Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartnerformand til Hvidovre Kirkegård søges.

 

En stilling som gartnerformand ved Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre er ledig pr. 1. november 2021. Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre består af 2 kirkegårde – Hvidovre og Risbjerg kirkegårde.

 

Stillingen er ledig på Hvidovre Kirkegård, men der må påregnes periodevist arbejde på Risbjerg kirkegård.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Vi forventer:

At du er uddannet gartner, gerne med erfaring fra anden kirkegårdsdrift.

At du har ledelseserfaring og kan motivere de øvrige medarbejdere.

At du har gode samarbejdsevner.

 

Folkekirkens kirkegårde i Hvidovre har 13 gartnere/gartneriarbejdere ansat – heraf pt. 5 på Hvidovre kirkegård. Herudover er ansat administrativt personale.

 

Vi kan tilbyde:

En stilling hvor du fortsat kan arbejde med det gartnerfaglige – men også har visse ledelsesfunktioner og et nært samarbejde med kirkegårdslederen.

En spændende arbejdsplads i fortsat udvikling og med gode muligheder for at præge denne udvikling, samt gode muligheder for personlig udvikling.

 

Ansættelse sker ved Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre, pt. Hvidovre kirkegård, beliggende Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre

 

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Lønnen udgør årligt for gartnere i Hovedstaden og Nordsjælland 301.650,04 kr. (trin 1) og 309.560,76 kr. (trin 2) (nutidskroner), Der er mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg og funktionstillæg for varetagelse af formandsopgaven.

Der vil være en 3 måneders prøvetid.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Tommy Nilsson på telefonnummer 23 45 35 56/mail: tn@fkih.dk.  

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre på mail til tn@fkih.dk

 

Ansøgningen skal være kirkegården i hænde senest den 24. september 2021 kl. 12.00.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 39.

 

Kirkegården kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.