Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Teolog søges til folkekirkens skoletjeneste i Syddjurs

Med tiltrædelse d. 1. august eller snarest derefter søger SkoleKirke i Syddjurs Provsti en teologisk medarbejder med en kvote svarende til 50%.

Hvem er vi?

Som en af de ældste folkekirkelige skoletjenester har SkoleKirke Syddjurs gennem 25 år arbejdet for at styrke det lokale samarbejde mellem kirke og skole og understøtte undervisningen i kristendomskundskab og tværfaglige forløb i grundskolen.

Med respekt for de enkelte skoler og kirkers forskellighed arbejder vi på folkeskolens præmisser med at udvikle og udbyde ikke-forkyndende undervisningsmaterialer og arrangementer til alle grundskolens trin samt afholde kurser og arrangementer for både lærere, præster og elever.

SkoleKirke har fast arbejdsplads i provstihuset i Rønde, men kommer i samarbejdet med regions- og landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester samt andre relevante teologiske, kulturelle og pædagogiske interessenter, både lokalt og nationalt, rundt i hele landet.

Vi søger en teologisk velfunderet medarbejder, der er interesseret i skolen.

Opgaven er på lige fod med den pædagogiske medarbejder at indgå i alle skolekirkearbejdets aspekter omkring at:

Udvikle, udarbejde og udbyde undervisningsmaterialer, arrangementer og projekter på folkeskolens præmisser med øje for alle kristendomskundskabsfagets aspekter og med kirke og kristendom som omdrejningspunkt i både enkelt- og tværfaglige sammenhænge.

Vi forventer at du

 • er en velfunderet teolog med stor interesse for det religionspædagogiske arbejde og gerne med pædagogisk erfaring og kendskab til kirkens hverdag
 • vil indgå som producerende, koordinerende og organiserende i både SkoleKirke Syddjurs og regions- og landsnetværket
 • er en erfaren it-bruger med gode formidlingsevner, mundtligt og skriftligt, med øje for forskellige målgrupper – fra elever til præster
 • er udadvendt, opsøgende, faglig og kreativ ift. kirke, skole og andre samarbejdspartnere
 • besidder overblik, praktisk sans og kan arbejde med mange sideløbende projekter og administrative opgaver både selvstændigt og i samarbejde med andre
 • kan deltage i forskellige samarbejdskonstellationer med respekt og rummelighed for andre faggruppers kultur og arbejdssituation

Vi tilbyder

 • en kvote 50% med arbejdsplads i provstihuset i Rønde
 • stor fleksibilitet og mulighed for indflydelse på både arbejdstider og arbejdsindhold
 • tæt samarbejde med læreruddannet pædagogisk medarbejder med store armbevægelser og ”krøllet” tankegang
 • glade og sociale kollegaer i et på alle måder rummeligt hus, hvor der er plads til at tænke kreativt og innovativt
 • en professionel holdning til arbejdet, en munter og afslappet tone i hverdagen
 • samarbejde med landets øvrige skoletjenester gennem regions- og landsnetværket samt mulighed for relevant efteruddannelse
 • unikt samarbejde mellem skole og kirke faciliteret af en over 25 år gammel skoletjeneste med stor opbakning af og samarbejde med præstegruppen                  

Du kan læse mere om Skolekirke Syddjurs på hjemmesiden: www.skolekirkesyddjurs.dk

eller kontakte: skolekirkemedarbejder Pia Nielsen: 2035 2595.

Der er ansøgningsfrist 8.6 2020, ansøgningen sendes til syddjurs.provsti@km.dk Samtaler forventes afholdt i uge 25.