Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper ved Voer og Agersted kirker

Voer kirke, Voergaardsvej 33, 9330 Dronninglund, søger gravermedhjælper fra den 1.april 2023, til tjeneste ved Voer og Agersted kirker.

Stillingen er på 26 timer ugentlig.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 30.november 2023.

Aflønning sker på timebasis. Timerne i en arbejdsuge kan variere hen over året afhængig af opgaver og årstid.

Jobbet omfatter arbejde både på Voer og Agersted kirkegårde samt kirketjeneste.

Vi forventer at du:

  • Har god ordenssans
  • Har lyst til arbejdet på kirkegårdene
  • Er imødekommende overfor kirkegårdenes besøgende
  • Er samarbejdsvillig
  • Kan påtage dig lejlighedsvis kirketjeneste i weekender

Ansættelse sker i henhold til overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansøgningsfristen er den 10. februar 2023. kl. 12.00

Der holdes ansættelsessamtaler den 1. marts 2023.

Henvendelse angående stillingen kan rettes til: Graver Susanne Andersen tlf. 20254725

Skriftlig ansøgning sendes på mail senest den 10. februar 2023 kl. 12.00 til  : 8448fortrolig@sogn.dk