Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist - Kirkemusiker

Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø Pastorat søger en organist til en stilling på 10 timer/uge med tiltrædelse 1. februar 2024 eller efter aftale.

Vi søger en organist, der kan indgå i et positivt samarbejde med vores fuldtidsansatte organist.                Du kommer til at spille i alle fire kirker i pastoratet samt til arrangementer i pastoratet.

Det vigtigste for os er et velfungerende samarbejde, både med præster, vores dygtige kirkesangere, menighedsrådene i sognene og alle frivillige i sognene.

Vi forventer, at du:

 • at du enten er uddannet organist eller har de relevante kompetencer til at kunne medvirke ved højmesser og andre øvrige gudstjenester, hvor der kan spilles på både orgel og klaver.
 • at du er fortrolig med kirkens liturgi.
 • har interesse for folkekirken
 • At du har en venlig og positiv fremtræden overfor kirkens brugere og menighed.
 • At du er fleksibel og udadvendt, initiativrig og værdsætter og bidrager til et godt samarbejde med præster og øvrige ansatte.

 

Vi tilbyder:

 • et alsidigt job med mulighed for selv at sætte sit præg på indholdet
 • et job med dygtige og engagerede præster og kolleger
 • et job i et uformelt miljø, hvor humor spiller en vigtig rolle

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 296.266.41 – 433.004,12 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.862,62 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner)

Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Ansættelse af en uddannet vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,

CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

     Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til  

     ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649.35 kr. – 402.903,26 kr. årligt (nutidskroner). 

     Rådighedstillægget udgør årligt mellem  42.542,53 kr. – 66.074,23 kr.  (nutidskroner).

     Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

    

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse PO/KMOK aftales 

     i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. 

     Basisløntrin 1 udgør kr. 319.056,22 årligt (nutidskroner) og 

     Basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,06 årligt (nutidskroner). 

     Indplacering sker efter anciennitet. 

     Rådighedstillægget udgør årligt kr. 38.485,34 (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. 

 

 Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

   Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Daglig leder Gitte Vandet – tlf. 97 96 12 45

 

Ansøgningsfristen er den 15. december 2023 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til menighedsrådene på mailadressen: 9127fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt primo januar 2024.

Menighedsrådene kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
 • der er tre måneders prøvetid.

 

Generelle informationer:

 • Orglet i Hansted Kirke: Marcussen & Søn fra 2010, 13 stemmer, 2 manualer, pedal
 • Orglet i Klitmøller Kirke: Starup & Søn fra 1949, 8 stemmer, 2 manualer, pedal
 • Orglet i Ræhr Kirke: Bruno Christensen & Sønner fra 1979, 5 stemmer, 1 manual, pedal
 • Orglet i Vigsø Kirke: Bruno Christensen & Sønner fra 1982, 5 stemmer, 1 manual, pedal

 

Læs mere om sognene på www.hanstedkirke.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning