Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Grøn sommerfugl/vikar

LUNDTOFTE MENIGHEDSRÅD C/O LUNDTOFTE KI | Ansøgningsfrist: 7. maj 2021
Lundtofte Menighedsråd søger en gartner/gartneriarbejder til vikarstilling i perioden maj/juni 2021 Stillingen er tilknyttet Lundtofte Kirkegård og består primært af hækkeklipning og ukrudtslugning af gravsteder og udenomsarealer. Herudover begravelser og urnenedsættelser, hvorfor weekendarbejde kan...

Bogholder/Administrativ medarbejder søges til 37 timer pr. uge

| Ansøgningsfrist: 7. maj 2021
Bogholder/Administrativ medarbejder søges til 37 timer pr. uge Kolding Kirkegårde er en moderne offentlig virksomhed, med mangeartede opgaver inden for folkekirken. Vi er placeret på 3 adresser i Kolding by med hver en kirkegård – kontoret er placeret på, Lærkevej 200, 6000 Kolding. Det er her du sa...

Allehelgens og -Sundkirken søger sopran.

Allehelgens Kirke & Sundkirkens Sogne | Ansøgningsfrist: 9. maj 2021
Allehelgens og -Sundkirken søger sopran.    Nodestærk sopran med god klang søges til vores søndagskor der består af fire sangere, SATB Koret synger sammen til to højmesser (kl. 10 og 12) de fleste søndage.  Musikken i vores to kirker har stor bredde. Udover den klassiske kirkemusik, er der også plad...

Kirketjener i Allehelgens og Sundkirken Pastorat

Allehelgens Kirke & Sundkirkens Sogne | Ansøgningsfrist: 9. maj 2021
Allehelgens og Sundkirkens Pastorat på Amager søger en kirketjener på 30 timer om ugen som kan tiltræde senest 1. juli 2021 eller efter nærmere aftale. Der er tale om en af fire kirketjenerstillinger i et pastorat kendetegnet ved teamwork. Kirketjenerne er kirkens ansigt udadtil, dels i form af de f...

Sognepræst (kbf) i Nors - Tved - Øster Vandet Pastorat i Thisted provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 10. maj 2021
Stillingen som sognepræst i Nors - Tved - Øster Vandet Pastorat i Thisted provsti, Aalborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. september 2021. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 m...

Servicemedarbejder Farsø Kirkes Sognegård

Farsø Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 10. maj 2021
En stilling som servicemedarbejder ved Farsø Kirkes Sognegård er ledig primo august eller efter nærmere aftale. Stillingen er gennemsnitligt på ca. 10 timer pr. uge (svarende til ca. 550 timer pr. år), arbejdstiden er varierende hen over året afhængig af aktiviteter. Servicemedarbejderen skal vareta...

Regnskabsmedarbejdere søges

Finderup Kirke | Ansøgningsfrist: 10. maj 2021
2 stillinger som regnskabsmedarbejder i det fælles Regnskabs og Administrations Samarbejde, Finderup Sogn er ledig pr. 1. juli 2021. Stillingerne er begge på 28 timer pr. uge. Arbejdstiden er fortrinsvis placeret fra mandag til torsdag inden for normal arbejdstid. Regnskabsmedarbejderen skal blandt ...

Sognepræst (kbf) i Hørning-Blegind-Adslev Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 10. maj 2021
En stilling som sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tje...

Domprovst i Helsingør Domprovsti og sognepræst i Sankt Olai Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 10. maj 2021
Stillingen som domprovst i Helsingør Domprovsti og sognepræst i Sankt Olai Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. maj 2021.   Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.   Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 38...

Kordegn

Sct. Nicolai Kirke | Ansøgningsfrist: 10. maj 2021
Stillingen som kordegn ved Sankt Nicolai Kirke i Kolding er ledig til besættelse pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter. Vores dygtige kordegn flytter fra byen den 1. maj og derfor søger vi ny kordegn. Stillingen er en fuldtidsstilling.Sankt Nicolai Kirke er Koldings store bykirke. I et sogn med ca...

Sognepræst i Mejdal Pastorat og præst i Center for Sundhed i Holstebro, Holstebro Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 10. maj 2021
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Mejdal Pastorat (50%) og præst i Center for Sundhed i Holstebro (50%), Holstebro Provsti, Viborg Stift, er ledig til besættelse pr. 1. august 2021. Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende ove...

Sognepræst i Græse-Sigerslevvester Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 10. maj 2021
Stillingen som sognepræst i Græse-Sigerslevvester Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2021.   Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finans...

Gravermedhjælper

SKIVUM KIRKEKASSE V/ELSE KRISTENSEN | Ansøgningsfrist: 11. maj 2021
Gravermedhjælper     En stilling som gravermedhjælper ved Skivum Kirkegård, Skivum sogn er ledig pr. 1. juni 2021.   Stillingen er på ca. 400 timer i alt. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.   Stillingen er tidsbegrænset med ophør t...

Kirkesanger

SKIVUM KIRKEKASSE V/ELSE KRISTENSEN | Ansøgningsfrist: 12. maj 2021
En stilling som kirkesanger ved Skivum, Giver og Blære Kirker, Skivum Sogn, Giver Sogn og Blære Sogn er ledig pr. 1. maj  2021 eller snarest derefter.   Stillingen er på 8 timer pr. uge. Vi er tre gode sogne i Vesthimmerland, som glæder os til, at du vil fylde vores kirke med sang. Vi ønsker en sang...

Langenæskirken søger kirkesanger

Langenæs Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. maj 2021
Langenæskirken søger en kirkesanger (bas, baryton, tenor) 6 t/ugen til tiltrædelse snarest. Stillingen er tidsbegrænset, 1 år med mulighed for forlængelse. Vi søger en, der sammen med vores anden kirkesanger kan dække højmesser, bisættelser og andre kirkelige handlinger og arrangementer. Og som kan ...

Organist søges til Veflinge kirke i Nordfyns Kommune

VEFLINGE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 13. maj 2021
Stillingen som organist i Veflinge Kirke er ledig til besættelse. Vi søger en dygtig, intivtivrig og alsidig kirkemusiker, organist, der sammen med præst og menighedsråd vil være med til at tænke kreativt, samt vil og ka være med til at udvikle og understøtte det musikalske liv i og omkring kirken. ...

Kirkegårdsleder ved Bjerringbro Kirke

Bjerringbro Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 14. maj 2021
Vores nuværende kirkegårdsleder har fået ny stilling, og vi søger derfor en ny kirkegårdsleder til at stå i spidsen for en fortsat god udvikling af Bjerringbro Kirkegård. Vi søger en kirkegårdsleder med følgende kvalifikationer/kompetencer: Positiv livsindstilling og herunder positiv holdning til f...

kirkesanger

Sønder Lem Kirke | Ansøgningsfrist: 14. maj 2021
Kirkesanger   En stilling som kirkesanger ved Højmark Kirke, Sdr. Lem Sogn er ledig pr. 15.07. 2021.   Stillingen er på 5,7 timer pr. uge.   Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Kunne synge efter den Danske salmebog, samt andre salmebogsudgivelser, synge efter Højskolesangbogen og andre sa...

Bliv projektmedarbejder ved Bolbro Kirke

BOLBRO KIRKE | Ansøgningsfrist: 14. maj 2021
Projektarbejde med børn og unge i lokalsamfundet ved Bolbro Kirke     Bolbro Kirke er en udadvendt kirke i udvikling, som i led med sit arbejde for at tilbyde tidssvarende og relevante tilbud for børn og unge i lokalsamfundet, søger en projektmedarbejder til at indgå i den varige indsats blandt meni...

Kirketjener til Humble Kirke

Humble Kirke | Ansøgningsfrist: 14. maj 2021
Kirketjener stilling   En stilling som kirketjener ved Humble Kirke, Humble-Lindelse Sogne er ledig 15. maj 2021 eller snarest muligt.     Stillingen er på gennemsnitlig 8 timer pr. uge/  34,64 timer mdr. Humble kirke har gennmsnitlig 2 månedelig gudstjeneste. Herudover kan der forekomme vielser, då...

Gravermedhjælper søges!

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 14. maj 2021
Vi søger en ny kollega til Knebel-Rolsø-Agri-Egens pastorat 30 timer om ugen til besættelse 1. juli 2021. Som vores nye kollega får du: en eftertragtet arbejdsplads beliggende på Mols i den skønne Nationalpark Mols Bjerge, hvor du kommer til at indgå i et solidt graverteam.  en varieret arbejdsdag ...

IBSKER OG SVANEKE KIRKER SØGER NY KIRKESANGER

Svaneke Kirke v/Ulla Pedersen | Ansøgningsfrist: 14. maj 2021
  I vore kirker har vi to kirkesangere, to præster og to organister som deler alle aktiviteterne ligeligt i et engageret, åbent og inkluderende fællesskab, hvor omgangstonen er munter og hjælpsom. Da vores ene kirkesanger har valgt at stoppe efter et langt arbejdsliv, så søger vi en ny kirkesanger d...

Organist til aktiv landsby sogn

Idom-Råsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. maj 2021
En stilling som organist ved Idom Råsted kirker er ledig pr. 1. juli 2021.Stillingen er på 26 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver:Spille ved kirkens højmesser, særlige gudstjenester, samt kirkelige handlingerLede og motivere børnekor og korskoleDeltage i konfirmand- og minikonfir...

Gravermedarbejder

Vorning-Kvorning-Hammershøj Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 15. maj 2021
Gravermedhjælper En stilling som gravermedhjælper ved 3 kirkegårde i Vorning-Kvorning-Hammershøj sogne er ledig pr. 1. august 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Vi forventer, at du er fleks...

Folkekirkens Migrantsamarbejdet søger netværksmedarbejder til kulturel brobygning i folkekirken

DEN DANSKE FOLKEKIRKES MELLEMKIRKELIGE RÅD | Ansøgningsfrist: 15. maj 2021
Folkekirkens Migrantsamarbejde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd søger en netværksmedarbejder, som brænder for at styrke folkekirkens indsats for at inkludere borgere med en anden sproglig og kulturel baggrund end dansk. Folkekirkens medlemmer er ikke repræsentative for befolkningen. Mens 85% af be...

Organist ved Skjern kirke, Skjern provsti, Ribe Stift

SKJERN KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. maj 2021
Vi søger en engageret og alsidig organist, der kan bidrage til menighedsrådets vision om at skabe en levende og udadvendt kirke. Derfor søger vi en initiativrig organist, der gerne indgår i et inspirerende samarbejde med ansatte og frivillige i Skjern kirke. Stillingen er som udgangspunkt 37 timer p...

Gravermedhjælper ved Røgen, Sporup og Søby kirker

Røgen-Sporup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 16. maj 2021
Gravermedhjælper ved Røgen, Sporup og Søby kirker, Favrskov provsti, Aarhus Stift   Menighedsrådet ved Røgen, Sporup og Søby Kirker søger en gravermedhjælper, der kan arbejde stabilt og selvstændigt, men som også kan indgå i et tæt samarbejde med vores ledende graver og øvrige personale samt menighe...

Regnskabsmedarbejder, deltid (25 timer pr. uge)

Garnisons Kirkegård | Ansøgningsfrist: 16. maj 2021
Regnskabsmedarbejder, deltid (25 timer pr. uge). Garnisons Kirkegård søger en rutineret regnskabsmedarbejder til vores kontor, som ligger i gåafstand fra Østerport Station. Du skal primært arbejde med løbende bogføring, betalinger, kvartals- og lønningsregnskaber. Du har en regnskabsmæssig uddannels...

Kordegn - Vikariat

Sørup Kirke | Ansøgningsfrist: 17. maj 2021
Sørup og Ollerup kirker søger kordegn-vikar pr. 1. juni 2021 frem til 31. januar 2022.  En stilling som kordegn-vikar ved Sørup Kirke, Sørup Sogn er ledig pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter. Mulighed for fastansættelse.                   . Stillingen er i alt på 20 timer. Tjenestesteder: Olleru...

Vil du være organist og korleder i "lysets kirke"?

EGERIS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 17. maj 2021
Vi søger i Egeris Kirke i Skive en dygtig og engageret organist og korleder, som vilvære med til at videreføre det levende sang og musikliv for alle, der kommer ikirken. Stillingen er på 37 t/ugen. Vi er et aktivt bysogn med en nyombygget kirke fra 2018, som har et velklingende orgel samt koncertfly...

Organist

Hersom Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 17. maj 2021
En stilling som organist ved Hersom, Bjerregrav og Klejtrup Kirker er ledig til besættelse pr. 1. maj 2021 eller snarest muligt. Stillingen er på 24 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   Spil til gudstjenester og kirkelige handlinger i pastoratets 3 kirker samt på plejehjem Væ...

Sygehuspræst ved Regionshospitalet Gødstrup, ledende beredskabspræst ved Folkekirkens Katastrofeberedskab og sognepræst i Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup Pastorat, Herning Nordre Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 17. maj 2021
Stillingen som 80% sygehuspræst ved Regionshospitalet Gødstrup, 15% ledende beredskabspræst ved Folkekirkens Katastrofeberedskab og 5% sognepræst i Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup Pastorat, Herning Nordre Provsti, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2021. Der er mulighed for at blive tilknyttet en men...

Gravermedhjælper søges til Sørbymagle-Kirkerup kirker.

SØRBYMAGLE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 17. maj 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Sørbymagle-Kirkerup Kirkegård, Sørbymagle-Kirkerup sogne er ledig pr. 1. juni 2021 ellers snarest derefter. Stillingen er på ca. 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Stillingen e...

Deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 17. maj 2021
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Den der udnævnes, er forpligtet til at bistå med mindre opgaver i provstiet i henhold til et af biskoppen udfærdiget regulativ. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende ...

Højmessesanger (tenor) søges til Domkoret i Roskilde Domsogn

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 17. maj 2021
Domkoret er et ungt og dynamisk kor... Kirkekorsangeren medvirker som medlem af kirkens kor til, at gudstjenester og kirkelige handlinger forløber så værdigt som muligt. Kirkekorsangeren skal ved stadig øvelse og vedligeholdelse af stemmen søge at opretholde og udbygge sine forudsætninger for at opf...

Konstitueret sognepræst i Egå Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 17. maj 2021
En stilling som sognepræst i Egå Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 70 %. Konstitutionen, der er begrundet i en af sognepræsternes delvise orlov, sker i perioden fra den 1. juli 2021 til og med den 30. juni 2022. Ansættelse og...

Sognepræst i Hedensted-St. Dalby Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 17. maj 2021
    En stilling som fuldtidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i  Hedensted-St. Dalby Pastorat i Haderslev Stift er ledig. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Aflønning vil ske med en kvote 100 % af fuldtidsbeskæftige...

GENOPSLAG - Sognepræst i Ranum-Malle-Vilsted Pastorat, Vesthimmerlands Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 17. maj 2021
GENOPSLAG Stillingen som sognepræst i Ranum-Malle-Vilsted Pastorat, Vesthimmerlands Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor. Stillingen er lø...

Alsidig kirkemusiker søges til Gauerslund sogn

GAUERSLUND SOGN | Ansøgningsfrist: 18. maj 2021
Kirkemusiker Ved Gauerslund sogn   Stillingen som kirkemusiker ved Gauerslund sogn, Vejle Provsti, Haderslev stift er ledig til besættelse snarest mulig. Ansættelsen er på 25 timer pr. uge   Du skal som kirkemusiker varetage følgende opgaver: Lede og udvikle sognets korskole Musikledsagelse ved gu...

2. organist, Holmens Kirke/Christiansborg Slotskirke

HOLMENS KIRKE | Ansøgningsfrist: 19. maj 2021
Stillingen som 2. organist ved Holmens Kirke og Christiansborg Slotskirke, Københavns Holmens provsti, Københavns stift, er ledig, og ønskes besat pr. 1. august 2021.  Ansættelse sker ved Holmens Sogns Menighedsråd, beliggende Holmens Kanal 21, 1060 København K.   Stillingen som 2. organist er som u...

Kirketjener til Sct. Marie Kirke, Sønderborg.

Sct Marie Sogns Menighedsråd v/Mads Jakob Jakobsen | Ansøgningsfrist: 19. maj 2021
En stilling som kirketjener ved Sct. Marie Kirke er ledig til besættelse pr. 01.06.2021 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Sct. Marie Kirke er en bykirke placeret midt i det historisk forankrede Sønderborg med et godt kirkeliv og mange arrangementer og koncerter. Derfor søger vi ...

Landsbyorganist til 4 kirker søges

Høve Kirke | Ansøgningsfrist: 20. maj 2021
En stilling som organist ved Flakkebjerg, Høve, Fårdrup og Skørpinge Kirker, Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup pastorat er ledig til opstart pr. 1. juli. Stillingen er udregnet til 14 timer pr. uge. Timeoversigt kan rekvireres ved interesse. Stillingen kan eventuelt nedjusteres til udelukkende at o...

Kirketjener 37 timer søges

CHRISTIANS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 20. maj 2021
Christianskirken søger en kirketjener, der vil arbejde med på at virkeliggøre kirkens vision om at være et livstræ med mange grene, der rækker synligt ud i sognet, peger opad og inspirer til at søge Gud, styrke og engagere den enkelte og menigheden, for at gøre evangeliet kendt, troet og levet. Chri...

Børnekorleder til Valby Søndre Sogn (DOKS)

Valby Søndre Sogn | Ansøgningsfrist: 20. maj 2021
En stilling som børnekorleder ved Johannes Døber Kirke og Margrethekirken, Valby Søndre Sogn er ledig pr. 1. august 2021.  Stillingen er på 11 timer pr. uge. Børnekorlederen skal varetage følgende opgaver: Ledelse af Spirekoret (0. – 1. klasse) og medvirken ved børnegudstjener, koncerter mv. Musika...

Daglig leder

Frederiksberg Sogn | Ansøgningsfrist: 20. maj 2021
Frederiksberg Sogn søger daglig leder  Frederiksberg Sogn søger en daglig leder til kirkekontoret, da vores kordegn gennem de seneste seks år har fået nyt job. Det er en attraktiv stilling i et stort og aktivt sogn. Tiltrædelse hurtigst muligt. Din baggrund kan være kordegn suppleret med Folkekirken...

Servicemedarbejder søges til Favrskov Provstikontor

Favrskov Provstiudvalg | Ansøgningsfrist: 21. maj 2021
Vi søger en serviceminded, fleksibel og praktisk anlagt medarbejder. Opgavernes karakter: Servicering ved mødeaktiviteter Klargøring og oprydning Indkøb Rengøring Lettere viceværtopgaver Alt i alt – én der sørger for at huset er funktionsdygtigt og et hyggeligt sted at være. Stillingen er på 8 tim...

Økonomikonsulent - barselsvikariat

FUV Århus | Ansøgningsfrist: 21. maj 2021
Har du lyst til at være med til at styrke den ressourcemæssige og økonomiske del af projektstyringen i et inspirerende vidensmiljø med kollegaer med vidt forskellige baggrunde? Er du økonomifagligt kompetent, har du gode sociale og kommunikative kompetencer, og kan du varetage en tæt dialog og sparr...

2 fuldtids gartner søges til Vejle Kirker og Kirkegårde

VEJLE KIRKER OG KIRKEGÅRDE | Ansøgningsfrist: 21. maj 2021
        Vejle den 3 maj 2021       2 gartner søges til Vejle Kirkegårde                                                                Vi tager afsked med 2 dygtige medarbejdere som går på pension efter mange års tro tjeneste. Og nu søger vi 2 gartner til 2 fuldtidsstillinger på hver 37 timer pr. u...

Organist søges til Grøndalslund kirke i Rødovre kommune

GRØNDALSLUND SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. maj 2021
Da vores organist på orlov har fået fast ansættelse i en anden kirke, søger Grøndalslund Sogns Menighedsråd en dygtig organist til fast stilling i Grøndalslund kirke. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgå...

Organist søges

Sct. Hans Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 24. maj 2021
Sct. Hans sogn i Hjørring Søndre Provsti - Aalborg stift, søger organist Sct. Hans sogn i Hjørring søger en dygtig organist, som kan varetage de opgaver, som vores sogn byder på. Det er blandt andet: Den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger Varet...

Sognepræst i Notmark Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 25. maj 2021
  Stillingen som sognepræst i Notmark Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 15. august 2021. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folk...

Organist, assistent ved Mørkhøj Kirke

MØRKHØJ KIRKE | Ansøgningsfrist: 25. maj 2021
Organistassistent ved Mørkhøj Kirke Gladsaxe Herlev provsti, Helsingør stift Organist søges fra 1. august 2021 Mørkhøj er et moderne sogn med mange spændende aktiviteter og arrangementer. Kirken har tre velklingende kor (spire-, børne- og ungdomskor), som ledes af kirkens fuldtidsorganist, en levend...

Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre (FKiH) søger engageret person, til at varetage en fuldtidsstilling som kombineret mekaniker/gartner.

Hvidovre Kirkegård | Ansøgningsfrist: 25. maj 2021
  FKiH består af Hvidovre og Risbjerg kirkegårde, som tilsammen er begravelsesplads for hele Hvidovre kommune. Der er i alt tilknyttet 17 medarbejdere ved de 2 kirkegårde, og din primære arbejdsplads vil være Hvidovre kirkegård. Din primære arbejdsopgave vil være, at vores maskinpark er serviceret, ...

Organist til Ruds Vedby Kirke, Ringsted-Sorø Provsti, Roskilde Stift

RUDS-VEDBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. maj 2021
Til en stilling på 17 timer om ugen søger vi en organist til Ruds Vedby Kirke med tiltrædelse den 1. august 2021, da vores nuværende organist går på pension. Stillingen varetages i Ruds Vedby Kirke og sognegård.   De primære opgaver vil være: Musikalsk ledsagelse ved alle gudstjenester og kirkelige...

Kirkebogsførende Sognepræst i Jyderup-Holmstrup Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 25. maj 2021
Stillingen som sognepræst i Jyderup-Holmstrup Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunn...

Sognepræst i Tilst-Kasted Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 25. maj 2021
En stilling som sognepræst i Tilst-Kasted Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemands...

Genopslag - Koordinator til Folkekirkens Familiestøtte i Vesthimmerland Provsti

Aalborg Budolfi Provsti | Ansøgningsfrist: 25. maj 2021
  En stilling som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte i Vesthimmerland provsti er ledig til besættelses den 15. august 2021. Stillingen er på 37 timer om ugen. Om Folkekirkens Familiestøtte Formålet med Folkekirkens Familiestøtte er at støtte forældre, der vil sætte fokus på børnenes trivsel i ...

Sognepræst til Ikast-Faurholt Pastorat, Ikast-Brande Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 25. maj 2021
Stillingen som sognepræst i Ikast-Faurholt Pastorat, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. august 2021. Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirke...

Kirkesanger

TORKILSTRUP- LILLEBRÆNDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 31. maj 2021
En stilling som kirkesanger ved Torkilstrup-Lillebrænde Kirker er ledig til besættelse snarest muligt.  Stillingen er på 6 timer pr. uge. Vi søger en kirkesanger med en positiv holdning til kirkens liv, og med lyst til at medvirke i musikgudstjenester, aftengudstjenester, familiegudstjenster m.v. i ...

Kirketjenervikar ved Solbjerg Kirke på Frederiksberg

SOLBJERG KIRKE | Ansøgningsfrist: 31. maj 2021
Vi søger en kirkeligt interesseret medarbejder, der er serviceminded og med gode praktiske evner. Solbjerg Kirke ligger På Howitzvej centralt på Frederiksberg. Vi søger en vikar, der kan træde til på kirketjenerens fridage, ferier og andet fravær. Du vil indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde ...

Sønderholm-Frejlev Pastorat søger en dygtig og engageret kirkesanger

Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. maj 2021
Sønderholm-Frejlev Pastorat, søger pr. 01.08.2021en dygtig og engageret kirkesanger. Stillingen er på 8 timer pr. uge med primær funktion i Sønderholm Kirke. Kirkesangerens primære arbejdsopgave bliver at medvirke ved alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter. Vi tilbyd...

Skolekirkekonsulent og kommunikationsansvarlig

Brønderslev Provsti | Ansøgningsfrist: 31. maj 2021
  Med tiltrædelse den 1. august 2021 søges en læreruddannet eller akademisk uddannet person med undervisnings- og kommunikationserfaring. Stillingen er todelt, idet konsulent for skoletjenesten fylder ca. 2/3 og arbejdet som kommunikationsansvarlig fylder ca. 1/3. Som skolekirkekonsulent har du ansv...

Kirketjener og værtinde m/k

Skivholme, Sjelle, Skjørring Kirke | Ansøgningsfrist: 1. jun. 2021
En stilling som kirketjener ved kirkerne i Skivholme, Sjelle, Skjørring Pastorat er ledig pr. 1. august 2021. I stillingen er afsat tid til værtsfunktion i den fælles sognegård beliggende i Skivholme. Stillingen er på 25 timer pr. uge i gennemsnit. Kirketjeneren skal bl.a. varetage følgende opgaver:...

Kirkegårdsassistent - Har du lyst til at være med til at lede Roskilde Kirkegårde i fremtiden?

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 7. jun. 2021
På Roskilde Kirkegårde er vi i gang med en ændring i organisationen, og vi søger en kirkegårdsassistent og 2 medarbejdende gartnerformænd til tiltrædelse snarest muligt. Roskilde Kirkegårde består af 3 kirkegårde - Østre Kirkegård med kapel, Gråbrødre Kirkegård og Gammel Vor Frue Kirkegård - med i a...

Gartnerformand - Har du lyst til at være med til at lede Roskilde Kirkegårde i fremtiden?

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 7. jun. 2021
På Roskilde Kirkegårde er vi i gang med en ændring i organisationen, og vi søger en kirkegårdsassistent og 2 medarbejdende gartnerformænd til tiltrædelse snarest muligt. Roskilde Kirkegårde består af 3 kirkegårde - Østre Kirkegård med kapel, Gråbrødre Kirkegård og Gammel Vor Frue Kirkegård - med i a...

Organist søges

Hirtshals kirkegård | Ansøgningsfrist: 7. jun. 2021
Stillingen som organist/kirkemusiker ved Hirtshals Sogn er ledig og ønskes besat 1. september 2021 eller efter aftale.Hirtshals Sogn er geografisk placeret i Nordvestvendsyssel med havet både vest og nord for byen. Sognet har 5650 indbyggere, og der er 2 kirker: Hirtshals Kirke fra 1908 og Emmersbæk...

Musikalsk kirke- og kulturmedarbejder (organist) Genopslag

Genner Kirke v/ Anine Kirk Todsen | Ansøgningsfrist: 9. jun. 2021
Til en stilling på 20 timer om ugen søger vi en musikalsk kirke- og kulturmedarbejder i Løjt-Genner Pastorat med tiltrædelse den 1. august 2021, da vores nuværende kirke- og kulturmedarbejder går på pension. Stillingen består af opgaver som kirkemusiker (organist) i Genner Kirke samt kirke- og kultu...

Gartner/gartneriarbejder til Sct. Olai kirkegård

Kirkegårdskontoret | Ansøgningsfrist: 17. jun. 2021
  GARTNER VED Sct. Olai kirkegårdsforvaltning Sct. Olai kirkegårdsforvaltning, søger Gartner til Sct. Olai kirkegård i Kalundborg og omegn til besættelse hurtigst muligt, Så søger du gode arbejdsforhold og gode kollegaer skal du læse videre.  Arbejdet indebærer alle forefaldende opgaver på kirkegård...

Organist/kirkemusiker søges til snarlig ansættelse

NYKER MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2021
  En stilling som organist/kirkemusiker ved Ny Kirke, Bornholm, er fortsat ledig. (Opslået første gang den 3. oktober 2020). Stillingen er på ca. 8 timer pr. uge. Opgaver; spille ved sognets gudstjenester og kirkelige handlinger spille ved kirkens og sognets øvrige arrangementer evt. arrangere to k...