Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Daglig leder til Tveje Merløse Kirke

Daglig leder til Tveje Merløse Kirke

Har du lyst til at lede en spændende organisation inden for Folkekirken? Tveje Merløse Kirke i Holbæk søger en daglig leder.

Hvem er vi?

Tveje Merløse Kirke er en af Holbæks bykirker. Den er placeret i den lille landsby Tveje Merløse i udkanten af Holbæk. Sognet udgør en stor del af Holbæk syd og vest - i alt ca. 12.000 indbyggere. Kirken betjenes til hverdag af 15-20 ansatte (organist, sangere, kirketjenere og gravere).

Vi har et aktivt kirkeliv med mange aktiviteter og mange aktive frivillige.

Visionen for Tveje Merløse Kirke er:

 • Tveje Merløse kirke og dens repræsentanter er bevidste om vores tro og vores opgave som kirke – og vi står gerne frem med det.
 • Tveje Merløse kirke er kirke for alle i sognet, og den opleves som nærværende og relevant.
 • Tveje Merløse kirke er en synlig deltager i sognets liv.
 • Alle føler sig velkomne i Tveje Merløse kirke.
 • Tveje Merløse kirke har et bredt udbud af aktiviteter, som appellerer til alle beboere i sognet.
 • Tveje Merløse kirke er præget af et fællesskab, hvor mange påtager sig opgaver, og endnu flere føler sig hjemme.
 • Det er sjovt og givende at være aktiv i Tveje Merløse kirke.
 • Tveje Merløse kirke samarbejder aktivt med andre sogne og Holbæk Provsti.

Tveje Merløse Kirke har en kultur, hvor den enkelte medarbejder arbejder efter princippet om ”frihed under ansvar” – med en betydelig fleksibilitet og en stor ansvarsfølelse for helheden. Det betyder også, at medarbejderne er gode til at hjælpe hinanden – også på tværs af faggrænserne.

Opgaver og ansvar

Den daglige leder har det overordnede ansvar for

 • Ansættelse af medarbejdere, medarbejdernes arbejdsforhold, medarbejderudvikling samt afsked
 • Arbejdsforhold og retningslinjer for kirkens frivillige
 • Budget og regnskab
 • Intern og ekstern kommunikation
 • Sekretariatsfunktioner i forhold til menighedsråd, udvalg og arbejdsgrupper
 • Driftsopgaver i forhold til indkøb, IT, bygningsdrift og inventar
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Relation til eksterne samarbejdspartnere

Hvem er du?

Vi forventer en ”spillende træner”, som vil være medejer af kirkens liv og vækst, er rummelig i forhold til de mange forskellige grupper af ansatte og frivillige.

 

Vi forestiller os, at du har dokumenteret erfaring på følgende områder:

 • Ledelse
 • Økonomistyring og administration
 • Kirkeligt arbejde
 • Kommunikation – digital såvel internt som eksternt
 • Relationsskabende aktiviteter

Vi tilbyder:

Vi er et spændende sogn med alsidige aktiviteter.

Du kommer til at arbejde med en blanding af ledelse, regnskab og andre driftsopgaver i et job, hvor to dage ikke er ens. Du bliver bindeleddet mellem menighedsrådet, præster, medarbejdere og frivillige. Der må forventes en del aftenarbejde.

Ansættelse sker ved Tveje Merløse Sogns menighedsråd, Tveje Merløse 12. 4300 Holbæk.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start med mindre uddannelsen er erhvervet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 344.129 – 430.161 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 358.468 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.023,62 kr. (nutidskroner). Tillæg på 820,51 kr. (nutidskroner)

Du kan kontakte formand Bent Løvschal, telefon 22 99 21 60, bent@krogh-loevschal.dk og/eller kontaktperson Lise Krogh Løvschal, telefon 21 29 85 09, lise@krogh-loevschal.dk, hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen.

Ansøgning

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. februar kl. 12.00

Ansættelsessamtaler med første samtalerunde finder sted i tirsdag den 10. marts og torsdag den 12. marts.

Anden samtalerunde finder sted tirsdag den 17. marts 2020 om formiddagen.

Tiltrædelse forventes at kunne finde sted fra 1. maj.

Ansøgningen samt eksamensbevis, CV og anbefalinger sendes til fortrolig mail 7275fortrolig@sogn.dk mærket ”daglig leder”.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.