Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Koordinerende kordegn i Sankt Lukas kirken

Sankt Lukas sogn søger en uddannet kordegn med tiltrædelse 1. juli eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er på 30 timer om ugen tirsdag til fredag.

Vi er det mindste sogn på Frederiksberg, men også en meget aktiv kirke. Vi tilbyder en arbejdsplads med mange alsidige opgaver, hvor du vil blive en del af et dygtigt og engageret medarbejderteam, der brænder for at være kirke i Sankt Lukas sogn. Vi tilbyder et godt arbejdsfællesskab med et særdeles godt kollegasammenhold og stor grad af frihed til at planlægge egne arbejdsopgaver. Herudover mulighed for at deltage i ERFA med kordegne fra provstiet.

Jobprofil: Du skal løse Sankt Lukas kirkens mange administrative opgaver i samarbejde med menighedsrådet og ansatte.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 • Personregistrering
 • Betjening af sognets borgere på kirkekontoret
 • Koordinering af kirkens kalender og aktiviteter med kirkens præster, medarbejdere og øvrige brugere, herunder menighedsrådets udvalg
 • Administrative opgaver for menighedsrådet, udvalg, præster og personale.
 • Administrative og koordinerende opgaver for kontaktperson og kirkeværge

Du skal kunne lide at sidde på kirkekontoret og have mange bolde i luften. Vi forventer

 • at du har gennemgået uddannelsen for kordegne, og at du har erfaring med jobbet
 • at du kan påtage dig stort ansvar, arbejde selvstændigt og, at du er en god sparringspartner med menighedsrådet
 • at du har gode kommunikationsevner, gode dansk- og it-kundskaber og færdes brugervant på nettet
 • at du er Imødekommende, mødestabil, ansvarsbevidst, har ordenssans og overblik
 • at du har et godt kendskab til sociale medier og Churchdesk, og kan lave sangark m.m., så kirkens profil fremstår tydeligt og klart
 • at du har god humor, er et arbejdsjern, venlig, servicemindet og loyal.

Ansættelse sker ved Sankt Lukas Sogns Menighedsråd beliggende Falkoner Allé 36, 1. tv., 2000 Frederiksberg C.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,46 kr. – 383.181,44 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. for en fuldtidsstilling (nutidskroner).

OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner) 

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt. Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsråd og Danmarks Kordegneforening.

For at blive ansat ved Sankt Lukas kirke vil der blive indhentet børneattest og der skal forevises tilfredsstillende straffeattest. Ansøgeren skal være indstillet på, at der indhentes referencer. Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Lene Enggaard på telefonnummer 5253 0114/ mail 7102@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mail: 7102fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. maj kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 24.