sker ved (arbej...

kirketjener

RØDBYHAVN MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2019
 En stilling som kirketjener ved Rødbyhavn Kirke, Rødbyhavn Sogn er ledig pr. 1. april 2019 eller snarest muligt. Stillingen er på 20 timer pr. uge.Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:Praktisk kirketjenestePasning og tilsyn af kirkens bygningerRengøring af kirkens bygningerServicering i for...

Kirkemusiker årsnorm 300 timer

Ølsted Kirke | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2019
Stilling som kirkemusiker ved Ølsted kirke ved Hedensted.Ølsted kirke søger kirkemusiker hurtigst muligt til forskelligartede opgaver med en årsnorm på 300 timer primært fordelt fra september til maj.Stillingen indeholder:Musikalsk- og tovholderfunktion i onsdagscafe hver 14. dag. Ældrearbejde.Musik...

Gravermedhjælper søges til Fjellerup Menighedsråd

FJELLERUP KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2019
Stillingen som gravermedhjælper ved Fjellerup kirke ønskes besat pr 1 april 2019.Arbejdet udføres i samarbejde med graveren og som afløser.Ansættelsen er efter gravermedhjælper overenskomsten og omfatter 450 timer på årsbasis.Vi forventer at ansætte en person, der er positiv, selvstændig, ansvarsbev...

Kirketjener til Raklev Sogn

RAKLEV KIRKE & MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2019
Vi søger en udadvendt, positiv og serviceminded person til en 30 timers stilling i et dynamisk sogn med et rigt og aktivt kirkeliv. Stillingen ønskes besat 1. april 2019Stillingen er på 30 timer ugentlig. Du skal påregne, at der er weekend arbejde, samt eftermiddags- og aftenarbejde. Du vil indgå i ...

Anlægsgartnerelev

NORDRE KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2019
Anlægsgartnerelev i ny mesterlære søges til Kolding kirkegårde og Kjeld Larsen & Søn A/SEnten alm. Elev eller voksen elev.Som anlægsgartnerelev ved Kolding kirkegårde og Kjeld Larsen & Søn vil du blive en del af gartnerholdene, hvor du vil lære at udføre opgaver inden for pleje og vedligeholdelse af...

Stillingen som kirketjener ved Hedensted kirke er ledig pr. 1. april 2019

HEDENSTED MENIGHEDSRÅDS KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2019
Vær med til at åbne døre for sognets mange engagerede mennesker, og bliv en del af et stærkt team, der brænder for vores lokale kirke.Er du imødekommende og serviceminded, har du ordensans, praktiske evner og teknisk snilde, så er du måske den nye medarbejder, som Hedensted kirke har brug for.Sammen...

Organist

FLY KIRKE | Ansøgningsfrist: 2. mar. 2019
OrganistVores organist har fået en fuldtidsstilling, hvorfor en stilling som organist ved Fly og Vridsted Kirker, Fly og Vridsted Sogne er ledig og ønskes besat snarest muligt.Stillingen er på ca. 333 timer pr. år svarende til gennemsnitlig 7 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver:S...

HR konsulenter

LEMVIG PROVSTI BØVLING PRÆSTEGÅRD | Ansøgningsfrist: 3. mar. 2019
HR Konsulenter Lemvig, Struer og Holstebro provstier søger 1 leder og 1 medarbejder til nyoprettet sekretariat. I vil have til opgave at rådgive, vejlede og bistå menighedsrådene i opgaverne som arbejdsgivere. I kommer til at arbejde med en bred vifte af personalejuridiske opgaver. I skal bl.a...

Ledende HR konsulent (provstikonsulent)

LEMVIG PROVSTI BØVLING PRÆSTEGÅRD | Ansøgningsfrist: 3. mar. 2019
Stillingen som ledende provstikonsulent ved Holstebro, Lemvig og Struer provstier er ledig til besættelse 1. maj 2019 eller snarest muligt.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Ansættelsesområdet er 3 samarbejdende provstier, der består af 47 menighedsråd i Den Danske Folkekirke i Viborg Stift. Bestyrel...

HR konsulent (provstikonsulent)

LEMVIG PROVSTI BØVLING PRÆSTEGÅRD | Ansøgningsfrist: 3. mar. 2019
Stillingen som provstikonsulent ved Holstebro, Lemvig og Struer provstier er ledig til besættelse 1. maj 2019 eller snarest muligt.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Ansættelsesområdet er 3 samarbejdende provstier, der består af 47 menighedsråd i Den Danske Folkekirke i Viborg Stift. Bestyrelsen for ...

Sognepræst i Klemensker-Rø Pastorat i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2019
Opslag  En stilling som sognepræst i Klemensker-Rø Pastorat i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i...

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Holsted Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2019
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Holsted Pastorat i Roskilde Stift er ledig til besættelse 1. april 2019.Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.Aflønning vil ske med en kvota på 50 % af fuld...

Organist ved Gørding Kirke

Gørding Kirke/Kirkegårdskontor | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2019
Stillingen som organist ved Gørding Kirke er ledig og ønskes besat pr. 01. april 2019 eller snarest derefter.         Stillingen er en deltidsstilling på 18 timer ugentlig, kvote 50.Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen og der ydes rådighedstillæg.              Stillingen kan evt. deles af 2...

Konstitution i præstestilling i Fanø Pastorat i Ribe Stift under barselsorlov

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2019
En stilling som sognepræst i Fanø pastorat i Ribe Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker for perioden fra den 27. april – 31. august 2019, begge dage inkl., med mulighed for forlængelse. Til stillingen er knyttet forplig...

Kirkebogsførende sognepræst søges til Sandby-Branderslev Pastorat

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2019
En stilling som sognepræst (kbf) i Sandby-Branderslev pastorat med pt. (50%) bistandsforpligtelse til Sankt Nikolai Kirke i Lolland-Vestre Provsti, i Lolland-Falsters Stift er ledig til besættelse fra den 1. maj 2019.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsan...

Kirkebogsførende sognepræst søges til Stokkemarke Pastorat

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2019
Stillingen som sognepræst (Kbf) i Stokkemarke Pastorat med pt. 40% bistandsforpligtigelse til domkirken i Maribo, Maribo Domprovsti, Lolland Falsters Stift er ledig til besættelse pr. 1. maj 2019.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folke...

Sognepræst til Lemvig-Heldum Pastorat, Lemvig Provsti søges pr. 1. juni 2019

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2019
Stillingen som sognepræst i Lemvig-Heldum Pastorat, Lemvig Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.Stillingen er lønindplaceret i løngrup...

Administrativ medarbejder med energi, overblik og struktur

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2019
Vi søger en administrativ medarbejder til Ribe Stift til indgå i et teamsamarbejde om varetagelsen af centrale opgaver som sekretær for biskoppen.OpgaverAnsættelse af præster og provsterLønindplacering af nyansatte præster og provsterBistå ved beslutninger om samarbejde mellem menighedsrådIT-systemh...

Anlægsgartner, brolægger eller erfaren gartneriarbejder ved Ølstykke kirker og kirkegårde med ansættelse pr. 1. april 2019.

ØLSTYKKE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2019
Ølstykke sogn består af ca. 11.900 medlemmer af folkekirken, Udlejre og Ølstykke kirke, ny og gammel kirkegård, præstegård, sognecenter, administrationsbygning, store udenoms arealer og ikke mindst et menighedsråd samt et større antal medarbejdere.Du vil fra 1. april 2019 kunne indgå i et team på fi...

Kirkesanger til Ø. Hæsinge kirke

Øster Hæsinge Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2019
En stilling som kirkesanger ved Øster Hæsinge Kirke, Øster Hæsinge Sogn er ledig pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter.Stillingen er på 3 timer pr. uge.Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: medvirke som kirkesanger ved gudstjenester og kirkelige handlinger.Ø. Hæsinge Sogn har 287 indbygge...

Regnskabsassistent/Kordegn

HADERSLEV DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2019
Haderslev Domsogn søger en uddannet kordegn med stor interesse for regnskabsføring eller en regnskabsassistent med lyst til at uddanne sig som kordegn til ansættelse snarest eller senest 1. maj 2019.Stillingen er på 20 timer pr. uge med mulighed for, at timetallet øges på et senere tidspunkt.Arbejde...

Organist til Paarup Sogn

PAARUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 7. mar. 2019
Organist med korledelse til Paarup SognPaarup Menighedsråd søger en DOKS eller PO organist eller kirkemusiker på fuld tid fra den 1. juli 2019, da vores nuværende organist går på pension efter mere end 40 års virke. Menighedsrådet ønsker en organist, som kan være med til at skabe nærværende og leven...

Regnskabsmedarbejder og kordegn

Videbæk Kirkehus | Ansøgningsfrist: 7. mar. 2019
Stillingsannonce.                                                            Videbæk 10.02.2019. Regnskabsmedarbejder og kordegn.Videbæk kirke søger en regnskabs- og administrationsmedarbejder ved fælles kontoret i Videbæk fra den 1. maj 2019. Der vil desuden indgå kordegnefunktion i ferieperioder.K...

Sekretær - Grib muligheden for at give dit nye job et spændende indhold

Vorde-Fiskbæk-Romlund Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 10. mar. 2019
Vi søger en sognesekretær (blæksprutte), som sammen med vores 2 sognepræster skal samle rammerne for vores 5 kirker i bunden af Hjarbæk Fjord. Du bliver bindeled mellem sognepræster, kirkesangere, organister og gravere samt vores to menighedsråd med den gennemgribende målsætning, at vores sognebørn ...

Anlægsgartner elev søges

VEJLE KIRKER OG KIRKEGÅRDE | Ansøgningsfrist: 10. mar. 2019
 Anlægsgartner-elev med speciale i plejeteknik søges Vejle kirker og kirkegårde er en sammenslutning af Vejles fire by-sognes kirkegårde. Det er en af Danmarks større kirkegårde, hvilket kræver stor opmærksomhed på dynamik og videreudvikling af den moderne kirkegårdsdrift. En stræben på at være fora...

Gravermedhjælper

Overlade Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 11. mar. 2019
En stilling som gravermedhjælper ved Overlade Kirkegård, Overlade sogn, er ledig pr. 1.4.2019 eller snarest derefter.Stillingen er med en årsnorm på 750 timer svarende til 15 timer igennemsnit pr. uge. Timerne ligger hovedsageligt i perioden fra april til november. Fra december til marts vil arbejde...

Ledig stilling som kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge ved Risbjerg Kirke i Hvidovre 19 timer om ugen.

RISBJERG KIRKE | Ansøgningsfrist: 11. mar. 2019
Lidt om digDa vores nuværende kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge er startet på ny karriere efter 10 år hos os, søger vi en ny kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge ved Risbjerg Kirke. Vi søger en person, der kan tænke kreativt og som brænder for arbejdet med børn og unge. Som kirke-...

HR- og kommunikationskonsulent

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 14. mar. 2019
Vi søger en medarbejder der kan kombinere en HR-konsulentstilling med at være kan være tovholder på vores kommunikationsopgaver.HR-opgaven vægter 75% af stillingen og arbejdsopgaverne består i at hjælpe menighedsrådene i forhold til personalejuridiske områderKommunikationsopgaven består i at være to...

Gartneriarbejder til Grenaa Kirkegård

Grenaa Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2019
En stilling som gartneriarbejder ved Grenaa Kirkegård (by kirkegård), Grenaa Sogn er ledig pr. 1. april 2019. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vinterfyring forekommer. Vi forventer, at du: Har relevant uddannelse, er god til at samarbejde Vi kan tilbyde: En arbejdsplads i udvikling med gode kolleg...

Gravermedhjælper søges

Thorsø Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2019
Der er etableret et nyt graver samarbejde mellem Vejerslev, Aidt og Thorsø kirker. Derfor søges til en nyoprettet stilling en gravermedhjælp.Stillingen vil være på ca. 1500 årstimer. I høj sæson vil det være 37 timer ugentligt. Tiltrædelse snarest muligt.Ansættelse sker ved Thorsø kirke og menigheds...

Organist til Hvidovre Kirke

Hvidovre Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 18. mar. 2019
Hvidovre Kirke, Rødovre-Hvidovre Provsti, Helsingør StiftStillingsoplysninger: OverenskomstansættelseStillingsstørrelse: 37 timer Stillingen som organist ved Hvidovre Kirke er ledig til besættelse 1. juni 2019. Hvidovre Kirke er en smuk middelalderkirke fra ca. 1150, der trods sin alder erpræget af ...

Aars Kirkegård søger gartneriarbejder - tiltrædelse hurtigst muligt

AARS KIRKE | Ansøgningsfrist: 18. mar. 2019
Da en af vores medarbejdere har søgt nye udfordringer søger Aars kirkegård en ny gartneriarbejder. Så har du lyst til et varieret job, hvor du i høj grad selv er med til at tilrettelægge din arbejdsdag i samarbejde med kirkegårdslederen?, så kan Aars Kirkegård tilbyde dig en stilling som gartneriarb...

Kirkesanger

BOHOLTE KIRKE | Ansøgningsfrist: 3. apr. 2019
 Kirkesanger  En stilling som kirkesanger ved Boholte Kirke, Boholte Sogn er ledig pr. 1. april 2019. Stillingen er på 17 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Synge ved højmesse, gudstjenester på forskellige plejehjem og sygehuset og ved de forskellige kirkelige handlinger so...

Organist med korledelse til Nordstevns Pastorat, Tryggevælde Provsti

Nordstevns Pastorat, Strøby-Valløby-Tårnby Sogne | Ansøgningsfrist: 5. apr. 2019
Nordstevns Pastorat - Strøby, Valløby og St. Tårnby Kirker - søger organist til vore 3 kirker, 37 timer om ugen. Ansættelse sker ved Nordstevns Pastorat som myndighed og med Strøby, Valløby og St. Tårnby Kirker som arbejdssted. De 3 kirker i Tryggevælde Provsti udgør et samlingspunkt for de 3 sogne....

Korleder til oprettelse af nyt drenge- og mandskor ved Frederiksborg Slotskirke, Hillerød

FRBORG SLOTSSOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 10. apr. 2019
Korleder søges til oprettelse af nyt drenge- og mandskor ved Frederiksborg Slotskirke, Hillerød. Vi søger en kvalificeret og entusiastisk korleder, som med et vokalt baseret udgangspunkt har lyst, energi og evne for at oprette og udvikle et nyt drenge- og mandskor. StillingsindholdI stillingen indgå...