Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Vallensbæk Kirke og Helligtrekongers Kirke

Vi søger en kirketjener, der vil arbejde i et team. Det kræver en fleksibel indstilling til arbejdets tilrettelæggelse og en markant interesse i, at det kollegiale fællesskab fungerer. Her er i forvejen 2 kirketjenere.

Aktivitetsniveauet er højt, og vi har mange frivillige, som deltager i kirkelivet. Det kræver gode samarbejdsevner og en positiv tilgang til opgaverne.

Kirketjeneren skal bl.a. deltage i udførelsen af følgende opgaver:

Gøre tjeneste ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger i både Vallensbæk og Helligtrekongers Kirke.

Rengøring og vedligeholdelse af kirkerne og sognegården.

Klargøring og efterfølgende oprydning og rengøring i forbindelse med aktiviteter i de to kirker og i sognegården.

Kunne arbejde i weekender, helligdage og aftentimer.

Vi forventer:

Du skal kunne arbejde selvstændigt

Du skal være god til at gøre rent, da rengøring er en stor del af opgaverne.

Du skal være imødekommende og give god service til kirkens brugere.

Du skal være i god fysisk form.

Du skal have kørekort til bil.

Kirketjenernes arbejdsopgaver tilrettelægges af daglig leder i samarbejde med kirketjenerne.

Weekend- og aftenarbejde samt arbejde i helligdage er en fast del af stillingen.

Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår og efter gældende aftaler på området. Der er tre måneders prøvetid, og der indhentes børneattest før ansættelsen jf. bekendtgørelse fra Kirkeministeriet.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Overenskomster – Det Statslige Område (OAO-S- fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening.

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 274.478,00 – 353.933,00 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 274.478,00 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 25.901,96 (nutidskroner). Stillingen er på 37 timer.

Har du ikke den obligatoriske uddannelse som kirketjener, skal denne gennemføres inden for de første to år.

 Ansættelsessamtaler foretages løbende.

Ansøgning med relevante bilag sendes til daglig leder Karen Høgskilde på 7149fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal mærkes Kirketjener.

Eventuelle yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Karen Høgskilde på tlf. 20 71 16 15.