Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger søges til barselsvikariat

Kirkesanger søges til barselsvikariat

 

Vi søger en kirkesanger til Ullerød Kirke i Hillerød, da vores nuværende kirke- og kulturmedarbejder skal på barsel indtil maj 2022.

 

Har du interesse for folkekirken, og har du lyst til at være en del af et aktivt sogn, som vokser meget i disse år, så er det måske dig vi leder efter.

 

Vikariatet er nomineret til 10 timer pr. uge, og vi ønsker stillingen besat pr. 1. maj 2021.

 

Vi søger en dygtig medarbejder med en god sangstemme og musikalske evner, som ønsker at bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde med vores organist, kirkens to præster og to øvrige ansatte.

 

Du vil indgå i et tværfagligt og uformelt arbejdsklima med kristendom som omdrejningspunkt, hvor forslag og ideer bliver mødt med åbenhed og interesse.

 

Stillingen som kirkesanger omfatter:

  • Varetage opgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, f.eks. hænge salmenumre op på tavle, tage imod menigheden ved indgangen, læse indgangs- og udgangsbøn
  • Ledelse af sangen sammen med organisten ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger f.eks. bisættelse, lørdagsdåb og konfirmationer
  • Deltagelse i tjenester ud af huset (besøg på plejehjem, kapel)
  • Lejlighedsvis deltagelse i andre musikalske opgaver ved kirken i samarbejde med organisten og kirkens præster, f.eks. forårs- og efterårssangaften i café-højskolen
  • Planlægge egen forberedelsestid, møder og administration

 

Ansættelsen sker ved Ullerød Kirke, Frederiksværksgade 143, 3400 Hillerød, men fra tid til anden finder kirkelige handlinger sted på sognets plejehjem eller ved byens to kapeller.

 

For kandidaten med de rette kvalifikationer vil det være muligt at kombinere de to opslåede stillinger ved Ullerød Kirke. Det drejer sig om vikariat som kirkesanger samt som kirke- og kulturmedarbejder.

 

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales indenfor intervallet 281.702 kr. – 411.718 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.925 kr. Rådighedstillægget udgør årligt 21.713,56 kr. (nutidskroner). OK-tillæg kr. 936,88 (nutidskroner). Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til årligt lønniveau er kr. 78.088 ved ansættelse på 10 timer pr. uge (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Vil du vide mere om vikariatet, er du velkommen til at kontakte Mai-Brit Lange på telefon 29925434.

 

Send din ansøgning med relevante bilag til Mai-Britt Lange, 7467fortrolig@sogn.dk senest den 5. marts 2021. Det vil være en stor hjælp, hvis du i emneoverskriften skriver ’Kirkesanger’. Vi indkalder løbende kandidater til samtale og evt. prøvesang.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Inden ansættelsen indhentes børneattest.