Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Roskilde Kirkegårde søger 1 gartner

Roskilde Domsogns Administration | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2021
Vi forventer: At du er uddannet anlægsgartner gerne med erfaring fra anden kirkegårdsdrift. At du er fagligt dygtig og hellere vælger den rigtige end den nemme løsning Indstillet på at deltage i vagtordninger (f.eks. snevagt og gravervagt) At du deltager aktivt i samarbejdet med dine kollegaer – så...

Kirketjener til Ølstykke Sogn søges (25 timer)

ØLSTYKKE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2021
Håber at det er noget for dig - for som kirketjener at varetage følgende opgaver: Være med til at skabe gode rammer for de aktiviteter, der foregår i vores kirker og i de lokaler, der ligger i tilknytning til kirkerne. Du skal deltage aktivt ved vores gudstjenester og andre kirkelige handlinger, ved...

Bistrup Kirke søger kordegn

Bistrup Menighedsråd v/Bistrup Kir v/Bistrup Kirkekontor | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2021
En stilling som kordegn i Bistrup Kirke, Rudersdal Provsti er ledig til besættelse snarest. Vi søger en moden, imødekommende og fleksibel person, der selvstændigt og ansvarsbevidst kan indgå i samarbejdet med kirkens præster, øvrige personale og menighedsrådet. Vi forventer, at den der ansættes er f...

Gravermedhjælper søges til Klitmøller Kirke og Kirkegård

Klitmøller Kirke - v/Ove Holler | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2021
Klitmøller Sogns Menighedsråd søger en gravermedhjælper fra 15. marts 2021 - 28. februar 2022 eller snarest derefter. Stillingen som gravermedhjælper i perioden 15.03. 2021 – 28.02.2022 er på ca. 950 timer. Aflønningen sker på timebasis. Det ugentlige timetal vil kunne variere i op- og nedadgående ...

Gartneriarbejder til kirkegårdene i Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat

Rødby/Ringsebølle Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2021
Gartneriarbejder til kirkegårdene i Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat En stilling som sæson-ansat medarbejder ved kirkegårdene er ledig til besættelse den 6. april 2021. Stillingen er på 37 timer ugentlig. Stillingen er tidsubegrænset, men i perioden december til april er medarbejderen h...

Nr. Bjert kirke, Kolding, søger en graver til besættelse 1. juni 2021

Nr Bjert Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 26. feb. 2021
Nr. Bjert Kirke ligger som et smukt vartegn. Det er her, vi ønsker at være synlig, midt i det hele. Vi er et forstadssogn 5 km fra Kolding centrum med 6.122 indbyggere og i stadig udvikling. Sognet slutter godt op om gudstjenesterne. Vi har et mangfoldigt aktivitetsniveau. 125 konfirmander, minikonf...

Gravermedhjælper

HORBELEV Kirke | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2021
Gravermedhjælper     En stilling som gravermedhjælper ved Horbelev og Falkerslev Kirker, i Horbelev-Falkerslev Pastorat er ledig pr. 1. april 2021.   Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.   Ansættels...

Gartner/Gartneriarbejder til den fælles kirkegårdsdrift under Assens Kirkegårde.

Assens Kirkegårdskontor | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2021
Til den fælles kirkegårdsdrift under Assens-Gamtofte Kirkegårde søger vi en engageret kollega til pleje og vedligholdelsesopgaver på vore kirkegårde i perioden fra ca. 1. april til 30. november 2021. Hvis du også har lyst til lejlighedsvis at hjælpe til ved kirkelige handlinger er det velkomment. Ar...

Graver

HORBELEV Kirke | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2021
Graver   Stillingen som graver ved Horbelev og Falkerslev Kirker, i Horbelev - Falkerslev Pastorat er ledig pr. 1. april 2021.   Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjene...

Gravermedhjælpere søges til Skæve, Hørby og Badskær kirkegårde

SKÆVE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2021
Skæve – Hørby sognes menighedsråd søger gravermedhjælpere til sæsonen 1. april – 30. november 2021.   Stillingerne er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Stillingerne er tidsbegrænset med ophør til den 30. november 2021. Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af grav...

GRAVERMEDHJÆLP/KIRKETJENER TIL NR. FELDING-TVIS SOGNE, HOLSTEBRO PROVSTI, VIBORG STIFT

Nr. Felding - Tvis Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2021
En fast stilling som GRAVERMEDHJÆLP/KIRKETJENER ved Tvis Kirke, Holstebro Provsti, Viborg Stift, er ledig til besættelse  pr. 1. APRIL 2021, eller efter aftale. STILLINGEN er på 37 timer pr. uge. Stillingen indgår i et arbejdsfællesskab med Nr. Felding Kirke. STILLINGSINDHOLD - medvirken ved gudstje...

Kordegn og Daglig leder

HØJELSE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2021
Kordegn og Daglig leder til Højelse, Ølby og Lellinge Kirker og Kirkegårde   Kan du se dig selv som kordegn med daglig ledelse og administration i den danske Folkekirke? Så kan Højelse-Lellinge pastorat tilbyde dig et spændende job med tiltrædelse snarest muligt. Som kordegn består dine primære opga...

Organist til Holbøl Sogn

Holbøl Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2021
Stillingen som organist i Holbøl Kirke, Holbøl sogn er ledig til besættelse, og ønskes besat senest 1. april 2021 eller snarest herefter. Vi søger en dygtig, initiativrig og alsidig kirkemusiker, organist, der sammen med præst og menighedsråd vil være med til at tænke kreativt samt vil og kan være m...

Godthåb kirke søger gravermedhjælper

GODTHÅB KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 28. feb. 2021
En stilling som sæsonbeskæftiget gravermedhjælper i Godthåb sogn er ledig pr. 1. april og frem til 30. november 2021. Der er mulighed for flere timer samt forlængelse. Der arbejdes ud fra en årsnorm på 925 timer, hvor man i samarbejde med graveren planlægger sine timer således at der afløses gensidi...

Kirkesanger Benløse Kirke

Benløse Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
  En stilling som kirkesanger ved Benløse Kirke er ledig til besættelse pr. 1. april 2021 eller snarest efter.   Stillingen er på 7 timer pr. uge.  Vi forventer at du: Har erfaring inden for området Kan synge fra den dybe koralbog Er villig til at synge salmer og sange der ikke står i koralbogen Ka...

Sognepræst (kbf) i Østerlarsker og Gudhjem Pastorat på Bornholm i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
  Genopslag En stilling som sognepræst i Østerlarsker og Gudhjem Pastorat på Bornholm i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af ...

Gravermedhjælper til Ryde sogns kirkegård

Ryde Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
Ved Ryde kirkegård er gravermedhjælperstilling ledig til besættelse den 15. marts 2021 eller efter aftale. Stillingen er i gennemsnit på 8 timer pr. uge med udsving i forhold til højsæson med flere timer om sommeren og lavsæson med færre timer om vinteren, lige som man er hjemsendt fra. 1. december...

Overenskomstansat sognepræst i Vestervig-Agger Pastorat i Sydthy provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Vestervig-Agger Pastorat i Sydthy provsti i Aalborg Stift er ledig. Stillingens beskæftigelsesgrad er 100% af fuldtidsansættelse i en 2-årig periode. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende pro...

Sognepræst til Fredens Pastorat, Herning Søndre Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
Stillingen som sognepræst i Fredens pastorat, Herning Søndre Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. april 2021. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrun...

Musikterapeut 14 timer/måned

LEJRE PROSTIUDVALGS PROVSTI- UDVALGSKASSE | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
Lejre Provsti (kirkerne i Lejre kommune) søger en musikterapeut til arbejdet med demensramte borgere. Du skal medvirke ved månedlige sansegudstjenester, der holdes enten på et plejehjem eller i en af kirkerne. Vi forventer, at du indgår i planlægningen, afviklingen, og evalueringen af gudstjenestern...

Kirketjener til Trinitatis kirke Fredericia

TRINITATIS KIRKE - KORDEGNEKONTOR | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
Vi søger en afløser for den ene af vore to kirketjenere, som ønsker at gå på pension. Stillingen er normeret til 24 timer pr. uge inkl. afløsning ved ferie og sygdom. Trinitatis Kirke er beliggende i et midtby sogn med godt 5000 folkekirke medlemmer og kendetegnet ved mange aktiviteter. Vi søger en ...

Sogne- og pilgrimspræst søges til Maribo Domsogn i Lolland-Falsters Stift

LOLLAND-FALSTERS STIFT | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
En stilling som sogne- og pilgrimspræst i Maribo Dompastorat, Maribo Domprovsti, Lolland Falsters Stift er ledig til besættelse pr. 1. maj 2021. Til stillingen er knyttet 75% forpligtigelse som pilgrimspræst og 25% forpligtigelse som sognepræst ved Maribo Domsogn. Stillingen er lønindplaceret i løng...

Gravermedhjæpler

Verninge Kirke | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
Gravermedhjæpler søges til Verninge Kirke fra 15.3.2021 Løn og ansættelsesforhold i henhold til kirkeministerets bestemelser   Ansøgning sendes senest 1.3.2021 til Verninge Kirke, Odensevej 10A, 5690 Tommerup mail: 7793fortrolig@sogn.dk...

Gravermedhjælper til Kvong kirkegård

Kvong Kirke | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Kvong Kirkegård, Kvong sogn er ledig pr. 1. april 2021. Stillingen er på 100 timer pr. år. Vi forventer, at du er: Imødekommende Fleksibel i forhold til timefordeling Gerne har erfaring fra lignende stilling   Stillingen omfatter:   Alt forefaldende arbejde på...

Provstisekretær

Horsens Provsti | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
Provstisekretær til en sjov og udfordrende hverdag   Er du klar til at bidrage med overblikket i et moderne og yderst velfungerende provsti, hvor du både får fleksible rammer og mulighed for indflydelse. Et stort og dynamisk provsti søger en ny tovholder og dygtig, professionel sekretær til sekretær...

Thisted Provsti søger provstisekretær

THISTED PROVSTI | Ansøgningsfrist: 1. mar. 2021
  Thisted Provsti Et provstiudvalg og en provst har til opgave, at skabe gode rammer for kirkens liv i hele provstiet og at være i tæt samarbejde med menighedsrådene. Arbejdet består af en god blanding af økonomi, jura, værdibaseret ledelse samt sekretærarbejde. Thisted Provsti består af 30 sogne me...

Rengøringsassistent, deltid

Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 3. mar. 2021
En stilling (4timer/uge) ved Særslev, Melby og Ejlby Kirker, ”de3sogne” er ledig. Vi forventer, at du har kørekort jvf transport mellem kirkerne. Erfaring med rengøring. Kan arbejde selvstændigt .Er ansvars- og servicebevidst. Fleksibel og mødestabil. Du skal varetage følgende opgaver: Rengøring i ...

Gravermedhjælper

Skrave Kirke | Ansøgningsfrist: 3. mar. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Skrave Kirkegård, Skrave sogn, er ledig pr. 1. februar 2021 og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på 7 timer pr. uge. Arbejdstiden er som udgangspunkt onsdag og fredag eftermiddage, men du skal være indstillet på, at der kan ske ændringer. Aflønningen ske...

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

Husum Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 4. mar. 2021
En stilling som sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder ved Husum Kirke, Husum Sogn er ledig pr. 1. april 2021. Stillingen er på 10 timer pr. uge. Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver: Bistå kommunikationsmedarbejderen med ekstern kommunikation, især via sociale medie Bistå med sæ...

Kirkesanger søges til barselsvikariat

ULLERØD SOGNS MENIGHEDSRÅD ULLERØD KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2021
Kirkesanger søges til barselsvikariat   Vi søger en kirkesanger til Ullerød Kirke i Hillerød, da vores nuværende kirke- og kulturmedarbejder skal på barsel indtil maj 2022.   Har du interesse for folkekirken, og har du lyst til at være en del af et aktivt sogn, som vokser meget i disse år, så er det...

Kirke- og kulturmedarbejder søges til barselsvikariat

ULLERØD SOGNS MENIGHEDSRÅD ULLERØD KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2021
Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder til Ullerød Kirke, da vores nuværende medarbejder skal på barsel indtil maj 2022.   Ansættelsen sker ved Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143, 3400 Hillerød. Vikariatet er på 20 timer pr. uge og med tiltrædelse pr. 1. maj 2021.   Ullerød Sogn vokser meget i d...

Har du lyst til at arbejde på en kirkegård?

STEGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2021
En stilling som gartneriarbejder på Stege Kirkegård, Storegade 77, 4780 Stege er ledig pr. 1.april 2021. Stillingen er på 37 timer ugentlig. Vi forventer at du - er mødestabil og har gode samarbejdsevner - har kørekort - har kendskab til maskiner - kan indgå i snevagt - er indstillet på at tage en b...

Graver til Keldby – Elmelunde kirker

Keldby-Elmelunde Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2021
Keldby-Elmelunde menighedsråd søger snarest muligt en ny graver. Stillingen som graver ved Keldby-Elmelunde kirker er ledig pr. 1. april 2021, eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsubegrænset (fast stilling) og den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Keldby og Elmelunde kirker er to smukke lan...

Kirkegårdsmedarbejder til Beder-Malling Kirkegårde (barselsvikariat), Aarhus Søndre Provsti

MALLING MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 5. mar. 2021
  Til barselsvikariat søger vi en medarbejder der har lyst til at indgå i vores grønne team ved Beder og Malling Kirkegårde, og som evner både at samarbejde men også kan tage ansvar for egne opgaver. Stillingen er på 37 timer pr. uge i gennemsnit og er tidsbegrænset til udgangen af marts måned 2022 ...

Gartner ved Ishøj Kirkegård

ISHØJ Kirker | Ansøgningsfrist: 7. mar. 2021
Vi søger en faglært gartner eller gartneriarbejder gerne med erfaring inden for kirkegårdsdrift, til ansættelse 1. maj 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Ishøj kirkegård har udliciteret en stor del af vedligeholdelsesarbejdet på kirkegården.Du vil...

Gravermedhjælper

Købelev-Vindeby sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 7. mar. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Købelev-Vindeby Kirkegårde, Købelev-Vindeby sogn er ledig pr. 1. april 2021. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 3...

Konstitueret sognepræst i Norddjurs Vestre Pastorat, Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
En stilling som sognepræst i Norddjurs Vestre Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker i perioden fra den 13. maj 2021 til den 2. september 2021 (begge dage inkl.) med mulighed for forlængelse. Ansættelse og aflønning sker i...

Kordegn med PR-opgaver til kirkekontor i Nørre Tranders sogn, Aalborg

NØRRE-TRANDERS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
Nørre Tranders sogns menighedsråd søger ny kordegn med tiltrædelse 1. april 2021 eller efter aftale. Stillingen er på gennemsnitligt ca. 30 t/uge samt kirketjeneste efter aftale. Arbejdstiden aftales ved ansættelsen. Der er faglig og geografisk fleksibilitet knyttet til stillingen.   Stillingen Vi ...

En stilling som kirketjener ved Mørdrup Kirke, Mørdrup Sogn er ledig pr. 1. maj 2021

MØRDRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
En stilling som kirketjener ved Mørdrup Kirke, Mørdrup Sogn er ledig pr. 1. maj 2021  Stillingen er på 37  timer pr. uge.  Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:  Rengøring og vedligehold af kirken og tilhørende lokaler samt udendørsarealer. Kirketjeneste ved kirkelige handlinger, koncerter ...

Administrativ kordegn til kirkekontor i Nørre Tranders sogn, Aalborg

NØRRE-TRANDERS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
Nørre Tranders sogns menighedsråd søger ny kordegn med tiltrædelse 1. april 2021 eller efter aftale. Stillingen er på gennemsnitligt ca. 30 t/uge inkl. en aften om måneden samt kirketjeneste efter aftale. Arbejdstiden aftales ved ansættelsen. Der er geografisk fleksibilitet knyttet til stillingen.  ...

Genopslag - Sognepræst (kbf) til Nyvang Sogn, Nyvang-Tømmerup Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
Stillingen som sognepræst i Nyvang-Tømmerup Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed i Nyvang Sogn. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.  Der vil ti...

Overenskomstansat sognepræst i Sankt Mortens Kirke i Næstved i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
En stilling som fuldtidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Sankt Mortens Kirke i Næstved Provsti i Roskilde Stift er ledig. Den der udnævnes, er forpligtet til at indgå i samarbejde om tværgående arbejdsopgaver med præsterne i nabopastoraterne. Ansættelse og aflønning er i henhold til gælde...

Frederikssund Kirkegård søger sæsonansat gartner/gartnermedhjælp

Frederikssund Kirkegård | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
Som skal deltage i vedligeholdelse og renholdelse af gravsteder, udenoms-arealer, græsslåning m.m. Som skal kunne arbejde selvstændigt, samt indgå i samarbejde med de øvrige medarbejdere og sociale relationer på arbejdspladsen. Som er stabil,fleksibel,energisk,initiativrig med lyst til at deltage i ...

Overenskomstansat sognepræst, kvote 50%, til Højby Pastorat i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
Højby Pastorat i Fyens Stift En stilling som overenskomstansat sognepræst i Højby Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. maj 2021. Stillingen er en 50% stilling. Biskoppen vil udarbejde regulativ for arbejdsfordelingen mellem præsterne. Ansættelse og aflønning sker i henhold til g...

Overenskomstansat sognepræst (60%) i Bording-Christianshede Pastorat og nabosognet Engesvang Pastorat og som ungdoms- og studenterpræst (40%) med tilknytning til Fonnesbæk

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
Stillingen som overenskomstansat sognepræst (60%) i Bording-Christianshede Pastorat og nabosognet Engesvang Pastorat og som ungdoms- og studenterpræst (40%) i Ikast by, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift, er ledig til besættelse snarest muligt. Stilingen som 40% ungdomspræst bliver knyttet til Fonn...

Religionssociolog, religionsvidenskaber, sociolog eller teolog søges til vidensarbejde på det folkekirkelige område

FUV Århus | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) søger en medarbejder til at bistå os i arbejdet med at gennemføre projekter, evaluering, undersøgelser og analytisk vidensarbejde, hvor der skal indhentes, bearbejdes og formidles viden, som er relevant for folkekirken og samfundet. Arbejdet med disse ...

Genopslag - overenskomstansat sognepræst i Sønderbro Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 8. mar. 2021
På grund af manglende information om særlig forpligtelse og tilknytning genopslås nedenstående stilling med ny ansøgningsfrist. En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sønderbro Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet en særlig forpligtelse på 10 % til at sørge for, at kir...

Graverstilling ledig i Aal og Blåvandshuk sogne

Aal Kirkegård | Ansøgningsfrist: 10. mar. 2021
Vi søger en ny graver til vores fem kirker i Aal og Blåvandshuk sogne, Aal-Børsmose-Ho-Oksby-Mosevrå kirker.  Se vores stillingsopslag her på vores egen hjemmeside Aalkirke.dk (klik) Venlig hilsen Aal Menighedsråd...

Organist/Kirkemusiker søges

Sindal Bykirke | Ansøgningsfrist: 10. mar. 2021
til Astrup - Sindal Pastorat, Hjørring Nordre Provsti, Aalborg Stift Pr. 1. april 2021 eller efter aftale. Vi tilbyder: En stilling på 15 timer pr. uge En fleksibel medarbejderstab Et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med pastoratets præster og to menighedsråd der lægger stor vægt på musikken...

Silkeborg Kirke søger en kirketjener

SILKEBORG SOGN | Ansøgningsfrist: 11. mar. 2021
En af vores kirketjenere går på efterløn, og vi søger derfor en afløser til tiltrædelse 1.maj 2021. Stillingen er på nuværende tidspunkt på 32 timer om ugen med 1-2 ugentlige fridage samt tjeneste hver anden weekend. Enkelte måneder vil der være tre weekendvagter. Vi arbejder for, at der kan tilføre...

Gravermedhjælper ved Rynkeby-Revninge Kirkegårde

Rynkeby - Revninge Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 11. mar. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Rynkeby-Revninge Kirkegårde. Rynkeby og Revninge Sogne er ledig pr. 1. april 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Der vil der være vikartimer som kirketjen...

Organiststilling ved Gentofte Kirke

Gentofte Kirke | Ansøgningsfrist: 11. mar. 2021
Gentofte Kirke søger en organist og korleder til ledelse af kirkens musikalske aktiviteter i forbindelse med højmesser, kirkelige handlinger, igennem koncerter og ungdomskorarbejde m.v. i samarbejde med de to nabosogne Ordrup og Jægersborg. En stilling som organist på 37 timer ugentligt ved Gentofte...

Koordinator til Folkekirkens Familiestøtte i Vesthimmerland provsti

Aalborg Budolfi Provsti | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2021
Koordinator til Folkekirkens Familiestøtte i Vesthimmerland provsti En stilling som koordinator i Folkekirkens Familiestøtte i Vesthimmerland provsti, er ledig til besættelses pr. 1. maj 2021. Stillingen er på 37 timer om ugen. Om Folkekirkens Familiestøtte Formålet med Folkekirkens Familiestøtte er...

Gravermedhjælper søges til Tolne og Mosbjerg Kirke og Kirkegård

Tolne Kirke | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2021
Tolne - Mosbjerg Menighedsråd søger en gravermedhjælper fra 29.3. 2021 - 30. november 2021 eller snarest derefter. Stillingen som gravermedhjælper i perioden 29.3. 2021 – 30.11.2021 er på ca. 1200 timer. Aflønningen sker på timebasis. Det ugentlige timetal vil kunne variere i op- og nedadgående retn...

Graver søges

FLADE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2021
Flade-Gærum menighedsråd, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift  søger en graver til Flade og Gærum Kirke og Kirkegård Stilingen er på 33 timer pr. uge og er ledig fra 1. maj 2021 eller efter aftale.   Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen kan varetage ...

Stillingen som kordegn i Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup Pastorat er ledig pr. 1. april 2021

Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2021
Kordegn Stillingen som kordegn i Vester Skerninge, Ulbølle og Hundstrup Pastorat er ledig pr. 1. april 2021.Stillingen er på 12 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: • Personregistrering• Digital grafisk udarbejdelse samt trykning af plakater, salmehæfter og diverse materialer• Te...

Gravermedhjælper

FLADE KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 12. mar. 2021
Gravermedhjælper søges til Flade og Gærum Kirke og Kirkegård   Stillingen som sæsonansat gravermedhjælper er ledig og ønskes besat fra 6.4.2021 – 30.11.2021   Stillingen er på ca.800 timer. Aflønningen sker på timebasis.   Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kir...

Gravermedhjælper

Gislev-Ellested Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 13. mar. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Gislev Ellested kirkegårde er ledig i perioden 15 mar til den 1 dec 2021. Der må regnes med lidt weekendarbejde. Stilligen er på op til 15 timer pr. uge. Afløningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Vi for...

Gravermedhjælper på Vestfyn

Gelsted kirke | Ansøgningsfrist: 14. mar. 2021
Gravermedhjælper på Vestfyn Gelsted/Tanderup pastorat søger en gravermedhjælper ved Gelsted og Tanderup kirkegårde. Stillingen er på 37 timer pr. uge.   Fakta om sognene: Gelsted/Tanderup pastorat har 2750 indbyggere Der er to menighedsråd Der er 6 ansatte i pastoratet Der er ca. 35 bisættelser/beg...

Gravermedhjælper ved Ansager og Skovlund kirker

ANSAGER MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 14. mar. 2021
    En stilling som gravermedhjælper ved Ansager og Skovlund kirkegårde  er ledig med tiltrædelse 15 marts , evt. 1. april . Stillingen  er på 25 timer ugentlig med årsnorm på 1000  timer . Stillingen er fast, og med  vinterhjemsendelse . Som gravermedhjælper deltager du i den daglige drift og vedli...

Kirketjener

Ærøskøbing Kirke | Ansøgningsfrist: 14. mar. 2021
Kirketjener   En stilling som kirketjener ved Tranderup, Ærøskøbing Kirker er ledig fra 1. maj 2021. Stillingen er på 17 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: Kirketjeneste ved kirkelige handlinger Rengøring af kirker og sognehuse   Vi forventer, at du: Er venlig og imødek...

Kirketjener søges til Margrethekirken

MARGRETHE SOGNS KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2021
En stilling som kirketjener ved Margrethekirken, Aalborg, er ledig pr. 1. maj 2021. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Kirketjenerens opgaver:I samarbejde med kirkens anden kirketjener varetages en lang række praktiske opgaver i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognet. Hertil kommer ...

Overenskomstansat sognepræst i Romdrup-Klarup Pastorat i Aalborg Østre provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Romdrup-Klarup Pastorat i Aalborg Østre provsti, Aalborg Stift er ledig til besættelse fra 1. maj 2021. Stillingens beskæftigelsesgrad er 100% af fuldtidsansættelse. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten me...

Hospitalspræst ved Regionshospitalet Horsens i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2021
En nyoprettet stilling som hospitalspræst ved Regionshospitalet Horsens med særlig fokus på gravidsamtaler i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en tilknytning til Horsens Klostersogn. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %.Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akad...

Kordegn ved Ølsemagle Kirke

ØLSEMAGLE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2021
Kordegn   En stilling som kordegn ved  Ølsemagle Kirke,  Ølsemagle Sogn er ledig pr.  1. maj 2021. Stillingen er på 20 timer pr. uge med mulighed for flere timer på et senere tidspunkt.   Du skal varetage følgende opgaver:   Personregistrering Betjening af kirkekontor Sekretærfunktioner for præster...

Kirkesanger

Ferslev Kirke | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2021
KIRKESANGER En stilling som kirkesanger ved Ferslev og Vellerup Kirker, Ferslev-Vellerup Sogne er ledig pr. 01.04.2021. Stillingen er på 7 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: • Lede sang ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter, såvel i som udenfor kirker...

Graver med kirketjeneste ved Nørre Nissum Kirke

Nørre Nissum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2021
Stillingen som graver ved Nørre Nissum Kirke i Lemvig Provsti, Kirkebyen 2B, 7620 Lemvig er ledig til besættelse 1. maj 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer gennemsnitlig pr. uge. Nørre Nissum sogn har 1283 indbyggere og ligger, hvor bakker og fjord mødes. Kirken med kirkegården l...

Vikar for kirkesanger til Sparkær og Gammelstrup kirker

Sparkær og Gammelstrup Kirke Kasse | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2021
Vi søger en vikar for vores kirkesanger med tiltrædelse 1. juni 2021.  Vi tilbyder dig Ansættelse fra 1. juni 2021 til 1. marts 2022 6-7 timer ugentligt i gennemsnit 2 dejlige kirkerum Velfungerende samarbejde Fleksibilitet Der vil være Gudstjenester hver anden søndag. Størstedelen af arbejdstide...

Sognepræst (kbf) til Ranum-Malle-Vilsted pastorat, Vesthimmerlands Provsti

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 15. mar. 2021
Stillingen som sognepræst i Ranum-Malle-Vilsted Pastorat, Vesthimmerlands Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor. Stillingen er lønindplacer...

Graver til Hald Kirke

Hald-Kærby menighedsråd | Ansøgningsfrist: 17. mar. 2021
Stillingen som graver ved Hald Kirke er ledig og ønskes besat 1. april 2021 eller snarest derefter. Ansættelsen sker ved Hald - Kærby Menighedsråd, og stillingen er på 37 timer pr uge.  Hald Kirke er en smuk og højt beliggende landsbykirke, der nyder stor opmærksomhed, både inden for og uden for sog...

Kirkemusiker/organist søges til Nørrelandskirken, Holstebro

Holstebro Provsti | Ansøgningsfrist: 18. mar. 2021
Vi søger en rytmisk kirkemusiker/organist, som gennem kirkens alsidige musikliv ønsker at dele evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Stillingen er på 19 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. maj 2021 eller så hurtigt som muligt. Om os Nørrelandskirken er kendetegnet ved en engageret og ma...

Organist og kantor til Aalborg Domkirke fra 1. juni 2021

AALBORG DOMKIRKE BUDOLFI KIRKE | Ansøgningsfrist: 19. mar. 2021
Budolfi Kirke/Aalborg Domkirke Organist og kantor www.aalborgdomkirke.dk Stillingsoplysninger: Overenskomstansat,Stillingsstørrelse: Kvote 100 % Opslag pr. 22. februar 2021 Ansøgningsfrist: 19. marts 2021 Stillingen som organist og kantor ved Aalborg Domkirke, Algade 40, 9000 Aalborg, er ledig pr. 1...

ORGANIST SØGES

EBELTOFT KIRKE | Ansøgningsfrist: 19. mar. 2021
Ebeltoft-Dråby-Handrup søger en organist pr. 1.6. 2021 eller snarest muligt. Nu har du chancen for at blive organist i Naturpark Mols Bjerge. Organisten får glæden ved at varetage kirkemusikken i Ebeltoft-Dråby-Handrup kirker, der på forskellige vis er placeret i det smukke landskab i Syddjurs kommu...

Gravermedhjælper

AJSTRUP SOGNS MENIGHED | Ansøgningsfrist: 20. mar. 2021
Ajstrup Kirke søger en fultids gravermedhjælper i perioden 1/4 til 30/11 Stillingen er en kontrakt ansættelse i nævnte tidsrum. Vi søger en person med "grønne fingre", men først og fremmest en person med vilje til al slags forefaldende  arbejde både på kirkegården og i kirken. Yderligere oplysning o...

Kirkesanger til Kirke Eskilstrup Kirke

Soderup-Kirke Eskilstrup Kirke | Ansøgningsfrist: 21. mar. 2021
Soderup-Kirke Eskilstrup pastorat søger kirkesanger en deltidsstilling på 260 timer årligt med primært tjenestested i Kirke Eskilstrup kirke fra 1. maj. Som kirkesanger er dine opgaver: At synge ved gudstjenester og kirkelige handlinger samt øvrige arrangementer i kirken. Du kan og vil synge både...

Christianskirken Lyngby søger en kordegn 26 timer/uge til tiltrædelse snarest

Christians Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 22. mar. 2021
Kordegnen medvirker til at varetage følgende opgaver: Personregistrering inkl. konfirmandregistrering m.m. Kalenderopdateringer Kontorbetjening i åbningstiden Kommunikation (i samarbejde med formidlingsmedarbejder) Tovholder og koordinator for frivillige Klargøring ved 1-2 månedlige aftenmøder Delt...

KIRKESANGER til Hornbæk-Tånum-,Borup-Råsted-Kousted pastorat

TÅNUM KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 31. mar. 2021
Tånum menighedsråd søger en kirkesanger til Tånum kirke med tiltrædelse snarest muligt. Vi søger en kirkesanger, som foruden vores ca. 28  søndagsgudstjenester à 3 timer også vil synge, når der er andre arrangementer såsom  bryllupper, bisættelser/begravelser og konfirmationer m.m.. Vi forventer, at...

Organist/kirkemusiker

SKÆVE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 3. apr. 2021
Organist/Kirkemusiker søges   til Skæve - Hørby - Badskær sogne, Frederikshavn Provsti, Aalborg Stift juni 2021 eller efter aftale   Vi søger en organist/kirkemusiker, der med erfaring, engagement og indlevelse kan forestå den instrumentale musikledsagelse af liturgi og menighedssang såvel i s...

Gartner/gartneriarbejder til Vamdrup Kirkegård

VAMDRUP KIRKE VAMDRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 6. apr. 2021
Vi søger en ny kollega, som enten er faglært gartner eller har lignende uddannelse. Ligeledes vil kendskab til maskiner være en fordel. Vamdrup Kirke er en grøn kirke og det arbejder vi også med på kirkegården. Vi er 5 ansatte, som står for den daglige drift og vi har en god og tidssvarende maskinpa...

Folkekirkens Skoletjeneste for Dragør-Tårnby søger projektmedarbejder

AMAGERLAND PROVSTIUDVALG | Ansøgningsfrist: 9. apr. 2021
Folkekirkens Skoletjeneste i Dragør og Tårnby søger en medarbejder/tovholder for opstart af Skoletjenesten i Dragør og Tårnby kommuner. Ansættelsen er en projektansættelse med en varighed af 2 år med mulighed for forlængelse. Stillingen er fastsat til 30 timer/ugentligt. Vi søger en medarbejder, der...