Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver ved Gørding Kirke

Graver ved Gørding Kirke

 

Fuldtidsstilling som graver ved Gørding Kirke, Gørding Sogn.

 

Gørding Kirke, den store, flotte kirkegård og præstegårdshave ligger smukt ned til Holsted Å. I Gørding Kirke leves der et aktivt kirkeliv og der er en stor, engageret menighed med mange brugere af både kirke og kirkegård, men vi mangler en graver.

 

Vi tilbyder:

 • En fuldtidsstilling med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid er 37 timer.
 • Et godt arbejdsmiljø med gode kolleger, der består af to ansatte på kirkegården, præsten, kirketjeneren, organisten, kirkesangeren og bogholderen.
 • Et åbent, positivt samarbejde med et engageret menighedsråd og et aktivt foreningsliv.
 • Gode personaleforhold med en velholdt personalebygning med kontor, the-køkken med spiseplads, opvarmet værksted og gode bade- og omklædningsforhold.
 • En stor, veldrevet kirkegård med mange, flotte udenoms arealer, samt en kirke med automatisk ringeanlæg.
 • En varieret arbejdsdag med mange forskellige arbejdsopgaver.

 

Du vil skulle lede kirkegårdspersonalet, lave vagt- og ferieplaner samt have ansvar for kirkegårdens økonomi og arbejdsmiljø. Du vil få ansvaret for drift og vedligehold af kirkegården, de til kirken og kirkegården hørende bygninger og alle udenoms arealerne. Brugen af kirkegården er under forandring og du vil få gode muligheder for at påvirke kirkegårdens udvikling. Du vil skulle stå for anvisning af gravsteder til pårørende, gravfæstelser, anlæg af gravsteder og de administrative opgaver, der følger med. Du vil skulle samarbejde med en bred vifte af forskellige mennesker med tilknytning til kirken og kirkegården (pårørende, andre ansatte, bedemænd, håndværkere m.m.).

 

Vi forventer at du:

 • Har en relevant grøn baggrund, og har graveruddannelsen – eller er indstillet på at tage den.
 • Er åben, serviceminded og imødekommende overfor ansatte og kirkegårdens brugere.
 • Ser kirken og kirkegården som en helhed og er villig til at indgå i kirketjener funktioner og kirkens øvrige liv.
 • Er god til mundtlig og skriftlig kommunikation.
 • Både kan arbejde selvstændigt og kan lide at deltage i et forpligtende samarbejde.
 • Har overblik, ordenssans og er fleksibel.
 • Er indstillet på at arbejdet består af udendørs, fysisk arbejde og administrativt kontorarbejde.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus

ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen for en fuldtidsansat aftales indenfor intervallet 291.686,18 kr. - 348.377,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 291.868,18 kr.

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 313.240,93 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Ansættelse sker ved Gørding Sogns menighedsråd, Kirkevej 22, 6690 Gørding

 

Ansøgningsfrist den 5. september. Ansøgningen sendes på mail på: 8895fortrolig@sogn.dk

 

Der forventes afholdt samtaler i uge 38. Tiltrædelse 1. november eller efter aftale.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer efter aftale.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til kirkeværge Sally Huntingford på 30296889.