Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger søges

Mygind Kirke | Ansøgningsfrist: 9. jul. 2020
Ådalens pastoret søger en kirkesanger primært til Mygind, Karlby og Skørring Kirker. Timetallet er ca. 4 timer pr. uge - 200 timer pr. år. Lønnen udgør ca. kr. 40.000 årligt, incl. rådighedstillæg.  Tjenester er søndags højmesse, aftensgudstjenster samt familie- og børnegudstjenester på hverdage. Lø...

Kirketjener søges til deltidsstilling i Sct. Clemens Kirke, Randers

SCT CLEMENS KIRKE | Ansøgningsfrist: 9. jul. 2020
Kirketjener søges til deltidsstilling i Sct. Clemens Kirke, Randers, pr. 1. september 2020 Vores kirketjener på deltid har valgt at gå på pension. Vi søger derfor en kirketjener på deltid (25 timer) pr 1. september 2020 til et afvekslende og udadvendt job med rigtig mange arbejdsfunktioner, som de t...

Grøn sommerfugl

LUNDTOFTE MENIGHEDSRÅD C/O LUNDTOFTE KI | Ansøgningsfrist: 10. jul. 2020
Lundtofte Menighedsråd søger en gartner/gartneriarbejder til ansættelse i perioden 1. august til 31. december 2020. Stillingen er tilknyttet Lundtofte Kirkegård og består primært af hækkeklipning og ukrudtslugning af gravsteder og udenomsarealer. Herudover begravelser og urnenedsættelser over året o...

Organist ved Vesterborg, Landet og Ryde kirker

LANDET-RYDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 10. jul. 2020
Organist ved Vesterborg, Landet og Ryde kirker Ønskes besat 01.08.2020 eller snarest derefter   Årligt timetal: 670 Gudstjenester: 104 Begravelser: 30 Vielser: 10   Beskrivelse af sogn og orgel: Der er gennemsnitligt 2 gudstjenester om ugen, som fordeles mellem pastoratets 3 kirker. Se evt. hjemmesi...

Gravermedhjælper ved Skårup Kirke

SKÅRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 10. jul. 2020
En stilling som gravermedhjælper ved Skårup Kirkegård i Skårup sogn er ledig pr. 1. august 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 15.12.2020 (vinterhjemsendelse). Der vil være mulighed for genansætt...

GENOPSLAG

NYKØBING MORS KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. jul. 2020
Kordegneassistent, Nykøbing Mors Sogn  Nykøbing Mors Kirke har en ledig stilling som kordegneassistent på 32 timer. Stillingen ønskes besat pr. 17. august 2020 eller snarest derefter.  Vi søger en positiv og energisk person, som har lyst til, i samarbejde med vores kordegn, at medvirke til at vi har...

Graver til Dragør Kirkegård

DRAGØR KIRKE | Ansøgningsfrist: 12. jul. 2020
Stillingen som graver ved Dragør Kirke er ledig snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Menighedsrådet har med bistand fra en landskabsarkitekt fået udarbejdet en helhedsplan for kirkegården. Denne plan skal i de kommende år iværksættes i samarbejde mellem Menighedsrådet og kirkegården. P...

Organist ved Øster Starup Sogn

Øster Starup Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 12. jul. 2020
En stilling som organist ved Øster Starup Sogns Menighedsråd er ledig til besættelse pr. 1. august 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 11 timer gennemsnitligt pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Musikalsk ledsagelse ved gudtjenester og kirkelige handlinger Musikalske ind...

Kordegn

BALLERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 13. jul. 2020
En stilling som kordegn ved Ballerup Sogn er ledig pr. 0109 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Kordegnen skal varetage følgende opgaver:   Daglige ledelsesopgaver Personregistrering Planlægning og bemanding af kirkelige handlinger, herunder vikardækning Hovedansvar for betjening af kirkekon...

Gerontopædagogosik konsulent

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 13. jul. 2020
Gerontopædagogisk konsulent søges til Helsingør Stift    En nyoprettet midlertidig deltidsstilling som gerontopædagogisk konsulent – konsulent for udvikling af folkekirkens arbejde blandt ældre i Helsingør Stift – er ledig fra 15. august til udgangen af juni 2023.  Den gennemsnitlige ugentlige arbej...

Graver

Høve Kirke | Ansøgningsfrist: 14. jul. 2020
Graver til Høve pastorat   Stillingen som graver ved Flakkebjerg, Fårdrup, Høve og Skørpinge kirker, Slagelse provsti, er ledig til besættelse den 01.08.2020 eller hurtigst muligt. Vil du være graver på landet? Her venter en arbejdsplads med 4 smukke gamle kirker og kirkegårde og et alsidigt arbejde...

Organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker

Thorsager Kirke / Kirkegård | Ansøgningsfrist: 14. jul. 2020
Stillingen som organist ved Thorsager, Bregnet og Feldballe Kirker er ledig med tiltrædelse 1.september 2020 eller senere. Vi søger en PO- eller KMOK- organist og stillingen er på 20 timer pr. uge. Organisten skal varetage flg. opgaver: - Spille til gudstjenester og kirkelige handlinger - Lede Thors...

Egebæksvang Kirke søger organist

EGEBÆKSVANG KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. jul. 2020
Egebæksvang Sogn Strandvejen 336 D – 3060 Espergærde Egebæksvang Kirke søger organist Da vores organist stopper, søger vi en organist til ansættelse den 1. september 2020 Vi søger en person, som vil indgå og deltage i fællesskabet og samarbejdet mellem ansatte, præster, frivillige og menighedsrådet ...

Kirketjener til Bov Sogn, Aabenraa Provsti i Haderslev Stift

Bov sogn - menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. jul. 2020
Vi søger 1 kirketjener på 12 timer ugentligt med tiltrædelse 1. september 2020. For at komme i betragtning skal du have gode evner til at samarbejde og en stor lyst til at indgå i arbejdet omkring kirkens samlede virke i sognet, sammen med menighedsrådet, kirkens og kirkegårdenes øvrige medarbejdere...

Kirketjener ved Brønderslev Kirke og Sognegård

BRØNDERSLEV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. jul. 2020
Vi søger en kirketjener (30 t/uge) som brænder for at gøre kirken til et godt sted at være. Brønderslev kirke er rammen om mange aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre både til hverdag og i weekenden. Kirkerummet er lyst og åbent og danner en flot ramme om sognets gudstjenester, bryllupper, beg...

Vikar for graver ved Mesinge og Viby kirker

Mesinge-Viby Kirker | Ansøgningsfrist: 15. jul. 2020
Vores graver er desværre blevet ramt af sygdom. Vi har derfor brug for en vikar for graver ved Mesinge og Viby kirker, Mesinge-Viby sogne. Vikariatet er ledig pr. 1. august 2020 – og løber til 30. november med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Men der er mulighed for reduk...

Organist/kirkemusiker ved Ansager og Skovlund kirker

ANSAGER MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 16. jul. 2020
Organist/kirkemusiker ved Ansager og Skovlund kirker     En stilling som organist/kirkemusiker ved Ansager og Skovlund kirker er ledig til besættelse  1.1.2021 eller tidligere.   Stillingen er på 30 timer pr. uge Opgaver: At medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i begge kirker, samt ved...

Graver søges

Marstal Kirkegård og Ærø Kirkekontor | Ansøgningsfrist: 17. jul. 2020
Graver   Stillingen som graver ved Marstal kirkegård og kirkergårdene på Ærø, er ledig pr. 1. sep 2020.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   Graver ved Marstal Kirkegård være medansvarlig for øvrige kirkegårdes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. koordin...

Organist på deltid

Redsted-Hvidbjerg sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 17. jul. 2020
Deltidsansat organist søges: En stilling som deltidsansat organist i Sydvestmors pastorat er ledig og ønskes besat hurtigst muligt. Stillingen er på deltid og aflønningen sker efter gældende overenskomst.   Organistens kerneopgaver: Musikledsagelse ved Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre ar...

Kirketjener

ENGHOLMKIRKEN | Ansøgningsfrist: 19. jul. 2020
Stillingen som kirketjener ved Engholmkirken i Allerød er ledig til tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en fuldtidsstilling på i gennemsnit 37 timer pr. uge. Engholmkirken er en nyere kirke med kirkerum, mødelokaler, kontorer m.v. i samme bygning Kirketjeneren varetager følgende opgaver:  For...

Kirketjener

SKIBET KIRKE | Ansøgningsfrist: 20. jul. 2020
Har du lyst til at være noget for andre? Har du et stort servicegen og sans for orden? Måske kunne du tænke dig et brancheskift, hvor du kan gøre en forskel i din dagligdag? Så kunne denne ledige stilling være noget for dig.   Skibet Kirke, Skibet Sogn søger en kirketjener til en nyoprettet stilling...
Tørring Kirke | Ansøgningsfrist: 23. jul. 2020
  Gravermedhjælper.   En stilling som gravermedhjælper ved Tørring, Hammer, Aale og Linnerup Kirkegårde og Kirker er ledig pr. 1. august 2020.   Stillingen er på 32-37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.   Stillingen ...

Stilling som Korleder ledig

Svaneke Kirke v/Ulla Pedersen | Ansøgningsfrist: 24. jul. 2020
  Vi har børnene, men mangler en korleder. Er du glad for at arbejde med børn, og har du en musikalsk uddannelse, eller som minimum spiller klaver efter noder, er det lige dig vi har brug for. Ibsker og Svaneke kirker har i mange år haft tre børnekor, til stor glæde for børnene og sognene. Stillinge...

Emdrup Kirke søger korleder for spirekoret

EMDRUP SOGNS MENIGHEDSR EMDRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 24. jul. 2020
  Stillingen er på 4 timer pr. uge. Arbejdstiden er varierende fra uge til uge.Dine arbejdsopgaver vil være: - Ledelse af Emdrup Kirkes spirekor for børn i 0.-2. klasse. De øver torsdag kl. 16.30-17.15 - Forberedelse af korprøver, koradministration, forældrekontakt, social kontakt med kormedlemmerne...

AC stilling - Leder af Teologi for Voksne i Haderslev Stift

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 24. jul. 2020
Stillingen er fuldmægtig stilling i Haderslev Stift. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år. Stillingen er en deltidsstilling svarende til 7,4 timer pr. uge. Ansættelse med virkning fra 1. august 2020 eller snarest derefter. Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet: 8 årlige undervisningsdage 1 repræse...

Gravermedhjælper søges til Hørdum Kirkegård

Hørdum kirke | Ansøgningsfrist: 25. jul. 2020
Stillingen som gravermedhjælper i perioden 15.8.2020-30.11.2020 er som udgangspunkt på 37 timer om ugen. Det ugentlige timetal vil kunne variere i op- og nedadgående retning på grund af arbejdets særlige karakter (kirkelige handlinger og andre uforudseelige begivenheder).  Aflønningen sker på timeba...

Kirke- og kulturmedarbejder til et spændende kirkemiljø i Sejs-Svejbæk

Sejs-Svejbæk kirke | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2020
Sejs-Svejbæk kirke er en kirke, som ønsker at række ud til alle de mennesker, som bor i sognet. Sognet danner forstad til Silkeborg, men adskilt fra byen af skov. Det ligger i et naturskønt område, alligevel tæt ved Silkeborg – motorvejen. Der er stor befolkningstilvækst. Dermed finder der en krafti...

Overenskomstansat sognepræst i Gødvad Pastorat (50%)

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2020
En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Gødvad Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et afrunde...

Sognepræst i Skuldelev-Selsø Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2020
Stillingen som sognepræst i Skuldelev-Selsø Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er knyttet forpligtelse til at gøre tjeneste efter provstens anvisninger for så vidt angår 25 % af stillingens beskæf...

Gravermedhjælper til Skorup-Tvilum Sogn, Silkeborg Provsti

Skorup -Tvilum Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2020
Vil du være vores nye gravermedhjælper? Vi tilbyder en stilling på 30 timer om ugen i gennemsnit. Det ugentlige timetal kan variere en del henover året. Stillingen indeholder kirketjeneste ved både Skorup og Tvilum Kirker og deles med graveren, hvor I hver har tjenester ca. hver anden weekend. Din p...

Overenskomstansat sognepræst i Skovlunde Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2020
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Skovlunde Pastorat i Helsingør Stift er ledig.   Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 100 % af fuldtidsbeskæftigelse, hvoraf 50 % er finansieret af lokale midler. Den del af stillingen, der er lokalfinansieret, er oprettet som en børne- og ungd...

Sognepræst i Værløse-Haveskov Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2020
En stilling som sognepræst i Værløse-Hareskov Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. august 2020.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.   De...

Skjern Kirkegård søger 1 sæsonansat gartner / gartneriarbejder

SKJERN KIRKE | Ansøgningsfrist: 30. jul. 2020
    På grund af ekstra arbejde med omlægning af kirkegården søger vi en gartner eller gartneriarbejder med tiltrædelse 1. september 2020. Som medarbejder, vil du indgå i et team på i alt 6 gartnere. Arbejdstiden er 37 timer om ugen.  Vinterhjemsendelse skal påregnes. Vi kan tilbyde: Et spændende jo...

Organist /kirkemusiker søges

KERTE KIRKE | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2020
En stilling som organist ved Orte kirke og Kerte kirke i Assens Provsti er ledig og ønskes besat pr. 1. oktober 2020 med mulighed for tidligere tiltrædelse. Samtidig opslås en stilling som Kirke- og kulturmedarbejder med 4 timer pr. uge – se separat stillingsopslag. De to stillinger kan evt. besætte...

Sømandspræst søges til Den danske Sømandskirke i Hamborg (Benediktekirken)

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2020
Genopslag   Sømandspræst søges til Den danske Sømandskirke i Hamborg (Benediktekirken)   Danske Sømands- og Udlandskirker søger sømandspræst og præst for den danske menighed i Hamborg fra 1. oktober 2020 – eller snarest derefter.    Embedet som sømandspræst i Hamborg adskiller sig på mange punkter ...

Kirke- og kulturmedarbejder søges

KERTE KIRKE | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2020
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Orte kirke og Kerte kirke i Assens Provsti er ledig og ønskes besat pr. 1. oktober 2020 med mulighed for tidligere tiltrædelse. Samtidig opslås en stilling som organist med 10 timer pr. uge – se separat stillingsopslag. De to stillinger kan evt. besætt...

Kirkesanger søges til Tversted og Uggerby kirker

Tversted Kirke og Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2020
Menighedsrådene har en vision om, at kirken skal nå flest mulig, derfor lægger vi megen vægt på musisk aktivitet for børn, unge og voksne i alle aldre. Vi ønsker at tilbyde babysalmesang (0-1 årige) og kirkemusikalsk legestue (børn fra 1 år). Herudover ønsker vi at udvikle nye musikalske aktiviteter...

Proceskoordinator til Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 31. jul. 2020
Vil du være med til at skabe Børnenes Katedral i København?   Proceskoordinator til Københavns Stift   Religionspædagogisk udvalg under stiftsrådet i Københavns Stift har fået til opgave at arbejde på etableringen af Børnenes Katedral i København. Børnenes Katedral skal på sigt realiseres som en kir...

Organist/kirkemusiker

Iglsø Kirke v/Bodil Christensen | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2020
Organist/kirkemusiker   En stilling som organist ved Iglsø Kirke, Iglsø Sogn er ledig pr. 1. september 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 163 timer pr. år svarende til 3 timer pr. uge. Organisten skal spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i Iglsø.   Iglsø Sogn har 485 indbygger...

Organist

Holbøl Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2020
Stillingen som organist i Holbøl Kirke, Holbøl sogn er ledig til besættelse pr. 1. august 2020 eller snarest derefter. Vi søger en dygtig, initiativrig og alsidig kirkemusiker, organist, der sammen med præst og menighedsråd vil være med til at tænke kreativt samt vil og kan være med til at udvikle o...

Gravermedhjælper til Gimsing kirkegård

Lemvig, Struer og Holstebro Provsti | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2020
Stillingen som gravermedhjælper ved Gimsing kirke er ledig til besættelse pr. 01. septemper 2020 eller snarest derefter. Menighedsrådet kan tilbyde et ansvarsfuldt og afvekslende arbejde, som består af kirkegårdsdrift og kirketjeneste. Gravermedhjælper stillingen er på 29 timer pr. uge i perioden 1....

Kirketjener til Gadstrup kirke

GADSTRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. aug. 2020
Kirketjener til Gadstrup kirke En stilling som kirketjener ved Gadstrup kirke er ledig pr. 1.9. 2020. Stillingen er på 770 timer årligt. (Der kan evt. suppleres med flere timer til diverse.)  Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:   Praktisk Kirketjeneste søndage og helligdage samt enkelte h...

Barselsvikar til børnekor

FLY KIRKE | Ansøgningsfrist: 2. aug. 2020
Genopslag - Barselsvikar til børnekor – 2 timer pr. uge Efter sommerferien 10. august 2020 søger vi en dygtig vikar til vores børnekirkekor på Vestfjendsskolen i Vridsted. Vikariatet udløber til sommerferien 2021. Vi søger en korleder, der – kan smitte børn med sin sangglæde – kan begejstre og skabe...

Torsted Menighedsråd søger graver medhjælper

TORSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. aug. 2020
En stillingen som gravermedhjælper ved Torsted og Østerhåb Kirkegårde er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge svarende til en årsnorm på 1924 timer. Østerhåb Kirkegård er indviet i 2013 og Torsted Kirkegård er en ældre landsbykirkegård. Kirkegårdene drives med fælle...

Regnskabskyndig Kordeng til Ledøje-Smørum Sogn

Ledøje-Smørum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 3. aug. 2020
Regnskabskyndig Kordegn   En stilling som kordegn med godt kendskab til regnskab og økonomi, samt personregistrering  i Ledøje-Smørum Sogn er ledig pr. 1. oktober 2020, men gerne før. Ledøje-Smørum Pastorat består af 2 sogne med et fælles Menighedsråd. Vi har 2 kirker og et velfungerende Konfirmandh...

Graver ved Grinderslev kirke og kirkegård.

Grinderslev kirke v/Grinderslev Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 3. aug. 2020
Stillingen som graver ved Grinderslev kirke og kirkegård, Grinderslev sogn er ledig pr. 1. oktober 2020. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr uge.  Vi forventer, at du:  Er faglært gartner, anlægsgartner eller lignende relevant uddannelse– gerne med erfaring fra arbejdet på kirkegården....

Gravermedhjælper søges

VÆR-NEBEL KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 3. aug. 2020
Vær-Nebel menighedsråd søger en gravermedhjælper snarest muligt. Vær-Nebel kirkegårdsteam består af en ledende graver og 3 gravermedhjælpere. Stillingen er på 37 timer pr. uge og er tidsbegrænset til 31 December 2020, med mulighed for genansættelse i foråret 2021 Arbejdsopgaverne er bl.a.: Vedligeho...

Administrationschef ved Vor Frelsers Kirke på Christianshavn i København

VOR FRELSERS KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. aug. 2020
Spændende lederjob i et stort og socialt sammensat sogn i København Vi søger en engageret administrationschef, der har lyst til ledelsesmæssigt at understøtte de mange aktiviteter i Vor Frelsers Sogn. Du skal være daglig leder for kirkens 3-4 kirketjenere, for en kordegn, som varetager personregistr...

Organist til Majbølle-Radsted-Tårs-Vigsnæs Pastorat

MAJBØLLE SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. aug. 2020
I de fire sogne på nordøstlige hjørne af Lolland søger vi en organist til et nydannet pastorat, hvor vi som udgangspunkt afholder to gudstjenester hver søn- og helligdag. Stillingen er på 15 timer om ugen og er ledig pr. 1/10 2020.  Dine primære opgaver: Spille til gudstjenester og kirkelige handli...

Gartnerelev til Thisted Kirkegård

THISTED KIRKEGÅRDE | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2020
Thisted Kirkegård søger fra januar 2021 en gartnerelev med speciale i grøn plejeteknik. Thisted Vestre Kirkegård er en arbejdsplads med 11 gartnere, 2 sekretærer og 1 kirkegårdsleder. Gartnerne passer 11 hk, fordelt på 3 kirkegårde. Det meste af arbejdsdagen foregår på Thisted Vestre Kirkegård. This...

Sct. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti - Aalborg stift, søger organist

Sct. Hans Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 6. aug. 2020
Sct. Hans sogn i Hjørring søger en dygtig organist, som kan varetage de opgaver, som vores sogn byder på. Det er blandt andet: Den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger Leder af vores dygtige pigekor som blomstrer i denne tid (12 piger). Pigekoret...

Kirketjener

Søndermark Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 7. aug. 2020
Kirketjener   Da den ene af vore to kirketjenere går på pension, søger vi en serviceminded og fleksibel kirketjener ved Søndermarkskirken, Søndermark Sogn i Viborg fra den 1. oktober 2020. Stillingen er på 25 timer pr. uge. Din arbejdsdag vil være mangeartet, da der skal løses mange forskellige ar...

Kirkesanger

Skals Kirke | Ansøgningsfrist: 7. aug. 2020
Kirkesanger   En stilling som kirkesanger ved Skals Kirke, Skals Sogn er ledig pr. 15. september 2020 eller snarest derefter.   Stillingen er på 402 timer pr. år svarende til 8 timer pr. uge.   Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:   Sang i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige ...

kirketjener

VIBORG DOMSOGNS KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 7. aug. 2020
En stilling som kirketjener ved Viborg Domkirke, Viborg Domsogn, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020, eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på gennemsnitlig 37 timer pr. uge.  Kirketjeneren skal bl.a. varetage følgende opgaver:  Indgå i et team af yderligere 2 kirketjener...

Kordegn, 30 timer - Højdevangskirken, Amager

HØJDEVANG KIRKE | Ansøgningsfrist: 9. aug. 2020
Stilling som kordegn i Højdevangs Sogn er ledig til besættelse den 1. september 2020 eller snarest derefter. Stillingens ugentlige arbejdstid er 30 timer, og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomst, organisationsaftale og tilhørende protokollat. Vi tilbyde...

Daglig leder/kordegn

Fredens og Nazaret Sogn | Ansøgningsfrist: 9. aug. 2020
Genopslag - Daglig leder/kordegn Stillingen slås op igen, idet stillingsindholdet er ændret, således at medvirken ved gudstjenester udgør en større del af stillingen. Drømmer du om at være en del af en engageret kirke med et levende gudstjenesteliv og aktivt arbejde for alle aldersgrupper? Er du per...

Kjellerup og Omegns Valgmenighed søger ny præst

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 10. aug. 2020
Kjellerup & Omegns Valgmenighed søger ny præst Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november 2020 eller snarest muligt. Vi er en grundtvigsk valgmenighed i Midtjylland, der søger efter en ny præst til en 75%-stilling. Ansættelse fra 1. november 2020 eller snarest muligt. Se det fulde stillingso...

Vi søger en afløser i en kombinationsstilling ved Blåhøj og Filskov kirker

Filskov Kirke | Ansøgningsfrist: 10. aug. 2020
En kombineret afløserstilling ved ferier og friweekender som kirkesanger-kirketjener ved Blåhøj/ Filskov kirker, er ledig til besættelse pr. 1.9.20 Kan du lide at synge – og er du kreativ og har lyst at udføre praktiske gøremål før og efter en gudstjeneste – eller anden kirkelig handling (begravelse...

Jurist til Københavns stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 10. aug. 2020
Jurist til Københavns stift ______________________________________________________________________________   Københavns Stift søger en jurist med tiltræden snarest muligt. Stillingen er normeret til 37 timer ugentlig.   Københavns Stift er en administrativ organisation i Folkekirken og beskæftiger 1...

Koordinator til Folkekirkens Familiestøtte Aalborg

Aalborg Budolfi Provsti | Ansøgningsfrist: 13. aug. 2020
En stilling som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte i Aalborg Budolfi og Østre provstier er ledig til besættelses snarest muligt. Stillingen er på 37 timer om ugen. Om Folkekirkens Familiestøtte Formålet med Folkekirkens Familiestøtte er at støtte forældre, der vil sætte fokus på børnenes trivs...

Kirketjener til Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa Sogn

ÅBENRÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 13. aug. 2020
En fuldtids stilling som kirketjener ved i Aabenraa sogn er ledig pr. 1. oktober 2020 eller snarest herefter. Vi tilbyder et spændende job i samspil med gode kolleger og mange frivillige i et aktivt sogn. Der er gode muligheder for personlig udvikling og for at sætte sit eget præg på arbejdet.  Opga...

Kirketjener ved Skt. Jørgens kirke i Næstved

Skt. Jørgens Kirke | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2020
Kirketjener En stilling som kirketjener ved Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd er ledig til besættelse pr.1 september 2020 eller hurtigst muligt derefter   Stillingen er på 30 timer pr. uge.   Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:   Forestå alt praktisk arbejde før, under og efter gudstjenes...

Kirke-, kultur- og kommunikationsmedarbejder til Tiset kirke

Tiset Kirke | Ansøgningsfrist: 15. aug. 2020
Kirke-, kultur- og kommunikationsmedarbejder til Tiset kirke Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift Vi søger en medarbejder der kan varetage undervisning og kommunikationsopgaver samt andre administrative opgaver. Det er en stilling, hvor der kræves fleksibilitet hen over året. Der er få timer i juni, ju...

Gravermedhjælper søges

Ørting-Falling Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 17. aug. 2020
              Ørting-Falling menighedsråd søger en gravermedhjælper snarest muligt. Ørting-Falling kirkegårdsteam består af en ledende graver og 5 gravermedhjælpere. Kirkegårdsteamet har ansvar for drift og vedligehold af Ørting, Falling, Hundslund, Torrild og Alrø kirkegårde, samt 3 præstegårdshave...

Kordegn

VOJENS KIRKE | Ansøgningsfrist: 17. aug. 2020
En stilling som kordegn ved Tresognspastoratet Vojens-Jegerup-Maugstrup er ledig pr. 1. november 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Primære arbejdsopgaver: Kontorfunktion Betjening af kirkekontor Ad hoc-kontoropgaver og telefonpasning Sekretærfunktion for menighedsråd og præster Regnskabsfun...

Kirketjener ved Søllerød Kirke 2840 Holte

SØLLERØD MENIGHEDSRÅD SØLLERØD KIRKES KONTOR | Ansøgningsfrist: 17. aug. 2020
Har du lyst til et alsidigt job i smukke omgivelser? Kirketjener ved Søllerød Kirke 2840 Holte Vi søger en kirketjener pr. 1. oktober 2020, eller så hurtigt som muligt. – stillingen er normeret til 37 timer. Søllerød Sogn er et stort, udadvendt og aktivt sogn med mange arrangementer og handlinger i ...

Organist ved Skive og Vor Frue Kirker, Skive Provsti, Viborg Stift

SKIVE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 18. aug. 2020
En stilling som organist ved Skive og Vor Frue Kirke, Skive Sogn er ledig pr. 1. september 2020. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi ønsker en organist med god forståelse for dansk gudstjenestetradition og erfaring med korarbejde. Organisten skal i samarbejde med organistassistenten varetage gudst...

Administrativ medarbejder med flair for personaleadministration og kommunikation til Folkekirkens Familiestøtte

Aalborg Budolfi Provsti | Ansøgningsfrist: 19. aug. 2020
Er du vores nye kollega til en nyoprettet stilling som administrativ medarbejder i sekretariatet? I Arbejdsstedet er Folkekirkens Hus i Aalborg. Stillingen er på 32 timer om ugen, men vil muligvis blive opnormeret til 37 timer.   Om Folkekirkens Familiestøtte  Folkekirkens Familiestøtte har til form...

Kirkesanger i Skælskør og Eggeslevmagle kirker

Skælskør-Eggeslevmagle Kirker | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2020
En stilling som kirkesanger i Skælskør-Eggeslevmagle Pastorat er ledig til besættelse 1. september 2020. Skælskør-Eggeslevmagle pastorat består af sognene Skælskør og Eggeslevmagle, og der gøres således tjeneste i begge kirker, dog hovedsagligt i Skælskør Kirke Stillingen er på 11 timer pr. uge. Kir...

To kirkekorsangere søges til Frederiksberg Sogns Kantori

Frederiksberg Sogn | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2020
To kirkekorsangere søges til Frederiksberg Sogns Kantori Til ansættelse pr. 1. september 2020, eller snarest derefter søger vi to sangere, som i samarbejde med organister og præster vil være med til at gøre gudstjenester og kirkelige handlinger til en god oplevelse for sognets kirkegængere. Vi er v...

Organist søges til Asminderød Sogn, Asminderød Kirke med Fredensborg Slotskirke

ASMINDERØD MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 24. aug. 2020
En fuldtidsstilling (37 timer) som organist ved Asminderød Kirke og Fredensborg Slotskirke er ledig til besættelse fra 1. november 2020. Om Asminderød Sogn Musik og sang er en integreret og højt prioriteret del af i livet både i Asminderød Kirke og i Fredensborg Slotskirke. Begge kirker har stærke t...

Kirkesanger søges til Galten Kirke pr. 1.9.2020

GALTEN KIRKE | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2020
Vi søger en dygtig kirkesanger, som har lyst til at ledsage fællessangen og være en del af teamet omkring gudstjenester og kirkelige handlinger. Galten sogn er en del af Skanderborg Kommune og har ca. 4.300 folkekirkemedlemmer og hører til Skanderborg Provsti. Stillingen er på 389 timer årligt. Galt...

Fuldtidsstilling som organist og kirke-kulturmedarbejder

Ørting-Falling Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. aug. 2020
Fuldtidsstilling som organist og kirke-kulturmedarbejder i Fjordpastoratet     Brænder du for både kirkemusik og relevante kirkelige aktiviteter, så er du måske Fjordpastoratets nye medarbejder. Til en nyoprettet fuldtidsstilling søger vi en person med gerne musikfaglig, pædagogisk og organisatorisk...

Højmessesanger (alt og sopran) søges til Domkoret i Roskilde Domsogn

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2020
Domkoret er et ungt og dynamisk kor... Kirkekorsangeren medvirker som medlem af kirkens kor til, at gudstjenester og kirkelige handlinger forløber så værdigt som muligt. Kirkekorsangeren skal ved stadig øvelse og vedligeholdelse af stemmen søge at opretholde og udbygge sine forudsætninger for at opf...

Konfirmandunderviser for børn med særlige behov til Skt. Lukas kirke, Aarhus Domprovsti

SCT LUKAS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. sep. 2020
Vi søger en dygtig konfirmandunderviser til Lukaskirken i Aarhus, som har lyst til at undervise konfirmander med særlige behov. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af december måned 2020, men med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse den 5. oktober 2020. Kendetegnende for dig:  Du har kendskab...

Kirkegårdsleder søges til Silkeborg Kirkegårde og Krematorium.

Silkeborg Provsti | Ansøgningsfrist: 3. sep. 2020
Vores nuværende kirkegårdsleder har valgt at gå på pension. En stilling som kirkegårdsleder ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium er derfor ledig pr. 1. november 2020 eller snarest muligt herefter. Stillingen er en tjenestemandsstilling. Silkeborg Kirkegårde og Krematorium ejes af Mariehøj og Silk...

Kirkesanger

Gjerlev Kirke | Ansøgningsfrist: 3. sep. 2020
En stilling som kirkesanger i Ommersyssel Østre Pastorat, Randers Nordre Provsti, Aarhus Stift, er  ledig pr. 4. august 2020 eller snarest muligt.   Stillingen er på 30 timer pr. uge. fordelt med ca. 15 timer som kirkesanger og ca. 15 timer som kirkekulturmedarbejder.   Vi søger: En god og habil sa...

Timelønnet medarbejder til service og rengøring

Gjerlev Kirke | Ansøgningsfrist: 3. sep. 2020
Timelønnet medarbejder til service og rengøring i Ommersyssel kirkecenter Er du servicemindet, fleksibel og god til at skabe behagelige rammer? Kan du stå for indkøb og oprydning efter møder, borddækning, rengøring og lignende serviceopgaver? Så er det her måske et job for dig. Gjerlev- Enslev meni...