Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Rektor for Sjællands Kirkemusikskole

Genopslag

Sjællands Kirkemusikskole, Rektor

Sjællands Kirkemusikskole, Rektor
Stillingsoplysninger: Tjenestemandsstilling, LR 35
Stillingsstørrelse: Kvote 100 %
Ansøgningsfrist: 13. april 2021 kl. 12.00

 

Rektor for Sjællands Kirkemusikskole

Er du en kompetent og passioneret kirkemusiker? Og kunne du tænke dig at være med til at uddanne nogle af fremtidens kirkemusikere?

Sjællands Kirkemusikskole skal have ny rektor og søger derfor en kirkemusiker med flair for pædagogik, samarbejde og ledelse, som kunne tænke sig at stå i spidsen for en flok dygtige, engagerede lærere og en velfungerende administration.

 

Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Kirkemusikskole er en uddannelsesinstitution under Kirkeministeriet, som har til opgave at uddanne kirkemusikere til stillinger fortrinsvis i folkekirken. Skolen udbyder en lang række kirkemusikalske uddannelser og kurser. Kirkemusikskolen er kendt for både at tænke nyt og at værne om den faglige stolthed. Skolens visioner kan ses her.

Sjællands Kirkemusikskole er beliggende i nye lokaler i Roskilde med mindre afdelinger på Bornholm og i Toreby. Sjællands Kirkemusikskole har et tæt samarbejde med kirkemusikskolerne i Løgumkloster og Vestervig, såvel på det faglige som på det administrative område. Der undervises på Sjællands Kirkemusikskole årligt samlet ca. 170 elever fordelt på skolens forskellige linjer.

 

Arbejdsopgaver

Som rektor for Sjællands Kirkemusikskole kommer du til at arbejde med opgaver inden for såvel pædagogik som administrativ ledelse, foruden at du har det overordnede økonomiske ansvar.

Du får ansvaret for den uddannelsesmæssige kvalitet på skolen og det ledelsesmæssige ansvar for alle skolens medarbejdere.

Du skal med dine musikalske kompetencer bidrage til livet og undervisningen på skolen. Du har fx mulighed for selv at være en del af skolens undervisningsstab.

Du skal kunne tænke visionært og arbejde strategisk med Kirkemusikskolens kerneopgaver.  Sammen med bestyrelsen og skolens administrative medarbejdere kan der drøftes en ændret fordeling af de administrative opgaver på skolen. Samarbejdet mellem kirkemusikskolerne har gennem de sidste år været i en positiv udvikling, som ønskes videreført.

Du skal være med til at sikre skolens samarbejde med øvrige aktører i det lokale musikliv, såsom Roskilde Musiske Skole og Roskilde Domkirke, foruden at du skal bevare en god samarbejdsrelation med andre musikalske uddannelsesinstitutioner som f.eks. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

 

Kompetencer 

Vi forventer

  • at du har bestået kirkemusikalsk kandidateksamen fra et dansk musikkonservatorium eller har tilsvarende uddannelse fra et udenlandsk konservatorium

 

  • at du er fagligt dygtig og samtidig rummelig, og at du har interesse for uddannelse og indsigt i folkekirkelige forhold med klare visioner om kirkemusikerens opgaver set i forhold til det kirkemusikalske landskab i folkekirken i dag

 

  • at du har lyst til at inspirere, engagere, kommunikere og samle både medarbejdere og studerende

 

  • at du har interesse for at udvikle dine ledelseskompetencer og din indsigt i økonomiske og regnskabsmæssige forhold

 

  • at du har administrative erfaringer og at du sammen med bestyrelse og medarbejdere kan lede administrative processer

 

  • at du kan tage ansvar, men samtidig kan lide at samarbejde med andre både på det praktiske og det strategiske niveau

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat i en fuldtidsstilling som rektor med folkekirken som ansættelsesområde.

Stillingen er en tjenestemandsstilling, der er klassificeret i lønramme 35.

Til stillingen ydes der et pensionsgivende rektortillæg på 80.100 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012) og et særligt pensionsgivende tillæg (undervisningstillæg) 31.800 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012.

Vi ser gerne, at du kan begynde den 1. august 2021.

 

Mere information

Du kan læse mere om Sjællands Kirkemusikskole her og i Kirkeministeriets bekendtgørelse af 1132 af 13. december 1996 om folkekirkens kirkemusikskoler.
Du er også velkommen til at kontakte rektor Ole Brinth på 29 10 34 18, hvis du har spørgsmål.

 

Ansøgning

Din ansøgning skal indeholde:

  1. Motiveret ansøgning
  2. CV
  3. Dokumentation for uddannelse

Ansøgningen sendes til Sjællands Kirkemusikskole, att.: formand for bestyrelsen for Sjællands Kirkemusikskole, biskop Peter Fischer-Møller, sjkms@km.dk

 

Ansøgningsfristen udløber 13. april kl. 12.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 16 og uge 18.

Kirkeministeriet ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.