Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

En stilling som præstesekretær ved Brede Pastorat er ledig til besættelse snarest muligt.

BREDE SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2019
Stillingen er på 8 timer gennemsnitligt pr. uge. Brede Pastorat består af syv kirker: Brede, Ballum, Hjerpsted, Sønder Skast, Randerup, Visby og Emmerlev kirker. Pastoratet har ca. 3500 indbyggere. Der er 2 præster ansat ved Brede Pastorat. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: Kirkebogsføring (...

Kirkesanger ved Vestermarie og Nylars kirker

VESTERMARIE KIRKEKASSE V/SVEND AAGE KRISTOFFERSEN | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2019
En stilling som kirkesanger ved Vestermarie og Nylars Kirker er ledig pr. 1. november 2019.   Stillingen er på 12 timer pr. uge.   Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Lede sangen ved gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige af kirkens arrangementer, hvor det er relevant. Bede indgang...

Kirkesanger

Grindsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2019
Kan du synge rent? Kan du synge igennem? Kan du holde melodien, når du synger sammen med andre?, og har du mod på at synge både gammelt og nyt? Så kan du måske være vores nye kirkesanger. Stillingen er til besættelse 1. november 2019 eller efter aftale og er på ca. 6 timer pr. uge fordelt på søn– og...

Korsanger BAS ved Skt. Markus kirke, Aarhus

SCT MARKUS KIRKE V/E LUND SØRENSEN | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2019
Kirkens dygtige kor søger en ny bassanger. Koret tæller 8 sangere. Korerfaring og nodekendskab forventes. Fast grundløn, hverdagstjenester aflønnes separat....

Grene Sogn søger ny kirketjener

GRENE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 23. okt. 2019
Da vores nuværende kirketjener har valgt at opsige sin stilling, søger vi en afløser med tiltrædelse 1.12.2019. Stillingen er en fuldtidsstilling og indebærer forskellige arbejdsopgaver, som foregår i et teamsamarbejde med de øvrige kirkelige medarbejdere. Stillingens opgaver er: Aktiv deltagelse v...

Alt søges til Vor Frue Kantori

Københavns Domkirke Vor Frue Kirke | Ansøgningsfrist: 23. okt. 2019
Vor Frue Kirke – Københavns Domkirke Alt søges til Vor Frue Kantori Med ansættelse pr. 1. december 2019 eller efter aftale. Stillingen omfatter efter skemalagt plan: 3 ugentlige, radiotransmitterede morgenandagter, højmesser, gudstjeneste søndag kl. 17, nadvergudstjeneste fredag kl. 11, vespere, ...

Kirke- og kulturmedarbejder til Paarup Sogn

PAARUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 24. okt. 2019
Paarup Menighedsråd søger en kirke- og kulturmedarbejder på fuld tid fra den 1. januar 2020. Stillingen er nyoprettet. I Paarup sogn er der cirka 11.000 indbyggere. Af disse er cirka 9.000 medlemmer af folkekirken svarende til en medlemsandel på 83 %. Hertil kommer et betydeligt antal sognebåndsløse...

Organist

TORKILSTRUP- LILLEBRÆNDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 24. okt. 2019
En stilling som organist ved Torkilstrup og Lillebrænde Kirker, Torkilstrup-Lillebrænde Sogne er ledig pr. 1. november 2019. Stillingen er på 8 timer pr. uge.  Organisten skal varetage følgende opgaver:  medvirke på orgel ved gudstenester, aktiviter og kirkelige handlinger i begge kirker Vi forven...

Thisted Provsti søger organist

Hundborg-Jannerup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 24. okt. 2019
  Organist søges 5-stjerne-pastoratet ⭐ Hundborg ⭐ Jannerup ⭐ Vang ⭐ Vorupør ⭐ Vester Vandet, Thisted Provsti, Aalborg Stift, søger en ny organist/kirkemusikerfra 1. november 2019 eller efter aftale. I 5-stjerne-pastoratet er der 5 kirker, 4 menighedsråd og 2 præster.De 5 sogne er beliggende i et v...

Organistassistent 50% søges til Rødovre Kirke

RØDOVRE SOGNEHUS | Ansøgningsfrist: 25. okt. 2019
Rødovre Kirke søger en 50%-organistassistent pr.1. November 2019 eller snarest derefter.   Stillingen er på 962 timer pr. år, svarende til gennemsnitlig 19. timer pr. uge. Organistassistenten står for musikledsagelsen til gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter 5 uger i løbet af som...

Erfaren kirketjener søges ved Hørsholm Kirke

HØRSHOLM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. okt. 2019
En stilling som erfaren kirketjener ved Hørsholm Kirke og Sognegård er ledig fra den 1. december 2019 eller snarest derefter. Adressen er Barakstien 2, 2970 Hørsholm. Hørsholm sogn er på knap 10.000 medlemmer. Der er normeret tre præster, to organister, to kirketjenere på fuld tid samt én på halv ti...

Kirkesanger ved Vester Bjerregrav Kirke

BJERREGRAV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 27. okt. 2019
En stilling som kirkesanger er ledig til besættelse pr. 1. november 2019 eller snarest derefter. Stillingen er på ca. 130 timer pr. år. Stillingen indebærer sang i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handling. Der kan forekomme afløsning ved Hersom og Klejtrup Kirker ifm. sygdom og feri...

Gartneriarbejder

Egtved Kirke | Ansøgningsfrist: 27. okt. 2019
En stilling som gartneriarbejder ved Egtved Kirke er ledig til besættelse pr. 1. december 2019. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med varierende opgaver, herunder: Renholdelse og pleje af gravsteder og fællesarealer Anlæggelse af gravsteder Renholdelse af kirken og øvrige bygninger Medvirken ved gud...

Organist

Ulstrupbro, V. Velling, Sdr. Vinge Pastorat | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
Organist ved Ulstrupbro, Vester Velling og Sdr. Vinge Kirker i Favrskov Provsti, Århus Stift Vi søger en organist til ansættelse 1. december 2019 eller snarest muligt.Organistens tjenestesteder bliver Ulstrupbro, Vester Velling og Sdr. Vinge Pastorat med gensidig vikarforpligtelse for organisten i n...

Kirkesanger

BRAMDRUP SOGN | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
Bramdrup Kirke søger kirkesanger 1. november ellers snarest derefter.   Opgaverne omfatter medvirken som kirkesanger ved Gudstjenester på søn- og helligdage og ved begravelser/bisættelser samt ved vielser. Du skal have en god sangstemme, lede salmesangen og bede ind- og udgangsbøn. Bramdrup Sogn er ...

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Egebæksvang Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Egebæksvang Pastorat i Helsingør Stift er ledig pr. 1. januar 2020.   Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse.   Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten...

Stilling som Kirkesanger v/Sdr. Dalby Kirke

Sdr Dalby og Tureby kirker | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
Kirkesanger søges til  Sdr. Dalby Kirke i Tryggevælde Provsti.   Stillingen som Kirkesanger ved Sdr. Dalby Kirke er ledig og ønskes besat Pr. 1. november 2019 med en prøvetid på 3 mdr. Stillingen er normeret til 312 timer årligt, svarende til 6 timer ugentligt. Stillingen kan evt. deles mellem 2 per...

Kirke- og kulturmedarbejder med fokus på børn og konfirmander

BUDDINGE SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
Kirke- og kulturmedarbejder med fokus på børn og konfirmander Søges til Buddinge kirke, Gladsaxe kommune Vi ønsker en kirke- og kulturmedarbejder som: Har passion for og erfaring med at formidle kirkens budskab for børn og konfirmander Har lyst til at være drivkraft i sociale aktiviteter for målgru...

GENOPSLAG - Kirkebogsførende sognepræst til Nykøbing F. Sogn

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
En stilling som sognepræst (kbf) til Klosterkirken i Nykøbing F. Pastorat, Falster Provsti, Lolland-Falsters Stift er ledig til besættelse per 1. januar 2020. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes...

Sognepræst i Helligånds Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
En stilling som sognepræst i Helligånds Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsa...

Konstitueret sognepræst i Vejby-Sejlstrup-Jelstrup-Harritslev-Rakkeby Pastorat i Hjørring søndre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Vejby-Sejlstrup-Jelstrup-Harritslev-Rakkeby Pastorat i Hjørring søndre provsti i Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen der er begrundet i sognepræstens barselsorlov, sker i perioden fra den 1. december 2019 og med den...

Sognepræst (kbf) i Horne-Asdal pastorat i Hjørring nordre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
Stillingen som sognepræst i Horne-Asdal Pastorat i Hjørring nordre provsti i Aalborg Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Aka-demikerne om...

Sognepræst til Gudme-Brudager-Gudbjerg pastorat, Fyens stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
  Stillingen som sognepræst i Gudme-Brudager-Gudbjerg pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 01.01.2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster...

Sognepræst i Faxe-Roholte Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
Stillingen som sognepræst i Faxe-Roholte Pastorat i Roskilde Stift er ledig fra den 1. december 2019. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbel...

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Hornbæk Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Hornbæk Pastorat i Helsingør Stift er ledig pr. 1. januar 2020.   Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse.   Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med...

Kirketjener til en af Danmarks store kirker

Grundtvigs Kirke | Ansøgningsfrist: 28. okt. 2019
Vil du være med i et kollegialt fællesskab omkring en levende kirke og arkitektonisk ikon i København? ”Arbejdet som kirketjener er noget helt særligt. Du har med alle typer mennesker i forskellige livssituationer at gøre – fra barnedåb til begravelser. Det kræver en god menneskelig og psykologisk ...

Kirketjener - Vor Frue sogn - Købehavns domkirke

Københavns Domkirke Vor Frue Kirke | Ansøgningsfrist: 29. okt. 2019
En stilling som fuldtidsansat kirketjener ved Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke er ledig til besættelse snarest muligt. Vi søger en kirketjener, der med hjertet på rette sted vil indgå i et velfungerende kirketjenerteam med mangeartede kirketjeneropgaver. Den rette ansøger • er villig til at i...

Servicemedarbejder til Vadum Sognegård

VADUM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 30. okt. 2019
Arbejdet vil bestå i: daglig rengøring sørge for indkøb opstilling af borde / stole til arrangementer, herunder mindesammenkomster, samt bestille og servere forplejning hvis det ønskes holde udenoms arealerne Som person er du serviceminded, frisk på at løse forekommende opgaver og god til selvstæn...

Organist søges

Ørum, Daugård, Urlev Sogne | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2019
Organist søges! Ved Ørum, Daugård og Urlev kirker er en organiststilling ledig til besættelse 1. januar 2020. Kirkerne er beliggende i tre landsogne, der er samlet under ét menighedsråd og en sognepræst.   Organisten skal varetage følgende opgaver: Spille ved gudstjenester/dobbeltgudstjenester, heru...

Organistassistent

ANSGAR KIRKE | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2019
Stillingsopslag: Organistassistent  Ansgarkirken, København NV, Mågevej 33 Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse Stillingsstørrelse: 10 timer Ansøgningsfrist: 31. oktober 2019 kl.12.00 Ansættelse pr. 1. januar 2020   Organistassistent søges til stilling ved Ansgarkirken i København NV   Still...

Kirketjener til Astrup, Tulstrup og Hvilsted kirker, Aarhus Søndre Provsti

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2019
Kirketjener til Astrup, Tulstrup og Hvilsted kirker, Aarhus Søndre Provsti Vi søger en kirketjener til Astrup, Tulstrup og Hvilsted kirker. Du bliver primært kirketjener ved Astrup kirke. Har interesse for kirken, gode samarbejdsevner, fleksibel omkring arbejdstiden, kan du tilrettelægge dit arbejde...

Tenor

HELLERUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2019
Hellerup Kirke, Gentofte Provsti, søger pr. 1. november en tenor til en ledig stilling i kirkens kor. Den normale arbejdstid er 8 timer ugentlig, og det årlige timeantal er sv.t. 150 tjenester. Sangeren er ansat af Hellerup Sogns menighedsråd, men organisten er den direkte foresatte. Sangeren er for...

Gravermedhjælper søges

ASFERG KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2019
Gravermedhjælper søges til Asferg kirke. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Foruden Asferg kirkegård omfatter stillingen også pasning af Lem kirkegård. Arbejdet består i vedligeholdelse af kirkegårdene, hækklipning m.m. i samarbejde med graveren. Afløsning i kirkerne ved kirkelige handlinger u...

Rosenvængets sogn, Københavns Kommune søger en kordegn snarest muligt

LUTHER KIRKEN | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2019
Stillingen er på 30 timer pr. uge. Stillingen omfatter primært følgende opgaver: Personregistrering. Betjening af sognets borgere på kirkekontoret. Intern koordinering og kommunikation Indkøb, håndværkerkontakt og udlejning af lokaler Opdatering af hjemmeside og Facebook, annoncering i lokalavis, u...

Kirketjener ved Ørum, Viskum, Vejrum Kirker

Ørum-Viskum-Vejrum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2019
En stilling som kirketjener er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020. Stillingen kan evt. deles mellem to personer. Stillingen er på ca. 63 timer pr. år. Stillingen indebærer kirketjenerfunktion i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Vi søger en person, der vil være medvirk...

Kordegn ved Kristrup Kirke

Kirkekontor Randers Syd | Ansøgningsfrist: 1. nov. 2019
En stilling som kordegn ved  Kristrup Kirke,  Kristrup Sogn er ledig pr. 01-01-2020. Stillingen er på  28 timer pr. uge.   Kordegnen skal varetage følgende opgaver. Daglig administration herunder:   Personregistrering Kirkelige handlinger med sangerfunktion IT- ansvarlig og ansvarlig for indkøb og ...

Orgist til Greve Sogn søges

GREVE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. nov. 2019
Organist til Greve Sogn søges. En stilling på fuld tid (37/37) som organist ved Greve Sogns to kirker er ledig til besættelse pr. 1. Januar 2020. Der bor godt 10.000 mennesker i sognet – dels i Greve Landsby med middelalderkirken og stor moderne anlagt kirkegård og dels i og omkring Greve Midtby ved...

FarsøKoret søger ny korleder.

Farsø Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. nov. 2019
FarsøKoret søger en ny korleder pr. 1. januar 2020. Koret som er tilknyttet Farsø Kirke, er et 13 år gammelt amatørkor med ca. 35 glade sangere. Koret mødes en gang ugentligt, tirsdage kl. 17,00 - 18,30 og øver i Farsø sognegård. Repertoiret har indtil videre været rytmiske sange, nyere salmer, gosp...

Organist til Mårslet kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift

MÅRSLET KIRKE | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
Organist til Mårslet kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift Vi søger en dygtig organist der vil være med til at skabe et godt musikliv i Mårslet sogn Stillingen er deltidsstilling på 20 timer pr. uge i gennemsnit. Tiltrædelse 1. december 2019 eller snarest muligt. Os som kirke: Mårslet ligger natu...

Bygningskonsulent i Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
BYGNINGSKONSULENT I VIBORG STIFT Stillingen som bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. i Viborg Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2020. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 3 år. Bygningskonsulenten skal være uddannet arkitekt MAA eller have en tilsvarende godkendt uden...

Personalekonsulent i Assens, Middelfart og Midtfyn provstier, Fyens Stift

ASSENS PROVSTI | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
Personalekonsulent til nyoprettet stilling i Assens, Middelfart og Midtfyn provstier, Fyens Stift   Til en nyoprettet stilling søger vi en personalekonsulent med høj faglighed inden for personalejura- og HR-området – gerne med erfaring fra det offentlige og det folkekirkelige ansættelsesområde. Er d...

Sognepræst i Burkal-Bylderup Pastorat i Haderslev Stift søges

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
Stillingen som sognepræst i Burkal-Bylderup Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 1. januar 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i...

Overenskomstansat sognepræst i Hals pastorat (50%) i Aalborg nordre provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst, kvote 50% af fuldtidsbeskæftigelse, i Hals Pastorat (består af sognene Hals sogn og Hou sogn) i Aalborg nordre provsti i Aalborg Stift er ledig. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokoll...

Sognepræst til Thyholm Pastorat (Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø-Søndbjerg-Odby sogne), Struer Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
Stillingen som sognepræst i Thyholm Pastorat (Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø-Søndbjerg-Odby sogne), Struer Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter. Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflø...

Organist

MAUGSTRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
En stilling som organist ved Maugstrup Kirke i Haderslev Stift er ledig pr. 1. januar 2020. Stillingen er på 11 timer pr. uge. Maugstrup Kirke er en gammel smuk middelalderkirke, der ligger nordvest for Haderslev. Menighedsrådet i Maugstrup søger en dygtig organist, der kan bidrage aktivt til kirkel...

Kirkegårdskonsulent i Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
KIRKEGÅRDSKONSULENT I VIBORG STIFT Stillingen som kirkegårdskonsulent i Viborg Stift opslås herved til besættelse pr. 1. januar 2020. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 3 år. Kirkegårdskonsulenten skal være uddannet landskabsarkitekt fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Vet...

Sognepræst i Frederiksborg Slotsogns Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
En stilling som sognepræst i Frederiksborg Slotsogns Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse.   Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademik...

Sognepræst i Vor Frelser Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
Stillingen som sognepræst i Vor Frelser Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 1. februar 2020. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Fo...

Kirke- og kulturmedarbejder til Mårslet kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift

MÅRSLET KIRKE | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
Kirke- og kulturmedarbejder til Mårslet kirke, Aarhus Sdr. Provsti, Aarhus Stift Til en nyoprettet stilling søger vi en medarbejder der kan varetage kristendomsundervisning og kommunikationsopgaver samt andre administrative opgaver.   Vi søger en dedikeret medarbejder til en spændende og alsidig sti...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Ledøje-Smørum Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Ledøje-Smørum Pastorat i Helsingør Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.   Konstitutionen er begrundet i sognepræstens tjenestefrihed i forbindelse med udsendelse som feltpræst, sker for perioden 15. januar 2020 - 15. oktober 2020 (begge da...

Ledende kirkemusiker søges til Kirken i Hinnerup

Kirken i Hinnerup | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
Kirken i Hinnerup er præget af stor aktivitet, rummelighed, innovation, tværfaglighed og fællesskab om opgavernes løsning. Menighedsrådet sætter rammerne for kirkens aktiviteter, mens de ansatte har stor frihed til at udfylde dem. En af sognepræsterne er daglig leder. Derudover er der en kontorleder...

Sognepræst i Valby Søndre Pastorat (75%) og som sognepræst i Timotheus (25%) Kirke i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
En stilling som sognepræst i Valby Søndre Pastorat (75%) og som sognepræst i Timotheus Kirke (25%) i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne yde...

Kirkesanger og Kirke- og Kulturmedarbejder

Sct. Hans Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 4. nov. 2019
  Kirkesanger og Kirke- og Kulturmedarbejder (kirkemusiker - sognemedhjælper) søges pr. 1. januar 2020   Sct. Hans Sogns menighedsråd, Hjørring Søndre Provsti, Aalborg Stift søger en kombineret kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder i en nyoprettet stilling. Vi søger en aktiv, kreativ og musikal...

Bassanger til Humlebæk Kirke

Humlebæk Kirke | Ansøgningsfrist: 5. nov. 2019
Kirkesanger (bas) søges til Humlebæk Kirke. Det er et krav at du kan læse noder i passende omfang. Der er 4 sangere ansat ved kirken. Sangerne medvirker til: Alle højmesser/helligdage Til fordeling mellem sangerne dækkes yderligere tjenester Koret synger motet hver søndag og går foran i salme san...

Udviklingskonsulent til nyoprettet sekretariat i Folkekirken i Aarhus

ÅRHUS NORDRE PROVSTI | Ansøgningsfrist: 6. nov. 2019
Udviklingskonsulent til nyoprettet sekretariat i Folkekirken i Aarhus med fokus på det sociale arbejde. Folkekirken i Aarhus ønsker at medvirke aktivt i det sociale arbejde i Aarhus. Vi søger derfor en udviklingskonsulent, der kan etablere netværk mellem folkekirkens sogne, civilsamfundsorganisation...

Kirkesanger ved Sønder Starup Kirke

Starup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 8. nov. 2019
Da vores kirkesanger har valgt at gå på pension, søger vi en ny kirkesanger. Stillingen er ledig til besættelse 1. december 2019. Stillingen er på 364 timer årligt - eller 7 timer pr. uge Opgaven i stillingen er at lede menigheden i sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Vi søger: en god o...

Organist ved Hatting kirke

Hatting Kirke | Ansøgningsfrist: 8. nov. 2019
Organist ved Hatting kirke   Stillingen som organist ved Hatting er ledig og ønskes besat snarest muligt. Vi er et sogn med én kirker og nyere sognefaciliteter. Vi søger en organist som er faglig dygtig, imødekommende, samarbejdsvillig og som har lyst til at tage del i og bidrage til vores fællesska...

Skovby menighedsråd søger sognemoster

Skovby Kirke | Ansøgningsfrist: 8. nov. 2019
Er du god til at holde hus? Og har du lyst til indimellem at være kirketjener til en gudstjeneste og at slå græs på kirkegården? Så søger Skovby menighedsråd lige nu en sognemoster til at styre den daglige drift af sognehuset og til en gang imellem at tage sig af kirke- og kirkegårdstjenesten. Til d...

Sognepræst i Tikøb-Gurre Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
En stilling som sognepræst i Tikøb-Gurre Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. januar 2020.  Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og...

Bjergby - Mygdal menighedsråd søger Graver til Bjergby Kirke

Bjergby-Mygdal Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
Bjergby - Mygdal menighedsråd, Hjørring Nordre Provsti søger en graver til Bjergby Kirke Stilingen er på 37 timer pr. uge og er ledig fra 1. januar 2020 eller efter aftale.   Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen kan varetage og være ansvarlig for kirk...

Genopslag - sognepræst i Aaker-Pedersker Pastorat på Bornholm i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
En stilling som sognepræst ved Aaker-Pedersker Pastorat på Bornholm i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Til stillingen er knyttet forpligtelse til at betjene folkekirkens skoletjeneste på Bornholm. Denne forpligtelse udgør 50% af den samlede stilling.   Stillingen er lønindp...

Sognepræst i Ravsted-Hellevad-Egvad

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
Stillingen som sognepræst i Ravsted-Hellevad-Egvad Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. De...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Viring-Essenbæk-Årslev-Hørning Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen sker i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 (begge dage inkl.). Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende ...

Konstitueret sognepræst i Kristrup Pastorat

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
En stilling som sognepræst i Kristrup Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den 20. januar 2020 til den 11. maj 2020 (begge dage inkl.) med mulighed for forlængelse. Ansættelse og aflønning sker i henhold t...

Sognepræst (kbf) i Ingstrup-Vester Hjermitslev pastorat i Jammerbugt provsti i Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
Stillingen som sognepræst i Ingstrup-Vester Hjermitslev Pastorat i Jammerbugt provsti i Aalborg Stift er ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er 100% af fuldtidsansættelse, fordelt med 50% som sognepræst i Ingstrup-Vester Hjermitslev pastorat og 50% med fokus på mennesker med særlige behov i Jammer...

Graverstilling

KOLIND KIRKE | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
STILLINGSOPSLAG   Graver søges til Kolind, Ebdrup og Skarresø Kirker.   Stillingen som graver ved Kolind, Ebdrup og Skarresø Kirker, Syddjurs Provsti, er ledig og ønskes besat pr. 1. januar 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren varetager i fællesskab med 3 gravermed...

Sognepræst i Bov-Holbøl Pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
Stillingen som sognepræst i Bov-Holbøl Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt....

Sognepræst i Herstedøster Pastorat

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
En stilling som sognepræst i Herstedøster Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2019.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.   Der ...

Kirketjener med ansvar for forplejning

Fredens og Nazaret Sogn | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2019
Brænder du for at skabe fællesskab omkring et måltid? Trives du i et køkken, og kan du motivere frivillige til at være med i dine teams, som laver mad til andre? Fredens-Nazaret kirker på Østerbro søger en kirketjener, som har erfaring med engagering af frivillige og har det primære ansvar for menig...

Organist til fuldtidsstilling

DYSSEGÅRDS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 12. nov. 2019
Dyssegårdskirken i Gentofte provsti søger en organist med tiltrædelse medio januar 2020. Dyssegårdskirken er en kirke hvor der i løbet af ugen kommer mange børn og voksne, og vi går op i at være åbne og imødekommende over for alle, der færdes i kirke og sognegård. Det gode fællesskab betyder meget f...

Organist ved Sankt Povls Kirke, Korsør, Slagelse Provsti, Roskilde Stift

Skt Povls-Kirke | Ansøgningsfrist: 13. nov. 2019
Vil du spille sammen med os i Sankt Povls Kirke? Stillingen som organist ved Sankt Povls Kirke er ledig pr. 1. december 2019 og ønskes besat snarest derefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Vi søger en organist, der vil være en del af en meget aktiv kirke med mange forskelligartede kirkelige...

Organiststilling ledig i Bedsted-Grurup sogn

BEDSTED KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 14. nov. 2019
Organist søges    Stillingen som organist ved Bedsted Kirke og Grurup Kirke er ledig til besættelse december 2019 eller efter aftale         Stillingen er på 17 timer pr. uge.   Vi søger en organist, der kan varetage den instrumentale musikledsagelse ved gudstjenesterne og kirkelige handlinge...

Kirke- og kulturmedarbejder ved Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat

Taps Kirke | Ansøgningsfrist: 15. nov. 2019
Vi søger en medarbejder til en stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Vejstrup-Hejls-Taps Pastorat med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 15. Hensigten med stillingen er at styrke det kirkelige arbejde i sognet, så kirken bliver synlig i andre sammenhænge end dem, som foregår i kirkens rum...

Regnskabsfører til kirkekasser i Horsens Provsti

Horsens Provsti | Ansøgningsfrist: 24. nov. 2019
Kan du se dig selv i en værdibaseret organisation? Kan du formidle komplekse regnskabsdata til alle typer personer? Ønsker du en selvstændig stilling med høj grad af gensidig fleksibilitet, hvor du selv kan planlægge din tid og tage ansvar for alle dele af bogføring, regnskab og formidlingen heraf? ...

Kirkesanger søges til Ansgarkirken

Ansgarkirkens Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. nov. 2019
Vi søger en alt eller en tenor til vores kirkekor, som består af 2 kirkesanger.Stillingen omfatter 60 højmesser årligt på søn- og helligdage, oftes kl. 10.00 (korprøve kl. 9.15).Du får 4 betalte fri søndage om året og ret og pligt til 5 ugers ferie.Du får nogle skønne arbejdskollegaer og bliver en d...

Sognepræst i Gørding-Vemb-Bur Pastorat - genopslag

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 28. nov. 2019
Stillingen som sognepræst i Gørding-Vemb-Bur Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til l...

Kirketjener ved Slagslunde-Ganløse Pastorat

Ganløse Kirke | Ansøgningsfrist: 29. nov. 2019
Slagslunde og Ganløse Kirker søger en ny kirketjener der vil være med til at skabe gode rammer for kirkegængere, kolleger og samarbejdspartnere, så alle får lyst til at være en del af vores kirkelige fællesskab. Slagslunde-Ganløse Pastorat har 5.139 indbyggere, heraf er de 3.952 medlemmer af folkeki...

Kirkegårdsleder søges til Skagens kirkegårde

SKAGEN KIRKEGÅRD OG MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2019
Stillingen er på fuld tid og er ledig til besættelse 1. december 2019 eller snarest derefter.   Skagen har tre kirkegårde: Skagen Kirkegård – en mindre kirkegård som afløste kirkegården ved Den tilsandede Kirke, da den sandede til. Skagen Assistens Kirkegård – en stor kirkegård som blandt andet er ...

Køkkenassistent

ROHOLTE MENIGHEDSRÅD V/NIELS LARSEN | Ansøgningsfrist: 30. nov. 2019
Roholte Sognehus      200 timers stilling om året til besættelse pr. 1. december 2019 Varierede arbejdstider. Vi ønsker en ansvarlig og selvstændig medarbejder. Venlighed og imødekommenhed over for husets brugere er vigtig! Ansøger bidrager til at skabe et hyggeligt og rart rum for sognelivet! Yder...

Anlægsgartner elev

Grindsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. dec. 2019
Grindsted kirkegård søger to anlægsgartner-elever. Grindsted kirkegård er fordelt på 2 afdelinger: den gamle afdeling, der ligger ved kirken, og Søndre kirkegård, der ligger syd for kirken. Den gamle afdeling er en traditionel kirkegård med hovedvægt på kistegravpladser. Et mindre areal er udlagt ti...

Organist søges til spændende stilling ved Christianskirken i Sønderborg

CHRISTIANS SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2019
Organist søges til spændende stilling ved Christianskirken i Sønderborg. Stillingen er på 37 timer pr. uge.  Vi søger en organist til varetagelse af følgende opgaver:  Spille til højmesser og andre gudstjenester i kirken, herunder ca. 8 årlige tyske gudstjenester Spille til kirkelige handlinger i k...