Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist til Tarm Pastorat

Vi har allerede to engagerede organister og søger en tredje. Tarm Pastorat er et femsogns pastorat med tre præster. Vi er et pastorat i udvikling og søger derfor en organist mere. Stillingen er en deltidsstilling med 10 timer ugentligt. Der er mulighed for at få yderligere 5 timer til opgaver med PR. Ansættelsen vil finde sted ved Tarm Menighedsråd.

Sognene i Tarm Pastorat er præget af frivillighed og engagement omkring kirken. De øvrige organister er meget fleksible omkring kirkelige handlinger i hverdagene, så det er en mulighed, at den tredje organist primært spiller i weekenderne.

Tarm Pastorat består af Lønborg, Egvad, Tarm, Ådum og Hoven sogne, og tæller ca. 6.400 indbyggere hvoraf ca. 5.300 er medlemmer af folkekirken. Sognene er præget af en levende kristendom og der er god søgning til gudstjenesterne.

Fleksibilitet prioriteres højt i vores hverdag. Vi har fokus på hinandens individuelle faglige kompetencer og interesseområder, og forsøger på bedst mulig måde at skabe indhold, der matcher den enkelte medarbejder. Derfor må det forventes, at arbejdspladsen er i alle fem kirker. Der er et varmt kollegialt sammenhold med rig mulighed for faglig sparring.

Vi søger en organist til følgende opgaver:

  • Gudstjenester for alle fem sogne udarbejdes i samarbejde med de to andre organister.
  • Indgå i et samarbejde med de andre organister omkring lørdagsvagter, samt ferie og friweekender. Man skal forvente 4-5 lørdage i kvartalet, hvor man er til rådighed i hele pastoratet.
  • Enkelte menighedsarrangementer.
  • Har lyst til og behersker akkompagnement til såvel klassiske som til rytmiske salmer og sange

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 319.056,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 38.485,34 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved mere end 4 kirker.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder, Tarm Kirke; Lone Bjørn Marcussen på tlf. 2941 6870 eller organist Hans Gundesen på tlf. 2939 2214.

Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk til Tarm Menighedsråd til mailadresse 9122fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. december 2023.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil finder sted efter aftale.

Ved ansættelsessamtalen skal der spilles et selvvalgt klassisk værk af max. 3 minutters varighed, klassiske salmer med efterfølgende modulation til fis mol samt en moderne salme fra 100 Salmer. Alle salmer spilles på orgel. Salmer, der ønskes spillet, vil blive fremsendt samtidig med, at der aftales dag og tid for prøvespil. Prøvespillet og efterfølgende samtale foregår i Tarm Kirke.

Vi ønsker ansættelse pr. 1. februar 2024.

Tarm Menighedsråd