Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

Gravermedhjælper

 

 

En stilling som gravermedhjælper ved Horbelev og Falkerslev Kirker, i Horbelev-Falkerslev Pastorat er ledig pr. 1. april 2021.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

 

Ansættelse sker ved Horbelev Sogns Menighedsråd beliggende Bønnetvej 1, 4871 Horbelev

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i pastoratet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse for øvrig land kr. 254.542,00 (trin 1) og kr. 261.649,00 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse og for øvrig land kr. 292.247,00 (trin 1) og kr. 300.998,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Anne-Grethe Andersen  på telefonnummer 20448691/mail 7589fortrolig@sogn.dk. 

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7589fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. februar 2021.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 9.