Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges til Sankt Markus sogn, Aalborg Budolfi provsti

En stilling som kirketjener ved Sankt Markus Kirke, Sankt Markus Sogn er ledig pr. 1. juni 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kirketjenerens opgaver:

I samarbejde med sognets anden kirketjener varetages en lang række praktiske opgaver i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognet. Herudover hører den daglige rengøring af kirken og sognets øvrige lokaler samt pasning og renholdelse af kirkens udendørsarealer til kirketjenernes arbejdsområde.

Stillingen er normeret til 37 timer om ugen, men der er ikke en fast, daglig arbejdstid. Nogle perioder kan være meget travle, mens andre er mere stille, og det indrettes arbejdet efter. Kirketjenesten i weekenderne fordeles i samarbejde med den anden kirketjener. Der forekommer arbejde på skæve tidspunkter. Nærmeste foresatte er den daglige leder.

Sankt Markus Sogn er med 10.391 indbyggere et stort bysogn med mange aktiviteter. Personalegruppen består af 2 præster, 1 organist, 2 kordegne, en kirke- kulturmedarbejder, 2 kirketjenere samt en PR-medarbejder. Vi har et godt samarbejde, og vi lægger stor vægt på, at vi hjælper hinanden, så vi opnår den bedst mulige kvalitet i opgaveløsningen.

Vi forventer, at du

  • er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
  • er imødekommende, samarbejdsvillig og loyal
  • er fleksibel og kan indrette din indsats efter de skiftende behov
  • har en god fysik og har kræfter til rengøring, køkkenarbejde, opstilling af borde/stole og lignende
  • tager godt imod kirkens gæster i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og sognearrangementer

Desuden ser vi gerne, at du har ”hænderne rigtigt skruet på” og kan klare almindeligt vedligeholdelsesarbejde samt mindre reparationer.

Ansættelse sker ved Sankt Markus Sogns Menighedsråd beliggende Teglværksalle 17, 9000 Aalborg.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 – 351.198,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der indhentes straffe- og børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst og daglig leder Rune Nørager Christensen på tlf.: 98126051 eller kontaktperson Brian Lorentsen på tlf.: 21293026.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8369fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag den 8. april klokken 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 28. og onsdag den 29. april.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.