Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Til Skæve - Hørby og Badskær kirke søger vi gravermedhjælper

Menighedsrådet søger tre engagerede gravermedhjælpere med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg, som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksible og stabile og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale.

 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund.              

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingerne.

 

Der kan hentes yderligere oplysninger om stillingen hos

Kontaktperson Lisbeth Kjelgaard Erlandsen, Tlf.: 41 95 12 90

Se mere om Skæve - Hørby sogne på www.skaevesogn.dk

 

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til Skæve-Hørby Menighedsråd,

E-mail: 8446fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. februar 2020 kl. 12.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.