Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn ved Maribo Domkirke

En stilling som kordegn ved Maribo Domkirke, Maribo Domsogn er ledig pr. 1. november 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

Personregistrering og borgerbetjening

  • Sekretær for menighedsrådet, f.eks. overblik over årshjul, mødeindkaldelse, referat, formidling af lovstof
  • Administrativ bistand til kirkens personale
  • Kalenderstyring
  • Vedligeholdelse af hjemmeside, facebook og infoskærme m.v .
  • Kirketjeneste og bistand ved sognearrangementer

Maribo Domsogn har 4.633 antal indbyggere, 12 antal ansatte i kirken samt præster. Domsognet er kendetegnet ved at være hjemsted for Lolland-Falsters Stifts domkirke.

Vi forventer, at du:

  • Uddannet kordegn. Gerne erfaring fra lignende stilling.
  • Rutineret i Word og Excel
  • Generelt godt IT-kendskab
  • Indblik i offentlig forvaltning

Ansættelse sker ved Maribo Domsogns Menighedsråd beliggende Kirkestræde 6, 4930 Maribo

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 339.802,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 289.193 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Tommy Lindebjerg Nielsen på telefonnummer 40140427/mail 7648fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7648fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 43 og 44.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.