Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Errindlev-Fuglse pastorat

Errinlev, Olstrup, Tågerup Kirke | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2021
Organist ved Errindlev - Fuglse pastorat. Har du lyst til at lade musikken være med til at åbne kirkerne for sognebørnene i vores landsogne, så læs videre her.  Stillingen, der er en fast stilling på 16 timer pr. uge, er ledig til besættelse den 1. september 2021, eller snarest muligt derefter.   V...

Organist søges til Tingbjerg Kirke

Tingbjerg Kirke / Tingbjerg Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. jul. 2021
Tingbjerg Kirke søger en dygtig og udadvendt organist i en deltidsstilling på 18 timer om ugen. Tingbjerg Kirke - Diakonikirken er en kirke med et særligt fokus på kirkeligt, socialt arbejde - Diakoni. Vi er et åbent fællesskab, hvor alle er velkomne uanset trosretning. Her findes en sangglad menigh...

Kirketjener

Hvidovre Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. jul. 2021
Er du vores nye kirketjener?   To stillinger som kirketjener ved Hvidovre Kirke, Hvidovre Sogn er ledig pr. 1. oktober 2021 (evt. 15. september 2021).   Stillingerne er på 37 timer pr. uge.   Hvidovre Sogn har 10.570 indbyggere. Der er 16 ansatte ved Hvidovre Kirke. Sognet er kendetegnet ved, at der...

Organist til Tårnborg Kirke, Korsør

TÅRNBORG SOGNS MENIGH | Ansøgningsfrist: 29. jul. 2021
Organist søges 37 timer pr uge med ansættelse pr 1/10 2021. Læs nærmere på Kirkens Hjemmeside: Tårnborgkirke.dk...

Ansvarlig Graver søges til Gudhjem Kirke

GUDHJEM KIRKE | Ansøgningsfrist: 29. jul. 2021
En fuldtidsstilling som graver er ledig til besættelse d. 15. august 2021 Ansættelse sker ved Gudhjem Sogns Menighedsråd, Kirkevej 9, 3760 Gudhjem Jobbet er alsidigt. Det består i at renholde og vedligeholde kirkegårdene samt kirkens øvrige arealer, således at de til enhver tid fremtræder i velholdt...

Gravermedhjælper Ansager og Skovlund kirkegårde

ANSAGER MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 29. jul. 2021
    En stilling som gravermedhjælper ved Ansager og Skovlund kirkegårde  er ledig med tiltrædelse  15.august evt senere. Stillingen  er på 30 (evt. 26 ) timer ugentlig med årsnorm på 1200 (evt 1040 )  timer . Stillingen er fast, og med  vinterhjemsendelse . Som gravermedhjælper deltager du i den dag...

Kirkesanger ved Vejlby, Strib og Røjleskov Kirker

Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. jul. 2021
En delt stilling som kirkesanger ved Vejlby, Strib og Røjleskov Kirker er ledig pr. 1. september 2021. Stillingen er på 10 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Medvirke ved Gudstjenester og kirkelige handlinger som begravelser, bisættelser og vielser Bede indgangs- og udgang...

2 stillinger som kirketjenere ved Vesterkær Kirke

VESTERKÆR SOGNS MENIGHEDSRÅD VESTERKÆR KIRKE | Ansøgningsfrist: 30. jul. 2021
…er ledige pr. 1. september 2021 eller snarest herefter. Stillingerne er på henholdsvis 37 og 20 timer pr. uge. (Skriv venligst i ansøgningen, hvilken stilling du søger). Vi er en levende kirke med sognebørnene i fokus og tilstræber et aktivt og udviklende sognemiljø. Der afholdes mange arrangemente...

Servicemedarbejder til Aars kirke.

AARS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 30. jul. 2021
Da vi har fået udvidet vores kirkecenter med ca. 380 kvm  søger vi en servicemedarbejder, der i  samarbejde med vore to kirketjenere  kan stå for rengøring af kirkecenter, gravergård samt bygning på annekskirkegården ” Blåbærdalen”. Stillingen er på 18 t. og ønskes besat pr.1.september 2021. Ansætte...

Kirke- og kulturmedarbejder til Højdevangskirken, Amagerbro Sogn.

Højdevangskirken | Ansøgningsfrist: 30. jul. 2021
Vi søger en aktiv og engageret medarbejder, der vil være med til at opbygge menighed og kan være tovholder på kirkens forskellige arrangementer og kontakt ud ad til via bl.a. hjemmeside og Facebook med ansættelse fra den 1. sept. 2021. Forventeligt senest den 1. okt. 2021. Stillingen er en deltidsst...

Kirkesanger til Stokkemarke Kirke

Stokkemarke Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2021
  Stillingen som kirkesanger ved Stokkemarke Kirke er ledig, og vi søger en alsidig, kompetent kirkesanger, der kan mestre både klassisk salmesang og nyere rytmisk musik. Du er i stand til at yde et kreativt, professionelt bidrag til kirkelivet og gøre gudstjenesten til en stemningsfuld oplevelse i ...

Kirke- og kulturmedarbejder søges til Hareskov Kirke

HARESKOV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2021
Menighedsrådet ved Hareskov Kirke søger pr. 1. september 2021 eller snarest muligt derefter en kirke- og kulturmedarbejder med fokus på børne- og familiearbejdet i kirken. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2022 og på 25-30 timer/ugentligt afhængig af kvalifikationer. Arbejdstiden er fleksi...

Trinitatis Kirke ved Rundetaarn søger en kirketjener 25 timer/ugen

TRINITATIS KIRKES MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2021
Trinitatis Kirke i København søger kirketjener, der vil medvirke aktivt til, at alle kirkens brugere får et positivt møde med kirken. Stillingen er på 25 timer /ugen, og der refereres til daglig leder. Stillingen indebærer blandt andet: Praktiske opgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger, ...

Organist ved Kærum og Sønderby Kirker

Kærum kirke | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2021
Ved Kærum og Sønderby kirker (Assens Provsti) er en organiststilling ledig til besættelse 1. sept. 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 15 – 18 timer i gennemsnit pr uge, alternativt to stillinger på hver 7½ time. Kirkerne er beliggende i to landsogne, med 2 menighedsråd og en sognepræst. K...

Sognepræst i Vallensbæk Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 2. aug. 2021
En stilling som sognepræst i Vallensbæk Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse.  Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.  Der vil til lønnen kunne ydes et ...

Spillende korleder til STEFANTASTIC

Sankt Stefans Kirke | Ansøgningsfrist: 2. aug. 2021
Stefanskirkens rytmiske kor søger spillende korleder med tiltrædelse 1. september 2021 eller efter aftale. Koret synger flerstemmige, rytmiske satser (pop, rock, ballade mm.), hovedsagelig uden for gospel-repertoiret. Desuden har koret forsangerfunktion til salmerne ved de gudstjenester, hvor koret ...

Sognepræst (kbf) i Sønder Dalby-Tureby Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 2. aug. 2021
Stillingen som sognepræst i Sønder Dalby-Tureby Pastorat i Roskilde Stift er ledig fra den 15. oktober 2021. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademik...

Korleder ved Opstandelseskirken i Albertslund

OPSTANDELSESKIRKENS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. aug. 2021
Opstandelseskirkens Sogn i Albertslund ønsker at besætte en ledig korlederstilling pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale. Efter at vores vellidte korleder har søgt nye udfordringer, har vi behov for at finde hendes efterfølger, som kan genoptage korledelsen af et menighedskor ved kirken samt være t...

Kirketjener

Sct. Nicolai Kirke | Ansøgningsfrist: 3. aug. 2021
En stilling som kirketjener ved Sankt Nicolai Kirke i Kolding ønskes besat pr. 1. september 2021   Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer ugentligt.   Sankt Nicolai Kirke er den store gamle kirke i Kolding centrum, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd.   Vi har et levende menighedsliv med ak...

Organist i ferie/friweekends ved Opstandelseskirken i Albertslund

OPSTANDELSESKIRKENS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. aug. 2021
Opstandelseskirkens Sogn i Albertslund søger en organist til en stilling på 7 timer om ugen. Ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale. Stillingen indeholder følgende arbejdsopgaver: 37 timers arbejde pr. uge i den fuldtidsansatte organists ferie. Weekendarbejde når den fastansatte har friw...

Kirkegårdsleder søges til Aars Kirke

AARS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 4. aug. 2021
Vores leder af kirkegården har valgt at søge nye græsgange. Vi søger derfor en ny kirkegårdsleder til at videreføre arbejdet på en af Danmarks flotteste kirkegårde, Aars Kirkegård med annekskirkegård og i alt 11 ansatte. Stillingen er på fuld tid og forventes besat hurtigst muligt eller senest 01.10...

Koordinator til Folkekirkens Familiestøtte i Hernings Provstier

Aalborg Budolfi Provsti | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2021
En stilling som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021. Her vil du med din kollega udgøre det lokale team for Folkekirkens Familiestøtte i Herning Nordre og Søndre provstier. Stillingen er på 37 timer om ugen. Om Folkekirkens Familiestøtte Formålet med F...

Graver

ULSTED KIRKE KIRKEGÅRDSDRIFT | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2021
Stillingen som graver ved Ulsted Kirke, Ulsted Sogn er ledig pr. 1. september 2021 ellers snarest herefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver: Varetage og være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m., både i Hou og på Ulsted Kirkegå...

Kompetent, alsidig og inspirerende organist til Ovsted, Tåning og Hylke kirker, 37 timer ugentligt

Ovsted Kirke | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2021
Vi søger en dygtig, engageret organist, der ønsker at indgå i samarbejde om gudstjenester, kirkelige handlinger, korarbejde m.m. Du skal sammen med dine kolleger bidrage til, at mange deltager og får gode oplevelser. Vores organist gennem 28 år slutter med udgangen af august 2021. Kirkerne ligger sy...

Fast kirketjenervikar

BRØNDBY STRAND MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2021
Stillingsannonce: Fast kirketjenervikar   Fast kirketjenervikar ved Brøndby Strand Kirke   Brøndby Strand Kirke søger en fleksibel medarbejder - evt. studerende - til fast timelønnet vikartjeneste til at afløse kirketjeneren ved kirkelige handlinger og gudstjenester og afløse under ferie, friweeken...

Attraktiv stilling som kirketjener ved Vodskov kirke

Vodskov Kirke | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2021
Vi søger en imødekommende og præsentabel medarbejder med stor interesse for kirkeligt arbejde, og som samtidigt kan indgå i et positivt og udviklende samarbejde med kirkens præster og øvrige medarbejdere. Vi forventer, at du kan håndtere IT på brugerniveau. Stillingen ønskes besat senest pr. 1. Okto...

2 bassangere søges til Vor Frue Kantori

Københavns Domkirke Vor Frue Kirke | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2021
To stillinger som bassanger er ledige i Vor Frue Kantori med ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale. Vi søger to veluddannede, rutinerede sangere med smukke stemmer og gode nodelæsnings-færdigheder til vores professionelle vokalensemble, som har lyst til at indgå i en travl og spændende ...

Gravermedhjælper ved Estvad og Rønbjerg kirker i Skive Provsti

Estvad Kirke | Ansøgningsfrist: 8. aug. 2021
Har du grønne finger, glad for at arbejde ude i frisk luft og interesse for arbejdet i Kirken? Kan du svare ja til det spørgsmål så har vi en stilling som måske passer lige til dig. Nemlig en stilling som gravermedhjælper ved Estvad og Rønbjerg Kirker er ledig og ønskes besat pr. 1. september 2021 e...

Kirkesanger søges til Trige og Ølsted Kirker, Aarhus Nordre Provsti.

ÅRHUS NORDRE PROVSTI | Ansøgningsfrist: 8. aug. 2021
Kirkesanger søges til Trige og Ølsted Kirker, Aarhus Nordre ProvstiVi søger en kirkesanger til en deltidsstilling i vore kirker i Trige og Ølsted sogne. Tiltrædelse den 1. september 2021. Stillingen er på 234 timer årligt svarende til gennemsnitligt 4,5 timer pr. uge. Der er stor fleksibilitet i sti...

Kirkefunktionærer med sociale og praktiske kompetencer

Nygårdskirkens Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 9. aug. 2021
Ambitiøst menighedsråd ønsker sig kirkefunktionærer med sociale og praktiske kompetencer Sognemedhjælper (32 timer til 31.12.21, der kan blive mulighed for forlængelse). Kirketjener + kommunikationsmedarbejder + personregistrerings-person (20 timer + 10 timer + 7 timer) samt en kirketjener (25 time...

En stilling som kirketjener ved Ølstykke og Udlejre Kirker, Ølstykke Sogn, er ledig.

ØLSTYKKE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 9. aug. 2021
En stilling som kirketjener ved Ølstykke og Udlejre Kirker, Ølstykke Sogn, er ledig snarest muligt, men gerne senest pr. 1. september 2021. Stillingen er på 25 timer pr. uge. Håber at det er noget for dig – for som kirketjener at varetage følgende opgaver: Være med til at skabe gode rammer for de ak...

Helsingør Stiftsadministration søger en dygtig og selvstændig medarbejder med juridisk kandidatuddannelse

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 9. aug. 2021
Helsingør Stiftsadministration søger en dygtig og selvstændig medarbejder med juridisk kandidatuddannelse med tiltræden pr. 1. september 2021 eller snarest muligt derefter. Hvem er vi? Helsingør Stift er en del af folkekirken og landets største stift, målt på befolkningstal, og er samtidig det yngst...

Organist/Kirkemusiker med korledelse ved Kirkerne i Vipperød Sogn

Vipperød Menighedsråd (Grandløse-Ågerup-Sdr. Asmindrup) | Ansøgningsfrist: 9. aug. 2021
Vipperød menighedsråd søger en dygtig og alsidig organist til Ågerup Kirke, Grandløse Kirke, Sdr. Asmindrup Kirke og Sognegården.  Stillingen er på 30 timer per uge. Vi ønsker at videreudvikle vores spændende og kreative musikalske ramme for et levende kirkeliv blandt Vipperød Sogns beboere. Vi har ...

Sct. Mikkels Kirke søger kordegn

SLAGELSE SCT MIKKELS KIRKE | Ansøgningsfrist: 9. aug. 2021
Sct. Mikkels Kirke i Slagelse midtby søger en dygtig og engageret kordegn (kordegn, regnskabsfører og sekretær). Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse fra 1. oktober eller snarest derefter. Eventuel med tidligere tiltrædelse. Stillingsoplysninger: OverenskomstansættelseStillingsstørrelse:...

Nyoprettet stilling som assisterende graver er ledig i Aal og Blåvandshuk sogne

Aal Kirkegård | Ansøgningsfrist: 9. aug. 2021
Nyoprettet stilling som assisterende graver er ledig i Aal og Blåvandshuk sogne Vi søger en assisterende graver til vores fem kirker i Aal og Blåvandshuk sogne, Aal-Børsmose-Ho-Oksby-Mosevrå kirker.  Se vores stillingsopslag her på vores egen hjemmeside Aalkirke.dk (klik) Venlig hilsen Aal Menigheds...

Graver ved Nørholm Kirke

NØRHOLM KIRKE | Ansøgningsfrist: 9. aug. 2021
Stillingen som graver ved Nørholm Kirke, Aalborg Vestre Provsti er ledig pr. 15. september 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 33 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver:  varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. rengøre kirke og øvrig...

Graver og kirketjener

BARRIT KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. aug. 2021
Stillingen som graver og kirketjener ved Barrit og Vrigsted kirker (Hedensted provsti) er ledig fra 1. oktober 2021 Stillingen, som er på 37 timer gennemsnitligt pr. uge, indeholder bl.a. følgende opgaver: Varetage og være ansvarlig for de to kirkegårdes ren- og vedligeholdelse, herunder pasning af...

Kirkesanger ved Kyndby-Krogstrup Kirker

Krogstrup Kirke | Ansøgningsfrist: 10. aug. 2021
En stilling som kirkesanger ved Kyndby-Krogstrup Kirker, er ledig til ansættelse snarest muligt. Stillingen er på ca.7 timer pr. uge. Opgaver: Bede ind- og udgangsbøn Synge ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger Medvirke med sang til sognearrangementer. At deltage i relevante medarbejderm...

Engageret eventkoordinator med sans for budgethåndtering søges til UngK

Aarhus Domkirke v/Aarhus Domsogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 11. aug. 2021
Engageret eventkoordinator med sans for budgethåndtering søges til UngK I UngK har vi en travl kalender, og samtidig ønsker vi at udvikle, tænke nyt og følge med tiden i forhold til at være kirke. Derfor søger vi en engageret kirke/kulturmedarbejder der kan være med til at holde styr på vores budget...

Kontormedarbejder til Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 12. aug. 2021
Københavns stift søger en dygtig og alsidig kontormedarbejder snarest muligt, fordi én af vores skattede medarbejdere har valgt at gå på pension. Stillingen er på 37 timer om ugen og til besættelse pr. 1. november 2021. Københavns Stift er en administrativ organisation i Folkekirken og beskæftiger 1...

Organist og korleder

Ledøje-Smørum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. aug. 2021
En stilling som organist ved Ledøje og Smørum Kirker i Ledøje-Smørum Pastorat er ledig pr. 1. september 2021. Stillingen er på 30 timer pr. uge, men med mulighed for fuldtid. Du skal i samarbejde med vores anden organist og de øvrige medarbejdere understøtte menighedsrådets vision om et aktivt musik...

Kirketjener søges til Græsted Kirke

GRÆSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 13. aug. 2021
Fuldtidsstilling som kirketjener ved Græsted Kirke er ledig pr. 1/10 2021 idet vores nuværende kirketjener har valgt at gå på pension. I Græsted Kirke er der en stor kirkegang og et aktivt menighedsliv. Det er en spændende arbejdsplads med tradition for et rigtig godt samarbejde mellem alle kirkens ...

Daglig leder og kordegn i Struer kirke

Struer Kirke og Kirkegård | Ansøgningsfrist: 13. aug. 2021
Vi søger en leder med kordegneopgaver til Struer Kirke, som har fokus på at fremme og bevare trivsel og samarbejde mellem medarbejdere, menighedsråd og frivillige ved kirke. Stillingen, der er på 37 timer, er ledig pr. 1. oktober 2021. Som daglig leder får du ledelsesansvaret for 1 kordegn, 1,4 orga...

Gravermedhjælper til Flødstrup-Ullerslev kirkegårde

Flødstrup-Ullerslev Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 13. aug. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Flødstrup-Ullerslev kirkegårde er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Vi forventer at du:  Har erfaring med pasning af gr...

Gartner/gartneriarbejder med funktion som kirketjener

Grindsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2021
Vi søger en gartner/gartneriarbejder med funktion som kirketjener - tiltrædelse hurtigst muligt Vil du arbejde sammen med glade og motiverede kollegaer? så kom til Grindsted. Vi søger en stabil og ansvarsfuld medarbejder, der har interesse for anlæg, vedligehold og kirkens opgaver. Har du en uddanne...

Kirketjener til Aabenraa Sogn

ÅBENRÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2021
En deltidsstilling (18 timer pr. uge) som kirketjener ved i Aabenraa sogn er ledig pr. 1. oktober 2021. Vi tilbyder et spændende job i samspil med gode kolleger og mange frivillige i et aktivt sogn. Der er gode muligheder for personlig udvikling og for at sætte sit eget præg på arbejdet.  Opgaver D...

Fuldtids kirketjener til Solrød Sogn

SOLRØD PASTORAT | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2021
En stilling som kirketjener ved Solrød kirker med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen er ledig pr. 1. okotober 2021. Udover vores kommende nye kirketjener har Solrød Sogn to deltids kirketjenere ansat på henholdsvis 20 og 32 timer. Arbejdsopgaver og ansvarsområde: Som kirketjener ved Sol...

Kordegn

Stoholm Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2021
  En stilling som kordegn ved  Stoholm-Kobberup samt Øst- og Vestfjends pastorator er ledig pr.1 september 2021 eller 1. oktober 2021 Stillingen er på  37 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: Være til rådighed i kontortid, som er man.-onsd. samt fre. kl. 10-13 og torsdag kl. 14-...

Sct. Mikkels Kirke søger kirketjener

SLAGELSE SCT MIKKELS KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2021
Sct. Mikkels Kirke i Slagelse midtby søger en dygtig og engageret kirketjener. Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse fra 1. oktober. Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse.Stillingsstørrelse: 37 timer.Ansøgningsfrist: søndag den 15. august 2021. Vi søger en medarbejder, der trives m...

Kirkesangerstilling

Vedsted Menighedsråd Aaby-Vedsted Kirkekontor | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2021
Vedsted sogn, som er et levende sogn med kontakt til mange mennesker, søger en ny kirkesanger pr. 1. september 2021 eller snarest derefter. Vi vægter et godt arbejdsmiljø meget højt. Kirkesangeren skal medvirke ved sognets • Gudstjenester • Vielser • Begravelser og bisættelser • Plejehjemsgudstjenes...

Gravermedhjælper søges til Ferslev og Vellerup Kirker

Ferslev Kirke | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2021
Gravermedhjælper søges til Ferslev og Vellerup kirkegårde   En stilling som gravermedhjælper ved Ferslev og Vellerup Kirkegårde, Ferslev-Vellerup Sogne er ledig pr. 1. september 2021, eller snarest muligt derefter.   Stillingen er på 33 timer pr. uge. Heraf er de 30 timer pr. uge allokeret til kirke...

Organist søges

Østermarie Menighedsråd v/Kasserer Ulla Pedersen | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2021
Organist søges til Østermarie Kirke Se hele stillingsopslaget på kirkens hjemmeside www.ostermariekirke.dk...

Graver/kirketjener ved Kliplev Kirke

Kliplev Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2021
Stilling som Graver og Kirketjener ved Kliplev Kirke, Aabenraa Provsti, er ledig og ønskes besat 1. oktober eller efter aftale.   Kliplev er et aktivt lokalsamfund centralt beliggende ved E 45, i det sønderjyske med skole, friskole, idrætshal, nærbutik og et rigt foreningsliv.   Du skal sammen med p...

Kirkesanger

GEDSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 16. aug. 2021
Kirkesanger søges Kan du lide at synge og være med til gudstjenester, barnedåb, bryllupper og begravelser? Er du en venlig og imødekommende person? Så er stillingen som kirkesanger i Gedsted, Fjelsø og Vesterbølle kirker måske noget for dig. Vi tilbyder en stilling på 12 timer ugentligt, der indbef...

Kirke-og kulturmedarbejder

Sæby Kirkegård | Ansøgningsfrist: 16. aug. 2021
Kirke- og kulturmedarbejder søges Sæby Sogns Menighedsråd, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift  søger en kirke- og kulturmedarbejder pr. 1.september 2021 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer ugentlig.   Vores sognemedhjælper gennem mange år har valgt at gå på pension, og vi søger derfor nu...

Sognepræst (kbf) ved Hans Egede Kirke i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 16. aug. 2021
En stilling som sognepræst ved Hans Egede Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse 1. oktober 2021.   Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademi...

Budolfi kirke, Aalborg Domkirke søger ny kirketjener.

AALBORG DOMKIRKE BUDOLFI KIRKE | Ansøgningsfrist: 16. aug. 2021
Budolfi kirke, Aalborg Domkirke søger ny kirketjener. Den ene af Aalborg Domkirkes tre kirketjenere har valgt at søge nye udfordringer efter 8 gode arbejdsår i domkirken. Nu søger vi hendes efterfølger. Stillingen er en fuldtidsstilling som ønskes besat pr. 1/10-2021 eller snarest muligt. Jobbet som...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Sindal-Astrup Pastorat i Hjørring Nordre provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 16. aug. 2021
GENOPSLAG En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sindal-Astrup Pastorat i Hjørring Nordre provsti, Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker i perioden fra den 1. september 2021 eller snarest derefter til og...

Ørsted sogn søger kirkegårdsleder pr. 1. oktober

Ørsted kirke | Ansøgningsfrist: 16. aug. 2021
  Ørsted sogn søger kirkegårdsleder pr. 1. oktober 2021.Vores kirkegårdsleder gennem 26 år har valgt at gå på pension pr. 1. oktober 2021,derfor søger vi hans afløser.Præsentation af Ørsted Sogn og by: Et aktivt og samarbejdsvilligt menighedsråd, med positive og engagerede medarbejdere i kirken og p...

Fuldtidsstilling som organist ved Tyrsted-Uth kirker - Genopslag

Tyrsted-Uth Pastorat | Ansøgningsfrist: 16. aug. 2021
Da vores organist gennem mange år er gået på pension, søger vi pr 1. oktober 2021 en ny organist.   Vi skal have besat en stilling på 37 timer ugentligt. Ca. 25 timer er med klassiske organistopgaver som gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter. Ca. 12 timer om ugen er til mere rytmiske opga...

Studentermedhjælper til Folkekirke & Religionsmøde

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 16. aug. 2021
Er du god til at projektstyre i forbindelse med arrangementer – lige fra at få sendt invitationer afsted til at huske at få pakket roll-up’en? Har du flair for samarbejde – også med mennesker, som ikke ligner dig? Har du styr på at sætte kommaer, og kan du skære et nyhedsbrev til, så andre får lyst ...

Kirke- og kulturmedarbejder på fuld tid til Høje Taastrup Kirke

Høje Taastrup Kirke | Ansøgningsfrist: 16. aug. 2021
En nyoprettet stilling som Kirke- og kulturmedarbejder ved Høje Taastrup Kirke og sogn er klar til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge, og der må påregnes aften- og weekendarbejde. Ansættelse sker ved Høje Taastrup Sogns Menighedsråd beliggende Pr...

Alt/mezzosopran ved Opstandelseskirken i Albertslund

OPSTANDELSESKIRKENS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 17. aug. 2021
Opstandelseskirkens Sogn i Albertslund ønsker at besætte 2 sangerstillinger pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale. Stillingerne kan besættes af samme person.   Stilling 1: Kirkekorsanger Stillingen er på 5 timer om ugen og indeholder følgende arbejdsopgaver: Gudstjenester/højmesser Særlige gudstje...

Fælles Kordegn

BRÆDSTRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 18. aug. 2021
En fuldtidsstilling som kordegn i Horsens Provsti er ledig til besættelse 1. oktober 2021. Vi søger en veluddannet, erfaren og engageret kordegn, der kan håndtere en levende, alsidig og mangfoldig hverdag. Østbirk/Yding pastorat, Brædstrup/Tønning-Træden/Grædstrup-Sdr. Vissing Pastorat og Tamdrup Pa...

Barselvikariat som Kirke- og kulturmedarbejder til Timotheuskirken i Valby

TIMOTHEUS KIRKE | Ansøgningsfrist: 19. aug. 2021
Timotheuskirken søger en barselsvikar for vores kirke- og kulturmedarbejder. Vi har brug for en der ønsker at være en del af en serviceorienteret kirke, der fungerer som samlingssted for sognets 11.000 indbyggere. Vi søger en idérig og selvstændig medarbejder, der kan varetage kirkens børne-/ungearb...

Kirke- og kulturmedarbejder

Romdrup-Klarup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 19. aug. 2021
Er du vores nye kirke- og kulturmedarbejder? Kirkerne i Romdrup-Klarup søger fra 1. oktober 2021 en ny kirke- og kulturmedarbejder på fuld tid. I vores sogn lægger vi vægt på det nære samarbejde mellem kirkens ansatte, menigheden, sognet og menighedsrådet. Derfor leder vi efter en medarbejder der: ...

Organist søges til Sejerø Kirke på Sejerø i Kalundborg Provsti

SEJERØ KIRKE | Ansøgningsfrist: 20. aug. 2021
Til vores landsbykirke på Sejerø søges en dygtig organist/kirkemusiker med tiltrædelse snarest muligt 2021. Ansættelsen er på 9 timer ugentlig. Der søges en organist, der forstår at understøtte menighedens salmesang ved de kirkelige tjenester. Vi lægger vægt på et konstruktivt og imødekommende samar...

Administrativ medarbejder søges til stilling ved Roskilde Kirkegårde

KIRKEGÅRDENES KONTOR | Ansøgningsfrist: 20. aug. 2021
Vi søger en erfaren og kontoruddannet administrativ medarbejder gerne med erfaring fra kirkegårdsadministration. Vores administration består af to administrative medarbejdere ledet af kirkegårdsassistenten samt to bogholdere med reference til kirkegårdslederen.   Arbejdsopgaver Daglig telefon- og k...

Roskilde Domsogn søger en erfaren administrationsleder

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 20. aug. 2021
Domsognet ledes af 2 ligestillede ledere - en kirkegårdsleder og en administrationsleder - hvortil de forskellige funktioner er forankret, og det er stillingen som administrationsleder, der nu er ledig til besættelse. Domsognet har godt 50 fuldtidsbeskæftigede, fordelt nogenlunde ligeligt med 25 ved...

Kordegn til Mørkhøj kirke

MØRKHØJ KIRKE | Ansøgningsfrist: 22. aug. 2021
      Kordegn til Mørkhøj kirke. Gladsaxe Herlev Provsti, Helsingør stift. Vores kordegn har valgt at gå på pension efter mange års tjeneste. Vi søger derfor en erfaren kordegn, med evne og lyst til at blive vores nye kollega. Vi søger en medarbejder med stor fleksibilitet samt kendskab til folkekir...

Konsulent hos Folkekirke & Religionsmøde

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 23. aug. 2021
Er du interesseret i at bruge din teologiske baggrund eller solide viden om religion til at styrke folkekirkens møde med de mange trossamfund i Danmark og til at styrke forståelsen for den åndelige søgen, som findes både inden- og udenfor de etablerede trossamfund? Og er du interesseret i at give ko...

Kirketjener-Humlebæk Kirke

HUMLEBÆK SOGNS KORDEGNEKONTOR | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2021
En deltidsstilling på 30 timer som kirketjener ved Humlebæk Kirke er ledig pr. 1. oktober 2021. Du kan forvente at skulle medvirke ved løsningen af nedenstående opgaver: rengøring og oprydning ved Torpen kapel, i sognegården og i mindre omfang i kirken,tilsyn og pasning af kirkens bygninger. medvir...

Kirkesanger søges til Nexø kirke

NEXØ KIRKE | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2021
Nexø kirke søger to kirkesangere som skal medvirke ved årets gudstjenester sammen i et team af 3 kirkesangere og kirkens organist, pt fastsat til 70 tjenester om året.Der ønskes min. 2 kirkesangere pr. tjeneste så der er også mulighed for at få fri ind imellem. Stillingen omfatter ikke andre former ...

Kirkemusiker

SALLING KIRKE | Ansøgningsfrist: 1. sep. 2021
Kirkemusiker   En stilling som kirkemusiker ved Næsborg, Salling, Oudrup og Vindblæs Kirker og Sogne er ledig hurtigst muligt. Stillingen er på 15 timer pr. uge. Kirkemusikeren skal varetage følgende opgaver:   Gudstjenester Lejlighedskor Syng forskellige begivenheder ind, f.eks jul Deltage i minik...