Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Medarbejder til økonomi/regnskab søges

Medarbejdere til økonomi/regnskab søges

Regnskabskontoret i Tryggevælde Provsti udvider igen!

Regnskabskontoret betjener og servicerer i øjeblikket 14 menighedsråd. Til dette arbejde søges yderligere medarbejdere til ansættelse snarest muligt eller senest pr. 1. april 2023. Der er i øjeblikket ansat 4 medarbejdere i regnskabskontoret.

Vi søger regnskabsmedarbejdere på 30 timer ugentligt.

Som medarbejder på regnskabskontoret skal du i samarbejde med de nuværende medarbejdere, aflaste menighedsrådene med løsning af økonomiske og administrative opgaver. Du skal kunne rådgive, vejlede og servicere menighedsrådene, så de kan træffe beslutninger på et økonomisk oplyst grundlag. Arbejdsopgaverne er talrige og indeholder bl.a. betalinger, bogføring, lønudbetaling, budget og årsafslutning. Dertil kommer spændende udviklingsopgaver, som du vil få mulighed for at præge og udvikle afhængigt af din baggrund, kompetencer og interesser.

Det nuværende regnskabskontor består af en daglig leder samt yderligere 3 regnskabsmedarbejdere, hvoraf den ene kun arbejder med regnskabsopgaver en del af tiden – den resterende del af tiden foretages kirkebogsføring. Øvrige interessenter vil være regnskabskontorets bestyrelsesformand, menighedsrådenes formænd og kasserer, provstiet og revisionen.

Om dig: Vi søger en person, der vil medvirke til at gøre det nemmere at være menighedsråd.  Vi forventer at du:

 • har indgående kendskab til budget, bogholderi, regnskab v.
 • kan analysere regnskabstal og følge op på budgetter
 • er erfaren bruger af EXCEL, elektroniske redskaber og digitale løsninger
 • kendskab til folkekirkens økonomisystemer er en fordel
 • kan omsætte love, cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger til praksis
 • forstår og evner at arbejde med både ansatte og frivillige
 • kan arbejde selvstændigt og udviser initiativ og engagement
 • har gennemført kordegneuddannelsen eller indstillet på at gennemføre den indenfor 2 år.

Det er vigtigt, at du finder glæde og interesse for at vejlede og servicere menighedsrådene indenfor det finansielle og økonomiske område.

Vi kan tilbyde:

 • en spændende stilling, hvor du kan bidrage til at skabe og udvikle en effektiv og dygtig organisation, der understøtter menighedsrådenes virke
 • en arbejdsplads, hvor vi er ambitiøse, og hvor du i kraft af din faglighed og engagement har stor indflydelse
 • et konstruktivt samspil mellem medarbejdere, bestyrelse, menighedsråd og

Vi vægter, at du trives i dit arbejde og har balance i din hverdag. Der vil blive forventet meget af dig, men du skal tilsvarende have mulighed for at have en fleksibel hverdag.

Medvirken ved menighedsrådsmøder (aftenmøder) må påregnes. Endvidere må du være indstillet på periodevis merarbejde i forbindelse med f.eks. aflevering af årsregnskaber og budget.

Regnskabskontoret er beliggende hos Tryggevælde Provsti, Industrivej 2 i ”Det gamle rådhus” i Rønnede.

Der kan blive mulighed for at arbejde hjemmefra efter aftale.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.151,82 kr. – 395.051,28 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 313.059,87 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. OK tillæg på 853,06 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 253.832,32 kr. årligt ved ansættelse på 30 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder af regnskabskontoret Maria Köcher på telefon 5151 5443 eller formand for Regnskabskontorets bestyrelse Vivi Nørbjerg på telefon 2423 1094.

Ansøgningen med relevante bilag og eventuelle referencer sendes til Vivi Nørbjerg på mail:

7532fortrolig@sogn.dk

 Ansøgningsfristen er den tirsdag den 7. februar 2023 og ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 7 og 8  i Rønnede.

I forbindelse med ansættelsen kan det oplyses, at der efter ansøgers samtykke vil blive indhentet referencer, og ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid i Ulse – Vester og Øster Egede Menighedsråd.