Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsfører for 3 sogne, heraf Ringe Sogn

Regnskabsfører (Kordegn)

 

En stilling som regnskabsfører ved Ringe Kirke, Ringe Sogn, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 18 timer pr. uge.

 

Regnskabsføreren skal varetage følgende opgaver:

 

  • Regnskabsførerfunktioner for Ringe, samt Gislev/Ellested og Herringe/Gestelev kirkekasser.
  • Afløsning for kordegnen ved ferie, fridage m.v.. Menighedsrådet er indstillet på at tilbyde det obligatoriske kursus i personregisterføringRegnskabsføreren har fri lørdag og søndag.Ringe Sogn har ca 7000 indbyggere, 10 ansatte i sognet: 5 medarbejdere ansat ved kirkegården; ved kirken 1 organist, 1 kirketjener, 1 kirkesanger, 1 regnskabsfører, 1 kordegn samt 2 præster. Derudover er en del frivillige tilknyttet kirken. Sognet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau og god gudstjenestedeltagelse. Se kirkens hjemmeside: www.ringekirke.dk
  •  
  •  
  •  

Vi forventer, at du:

  • Har en relevant regnskabsmæssig uddannelse, interesse for økonomistyring og regnskab og flair for at formidle din viden til menighedsrådene
  • vil indgå positivt i arbejdsfællesskabet med kirkens øvrige ansatte i sognegården
  • er fleksibel og kan samarbejde

 

Ansættelse sker ved Ringe Sogns Menighedsråd beliggende Søvej 31, 5750 Ringe. Arbejdsstedet er Ringe sognegård i fælleskontor med kordegnen, som ligeledes er en deltidsstilling. Arbejdsstedet er Ringe sognegård, også når der udføres arbejde for andre sogne.

Der må påregnes aftenarbejde i forbindelse med mødedeltagelse.

Stillingen er omfattet af reglerne om geografisk fleksibilitet.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 for kordegne. Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 336.959,63 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen og der ydes derfor ikke rådighedstillæg.

Det er en betingelse for ansættelse , at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Der vil blive søgt dispensation for modulerne vedr. praktisk kirketjeneste.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Ove Nielsen på telefonnummer 24499830/mail 7766@sogn.dk eller sognepræst Karen Blauenfeldt Dam på telefonnummer 62 62 41 45/mail kbd@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ringe Sogns Menighedsråd, Søvej 31, 5750 Ringe att: Ove Nielsen eller på mail til 7766@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. november 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 48

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.