Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkegårds arbejder

RISSKOV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. sep. 2018
KirkegårdsarbejderGartner Risskov KirkegårdRisskov Kirkegård søger gartner ved kirkegården med tiltrædelse d.1-10-2018 eller snarest muligt. Risskov Kirkegård er en by-kirkegård i et stort sogn med over 7000 indbyggere, og kirkegården har udover kirkegårdslederen 3 medarbejdere samt en elev. Vi forv...

Bassanger

Københavns Domkirke Vor Frue Kirke | Ansøgningsfrist: 26. sep. 2018
Bas til Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke. Vor Frue Kantori består af 16 sangere, som medvirker i forskellige konstellationer ved morgenandagter, gudstjenester, musikgudstjenester og andre kirkelige handlinger samt koncerter i Vor Frue Kirke. Koret er delt op i 12 stillinger med fuld tjenes...

Kirketjener til Aabenraa Sogn

ÅBENRÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 26. sep. 2018
En deltidsstilling (19 timer pr. uge) som kirketjener ved i Aabenraa sogn er ledig pr. 1. november 2018. Vi tilbyder et spændende job i samspil med gode kolleger og mange frivillige i et aktivt sogn. Der er gode muligheder for personlig udvikling og for at sætte sit eget præg på arbejdet. Opgaver En...

Medarbejder søges til Linå kirke og kirkegård

Linå Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 26. sep. 2018
Vi søger en ny medarbejder, som kan vikariere for kirkegårdslederen, og du skal derfor kunne skrive og tale korrekt dansk samt beherske pc på brugerniveau. Vi ønsker stillingen besat med en faglært gartner med styr på pleje af grønne kirkegårdsanlæg eller gartneriarbejder. Øvrige grove håndværksfa...

Krematør/chauffør til Fælleskrematoriet i Ringsted

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2018
Den ene af vores krematører/chauffører har valgt at gå på pension, og en anden har valgt nye udfordringer. Derfor søger Fælleskrematoriet to nye medarbejdere. Fælleskrematoriet Roskilde og Lolland-Falster I/S er beliggende i Ringsted, og blev taget i brug i april 2013. Selskabet ejes af 10 menigheds...

Gartner til granpyntning.

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2018
Vi søger en gartner der har rutine/erfaring i grandækning, fra d 15/10 til 15/12-18.Arbejdssteder er Brøndbyøster og Brøndbyvester kirkegårde.Løn ifølge overenskomsten.For yderligere oplysninger, kontakt Stine Raun Arneberg på 36754331...

Gravermedhjælpere

Lyngby-Trustrup-Albøge Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2018
Til Lyngby, Albøge og Trustrup kirker og kirkegårde i Norddjurs Provsti, Århus Stift søges 2 gravermedhjælpere.Stillingerne som gravermedhjælpere er ledige til besættelse snarest muligt. Stillingerne er på 37 timer pr. uge - den ene i perioden 15. marts til 15. december, den anden 1. april til 31. d...

Rengøringsassistent til Fælleskrematoriet i Ringsted

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland-Falster I/S | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2018
Fælleskrematoriet er Danmarks største med omkring 8.000 kremationer årligt. Selskabet ejes af 10 menighedsråd i Roskilde og Lolland-Falster stifter. Der er ansat en leder, og udover lederen består staben af 8 medarbejdere, heraf 1 som rengøringsassistent. Det er selskabets målsætning, at der skal ud...

Skelgårdskirken søger en Daglig leder og kordegn

Skelgårdskirken | Ansøgningsfrist: 28. sep. 2018
Vi har en stilling som Daglig leder og kordegn ledig. Stillingen skal besættes snarest muligt.Stillingen er på 37 timer pr. uge. Daglig leder/kordegn skal varetage følgende opgaver: Daglig ledelse af kirkens ansatte, i samarbejde med menighedsrådets kontaktperson Personregistrering og betjening af...

Organist til Hvidebæk Pastorat

STORE FUGLEDE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2018
Ledig stilling som Organisti St. Fuglede Sogn, Hvidebæk Pastorat, Kalundborg Provsti Stillingen som organist ved St. Fuglede Sogns kirke (Hvidebæk Pastorat) er ledig og opslås hermed og ønskes besat pr. 1. november 2018.Store Fuglede er beliggende i den smukke sjællandske natur omkring Tissø på Fugl...

Juniorklubmedarbejder i Solvang Kirke

Solvang Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2018
Fremtiden skabes af børn Det gør den også i Solvang Sogn, derfor ønsker vi at satse på, at børn fortsat er del af vores kirkes aktiviteter. Uden børn ingen fremtid.Menighedsrådet ønsker at styrke opstarten af en ny klub, hvor målgruppen er børn i alderen 9 til 12 år. Tilbuddet ligger i forlængelse a...

Organist ved Sions Kirke

Sions Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2018
Organist ved Sions Kirke KøbenhavnSions Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har 2 sognepræster, 1 kirke-og kommunikationsmedarbejder, 1 kordegn og 1 ½ kirketjener.Se også http://www.sionskirke.dkSions Kirke er fra 1896,...

Organist søges til Måbjerg og Ellebæk Kirker

ELLEBÆK MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2018
Vores organist har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger Måbjerg og Ellebæk Sogne, Holstebro Provsti, en organist til en stilling på 37 timer/uge til ansættelse 1. december 2018 eller snarest muligt. Hovedopgaven er centreret omkring Ellebæk Kirke.Opgaverne består i atspille til gudstjenester...

Kirkesanger til Lomborg-Rom kirker søges

Lomborg Rom Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2018
Kirkesanger til Lomborg-Rom kirker søges. Lomborg-Rom kirker søger kirkesanger med tiltrædelse 1-10-2018 eller snarest derefter.Stillingen er på 142 timer årligt.Stillingen som kirkesanger omfatter sang ved søndagsgudstjenester og højmesser og er en honorar lønnet stilling.  Menighedsrådet forventer...

Sopran til Kingos Kirke

Kingos-Samuel Sogn | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2018
Sopran søges til Kingos Kirke, København fra 1. oktober eller efter aftale. Vi forventer: - at du har en klassisk trænet stemme og er nodestærk Vi tilbyder: - spændende liturgiske udfordringer, smagfulde motetter, et velsyngende kor (4 sangere) og et hyggeligt og uformelt kormiljø. Der er: Højmesse...

Sognepræst i Skagen pastorat i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Skagen Pastorat (består af sognene Skagen sogn og Hulsig sogn) i Frede-rikshavn provsti i Aalborg Stift er ledig med udgangen af september måned 2018.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Aka-demikerne om afløn...

Sognepræst (kbf) i Vejby-Sejstrup-Jelstrup-Harritslev-Rakkeby pastorat i Hjørring søndre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Vejby-Sejlstrup-Jelstrup-Harritslev-Rakkeby Pastorat i Hjørring søndre provsti i Aalborg Stift er er ledig med udgangen af august måned 2018.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i afta...

Overenskomstansat sognepræst (kbf.) søges til Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat i Lolland-Falsters Stift i en tidsbegrænset stilling.

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
En stilling som overenskomstansat kirkebogsførende sognepræst i Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat, Maribo Domprovsti, Lolland-Falsters Stift er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 og indtil 31. december 2019.Det forventes, at stillingen vil blive slået op som en tjenestemandsstilling...

Sognepræst

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Vojens-Jegerup-Maugstrup Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2018.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte ...

Daglig leder for Vipperød Sogn

Vipperød Menighedsråd (Grandløse-Ågerup-Sdr. Asmindrup) | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
Har du lyst til at bruge dine kompetencer både som leder og sekretær for et sogn i udvikling? Kirkerne i Vipperød søger en dygtig daglig leder til en fuldtidsstilling fra 1. december 2018. Hvem er vi?Vi er et sogn, der udgør tre kirker, hvoraf den ene kirke er under revitalisering.  Vi har har også ...

Sognepræst i Brørup Pastorat i Ribe Stift

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Brørup Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ...

Overenskomstansat sognepræst i Gellerup Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Gellerup Pastorat i Aarhus Stift er ledig.Stillingen er tidsbegrænset til en periode på 4 år.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende pro...

Organist i Vesthimmerland

AARS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
Brænder du for den rytmiske kirkemusik?En nyoprettet stilling (37 timer/uge) ved Aars, Gislum, Haubro og Vognsild kirker ønskes besat snarest muligt.Vi ønsker en dygtig og initiativrig organist, derbrænder for kirkemusikken – primært den rytmiskemed musikken understøtter kirkens liturgi og kirkens f...

Organist til fast stilling på Nordfyn

HÅRSLEV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
Organist til Hårslev og Padesø sogne ledig pr. 1. marts 2019Hårslev/Padesø er et to-sogns pastorat med ugentlige gudstjenester i Hårslev og gudstjenester i Padesø hver anden søndag. Den samlede medarbejderstab består, udover organisten, af 1 præst, 2 gravere, en kirkesanger og 1 gravermedhjælper. Ar...

En stilling som sognepræst i Herstedvester Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
En stilling som sognepræst i Herstedvester Pastorat i Helsingør Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjeneste...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Lindehøj Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
En stillingen som konstitueret overenskomstansat sognepræst i Lindehøj pastorat i Helsingør Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et vikariat, sker for perioden 1. oktober 2018 – 30. september 2019 (begge dage inkl.).  Ansættelse og aflønning sker i henhold til gæ...

Sognepræst (kbf) til Harrevig Pastorat, Salling Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Harrevig Pastorat (Durup-Tøndering-Nautrup-Roslev-Rybjerg-Hjerk-Harre sogne) Salling Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. december 2018.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Der er mulighed for at blive tilknytt...

Har du lyst til at synge - så er kirkesangerstilling ledig

ØLSTYKKE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2018
Har du lyst til at synge, så er en stilling som kirkesanger ved Ølstykke og Udlejre kirker, Ølstykke Sogn, nu ledig 1. november 2018.Stillingen er på 10 timer pr. uge, primært på hverdage, men afløsning for den anden kirkesanger kan efter aftale komme på tale. Mandag er fast fridag. Det må forventes...

Kirke- og kulturmedarbejder

HADERSLEV DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. okt. 2018
 Haderslev Domsogn søger en kirke- og kulturmedarbejder på 37 timer pr. 1. december 2018Sognet er et stort og levende bysogn med 10.409 medlemmer ud af 13.738 indbyggere og omfatter Haderslev Domkirke og Hertug Hans Hospitalskirke. Der er blandt de ansatte et stærkt kollegialt fællesskab og et godt ...

Graver med kirketjeneste

Jordløse-Haastrup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 3. okt. 2018
 Graver med kirketjeneste ved Haastrup KirkeStillingen som graver m/k ved Haastrup Kirke, Haastrup sogn i Faaborg provsti er ledig til besættelse pr. 1. november 2018.Stillingen er på gennemsnitlig 30 timer pr. uge, hvilket svarer til en 80 % stilling.Graveren skal bl.a. udføre følgende opgaver:Vare...

Kirketjener ved Brøndbyøster Kirke.

BRØNDBYØSTER SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2018
Kirketjener ved Brøndbyøster KirkeI Brøndbyøsters idylliske gamle kirke er en stilling som kirketjener ledig til besættelse pr. 1. november 2018.Vi tilbyder en stilling som kirketjener, da en af vores 2 kirketjenere har ønsket at gå på pension. Vi er et velfungerende sogn med et højt aktivitetsnivea...

Organist, kirkemusiker

Glud Kirke | Ansøgningsfrist: 5. okt. 2018
Organist/kirkemusiker Glud sogn og Hjarnø sogn (Glud-Hjarnø Pastorat) søger en organist til Glud Kirke og Hjarnø Kirke.Der flere mulige udgaver af stillingen:Ca. 10 timer = organist til gudstjenester og kirkelige handlinger (og en enkelt sogneeftermiddag eller to )Ca. 15 timer = som ovenfor + børne-...

Erfaren og visionær leder søges til Ovsted, Hylke, Tåning, Voerladegård, Veng og Mesing kirkegårde i Skanderborg Provsti, Aarhus Stift

Skanderborg Provsti | Ansøgningsfrist: 5. okt. 2018
Til nyoprettet stilling ved Ovsted, Hylke, Tåning, Voerladegård, Veng og Mesing kirkegårde søger vi en leder med relevant uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Ansættelse sker ved kirkegårdsbestyrelsen nedsat af de samarbejdende menighedsråd. Se vedtægten for samarbejdet på www.vengmesing.dk. Ti...

Kirkesanger til Egernsund og Kværs Kirker

Egernsund Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 5. okt. 2018
Kirkesangerstillingen ved Egernsund og Kværs kirker er ledig og ønskes besat 1. januar 2019.Stillingen udgør på årlig basis ca. 325 timerI Egernsund har vi gudstjeneste de tre første søndage i måneden og i Kværs kirke hver anden søndag.Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2018Prøvesang og samtale vil...

Organist ved Rorup Kirke

RORUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. okt. 2018
Organist ved Rorup og Glim sogne, Lejre provsti Roskilde Stift.Stillingen som organist ved Rorup og Glim Kirker er ledig og ønskes besat 1. november 2018 eller snarest muligt.Vi søger en dygtig og engageret organist, der har sans for traditionen, men også har lyst til at arbejde med nyere ting. Roru...

Gravermedhjælper

ANDST KIRKEBETJ KASSE | Ansøgningsfrist: 5. okt. 2018
GravermedhjælperEn stilling som gravermedhjælper ved Andst Kirkegaard, Andst Sogn, Vestergyden 16, Andst, er ledig snarest muligt.Stillingen er på ca. 16 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan timetallet variere i op- og nedadgående retning.Gravermedhjælpere...

Gjesing Kirke i Esbjerg søger kirketjener

Gjesing Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 7. okt. 2018
En stilling som kirketjener ved Gjesing Kirke, Gjesing Sogn er ledig pr. 01.12.2018. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: Arbejdsområder i tæt samarbejde med de øvrige ansatteAktiv deltagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter i kirkens...

Skalborg kirke søger ny kirketjener

SKALBORG MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 7. okt. 2018
 SKALBORG KIRKE SØGER NY KIRKETJENER (Arbejdspladsen ligger i Aalborg kommune)Stillingen er på 28 timer pr. uge. Tiltrædelse 1. november 2018 eller snarest derefter. Kerneopgaver • Forberede og medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger• Ansvarlig for at løse praktiske opgaver i forbindelse ...

Sognepræst ved Knudsker Kirke på Bornholm i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2018
En stilling som sognepræst ved Knudsker Kirke på Bornholm i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i F...

Kirkesanger ved Vissenbjerg Kirke

VISSENBJERG KIRKE | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2018
Kirkesanger v. Vissenbjerg kirke pr. 1. november 2018 En stilling som kirkesanger på hverdage og lørdage ved Vissenbjerg kirke er ledig pr. 1. november 2018.Arbejdets omfangStillingen omfatter 210 timer årligt. Oplysninger om Vissenbjerg sogn og kirkeVissenbjerg sogn har 5.747 indbyggere.Kirken har ...

Sognepræst

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Tinglev Pastorat i Haderslev Stift er ledig fra 1. januar 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning a...

Sognemedhjælper i Lindehøj Sogn

Lindehøj Sogn | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2018
Menighedsrådet i Lindehøj Sogn opslår hermed en stilling som sognemedhjælper. Vores sognemedhjælper går på efterløn. Derfor søger vi efter netop dig til at løfte sognets diakonale arbejde ind i fremtiden og videreudvikle det i samarbejde med  sognets menighedsplejeog menighedsrådet. Lindehøj Sogn er...

Konstitution i præstestilling - overenskomstansat sognepræst i Rønne på Bornholm i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2018
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Rønne kirke på Bornholms i Københavns stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er en orlov, sker for perioden fra den 15. januar – 15. september 2019 (begge dage inkl.), men med mulighed for forlængelse. Ansættelse og aflønn...

Sognepræst

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2018
Stillingen som sognepræst i Bredstrup-Pjedsted Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse.Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.Til stillingen hører efter nærmere aftale en særlig forpligtelse til betjening af Sundhedshuset i Fredericia. Stillingen...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Vor Frelser, Sønderbro og Kloster pastorater i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2018
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Vor Frelser, Sønderbro og Kloster pastorater i Aarhus Stift til et projekt "Kirken i midtbyen", som er målrettet i forhold til de 20-40 årige, skal besættes midlertidigt ved konstitution.Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den...

Domkantor ved Ribe Domkirke og organist ved Seem kirke

RIBE DOMKIRKE | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2018
Stillingen som domkantor ved Ribe Domkirke og organist ved Seem Kirke, Ribe Domprovsti, er ledig pr. 1. december 2018. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Ribe Domsogn har 3229 medlemmer af Folkekirken, Seem Sogn 524. Til sognene er knyttet 3 præster, kirketjenere, kordegn, kirkegårdspersonale samt f...

Horbelev og Falkerslev kirke søger organist - Guldborgsund kommune

HORBELEV Kirke | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2018
                                                                   Organist til Horbelev og Falkerslev kirke, Falster Provsti, Lolland-Falster Stift Deltidsstilling med tiltrædelse 1. november 2018 eller senere. Vi søger en engageret, loyal og pligtopfyldende organist og korleder til at arbejde posi...

Vinderød kirkegård søger gartner til tidsbegrænset stilling

VINDERØD KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 12. okt. 2018
Vinderød kirkegård har brug for ekstra arbejdskraft i månederne oktober-December 2018Vi søger en udlært eller tillært gartner/grøn medarbejder der kan hjælpe os igennem vedligeholdelse, grandækning og anlægsopgaver indtil nytår 2018Du skal være stabil og vant til at arbejde ude i alt slags vejr, sam...

Kirkegårdsleder søges til Vorup Sogn

VORUP KIRKEGÅRDSKONTOR | Ansøgningsfrist: 12. okt. 2018
Stillingen er en fuldtids tjenstemandsstilling klassificeret i lønramme 26, med et administrationstillæg på 4.700 kr årligt, i afrundet grundbeløb pr. 31/3-2012.Indplacering sker efter anciennitet.Stillingen ønskes besat fra 1/1-2019.Kirkegårdslederen refererer til Vorup Menighedsråd. Vorup kirkegår...

Organist og korleder på Vestfyn

Gelsted kirke | Ansøgningsfrist: 15. okt. 2018
Organist og korleder på Vestfyn. Fuldtidsstilling som organist og korleder ved Gelsted og Tanderup Kirker, Gelsted/Tanderup Pastorat er ledig december 2018.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver:Spille i pastoratets to kirker, både traditionel og rytmisk musikUnd...

Organist

FLY KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. okt. 2018
En stilling som organist ved Fly og Vridsted Kirker, Fly og Vridsted Sogne er ledig og ønskes besat snarest muligt.Stillingen er på ca. 333 timer pr. år svarende til gennemsnitlig 7 timer pr. uge.Organisten skal varetage følgende opgaver:Spil i forbindelse med gudstjenester og øvrige kirkelige handl...

Kordegn med regnskabserfaring søges til Munkebjerg kirke

MUNKEBJERG KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. okt. 2018
Den ene af vores to dygtige kordegne går nu på pension, og vi kan derfor tilbyde en spændende stilling i et aktivt sogn. Stillingen er på 29 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. december 2018 eller efter aftale. Vi søger en medarbejder til at varetage følgende hovedopgaver:Regnskabsføring, udarbej...

Emdrup Kirke søger ny kirketjener

EMDRUP SOGNS MENIGHEDSR EMDRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 17. okt. 2018
 En stilling som kirketjener ved Emdrup Kirke, Emdrup Sogn er ledig pr. 01-01-2019. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:Praktisk arbejde før, under og efter gudstjenester og andre kirkelige handlinger.Daglig rengøring af kirkens lokaler.Opstilling og klarg...

Leder for frivillige og ansatte medarbejdere

KARLSLUNDE STRANDKIRKE | Ansøgningsfrist: 17. okt. 2018
Stilling på 37 timer ledig - med tiltrædelse hurtigst muligt. Vi søger en ”Leder for frivillige og ansatte medarbejdere” på fuld tid. Du får til opgave at lede, koordinere og udvikle det forgrenede liv af frivillige i Strandkirken samt at varetage den daglige ledelse af kirkens ansatte på vegne af M...

En stilling som organist ved Gjøl Kirke, Jammerbugt Provsti, Aalborg Stift er ledig pr. 1. november 2018 med tiltrædelse snarest herefter.

GJØL MENIGHEDSRÅD/KIRKEGÅRDSDRIFT | Ansøgningsfrist: 17. okt. 2018
Stillingen er på 26 timer ugentlig.Gjøl Kirke er en kirke med mange aktiviteter, og kirken og dens virksomhed og funktion i lokalsamfundet er meget synlig. Det musikalske liv spiller en væsentlig rolle.Et godt samarbejdsklima mellem medarbejdere og menighedsråd, og gode og fleksible forhold er kende...

Musikmedarbejder

SCT LUCAS KIRKEN KORDEGNEKONTOR | Ansøgningsfrist: 18. okt. 2018
Musikmedarbejder i Sct. Lukas kirke, FrederiksbergVi søger en musikmedarbejder, 8 timer ugentligt.Vi har gennem mange år opbygget et godt børnearbejde, hvor babysalmesang og korarbejde yder et værdifuldt bidrag til kirkens liv. Og samtidig giver mange børn og forældre et fællesskab båret af sang.Du ...

Administrativ leder

SKOVLUNDE SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 19. okt. 2018
Skovlunde Sogn søger administrativ leder  Vær med til at åbne døre – og bliv en del af et stærkt team, der brænder for vores lokale kirke. Skovlunde Sogn søger en administrativ leder, der i tæt samarbejde med sognets øvrige medarbejdere, frivillige og menighedsrådet kan være med til at åbne kirken f...

Stilling som organist/kirkemusiker

Gudum kirke og kirkegård | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2018
Stilling som organist/kirkemusiker ved Gudum og Fabjerg kirker, Lemvig provsti, ønskes besat per 1. januar 2019.Vi søger en engageret organist/kirkemusiker, 20 timer/uge, som i samarbejde med kirkernes øvrige medarbejdere skal understøtte kirkernes aktive liv og varetage følgende opgaver:Spille til ...

Sømandspræst søges til Alegciras, Spanien

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 7. nov. 2018
Sømandspræst søges til Algeciras, Spanien Stillingen som sømandspræst ved Den Danske Sømandskirke (International Seamen’s Center) i Algeciras, Spanien er ledig fra 1. januar 2019.Sømandspræsten har til opgave at besøge danske og skandinaviske skibe, og ved samtale og velfærdsarbejde møde de søfarend...