Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger i Skælskør og Eggeslevmagle kirker

En stilling som kirkesanger i Skælskør-Eggeslevmagle Pastorat er ledig til besættelse 1. september 2020.

Skælskør-Eggeslevmagle pastorat består af sognene Skælskør og Eggeslevmagle, og der gøres således tjeneste i begge kirker, dog hovedsagligt i Skælskør Kirke

Stillingen er på 11 timer pr. uge.

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

  • Kirkelige handlinger og særlige gudstjenester på hverdage (tirsdag – lørdag), samt højmesser på søndage.
  • Deltage i korarbejdet med understøttelse af de unge korpiger på opfordring fra organisterne

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd beliggende Skovvej 1, 4230 Skælskør.

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 281.964 – 412.101 (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr.(nutidskroner) kvoteret efter arbejdstidsbrøk (11/37).

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner) kvoteret efter arbejdstidsbrøk (11/37)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved henvendelse til organist Kirsten Nyholm (51541652) eller organist Gitte Nyholm Klausen (23249194)

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7308fortrolig@sogn.dk. Ansøgninger og alle personlige oplysninger opbevares alene på kirkeministeriets server på ovenstående mailadresse og slettes, når stillingen besættes. Evt. papirkopi opbevares i aflåst skab og makuleres ved besættelse af stillingen.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 21. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 25. august fra kl. 17.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer