Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Skals Kirke | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2019
Stillingen som graver ved Skals Kirke, Skals Sogn er ledig pr. 1. oktober 2019. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver:  varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger Passe kirkegården og ki...

Korleder til voksenkor søges

Visby-Hassing-Villerslev sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2019
Menighedsrådene i de 5 sogne søger en leder til Hørdum-Skyum kirkekors voksenkor, evt. senere også varetagelse af ungdomskor. Voksenkoret øver én gang ugentlig fra primo september i Kirkecenteret i Koldby. Koret deltager i gudstjenester og koncerter ca. 5 gange om året, samt evt. i et korstævne. I g...

Kirketjener

HELLERUPLUND MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2019
Kirketjener til Helleruplund Kirke Helleruplund Kirke, Gentofte provsti, søger kirketjener til ansættelse på 22 timer/uge fra 1. oktober 2019 eller efter aftale. Som kirketjener kan du forvente følgende arbejdsopgaver: • rengøring og oprydning i kirken og sognegårdens lokaler samt renholdelse af ude...

Gartner

Varde Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2019
  Vi skal sige farvel til en af vores medarbejdere, som efter 25 års ansættelse har valgt at gå på pension. Vi vil derfor gerne sige goddag til en ny gartner pr. 1. oktober 2019. Stillingen er 37 t/uge. Arbejdet består primært af pleje og vedligehold af gravsteder og grønne områder. Vi forventer, at...

Kordegn i Sankt Lukas kirken

SCT LUCAS KIRKEN KORDEGNEKONTOR | Ansøgningsfrist: 21. aug. 2019
Frederiksberg Provsti, Københavns Stift Sankt Lukas kirken søger en uddannet kordegn med tiltrædelse så hurtigt som muligt. Stillingen er på 34 timer om ugen mandag til fredag.   Vi er det mindste sogn på Frederiksberg, men også en meget aktiv kirke. Vi tilbyder en arbejdsplads med mange alsidige op...

Stillingen som graver ved Venslev kirke er ledig pr. 1. sept. 2019

Venslev Kirke | Ansøgningsfrist: 22. aug. 2019
Stillingen er på 24 timer pr. uge Graveren skal varetage følgende opgaver:  Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.  Varetage kirketjenester ved gudstjenester og kirkelige handlinger.  Varetage lettere håndværksmæssige opgaver ved kirke og sognehus   Et vist ...

Sankt Lukas Kirke, Aarhus søger selvledende kirketjener med teknisk snilde og udpræget sans for struktur og organisering af egne opgaver

SCT LUKAS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. aug. 2019
Sankt Lukas Kirke, Aarhus i Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift søger en kirketjener, som får hovedansvaret for den daglige vedligeholdelse og det daglige tilsyn med både sognehus, tilhørende køkken, krypt samt kirkerummet. Måske har du en baggrund som pedel eller vicevært? Du har i hvert fald praktisk ...

Halskov sogn søger kordegn

HALSKOV KIRKE | Ansøgningsfrist: 23. aug. 2019
Kordegn Halskov sogn søger kordegn 37 timer ugentlig pr 1. oktober 2019 med mulighed for 32 timer.   Ansvarlig, serviceminded og selvstændig kordegn søges med tiltrædelse den 1. oktober 2019 efter snarest derefter. Du skal kunne møde mennesker i både vanskelige og glædelige livssituationer med respe...

Torsted Menighedsråd søger servicemedarbejder/rengøringsassistent.

TORSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. aug. 2019
Menighedsrådet søger en ansvarlig og initiativrig servicemedarbejder på 15 timer/uge. En væsentlig del af stillingen vil være rengøring i sognets bygninger. Endvidere servicering ved diverse arrangementer og møder i Sognehuset. Arrangementerne og møderne finder sted såvel aften som weekender. Vi for...

Kirketjener ved Asmild kirke, Viborg

ASMILD KIRKE | Ansøgningsfrist: 23. aug. 2019
En stilling som kirketjener ved Asmild Kirke og Sct. Margrethes Gård i Asmild Sogn i Viborg Domprovsti er ledig pr. 1. september 2019 eller snarest derefter.  Stillingen er på 31 timer pr. uge. Der er ansat to kirketjenere ved Asmild kirke og Sct. Margrethes Gård. Kirketjenerne er i et team med kord...

Korleder til Folkekirken på Vesterbro

Vesterbro Sogn | Ansøgningsfrist: 23. aug. 2019
Korleder til Folkekirken på Vesterbro Har du lyst at arbejde på fuld tid som korleder i vores Børne- og Ungdomskor med ca. 155 sangere i alderen 5-ca. 25 år? Ville du elske at have hovedarbejdsområde med de ældste sangere i ungdoms- og kammerkorene? Og vil du tage medansvar for og arbejde med alle v...

Graver og kirketjener

LØVEL SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. aug. 2019
Stillingen som graver og kirketjener ved Løvel Kirke, Løvel Sogn er ledig pr. 1. november 2019. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger Løbende ...

Allinge Kirke - Kirkesanger pr. 1. oktober eller snarest

ALLINGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 25. aug. 2019
Stilling som kirkesanger ved Allinge Kirke                                  En stilling som kirkesanger ved Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn er ledig pr. 1. oktober 2019/snarest muligt. Stillingen er på 6,5 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Lede sangen ved gudstjenest...

Sognepræst (kbf) Hunstrup-Østerild-Hjardemål pastorat i Thisted provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stillingen som sognepræst i Hunstrup-Østerild-Hjardemål Pastorat i Aalborg Stift er ledig.  Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønnin...

Sognepræst (kbf) i Vejlø Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stillingen som sognepræst i Vejlø Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er til stillingen knyttet forpligtelse svarende til 25 % af stillingen som sognepræst i Sankt Peders Kirke i Næstved i henhold til et af biskop...

Sognepræst i Norddjurs Vestre Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
En stilling som sognepræst i Norddjurs Vestre Pastorat (tidl. Fausing-Auning-Øster Alling-Vester Alling-Ørsted-Rougsø Nord-Vivild-Vejlby-Gjesing-Nørager Pastorat) i Aarhus Stift er ledig. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne ...

Gartner/stedfortræder

HERSTEDVESTER KIRKE | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stedfortræder/Gartner Herstedvester sogns menighedsråd søger en stedfortræder til kirkegårdslederen med erfaring eller uddannelse inden for det grønne område til besættelse den 1. september 2019 eller snarest derefter. Det er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Herstedvester kirkegård består af...

Skårup pastorat i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stillingen som sognepræst i Skårup pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. november 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirke...

Sognepræst i Ulkebøl Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Ulkebøl Pastorat i Haderslev Stift er ledig pr. 1. november 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen vil efter ca. tre år kunne omdannes til en tjenestemandsstilling Ansættelse og aflønning er i...

Sognepræst i Præstebro Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
En stilling som sognepræst i Præstebro Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse. Til stillingen er knyttet en forpligtelse svarende til 25 % af fuldtidsbeskæftigelse til at varetage betjeningen af Gladsaxe-Herlev provsti efter provstens anvisninger.   Stillingen er lønindplaceret i løngrup...

Sognepræst i Sthens Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
En stilling som sognepræst i Sthens Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. oktober 2019.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.   Der vil til...

Sognepræst (kbf) i Boeslunde Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stillingen som sognepræst i Boeslunde Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Den der udnævnes, er forpligtet til at bistå med betjeningen af Sankt Povls Sogn i Korsør – svarende til 25 % af fuldtidsbeskæftigelse i henhol...

Brændekilde-Bellinge pastorat i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
  En stilling som overenskomstansat sognepræst i Brændekilde-Bellinge Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den til 1. november 2019. Stillingen er en 100%-stilling. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Der vil til lønnen kunne ydes ...

Skellerup-Ellinge pastorat i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stillingen som sognepræst i Skellerup-Ellinge pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. november 2019.  Stillingen er en fuldtidsstilling med en bistandsforpligtelse på 35 % efter et af biskoppen fastsat regulativ. Ansøgere kan kontakte biskoppen eller provsten for Kerteminde provsti...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Gellerup Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Gellerup Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den 29. september 2019 til den 12. januar 2020 (begge dage inkl.) med mulighed for forlængelse. Ansættelse og af...

Sognepræst (kbf) i Nykøbing Sj. Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stillingen som sognepræst i Nykøbing Sj., i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatt...

Kirkegårdsmedarbejder

RINGKJØBING KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
                                                        Ringkøbing Kirkegård søger medarbejder. Til Ringkøbing Kirkegård søges en gartner eller gartneriarbejder med tiltrædelse 1 september eller derefter. Vores nye medarbejder vil komme til at indgå i team med 7 gode kollegaer. Dine arbejdsområder v...

Sognepræst (kbf) i Volstrup-Understed-Karup pastorat i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stillingen som sognepræst i Volstrup-Understed-Karup Pastorat i Frederikshavn provsti i Aalborg Stift er ledig med udgangen af oktober måned 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 201...

Gravermedhjælper.

Bjæverskov Kirke | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
En stilling som gravermedhjælper ved Bjæverskov Kirkegård og Sognegård, er ledig pr 1.oktober 2019 og ønskes gerne besat pr. denne dato - ellers senest d. 1/11-2019. Stillingen er på 37 timer pr.uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbej...

Bogense-Nørre Sandager pastorat i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
  Stillingen som sognepræst i Bogense-Nørre Sandager pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. november 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte pr...

Medhjælp til konfirmationsforberedelse i Odder

ODDER SOGNEKIRKES KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Har du lyst til at være en del af et team, der forbereder konfirmander i Odder til konfirmation i 2020. Du skal have lyst til at formidle den kristne grundfortælling, være villig til at indgå i eksistentiel dialog med teenagere. Du behøver ikke have erfaring, da der allerede er en plan for undervisn...

Webredaktør søges til Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stillingsopslag     Webredaktør søges til Københavns Stift Har du viljen og kompetencerne til at udvikle et nyt site for Københavns Stift? Kan du producere indhold til hjemmesiden og kommunikere med både kordegne, kirkesangere og dem på kirkebænkene? Vi søger lige nu en person, der kan skabe et univ...

Barselsvikariat - Sognepræst (OA) søges til Sevel-Herrup-Trandum Pastorat, Holstebro Provsti i Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Konstitution i sognepræstestilling (barselsvikariat) En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sevel-Herrup-Trandum Pastorat, Holstebro Provsti, Viborg Stift, skal besættes midlertidigt ved konstitution. Stillingen er en fuldtidsstilling med en beskæftigelsesgrad på 100 %. Konstitutionen, der e...

Stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC)

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stillingen som stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC) er ledig til besættelse. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100%, hvoraf 60% tilknyttes det tværkulturelle værested ved Kvaglund Kirke i Esbjerg, medens 40% lægges i hele stiftet i samarbejde med stiftets præst...

Ledig stilling som 70% sognepræst (OA) i Sunds Pastorat, Herning Nordre Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Sunds-Haderup-Feldborg-Grove-Simmelkær-Ilskov Pastorat med primær tjeneste i Sunds sogn, Herning Nordre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Der er tale om en stilling med en beskæftigelsesgrad på 70%. Der er mulighed for at bli...

Sognepræst ved Aalholm Kirke i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 26. aug. 2019
  En stilling som sognepræst ved Aalholm kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43...

Korsanger

HELLERUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 27. aug. 2019
Hellerup Kirke, Gentofte Provsti, søger pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter en bas til en ledig stilling i kirkens kor. Den normale arbejdstid er 8 timer ugentlig, og det årlige timeantal for stillingen er sv.t. 150 tjenester. Sangeren er ansat af Hellerup Sogns Menighedsråd, men organisten e...

Organist

Holbøl Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. aug. 2019
Stillingen som organist i Holbøl Kirke, Holbøl sogn er ledig pr. 1. juli 2019 og ønskes besat hurtigst muligt. Vi søger en dygtig, initiativrig og alsidig kirkemusiker, organist, der sammen med præst og nyt menighedsråd vil være med til at tænke kreativt og vil og kan være med til at udvikle og unde...

Kirkesanger ved Blistrup Kirke

BLISTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 29. aug. 2019
Kirkesangeren deltager i alle gudstjenester, kirkelige handlinger samt andagter på plejehjem. Kirkesangeren må være villig til lejlighedsvis at påtage sig andre opgaver i relation til tjenesten. Stillingen er normeret til 8 timer pr. uge. Vi tilbyder: en velfungerende medarbejderstab. et godt arbej...

Kirkesanger søges

GRENSTEN KIRKE | Ansøgningsfrist: 29. aug. 2019
Menighedsrådet for  Øster Velling, Helstrup og Grensten pastorat søger en kirkesanger med tiltrædelse 1. Oktober 2019. Den ugentlige arbejdstid vil være på 6 timer fortrinsvis i Øster Velling og Helstrup kirker. Arbejdsopgaverne er søn-og helligdagstjenester, hverdagstjenester(bisættelser og begrave...

Gravermedhjælper

HELLEVAD KIRKEKASSE HELLEVAD PRÆSTEGÅRD | Ansøgningsfrist: 30. aug. 2019
Gravermedhjælper En stilling som gravermedhjælper ved Hellevad Kirkegård, Hellevad Sogn er ledig til besættelse pr. 1. september eller snarest. Stillingen er på 28 timer pr. uge hele året. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes arbejde op til fuldt...

Genopslag Kordegn

TORUP SOGNS KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 30. aug. 2019
til Torup Sogns Kirkekontor   Menighedsrådet ved Torup Sogn søger en kordegn til Torup Sogns Kirkekontor. Stillingen er en 25 timers stilling fra mandag – fredag.   Stillingen ønskes besat 1. november 2019. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: Personregistrering, kirkeligt og civilt Betjening...

Organist til Hedensted og St. Dalby kirker

HEDENSTED MENIGHEDSRÅDS KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 30. aug. 2019
Kunne du tænke dig at være vores nye organist/kirkemusiker?Hedensted – St. Dalby kirker, Hedensted provsti, Haderslev stift. EN STILLING som organist/kirkemusiker ved vore to kirker i er ledig til besættelse pr. 1. november 2019. Stillingen er på 30 timer/uge. Vi søger en engageret organist/kirkemus...

Kirketjenere søges

ODDER SOGNEKIRKE | Ansøgningsfrist: 30. aug. 2019
Odder Sognekirke søger pr. 1. november 2019 eller snarest derefter to kirketjenere på hver gennemsnitlig 32 timer om ugen.   Kirketjenernes hovedopgaver er i fællesskab:  Kirketjeneste Praktisk kirketjeneste i kirke og kapel ved gudstjenester, kirkelige handlinger, særlige arrangementer, koncerter...

Organist til Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge sogne

Kappel - Langø Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2019
Organist til Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge sogne.   Vi er ét pastorat beliggende i Lollands syd-vestligste område med to menighedsråd. Stillingen andrager samlet 15 timer pr. uge og omfatter tjeneste ved gudstjenester (også på hverdage), kirkelige handlinger, koncerter, møder, arrangementer m.v...

Graver ved Blovstrød Kirke

BLOVSTRØD MENIGHEDSR | Ansøgningsfrist: 31. aug. 2019
Ledig stilling: Graver ved Blovstrød Kirke Stillingen som graver ved Blovstrød Kirke, Allerød Kommune, er ledig pr. 1. september 2019 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Stillingen som graver er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du får mulighed for at strukturere og planlæ...

ORGANIST

Roslev-Rybjerg Kirker | Ansøgningsfrist: 1. sep. 2019
En stilling som uddannet organist ved Roslev-Rybjerg, Hjerk og Harre kirker er ledig.Der er i forbindelse med ferier og fri-weekend geografisk fleksibilitet ved Durup-Tøndering-Nautrup kirker i Harrevig Pastorat, Viborg Stift. Stillingen er ledig pr. 1 november 2019 eller snarest herefter.Stillingen...

En stilling som organist ved Blovstrød Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt.

BLOVSTRØD MENIGHEDSR | Ansøgningsfrist: 1. sep. 2019
En stilling som organist ved Blovstrød Kirke er ledig med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er en deltidsstilling med en beskæftigelsesgrad på 75%. Organisten vil skulle varetage følgende opgaver: • orgelspil ved alle højmesser og kirkelige handlinger • bistand til kirkens spire-, børne- og vok...

Sognesekretær/kordegn til Lystrup og Elev kirker, Aarhus Nordre Provsti

LYSTRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 1. sep. 2019
Sognesekretær/kordegn til Lystrup og Elev kirker, Aarhus Nordre Provsti Vi søger en medarbejder der i et tæt samarbejde med præster og menighedsråd skal varetage de mange forskellige typer af kirkelige- og administrative opgaver ved Lystrup og Elev kirker. Du skal betjene kirkekontoret i Lystrup og ...

Kommunikationsmedarbejder til Skanderborg Sogn – Aarhus Stift

SKANDERBORG SOGN | Ansøgningsfrist: 1. sep. 2019
I Skanderborg Sogn søger vi en kommunikations-/administrativ medarbejder til en nyoprettet stilling. Stillingen er på 25 timer ugentlig i gennemsnit. Skanderborg Sogn er et stort sogn med et højt aktivitetsniveau – det gælder både de kirkelige handlinger og de mange forskellige aktiviteter, som sogn...

Kirkesanger

Faurholt Kirke | Ansøgningsfrist: 2. sep. 2019
Ved Faurholt Kirke er der ansat to kirkesangere, som deler en deltidsstilling. Den ene kirkesanger har opsagt sin stilling pr. 1. august. Denne stilling er derfor ledig og ønskes besat pr. 1. september eller snarest derefter. Stillingen er på 3 timer ugentligt i gennemsnit. Vi søger en god og stabil...

Graver ved Gørding Kirke

Gørding Kirke/Kirkegårdskontor | Ansøgningsfrist: 5. sep. 2019
Graver ved Gørding Kirke   Fuldtidsstilling som graver ved Gørding Kirke, Gørding Sogn.   Gørding Kirke, den store, flotte kirkegård og præstegårdshave ligger smukt ned til Holsted Å. I Gørding Kirke leves der et aktivt kirkeliv og der er en stor, engageret menighed med mange brugere af både kirke o...

Organist

RISSKOV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 6. sep. 2019
Organist søges til Risskov Kirke En fuldtidsstilling som organist ved Risskov Kirke er ledig til besættelse 1.oktober eller snarest herefter.   Om Risskov Sogn og Kirke: Risskov er en forstad til Århus. Indbyggertallet ligger på omkring 7200, heraf ca. 5800 folkekirkemedlemmer, og sognet vil vokse i...

Kirkemedarbejder

Græse kirke | Ansøgningsfrist: 6. sep. 2019
Kirkemedarbejder med sekretæropgaver  Til Græse og Sigerslevvester sogne nord for Frederikssund søges en kirke- / kulturmedarbejder med sekretæropgaver. Ansættelsen er på 15 - 20 timer ugentligt. Tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om en nyoprettet stilling  Vi er en kirke i udvikling og menighe...

Konstitueret sognepræst i Hobro Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
En stilling som sognepræst i Hobro Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Til stillingen er knyttet forpligtelse til at betjene Arresthuset i Hobro. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den 5. oktober 2019 til den 25. januar 2020 (begge dage in...

Gravermedhjælper

Tveje Merløse | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
  Tveje Merløse kirkegård søger                                                                 Gravermedhjælper   Gravermedhjælper søges til fuldtidsstilling 37 timer pr. uge, tiltrædelse 01-10-2019 eller snarest herefter. Primært arbejdssted Tveje Merløse kirkegård, derudover arbejde på øvrige ki...

Sognepræst til Humble-Lindelse, Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
  En stilling som overenskomstansat sognepræst i Humble-Lindelse Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse ved konstitution fra den 1. december 2019. Stillingen er en 100%-stilling. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Ansættelse og aflønning sker i...

Genopslag - Barselsvikariat i Romdrup-Klarup pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Romdrup-Klarup Pastorat i Aalborg østre provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker i perioden fra den 1. august 2019 og med den 19. december 2019 (begge dage in...

Sognepræst søges til Skals Pastorat, Viborg Østre Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
Stillingen som sognepræst i Skals Pastorat, Viborg Østre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. december 2019. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe...

Overenskomstansat sognepræst i Vorgod Pastorat

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
Stillingen som deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Vorgod Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse. Vorgod Pastorat udgør Vorgod og Fjelstervang sogne. Stillingen er lokalfinansieret. Aflønning vil ske med en beskæftigelsesgrad på 25 % af fuldtidsbeskæftigelse. Ansættelse og afløn...

Konstitueret sognepræst i Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup-Kvislemark-Fyrendal-Førslev Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
En stilling som sognepræst i Hårslev-Ting Jellinge-Krummerup-Kvislemark-Fyrendal-Førslev Pastorat i Roskilde Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens tjenestefritagelse, sker fra 1. august 2019 til og med den 30. juni 2020 (begge dage inkl.)...

Sognepræst ved Davids Kirke i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
En stilling som sognepræst ved Davids Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Beder og Malling pastorater i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Beder og Malling pastorater i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den 27. oktober 2019 til den 16. februar 2020 (begge dage inkl.) med mulighed for forlængelse. Ansætte...

Sognepræst 50% til Kerteminde-Drigstrup, Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Kerteminde-Drigstrup Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2019. Stillingen er en 50%-stilling. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Der vil til lønnen kunne ydes en til ...

Sognepræst i Næstved Sankt Jørgens Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
Stillingen som sognepræst i Næstved Skt. Jørgens Pastorat i Roskilde Stift er ledig.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. mart...

Kirkekorsanger sopran Bolbro kirke

BOLBRO KIRKE | Ansøgningsfrist: 9. sep. 2019
Bolbro Kirke i Odense søger en dygtig sopran med klassisk skolet stemme. Jobbet består i at synge til højmesse på søn- og helligdage samt to musikgudstjenester om året. Der er korprøve inden højmessen. Kirkens kor består af 6 kirkekorsangere. Det er et ligestemmigt kor fordelt på 1. sopran, 2. sopra...

Kirkesanger

Kirke/kirkegård | Ansøgningsfrist: 12. sep. 2019
En stilling som Kirkesanger ved Nordborg Kirke, Nordborg Sogn er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er på 20 timer gennemsnitligt pr. uge. Skulle rette ansøger til kirkesangerstillingen ikke ønske administrative opgaver, vil menighedsrådet overveje at finde anden løsning på disse. Frava...

Ufaglært eller faglært gartner til barselsvikariat på Skanderborg kirkegårde

SKANDERBORG SLOTSKIRKE | Ansøgningsfrist: 15. sep. 2019
Vi søger en stabil medarbejder til Skanderup kirkegård til et barselsvikariat. Ansættelse sker fra 16. september 2019 eller snarest derefter og vikariatet løber til 31.12.2020. Stillingen er som ufaglært/faglært gartner ved Skanderborg kirkegårde. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Arbejdet er fysisk...

Sekretær og sognemedhjælper

DOLLERUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 15. sep. 2019
En stilling som sekretær og sognemedhjælper ved Dollerup og Hald Ege Kirker, Dollerup Sogn er ledig pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Stillingen er på 19 timer pr. uge, hvoraf de 12 timer er som sekretær og de 7 timer som sogne-medhjælper. Du skal varetage følgende opgaver: Konfirmandunde...

Brande Kirkes menighedsråd søger kordegn

Brande Kirkegårde | Ansøgningsfrist: 15. sep. 2019
Stillingen er en fuldtidsstilling og ledig fra 1. november 2019. Der er følgende arbejdsopgaver tilknyttet stillingen: Betjening af borgere i kirkekontorets åbningstid Kontoret har åbent mandag – fredag fra kl. 9 – 12.30 samt torsdag fra kl. 15 – 18. Personregistrering Regnskabsføring for 4 kirk...

Regnskabsmedarbejder til Hørsholm Kirkegårds- og regnskabskontor

HØRSHOLM KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 16. sep. 2019
Regnskabsmedarbejder til Hørsholm kirkegårds– og regnskabskontor Vi søger en deltidsmedarbejder til vores kontor, som ligger inde på Hørsholm kirkegård. Et nyt moderne kontor i smukke grønne omgivelser. Du skal primært arbejde med regnskaber, budgetter, bogføring og lønbehandling. Ydermere vil der v...

Graver

Kølkær Kirke | Ansøgningsfrist: 18. sep. 2019
Ved Kølkær Kirke, Kølkær sogn, Herning Søndre Provsti er stillingen som graver ledig, da vores nuværende graver ønsker at gå på pension pr. 1. oktober 2019. Vi forventer en engageret medarbejder, der ønsker et godt og inspirerende arbejdsfællesskab med kirkens øvrige ansatte. Kirkegården er meget ve...

Korsanger - sopran søges til Holte kirke

NY HOLTE SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 24. sep. 2019
Korsanger (sopran)  Holte Kirke, Rudersdal Provsti, søger en sopran til en ledig stilling i kirkens kor. Tiltrædelse snarest. Som korsanger deltager man i højmesser på søn- og helligdage. Heraf kan 4-5 gudstjenester årligt være placeret på eftermiddage eller om aftenen. Koret synger motet hver sønda...

Korleder til nyt drenge- og mandskor ved Frederiksborg Slotskirke i Hillerød

FRBORG SLOTSSOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2019
Korleder søges til oprettelse af nyt drenge- og mandskor ved Frederiksborg Slotskirke, Hillerød. Vi søger en kvalificeret og entusiastisk korleder, som med et vokalt baseret udgangspunkt har lyst, energi og evne for at oprette og udvikle et nyt drenge- og mandskor.   Stillingsindhold I stillingen in...

Kirketjener til Sønderho Kirke Fanø

Nordby-Sønderho Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 3. okt. 2019
Vi søger en kirketjener (14t/uge), som brænder for at gøre kirken til et godt sted at være. Sønderho kirke er en smuk gammel kirke, der danner en flot ramme om sognets gudstjenester, bryllupper, begravelser og koncerter. Vi søger en person der vil være medvirkende til at alle kirkens brugere får et ...

Bliv sanger i Sct. Mortens Kantori, Randers

SCT MORTENS SOGNS MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 7. okt. 2019
Vi søger nye sangere på alle stemmer. Sct. Mortens Kantori er gudstjenestekoret i Sct. Mortens Kirke. Det er et meget velsyngende klassisk kor af sangere i alderen 16-30 år. Koret har et højt ambitionsniveau, og lærer mange nye korsatser i løbet af en sæson. Komponisten Christian Præstholm er meddir...

Organist til Jerne Kirke

Jerne Kirkekontor | Ansøgningsfrist: 14. okt. 2019
Menighedsrådet ved Jerne Kirke søger en organist, som skal varetage følgende opgaver: medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger medvirken ved ugentlige sogneeftermiddage medvirken ved konfirmandforberedelse og ninikonfirmandundervisning. Stillingen er en deltidsstilling med en arbejstidsbr...